Franšíza a franchising na Slovensku – príležitosť pre tých, ktorí chcú začať podnikať

Mnoho ľudí sníva o vlastnom podnikaní, ale cítia sa ohromení zložitosťou začiatku podnikania. Ideálnym riešením môže byť franchising. Franchising ponúka jedinečnú príležitosť pre začínajúcich podnikateľov stať sa majiteľmi podniku a zároveň využívať výhody zavedenej značky, osvedčeného obchodného modelu a trvalej podpory. Tento článok slúži ako komplexný sprievodca, ktorí začínajúcich podnikateľov uvedie do sveta franchisingu a pomôže im pochopiť základy tohto populárneho obchodného modelu. Čo to je vlastne franšíza ako funguje franchising na Slovensku?

Pojem franšíza a franchising nie je taký známy a mnohí nemajú šajnu o čo ide. V skutočnosti ide o úspešný podnikateľský koncept pre tých, ktorí chcú začať podnikať.

Čo je franšíza a ako funguje?

Franšíza alebo franchising je obchodná dohoda medzi dvoma stranami: poskytovateľom franšízy a nadobúdateľom franšízy. Poskytovateľ franšízy je pôvodný vlastník úspešného podniku a nadobúdateľ franšízy je fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce zopakovať tento úspech tým, že bude podnikať pod značkou poskytovateľa franšízy a dodržiavať jeho zavedené obchodné metódy.

Franšíza je obchodný model, v ktorom jednotlivec alebo spoločnosť (známa ako poskytovateľ franšízy – franšízor) udeľuje inej fyzickej alebo právnickej osobe (známej ako nadobúdateľ franšízy – franšízant) právo prevádzkovať svoje podnikanie pod ich zavedenou značkou a používať ich osvedčené obchodné metódy, výrobky a služby. Táto dohoda umožňuje nadobúdateľovi franchisingu zopakovať úspešný obchodný model poskytovateľa franchisingu na novom mieste alebo trhu.

Proces franchisingu zvyčajne zahŕňa tieto kroky:

 1. Prieskum: Záujemca o franšízu začne prieskumom rôznych franchisingových ponúk. Zváži typ podnikania, odvetvie, požadované investície a svoje osobné záujmy a silné stránky. K dispozícii sú rôzne franšízy v odvetviach, ako je potravinárstvo, maloobchod, služby a ďalšie.
 2. Výber franšízy: Po zúžení možností bude musieť zhodnotiť a vybrať franšízu, ktorá najlepšie vyhovuje jeho cieľom, rozpočtu a preferenciám. Zohľadní faktory, ako je povesť značky, potenciál rastu a podpora poskytovaná poskytovateľom franšízy.
 3. Žiadosť o franšízu: Po výbere franšízy predloží žiadosť poskytovateľovi franšízy. Ten vašu žiadosť preskúma a posúdi žiadateľovu kvalifikáciu, finančnú situáciu a potenciál viesť úspešnú franšízu.
 4. Franšízová zmluva: V prípade schválenia podpíšu obe strany právnu zmluvu. Vo franšízovej zmluve sú uvedené podmienky vzťahu s poskytovateľom franšízy vrátane franšízových poplatkov, licenčných poplatkov, územných práv a ďalších prevádzkových pokynov.
 5. Školenie a podpora: Pred začatím franšízy absolvuje franšízant školenie od franšízora, poskytovateľa franšízy, aby ste sa oboznámil s jeho obchodným modelom, výrobkami a službami. Poskytovaná je aj priebežná podpora, ktorá franšízantovi pomôže zvládnuť výzvy a uspieť v podnikaní.
 6. Spustenie a prevádzka: S potrebným školením a podporou je teraz franšízant pripravený spustiť franšízu. Podnik zariadi v súlade so štandardmi poskytovateľa franšízy a bude dodržiavať jeho osvedčené prevádzkové postupy.
 7. Marketing a budovanie značky: Ako nadobúdateľ franšízy často prispieva do marketingového fondu, ktorý poskytovateľ franšízy využíva na propagáciu značky v širšom meradle. Toto spoločné úsilie zvyšuje rozpoznateľnosť značky a prináša výhody obom stranám.

Franchising prináša obom stranám niekoľko výhod. Poskytovateľovi franšízy poskytuje spôsob, ako rozšíriť svoje podnikanie bez potreby významných kapitálových investícií a umožňuje mu rýchlejší rast. Pre nadobúdateľa franšízy ponúka osvedčený obchodný model s uznávanou značkou, čím znižuje riziká spojené so začatím nového podnikania od nuly.

Medzi bežné príklady franšízových podnikov patria reštaurácie rýchleho občerstvenia, kaviarne, maloobchodné predajne, fitnescentrá a rôzne podniky založené na službách. Franchising sa však neobmedzuje len na tieto odvetvia a možno ho nájsť v širokom spektre odvetví.

Známe reťazce rýchleho občerstvenia ako McDonalds, Subway, či KFC fungujú na princípe franšízy.

Výhody franchisingu

Franchising ponúka množstvo výhod pre poskytovateľov franchisingu aj pre nadobúdateľov franchisingu:

 • Zavedené rozpoznanie značky: Franšízanti profitujú z toho, že pôsobia pod uznávanou a dôveryhodnou značkou, čím si ušetria čas a úsilie potrebné na vybudovanie značky od začiatku.
 • Osvedčený obchodný model: Obchodný model poskytovateľa franchisingu už preukázal úspech, čo znižuje riziká spojené so začatím nového podnikania.
 • Školenia a podpora: Franšízanti dostávajú komplexné školenie a priebežnú podporu vrátane marketingovej pomoci a prevádzkového poradenstva.
 • Efektivita vďaka rozšíreniu: Ako súčasť väčšej franšízovej siete môže franšízant často získať prístup k lepším cenám produktov a služieb vďaka kolektívnej kúpnej sile značky.
 • Rýchlejší rast: Franchisingový model umožňuje poskytovateľom franchisingu rýchlu expanziu bez potreby významných kapitálových investícií.

Vzhľadom na uvedené výhody sa možno oplatí o franšíze aspoň uvažovať. Najmä pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať, ale ešte nevedia v čom.

Pre koho je franchising vhodný?

Franšíza môže byť výbornou voľbou pre tých, ktorí chcú podnikať bez neistoty a rizík spojených so zakladaním úplne nového podniku. Je však nevyhnutné dôkladne preskúmať a pochopiť franšízovú ponuku, o ktorej podnikateľ uvažuje. Mal by sa tiež porozprávať s existujúcimi držiteľmi franšízy, aby získal prehľad o ich skúsenostiach. Je dobré zodpovedne preskúmať franšízovú zmluvu s právnym expertom a uistiť sa, že franšíza je v súlade s jeho dlhodobými cieľmi.

Franšíza je lákavou cestou k vlastníctvu podniku, ktorá ponúka možnosť viesť úspešný podnik s trvalou podporou zavedenej značky. Ide o istejšiu formu podnikania a začínajúci podnikateľ nemusí riešiť také starosti, ktoré má ten, ktorý si založí start-up. Po dôkladnom zvážení a náležitej starostlivosti môže byť franchising kľúčom k premene podnikateľských snov na skutočnosť.

Franchising na Slovensku – má budúcnosť?

Ponuky franchisingu na Slovensku predstavujú zaujímavú perspektívu pre podnikateľov, ktorí chcú vstúpiť na tento dynamický stredoeurópsky trh. Stabilná ekonomika a strategická poloha Slovenska z neho robia atraktívnu destináciu pre medzinárodných poskytovateľov franchisingu, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie.

Rastúca stredná trieda v krajine a zvyšujúca sa kúpna sila spotrebiteľov vytvárajú priaznivé prostredie pre rôzne franšízové koncepty, od potravín a nápojov až po maloobchod a služby. Miestni podnikatelia na Slovensku môžu využívať podporu a odborné znalosti etablovaných medzinárodných franšízorov, čo môže výrazne znížiť riziká spojené so začatím nového podnikania.

Členstvo krajiny v Európskej únii poskytuje prístup na širší trh a uľahčuje cezhraničné operácie pre poskytovateľov franšízy, ktorí chcú expandovať za hranice Slovenska. Vládna pro-podnikateľská politika a úsilie o podporu podnikania prispievajú k priaznivému podnikateľskému prostrediu pre domáce aj zahraničné franšízové podniky.

Franchising na Slovensku vytvára príležitosť na vytváranie a ponuky nových pracovných miest a hospodársky rozvoj, čím prispieva k celkovému rastu národného hospodárstva.

Dopyt po medzinárodných značkách na Slovensku rastie, čo je pre zahraničných franšízorov ideálny čas na preskúmanie vstupu na tento rozvíjajúci sa trh. Medzi slovenskými spotrebiteľmi je mimoriadne obľúbený priemysel potravín a nápojov, najmä reštaurácie s rýchlym občerstvením a kaviarne, čo predstavuje lukratívne ponuky franchisingu.

Odvetvie cestovného ruchu na Slovensku, ktoré je známe svojou úchvatnou krajinou a kultúrnym dedičstvom, ponúka potenciál pre franšízové koncepty súvisiace s pohostinskými a cestovnými službami. Slovenskí podnikatelia, ktorí chcú investovať do franšízového podnikania, môžu využiť konzultácie s miestnymi podnikateľskými združeniami a právnymi poradcami, aby sa zorientovali v právnych a regulačných aspektoch franchisingu v krajine.

Franchising má v každom prípade potenciál uspieť aj na Slovensku. Pre tých, ktorých láka svet podnikania, stojí za zváženie aj tento zaujímavý podnikateľský koncept. Kto má seriózny záujem ísť do toho, by sa mal spojiť s odborníkom, ktorý mu detailne vysvetlí, čo je franšíza a predstaví mu ponuky na naštartovanie podnikania.

TIP: Po naštartovaní podnikania, každý podnikateľ rozhodne ocení online fakturačný nástroj iDoklad. Táto služba mu umožňuje vystavovať, prijímať a archivovať e-faktúry.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang