Životná poistka – najlepšie životné poistenie, online kalkulačka

Životné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú náhradu oprávneným osobám poistníka v prípade jeho smrti. Jeho cieľom je poskytnúť finančné zabezpečenie a ochrániť blízkych pred finančnými záťažami, ktoré môžu vzniknúť po smrti poistenca. Aké sú výhody životného poistenia? Aké je najlepšie životné poistenie?

Existuje niekoľko druhov životných poistiek, ktoré ponúkajú rôzne úrovne krytia a výhod. Tento článok ich priblíži a vysvetlí, pre koho sú určené a komu sa oplatí.

Životné poistenie

Životné poistenie slúži ako kľúčová záchranná sieť pre rodiny a jednotlivcov. Môže pomôcť pokryť náklady na pohreb, vyplatiť neuhradené dlhy, nahradiť stratený príjem a udržať životnú úroveň nezaopatrených osôb poistenca. Okrem toho sa životné poistenie môže použiť aj na účely plánovania majetku, pretože dávka pri úmrtí môže pomôcť zaplatiť dane z nehnuteľnosti a zabezpečiť hladký prevod aktív na príjemcov.

Životné poistenie predstavuje právny vzťah medzi poisťovňou a poistencom. Existuje niekoľko druhov životných poistení, ktoré poisťovne na Slovensku ponúkajú:

 • rizikové životné poistenie
 • kapitálové životné poistenie
 • investičné životné poistenie

Životné poistenie je cenným finančným nástrojom, ktorý ponúka ochranu a pokoj poistencom a ich oprávneným osobám.

Pri zvažovaní životného poistenia je nevyhnutné zhodnotiť svoje finančné potreby a ciele. Mali by sa brať do úvahy faktory ako vek, príjem, dlhy, závislé osoby a dlhodobé finančné plány. Okrem toho sa odporúča pravidelne kontrolovať a aktualizovať svoju zmluvu o životnom poistení, aby ste sa uistili, že je v súlade s vašou súčasnou finančnou situáciou a potrebami.

Rizikové životné poistenie 

Rizikové životné poistenie, známe aj ako termínované životné poistenie, poskytuje krytie na konkrétne časové obdobie, zvyčajne 10, 15, 20 alebo 30 rokov. Na rozdiel od celoživotného poistenia, ktoré sa vzťahuje na celý život poistenca, je rizikové životné poistenie navrhnuté tak, aby poskytovalo finančnú ochranu oprávneným osobám poisteného v prípade ich predčasného úmrtia.

Tento typ poistenia je ideálny pre jednotlivcov, ktorí majú závislé osoby alebo finančné záväzky, ako je hypotéka alebo študentské pôžičky, a chcú mať o svojich blízkych postarané v prípade ich smrti. Rizikové životné poistenie ponúka pokoj a finančnú istotu počas konkrétneho obdobia poistenia a poistné plnenie je zvyčajne nižšie ako pri celoživotnom poistení.

Toto poistenie poskytuje ochranu len počas jeho platnosti. V prípade, že poistenec prežije koniec platnosti zmluvy, žiadne výplaty sa neuskutočnia a zmluva vyprší.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu a istotu v prípade smrti poistníka. Poistenec platí bežné poistné a pri jeho úmrtí poisťovňa vypláca jeho príjemcom jednorazovo. Táto paušálna suma môže byť použitá na pokrytie ceny pohrebu, splatenie dlhov a finančnú podporu pre blízkych.

Kapitálové životné poistenie je cenným nástrojom finančného plánovania, pretože zabezpečuje, že o blízkych je po smrti poistenca finančne postarané.

Cieľom tohto poistenie je poskytnutie finančnej ochrany oprávneným osobám a taktiež možnosť zhromaždiť hodnotu úspor alebo dosiahnuť investičné výnosy.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie, známe aj ako variabilné životné poistenie, spája ochranu životného poistenia s potenciálom rastu investícií. Pri tomto type poistenia platí poistenec poistné, ktorého časť investuje do rôznych investičných možností, ako sú akcie, dlhopisy alebo podielové fondy. Peňažná hodnota poistky môže kolísať na základe výkonnosti týchto investícií.

Poistenec môže mať možnosť v priebehu času upraviť svoje investičné rozhodnutia. Pri smrti poistenca dostávajú oprávnené osoby úmrtné plnenie, ktoré je súčtom peňažnej hodnoty a počiatočnej nominálnej hodnoty poistky.

Výhody životného poistenia

Jednou z výhod životného poistenia je, že môže poskytnúť finančnú istotu a pokoj pre poistníka a jeho blízkych. Vďaka uzatvorenej životnej poistke môžu jednotlivci zabezpečiť finančnú ochranu ich rodinných príslušníkov alebo oprávnených osôb v prípade ich smrti.

Dávka v prípade úmrtia od poisťovne môže pomôcť pokryť výdavky na pohreb, splatiť dlhy a poskytnúť nepretržitú finančnú podporu blízkym, ktorí tu zostali. To môže pomôcť zmierniť finančnú záťaž a poskytnúť stabilitu v ťažkých časoch. Okrem toho môže životné poistenie slúžiť aj ako dedičstvo pre príjemcov, čo im umožňuje mať finančný vankúš alebo dokonca investovať prostriedky na budúci finančný rast.

Poisťovne na Slovensku – životné poistky

Takmer všetky komerčné poisťovne na slovenskom trhu ponúkajú produkt – životná poistka. Aby poistenec uzatvoril najlepšie poistenie, mal by zvážiť využitie online kalkulačky. Online kalkulačka pomôže poistencovi urobiť prehľad o cene životného poistenia a jeho parametrov. Všetky informácie má za pomoci tohto nástroja na jednom mieste.

Mnohé z poisťovní k životnému poisteniu ponúkajú aj rôzne iné pripoistenia ako napríklad úrazové poistenie.

Poisťovne ponúkajúce životné poistenie:

 • Allianz poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa
 • NN poisťovňa
 • Generali poisťovňa
Životné poistenie dokáže poskytnúť záchrannú finančnú sieť v nepríjemných životných situáciach.

Allianz životné poistenie

Allianz poisťovňa ponúka hneď niekoľko druhov životného poistenia. Medzi ne napríklad patrí:

 • Poistenie Môj život – investičné životné poistenie, ktorého výhodou je poistenie až pre dve dospelé osoby a taktiež je súčasťou Allianz poistenia vernostný bonus.
 • Poistenie Šťastný život – rizikové životné poistenie; ide o komplexné životné poistenie pre dospelých a deti.
 • Poistenie Senior – kapitálové životné poistenie; výhodami poistenia je, že Allianz neskúma pri uzatvorení poistnej zmluvy zdravotný stav poistenca a poistenie je určené pre poistencov so vstupným vekom 55 rokov do 70 s poistným krytím do 95. rokov života.

Poisťovňa Allianz ponúka svojim klientom poistenie, na ktoré sa dá spoľahnúť. V prípade, že poistenec má otázky ohľadom svojho poistenia môže jednoducho kontaktovať operátora, ktorý mu s istotou odpovie.

ČSOB životné poistenie 

Poisťovňa ČSOB ponúka svojim klientom produkt – životné poistenie pod názvom Poistenie Vital. Toto poistenie predstavuje finančné zabezpečenie pre klienta a jeho najbližších. Poistenie Vital je určené pre všetky vekové kategórie – deti, dospelí a seniori. Klienti ČSOB tiež získajú zľavu na poistenie a to v podobe ročnej frekvencie platenia.

Ako ďalšou výhodou poistenia je možnosť hromadného poistenia pre rodiny alebo skupiny do 9 osôb. K základnému životnému poisteniu je možné vybrať si aj z rady ďalších pripoistení:

 • hospitalizácia
 • smrť
 • vážne choroby dospelých a detí 
 • dlhodobá pracovná neschopnosť a iné.

Poisťovňa chápe, že každý poistník má v živote iné priority, preto dovoľuje vlastnú kombináciu pripoistení.

NN životné poistenie

NN životná poisťovňa ponúka viacero druhov životného poistenia. Poistenci si môžu vybrať medzi rizikovým životným poistením, investičným životným poistením alebo doplnkovým poistením. Čo sa týka rizikového životného poistenia od NN je možné si nastaviť poistnú ochranu až do veku 80 rokov a taktiež je možné poistiť 7 osôb na jednej poistnej zmluve. 

Investičné životné poistenie je možné kedykoľvek nastaviť alebo upraviť podľa aktuálnej situácie poistenca. Poistenci taktiež môžu vkladať mimoriadne poistné.

Generali životné poistenie

Poisťovňa taktiež má vo svojej ponuke mnoho poistných produktov. Avšak hlavným produktom poisťovne je La Vita životné poistenie, ktoré má niekoľko podkategórii. Generali má doposiaľ najviac produktov životného poistenia. Medzi produkty životného poistenia patria napríklad:

 • La Vita pre vybrané povolania
 • La Vita pre deti
 • Dobrodružný študent
 • La Vita pre ženy
 • La Vita pre aktívnych seniorov

Poisťovňa Generali ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, kde sa môžu o správnom výbere toho najlepšieho životného poistenia poradiť s odborníkom. 

Na záver

Životné poistenie je nesmierne dôležité, pretože poskytuje finančnú istotu a pokoj pre jednotlivcov aj ich blízkych. Životné poistenie zaisťuje, že v prípade predčasného úmrtia existuje finančná záchranná sieť na pokrytie výdavkov, ako sú náklady na pohreb, nesplatené dlhy a priebežné životné náklady.

Okrem toho môže životné poistenie pomôcť nahradiť príjem, ktorý by sa stratil, poskytnúť podporu závislým osobám a zabezpečiť ochranu ich budúcnosti. Ponúka pocit bezpečia s vedomím, že o blízkych bude finančne postarané aj v jeho neprítomnosti. Životné poistenie je v konečnom dôsledku nevyhnutným nástrojom na ochranu rodiny a zabezpečenie jej finančnej stability v čase strát a smútku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang