Cestovné poistenie – krátkodobé, ročné, online porovnanie 2024

Cestovanie je jedinečný spôsob objavovania sveta, stretávania nových kultúr a tvorby vzácnych spomienok. Avšak, nech už niekto cestuje do exotických destinácií, plánuje dovolenku s rodinou alebo podniká služobné cesty, je dôležité mať na pamäti, že život prináša neočakávané udalosti. Tieto udalosti dokáže pokryť cestovné poistenie. Čo je to cestovné poistenie? Ako nájsť najlacnejšie cestovné poistenie?

Práve preto je cestovné poistenie neoddeliteľnou súčasťou plánovania cesty, ktorá poskytne pokoj a istotu v dobrodružstve. Cestovné poistenie je ako bezpečná vstupenka, ktorá umožňuje užívať si každý moment putovania bez obáv o finančné straty alebo nečakané náklady.

Jeho hlavným cieľom je ochrániť poistenca pred rôznymi rizikami, ako sú strata batožiny, zdravotné problémy, omeškanie letu, zrušenie cesty, úrazy či iné nepredvídateľné udalosti.

Čo je to cestovné poistenie

Cestovné poistenie je špecifický druh poistenia, ktorý poskytuje ochranu a krytie finančných stratov v prípade nečakaných udalostí počas cestovania. Týka sa rôznych aspektov cestovania, vrátane zdravotnej starostlivosti, stratenej alebo poškodenej batožiny, zrušenia cesty, omeškania letov, núdzovej pomoci a mnoho ďalších situácií.

Jeho hlavným zámerom je minimalizovať riziká a poskytnúť cestovateľom istotu a bezpečie počas ich dobrodružstiev a spoznávaní tajomstiev cestovania.

Jednou z najdôležitejších výhod cestovného poistenia je zdravotná ochrana. Pokiaľ by poistený počas cesty zaznamenal zdravotné problémy alebo úraz, cestovné poistenie mu poskytne finančné krytie pre lekársku starostlivosť, hospitalizáciu, lieky a ostatné súvisiace náklady.

To je obzvlášť dôležité, ak cestuje do krajín s vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť, kde by neplánované náklady mohli byť pre cestovateľov finančne neudržateľné.

Okrem zdravotnej ochrany cestovné poistenie tiež zahŕňa krytie pre stratu alebo poškodenie batožiny. Ak by sa niekomu batožina stratila, bola odcudzená alebo poškodená, poistenie poskytne náhradu za stratené alebo poškodené veci.

To je mimoriadne dôležité, pretože cestovanie s osobnými vecami, ako sú elektronika, šperky alebo oblečenie, môže byť riskantné a nečakané straty by mohli každého rozpočet vážne postihnúť.

Ďalšou dôležitou súčasťou cestovného poistenia je ochrana pred finančnými stratami spojenými so zrušením cesty alebo omeškaním letu. V prípade, že sa z nejakého dôvodu cesta zruší alebo let mešká, poistenie poskytne náhradu za stratený čas, rezerváciu ubytovania a ďalšie náklady, ktoré vzniknú v dôsledku tejto situácie.

Táto ochrana je obzvlášť dôležitá, keďže neočakávané zmeny v cestovných plánoch môžu mať značný vplyv na rozpočet a celkový priebeh cesty.

Krátkodobé cestovné poistenie – poistenie na dovolenku

Krátkodobé cestovné poistenie je typ poistenia určený pre jednotlivé cesty alebo dovolenky s konkrétnym trvaním. Táto forma poistenia poskytuje ochranu a krytie rizík spojených s konkrétnou cestou v obmedzenom časovom rozmedzí, zvyčajne od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov.

Je ideálnym riešením pre príležitostných cestovateľov, ktorí neplánujú dlhodobé pobyty v zahraničí alebo majú prechodnú potrebu poistenia iba na určité obdobie.

Krátkodobé cestovné poistenie zvyčajne zahŕňa širokú škálu rizík a ochrany. Medzi najbežnejšie kryté oblasti patria zdravotné náklady, strata batožiny, zrušenie cesty, núdzová pomoc, poistenie zodpovednosti voči tretím osobám a mnoho ďalších.

Jeho flexibilita umožňuje cestovateľom prispôsobiť poistenie svojim individuálnym potrebám a vybrať si vhodné pokrytie na základe destinácie, aktivity, osobných preferencií a počet dní dovolenky.

Táto forma poistenia poskytuje dočasnú a efektívnu ochranu, ktorá umožňuje poisteným cestovať s väčším pokojom a istotou počas krátkodobého dobrodružstva.

Celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie, známe aj ako ročné cestovné poistenie, je forma poistenia, ktorá poskytuje kontinuálnu ochranu a krytie rizík počas celého roka. Toto poistenie je ideálne pre ľudí, ktorí cestujú často, či už sú to služobné cesty, dovolenky alebo výlety.

S celoročným cestovným poistením nie je potrebné pri každej ceste uzatvárať novú poistnú zmluvu, pretože je platné počas všetkých ciest v priebehu jedného roka.

Celoročné cestovné poistenie zahŕňa podobné kryté oblasti ako krátkodobé poistenie, ako sú zdravotné náklady, strata batožiny, zrušenie cesty a núdzová pomoc. Jednou z výhod tohto druhu poistenia je, že poskytuje trvalú ochranu bez toho, aby niekto musel myslieť na uzatváranie nových zmlúv pred každou cestou.

Často je možné prispôsobiť si rozsah a úroveň poistenia podľa svojich potrieb a preferencií, čo umožňuje vybrať si optimálne pokrytie pre cestovanie po celý rok.

Celoročné cestovné poistenie prináša cestovateľom nielen pohodlie a jednoduchosť, ale aj finančnú úsporu v porovnaní s opakovaným uzatváraním krátkodobých poistných zmlúv. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí sú vášnivými cestovateľmi a chcú mať neustálu ochranu a pokoj počas svojich ciest po celý rok.

Najlacnejšie cestovné poistenie – porovnanie

Ak chce niekto nájsť to najvýhodnejšie a najlacnejšie cestovné poistenie, je nevyhnutné ponuky porovnávať. Avšak treba mať na pamäti, že najlacnejšie cestovné poistenie nie je vždy to najlepšie a najvýhodnejšie.

Výber cestovného poistenia na dovolenku, štúdium, prácu či cestovné poistenie do hôr, treba brať komplexnejšie, ako len z pohľadu ceny. Podobne ako pri vytváraní cestovného príkazu, kde si človek zabezpečuje náhrady a krytie nákladov, aj pri výbere cestovného poistenia je dôležité zvážiť rôzne aspekty. Cena je síce dôležitá, no pri poistnej udalosti môžu nastať problémy alebo nedostatočné finančné krytie.

1. Union cestovné poistenie

Poisťovňa Union je jednou z možností, kde si každý môže uzatvoriť cestovné poistenie. Pre poistencov Union poisťovne sú ponúkané aj zľavy z poistného, čo môže byť veľkou výhodou oproti iným poisťovniam.

Je možné nájsť rôzne postenia, ako napríklad krátkodobé poistenie, celoročné poistenie, poistenie do hôr či celoročné poistenie pre študentov.

Krátkodobé cestovné poistenie tu možno rozdeliť medzi dva základné produkty. Ide o cestovné poistenie do zahraničia a cestovné poistenie do hôr a na Slovensko. V prípade cestovného poistenia do zahraničia sú kryté riziká ako liečba v zahraničí, úraz, spôsobenie škody či strata batožiny.

Ak ide niekto do hôr či na Slovensko, produkt cestovné poistenie do hôr a na Slovenko zahŕňa ochranu počas pobytu v slovenských horách, kryje riziká ako napríklad horskej záchrannej služby, úraz či zodpovednosť za škodu.

V prípade celoročného poistenia v poisťovni Union si každý môže vybrať z rôznych ponúk, ktoré sú Slovensko, zahraničie a pandemic. Každá z ponúk má svoje balíky s rôznym finančným krytím.

  • Ponuka Slovensko – balíky sú: Hory, Doma, Komplet
  • Ponuka Zahraničie – balíky sú: Klasik, Komfort, Komfort storno, Plus 180 dní
  • Ponuka Pandemic – balíky sú: Pandemic Komfort, Pandemic Komfort storno, Pandemic plus 180 dní

2. Uniqa cestovné poistenie

V poisťovni Uniqa si je možné vybraviť cestovné poistenie online pomocou kalkulačky online, ktorá je dostupná na webovej stránke poisťovne. Cena cestovného poistenia začína už na 1,20 € na deň, pričom v ponuke sú aj zľavové balíky pre rodiny.

Aby si každý našiel to najlacnejšie poistenie pre seba v Uniqa poisťovni, musí využiť online kalkulačku, kde je potrebné zadať uričté údaje a informácie.

Na začiatku je potrebné zadať dobu, na ktorú sa chce človek či rodina alebo skupina poistiť, prípadne zakliknúť možnosť celoročného cesetovného poistenia, ak nejde o konkrétny dátum. Následne je potrebné zadať územnú platnosť, teda kam sa človek chystá, napríklad Európa či celý svet.

Na základe týchto pár údajov sa zobrazia ponuky a balíky, medzi ktorými si môžu potenciálni poistenci vybrať. Tieto ponuky sa líšia od seba poistným krytím, a teda aj cenou poistného. Tieto ponuky sú zoradené spravidla od najlacnejšej s najnižším krytím po najdrahšie s maximálnym krytím.

Treba zvážiť, aké riziká na konkrétnej dovolenke či už v zahraničí alebo na Slovensku človeka čakajú a podľa toho vybrať správny mix poistného krytia.

3. Allianz cestovné poistenie

Poisťovňa Allianz je relevantným hráčom na trhu poistení na Slovensku. Ľudia majú možnosť uzatvoriť si ročné cestovné poistenie, krátkodobé cestovné poistenie aj poistenie do hôr.

Cestovné poistenie je možné si vybaviť pre jednotlivcov, rodiny, firmy či klientov nad 70 rokov. Podobne ako pri poisťovni Uniqa, aj v poisťovni Allianz je možné vybaviť si online cestovné poistenie cez kalkulačku online.

Do online kalkulačky stačí zadať začiatok a koniec poistenia, prípadne zakliknúť celoročné poistenie, ak poistený chce mať ročné cestovné poistenie. Následne klienti zadajú cieľovú destináciu a vyplnia kontaktné údaje.

Po vyplnení týchto údajov dostanú poteciálni klienti ponuky cestovného poistenia, aby bolo čo najbližšie ich predstavám a požiadavkám.

4. Generali cestovné poistenie

Poslednou spomenutou poisťovňou, ktorá okrem iného ponúka aj cestovné poistenie, je Generali. Tu si možno vybrať s poistení ako Dovolenka, Služobná cesta, Turistika na horách na Slovensku a študijný pobyt.

Ak sa niekto chystá na dovolenku, Generali cestovné poistenie ponúka ročnú aj krátkodobú variantu. V obidvoch prípadoch je možnosť vybrať si z dvoch balíkov, ktoré sú L a XL. Odlišujú sa od seba rozsahom poistného krytia a výškou krytia.

Klienti si môžu vybrať aj rôzne prispoistenia, ktoré sa niekedy môžu zísť a byť prínosné. Ide o pripoistenia ako prispoistenie stornopoplatkov či asistenčné služby, ktoré sú avšak vo veľkej miere aj v základných balíkoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang