Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) – základné informácie, stránka, ponuka

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je dôležitým hráčom na slovenskom finančnom trhu. Od svojho vzniku v roku 1991 zohrala kľúčovú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku.


Obsah článku


Tento článok sa zameria na Burzu cenných papierov v Bratislave, jej históriu, funkciu a význam v súčasnom finančnom prostredí.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Burza cenných papierov v Bratislave

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je významnou inštitúciou v slovenskom finančnom sektore. Bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 8. januára 1991, pričom sa do jej vzniku spojili banky a poisťovne.

BCPB je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je umožňovať investovanie na burze a zabezpečovať správnu koordináciu týchto činností.

Oficiálne obchodovanie na BCPB sa začalo 6. apríla 1993, keď získala povolenie Ministerstva financií SR. Od roku 2001 je BCPB pod dohľadom Úradu pre finančný trh Slovenskej republiky. V roku 2008 získala BCPB povolenie od Národnej banky Slovenska na organizovanie mnohostranného obchodného systému (MFT).

Funguje na členskom princípe, pričom obchody uzatvárajú len jej členovia, ktorí môžu byť finančné inštitúcie a subjekty oprávnené obchodovať na trhu s cennými papiermi. Národná banka Slovenska má tiež možnosť zúčastniť sa na obchodovaní na BCPB.

Burza sa riadi zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a Burzovými pravidlami, ktoré stanovujú pravidlá a postupy na trhu.


BCPB je dôležitým hráčom v slovenskom hospodárstve, pretože umožňuje financovanie podnikov a projektov prostredníctvom trhu s cennými papiermi. Taktiež prispieva k zvýšenej transparentnosti a dôvere investorov na slovenskom trhu s cennými papiermi.


S neustálymi inováciami a snahou o spoluprácu s medzinárodnými partnermi je BCPB pripravená zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti na slovenskom a globálnom finančnom trhu.

Burza cenných papierov v Bratislave má svoje obdobia rastu a poklesu, podobne ako iné burzy na celom svete.

Akcionári a ich podiely v BCPB

Najväčším akcionárom Burzy v Bratislave (medzinárodné označenie BSSE) je spoločnosť MH Manažment, a.s., ktorá drží významný podiel vo výške 77,15 %. Angažovanosť tejto spoločnosti v BCPB je významným faktorom pre stabilitu a rozvoj burzy.

Ďalším významným akcionárom je Československá obchodní banka, a.s., ktorá vlastní 11,77 % podielu. Spoločnosť Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. drží 5,07 % podielu v BCPB. Jej prítomnosť na akcionárskej štruktúre burzy podčiarkuje dôležitosť poisťovní pre finančné trhy a ochranu investícií.

Slovenská sporiteľňa, a.s., jedna z najväčších bankových inštitúcií na Slovensku, vlastní 3,93 % podiel v BSSE. Jej aktívna účasť na burze pomáha podporovať rôzne investičné projekty a finančné inštitúcie.

Zvyšných 2,08 % podielu vlastnia ostatní akcionári, ktorí predstavujú rôzne inštitúcie a jednotlivých investorov, ktorí prispievajú k rozmanitosti a pluralite akcionárskej štruktúry BCPB.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Organizačná štruktúra BCPB

Organizačná štruktúra Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) je založená na jasne definovaných orgánoch a oddeleniach, ktoré zabezpečujú chod a riadenie tejto dôležitej finančnej inštitúcie.

 • Valné zhromaždenie akcionárov – najvyšší orgán BCPB. Tu majú akcionári možnosť vyjadriť svoje názory a rozhodovať o dôležitých otázkach. Na tomto stretnutí sa schvaľujú zmeny vo vedení spoločnosti a sú prijímané strategické rozhodnutia.
 • Predstavenstvo – štatutárnym orgánom BCPB je predstavenstvo. V súčasnosti je jeho predsedom Ing. Martin Barto, CSc. Predstavenstvo je zodpovedné za vedenie spoločnosti, rozhodovanie o jej stratégii a dlhodobom vývoji.
 • Dozorná rada – kontrolným orgánom BCPB je dozorná rada, ktorú tvorí trojica členov. Jej predsedom je Ing. Igor Lichnovský. Dozorná rada má za úlohu dohliadať na činnosť spoločnosti, zabezpečovať transparentnosť a dodržiavanie právnych predpisov.
 • Generálny riaditeľ – výkonným orgánom BCPB je generálny riaditeľ, ktorým je v súčasnosti Ing. Lukáš Bonko. Generálny riaditeľ riadi každodenný chod spoločnosti, implementuje rozhodnutia predstavenstva a dozornej rady a zabezpečuje plnenie stratégie BCPB.

Ďalšie orgány a oddelenia:

 • Oddelenie inšpekcie burzových obchodov
 • Sekretariát a externá komunikácia
 • Divízia vonkajších vzťahov
 • Divízia projektovej a systémovej podpory
 • Divízia burzových obchodov

Táto dobre štruktúrovaná organizácia umožňuje BCPB efektívne plniť svoje povinnosti ako dôležitý hráč na slovenskom kapitálovom trhu. Spoločne s vedením a orgánmi dohľadu a kontroly zabezpečuje transparentnosť, dôveru investorov a stabilný vývoj finančného sektora na Slovensku.

Zamestnanci BCPB pracujú na rôznych úrovniach, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie burzy. Niektorí zohrávajú úlohu v správe burzy, zatiaľ čo iní sa starajú o obchodovanie a technickú podporu.

Ako uskutočniť obchod na BCPB

Kúpa a predaj cenných papierov na BCPB sú procesy, ktoré si vyžadujú určitý postup a spoluprácu s členmi burzy. Tu je stručný popis postupov pri týchto obchodných aktivitách:

Kúpa cenných papierov na BCPB

 1. Zmluva s členom burzy: Klient, ktorý chce kúpiť cenné papiere na BCPB, musí uzavrieť komisionársku zmluvu s niektorým z členov burzy. Táto zmluva určuje podmienky obchodu a dohodnuté poplatky za služby člena.
 2. Zadanie príkazu na kúpu: Po uzavretí komisionárskej zmluvy zadá klient svojmu členovi burzy príkaz na kúpu konkrétnych cenných papierov. Burzový maklér, ktorého zamestnáva člen burzy, potom vykonáva tieto príkazy v mene klienta.
 3. Vykonanie obchodu: Burzový maklér zadá príkaz na kúpu cenných papierov do obchodného systému BCPB. Tento príkaz sa následne spárovať s príkazmi na predaj od iných účastníkov trhu.
 4. Uzatvorenie obchodu: Keď sa nájde protistrana, s ktorou je možné uzatvoriť obchod, dochádza k uzatvoreniu obchodu, a to za dohodnutú cenu a množstvo cenných papierov.

Predaj cenných papierov na BCPB

 1. Zmluva s členom burzy: Klient, ktorý chce predať cenné papiere na BCPB, musí uzavrieť komisionársku zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov s niektorým z členov burzy. Táto zmluva stanovuje podmienky obchodu, vrátane poplatkov za služby člena.
 2. Zadanie príkazu na predaj: Klient dá svojmu členovi burzy (burzovému maklérovi) príkaz na predaj konkrétnych cenných papierov.
 3. Vykonanie obchodu: Burzový maklér zadá príkaz na predaj cenných papierov do obchodného systému BCPB. Tento príkaz sa potom spárovať s príkazmi na nákup od iných účastníkov trhu.
 4. Uzatvorenie obchodu: Keď sa nájde protistrana, s ktorou je možné uzavrieť obchod, dochádza k uzatvoreniu obchodu za dohodnutú cenu a množstvo cenných papierov.

Po uzavretí obchodu dochádza k niekoľkým ďalším krokom. Cenné papiere, ktoré boli predmetom obchodu, sa pripíšu na účet klienta do troch burzových dní po uzatvorení obchodu. Finančné prostriedky vzniknuté z predaja cenných papierov sú zaslané klientovi na základe dohody uzatvorenej s členom burzy.

Poplatky spojené s kúpou a predajom cenných papierov sa líšia medzi rôznymi členmi burzy. Klient by mal byť informovaný o týchto poplatkoch pred uzavretím komisionárskej zmluvy.

Cenné papiere obchodované na BSSE

Na tejto burze sa obchodujú rôzne druhy cenných papierov, vrátane dlhopisov, akcií a podielových listov. Medzi aktívne obchodované dlhopisy na Burze cenných papierov v Bratislave patrí napríklad spoločnosť Auctor, Bencont, CPI Finco Slovakia a Across Funding a. s. Tieto dlhopisy sú atraktívnou investičnou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú stabilné a predvídateľné výnosy.

Medzi aktívne obchodované akcie a podielové listy na bratislavskej burze patria spoločnosti ako Agrocons Nitra, Allianz Slovenská poisťovňa, Bencont Collection, Biotika, Cestné stavby B.B. a mnoho ďalších. Tieto akcie predstavujú rôznorodé investičné príležitosti pre investičných profesionálov aj jednotlivých investičných nadšencov.

Informácie zverejňované na stránke bratislavskej burzy

Stránka bratislavskej burzy slúži ako centrálny zdroj všetkých informácií týkajúcich sa burzovného obchodovania v Bratislave. Poskytuje dôležité informácie o organizácii, obchodných pravidlách a všetkých dôležitých aspektoch jej fungovania. Tu sú niektoré z hlavných funkcií a informácií, ktoré možno nájsť na stránke bratislavskej burzy:

 • všeobecné informácie o burze
 • organizačnú štruktúru a predstaviteľov
 • akcionárov a podiely
 • burzové pravidlá
 • trhové dáta a výročné správy
 • sprievodcu burzou pre investorov aj emitentov

Webová stránka je navrhnutá tak, aby bola prehľadná a užitočná pre všetkých, ktorí majú záujem o burzové obchodovanie v Bratislave. Či už investori, emitenti alebo jednoducho zvedaví návštevníci, každý nájde všetky potrebné informácie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang