Gallup test – zadarmo, silné a slabé stránky, talenty

Gallup test

Gallup test, známy aj ako CliftonStrengths, je nástroj na hodnotenie talentov, ktorý pomôže odhaliť jedinečné silné stránky človeka. Tieto silné stránky nie sú len o tom, v čom je dobrý, no skôr o tom, ako prirodzene myslí, cíti a správa sa.


Obsah článku


Poznanie svojich silných stránok môže človeku priniesť mnoho výhod, ako napríklad lepšie vzťahy, kariérny rast, zvýšenú sebaúctu či produktivitu. Gallup test je 34-otázkový online dotazník, ktorý trvá približne 30 minút. Po dokončení testu záujemca obdrží správu s jeho piatimi najsilnejšími talentami.

Je Gallup test zadarmo?

Nie, originálny Gallup CliftonStrengths test nie je zadarmo. Je to platená služba, ktorá ponúka rôzne balíčky s rôznymi funkciami a cenami.

Na internete sa nachádzajú rôzne alternatívne bezplatné testy osobnosti, ktoré môžu poskytnúť podobný prehľad o silných stránkach a talentoch. Tieto testy však nemusia byť tak presné a komplexné, ako platený Gallup test.

Okrem toho existujú aj nezávislé online testy, ktoré ponúkajú bezplatné verzie Gallup testu. Tieto testy však nie sú oficiálne sponzorované spoločnosťou Gallup a ich presnosť a spoľahlivosť sa môže líšiť.

Tu je niekoľko možností, ako absolvovať test, ktorý je podobný Gallup testu, zadarmo:

 • Mini test talentov: Na stránke silnestranky.sk sa nachádza 16-otázkový mini test talentov podľa metodiky Gallup, ktorý po absolvovaní poskytne online konzultáciu zdarma.
 • Bezplatné online testy: Na internete sa nachádzajú rôzne bezplatné online testy, ktoré sa snažia napodobňovať Gallup test. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto testy nemusia byť presné a spoľahlivé.

Ak chce mať človek istotu a získať čo najpresnejšie výsledky, odporúča sa investovať do oficiálneho Gallup CliftonStrengths testu.

Originálny Gallup CliftonStrengths test nie je zadarmo. Je to platená služba, ktorá ponúka rôzne balíčky s rôznymi funkciami a cenami.

Gallupov test – kde je možné ho uskutočniť?

Existuje niekoľko možností, kde je možné absolvovať Gallup CliftonStrengths test:

1. Online:

 • Webová stránka Gallup: Najjednoduchší a najpohodlnejší spôsob, ako absolvovať tento test, je online na webovej stránke Gallup. Na výber sú rôzne balíčky s rôznymi funkciami a cenami.

2. Osobne:

 • Gallup certifikovaní kouči: Existuje mnoho Gallup certifikovaných koučov, ktorí ponúkajú Gallup test ako súčasť svojich služieb. Kouč môže pomôcť s výberom správneho testu a interpretovať výsledky.
 • Workshopy a tréningy: Niektoré spoločnosti a organizácie ponúkajú workshopy a tréningy, ktoré zahŕňajú Gallup test. Je to skvelý spôsob, ako sa o teste dozvedieť viac a absolvovať ho v skupinovom prostredí.

3. Prostredníctvom zamestnávateľa:

 • Niektorí zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom Gallup test ako súčasť ich rozvojového programu: Ak človek pracuje pre veľkú spoločnosť, je možné, že mu test ponúknu bezplatne alebo za zníženú cenu.

Pri výbere miesta na absolvovanie Gallupovho testu je dôležité zvážiť nasledovné:

 • Cena: Ceny testov sa líšia v závislosti od miesta, kde ho človek absolvuje.
 • Jazyk: Test je dostupný v rôznych jazykoch. Treba sa uistiť, že si záujemca vyberie verziu testu v jazyku, ktorému rozumie.
 • Spoľahlivosť: Ak záujemca absolvuje test online, mal by sa uistiť, že si vyberie webovú stránku dôveryhodného partnera Gallup.

Bez ohľadu na to, kde sa človek rozhodne absolvovať Gallupov test, môže to byť cenná investícia do jeho osobného a profesného rozvoja. Test mu môže pomôcť odhaliť jeho silné stránky, zlepšiť jeho výkon a dosiahnuť svoje ciele.

Aké talenty sú u ľudí najčastejšie podľa týchto testov?

Gallup test neposkytuje informácie o tom, ktoré talenty sú najčastejšie u ľudí, v absolútnom meradle.

Dôvodom je, že Gallup test sa zameriava na individuálnu identifikáciu 34 jedinečných talentov u každého človeka. Namiesto porovnávania jednotlivcov s priemerom sa test zameriava na odhalenie silných stránok každého človeka a na to, ako ich môže využiť na dosiahnutie svojho plného potenciálu.

Je však pravda, že niektoré talenty sa u ľudí vyskytujú častejšie ako iné. Podľa Gallupu ide o:

 1. Stratégické myslenie: Schopnosť analyzovať informácie, identifikovať vzory a predvídať dôsledky.
 2. Relácia budovania: Schopnosť nadväzovať a udržiavať silné vzťahy s ostatnými.
 3. Vykonávanie: Schopnosť dokončiť úlohy efektívne a včas.
 4. Vplyv: Schopnosť presvedčiť a ovplyvniť ostatných.
 5. Učenie sa: Schopnosť rýchlo sa učiť nové veci a aplikovať ich v praxi.

Je dôležité poznamenať, že toto nie je plnohodnotný zoznam a že sa u rôznych ľudí môžu vyskytovať rôzne kombinácie talentov.

Gallup test sa zameriava na individuálnu identifikáciu 34 jedinečných talentov u každého človeka.

Silné a slabé stránky človeka – hodnotí ich Gallup test?

Gallup test sa priamo nezameriava na hodnotenie slabých stránok človeka. Namiesto toho sa zameriava na identifikáciu 34 jedinečných talentov, ktoré sú vrodené a trvalé charakteristiky človeka. Tieto talenty sa prejavujú ako prirodzené sklony, myšlienky, pocity a správanie, ktoré ovplyvňujú to, ako človek pracuje, učí sa a komunikuje.

Pochopenie silných a slabých stránok človeka je kľúčové pre jeho osobný a profesný rozvoj. Silné stránky mu dávajú prednosť v rôznych oblastiach života, zatiaľ čo slabé stránky mu ukazujú oblasti, v ktorých sa môže zlepšiť.

Hodnotenie silných a slabých stránok človeka je kontinuálny proces. Je dôležité si uvedomiť, že ľudské silné a slabé stránky sa v priebehu života môžu meniť v závislosti od skúseností, učenia a osobného rozvoja.

Kľúčom k úspechu je sebareflexia a aktívny prístup k sebarozvoju. Vďaka tomu je možné rozvíjať svoje silné stránky, pracovať na odstránení slabých stránok a dosiahnuť tak svoj plný potenciál.

Okrem Gallup testu existuje mnoho ďalších nástrojov a metód, ktoré pomôžu s hodnotením silných a slabých stránok človeka. Neexistuje univerzálny prístup k určeniu ľudských silných a slabých stránok. Dôležité je vybrať si metódy a nástroje, ktoré sú vhodné pre individuálne potreby a ciele.

Ako a kde vykonať test osobnosti zadarmo?

Existuje viacero možností, ako absolvovať test osobnosti zadarmo:

Online testy:

 • 16 Personalities: Ponúka bezplatný test na identifikáciu typu osobnosti podľa Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
 • PsychTests: Ponúka bezplatné testy osobnosti, vrátane testov Big Five, Myers-Briggs a DISC.

Ďalšie možnosti:

 • Facebookové skupiny: Existuje mnoho Facebookových skupín zameraných na osobnostný rozvoj a testovanie, kde je možné nájsť informácie o bezplatných testoch osobnosti a o tom, ako interpretovať výsledky.
 • Blogové príspevky a články: Na internete sa nachádza mnoho blogových príspevkov a článkov, ktoré ponúkajú bezplatné testy osobnosti alebo zhrnutia populárnych typov osobnosti.
 • Knižnice: Niektoré knižnice ponúkajú bezplatné testovanie osobnosti alebo zdroje o testovaní osobnosti.

Je dôležité poznamenať, že bezplatné testy osobnosti nemusia byť tak presné a spoľahlivé ako platené testy. Ak chce mať záujemca istotu a získať čo najpresnejšie výsledky, odporúča sa investovať do plateného testu osobnosti od renomovaného poskytovateľa.

Tipy na výber testu osobnosti zadarmo:

 • Vybrať si test z renomovaného zdroja. Uistiť sa, že webová stránka alebo organizácia, ktorá ponúka test, je dôveryhodná a má skúsenosti s testovaním osobnosti.
 • Prečítať si recenzie testov. Pred absolvovaním testu je dobré si prečítať recenzie od iných ľudí, ktorí ho absolvovali.
 • Byť úprimný pri odpovedaní na otázky. Test osobnosti je len taký dobrý, aké sú jeho odpovede. Záujemca by mal byť úprimný a odpovedať na otázky tak, ako ich skutočne cíti.
 • Interpretovať výsledky s opatrnosťou. Test osobnosti môže poskytnúť cenné informácie o sebe samom, avšak je dôležité interpretovať výsledky s opatrnosťou. Test osobnosti nie je veštenie a nemalo by sa ním riadiť slepo.

Ak má človek akékoľvek otázky týkajúce sa testov osobnosti ponúkaných zadarmo, odporúča sa obrátiť sa na odborníka na psychológiu alebo na iného kvalifikovaného odborníka.

Pre koho je Gallup test určený?

Gallup test je určený pre široké spektrum ľudí, ktorí chcú:

 • Zistiť svoje silné stránky a talenty: Test im pomôže identifikovať 34 jedinečných talentov, ktoré sú vrodené a trvalé charakteristiky človeka.
 • Rozvíjať svoj plný potenciál: Pochopenie silných stránok im umožní využiť ich v práci, vo vzťahoch a v osobnom rozvoji.
 • Zvýšiť produktivitu a spokojnosť v práci: Keď človek pracuje v súlade so svojimi silnými stránkami, je produktívnejší a cíti sa naplnený.
 • Zlepšiť vzťahy: Pochopenie vlastných silných stránok mu pomôže lepšie komunikovať s ostatnými a budovať silnejšie vzťahy.
 • Dosiahnuť kariérny rast: Poznanie vlastných silných stránok mu pomôže identifikovať kariérne príležitosti, ktoré sú pre neho vhodné.
 • Zvýšiť si sebavedomie: Keď si človek uvedomí svoje silné stránky, bude sa cítiť sebavedomejšie a bude si viac veriť.

Gallup test je vhodný pre každého, kto chce lepšie spoznať seba samého a dosiahnuť svoj plný potenciál.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang