Aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou?

V dnešnej dobe, kedy je elektronická platba bežným javom, je dôležité pochopiť rozdiel medzi dvoma často používanými platobnými kartami – kreditnou a debetnou kartou. Tieto finančné nástroje majú rôzne vlastnosti a použitie, ktoré môžu mať vplyv na financie. Aké sú hlavné aspekty a rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou?

Použitie debetnej alebo kreditnej karty závisí od individuálnych finančných potrieb a preferencií. Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou je veľký. Je dôležité porovnať ich vlastnosti a vybrať si ten správny nástroj podľa individuálnych okolností.

Čo je debetná karta

Debetná karta je platobný nástroj, ktorý je priamo spojený s bankovým účtom držiteľa. Táto karta umožňuje vlastníkovi vykonávať platby alebo výbery hotovosti na základe finančných prostriedkov dostupných na jeho bankovom účte.

Pri každej transakcii s debetnou kartou sú prostriedky ihneď odpočítané z príslušného účtu. Debetná karta do mínusu môže ísť len v prípade, že je schválené povolene prečerpanie VÚB, resp. inej banky ktorá kartu vydala.

Tu sú niektoré kľúčové charakteristiky debetnej karty:

 • Spárovanie s bankovým účtom: Debetná karta je prepojená s konkrétnym bankovým účtom držiteľa. Všetky transakcie sa vykonávajú na základe prostriedkov, ktoré sú momentálne k dispozícii na tomto účte.
 • Okamžité odpočítavanie prostriedkov: Pri každom nákupe alebo výbere hotovosti sa suma peňazí potrebná na uskutočnenie transakcie okamžite odpočíta z bankového účtu. To znamená, že debetná karta neumožňuje záporný zostatok na účte, ak nie sú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.
 • Odmietnutie transakcií pri nedostatku prostriedkov: Ak na účte nie sú dostupné dostatočné finančné prostriedky a nie je povolené prečerpanie, transakcia bude odmietnutá.
 • Poplatky za prečerpanie: V prípade, že má držiteľ debetnej karty povolené prečerpanie, môžu sa vyskytnúť poplatky za túto službu, ak zostanú v mínuse na účte.

Debetné karty sú široko používané na uskutočňovanie bežných platobných transakcií, nákupov online aj offline a výberov hotovosti z bankomatov. Sú považované za bezpečný a pohodlný spôsob, ako mať prístup k finančným prostriedkom. Dokonca je možné dobiť kredit platobnou kartou.

Ako funguje kreditná karta

Kreditná karta je platobný nástroj, ktorý umožňuje držiteľovi požičať si peniaze od vydavateľa karty a používať tieto peniaze na nákupy alebo iné transakcie. Ako funguje kreditná karta? Na rozdiel od debetnej karty, kde sa platby uskutočňujú na základe existujúcich finančných prostriedkov na bankovom účte, kreditná karta poskytuje určitý limit, ktorý môže byť využitý držiteľom karty.

Tu sú niektoré kľúčové charakteristiky kreditnej karty:

 • Limit kreditu: Kreditná karta Tatra banka pridelená držiteľovi má stanovený limit, čo predstavuje maximálnu sumu peňazí, ktorú môže použiť. Tento limit je určený na základe kreditnej hodnoty držiteľa a ďalších faktorov.
 • Záporné zostatky a úroky: Kreditná karta umožňuje držiteľovi vytvárať záporný zostatok, čo znamená, že môže utrácať viac peňazí, než má aktuálne na účte. Avšak, za nezaplatené zostatky po uplynutí fakturačného obdobia môžu byť účtované úroky.
 • Fakturačné obdobia a splátky: Používatelia kreditných kariet dostávajú mesačné faktúry s podrobnosťami o transakciách. Sú povinní platiť aspoň minimálnu sumu alebo môžu celý zostatok uhradiť bez úrokov do určitého termínu.
 • Opakované čerpanie úveru: Kreditnú kartu je možné dobiť do určitého limitu, čo znamená, že držiteľ karty môže znova používať dostupný kredit po úhrade časti alebo celého zostatku.
 • Poplatky a poplatky za meškanie: Kreditné karty môžu mať rôzne poplatky, ako napríklad ročné poplatky za využívanie karty, poplatky za prečerpanie limitu alebo poplatky za meškanie pri úhrade faktúry.

Kreditné karty sú užitočné pre tých, ktorí potrebujú prístup k pôžičkám na krátkodobý základ alebo chcú využívať výhody a odmeny ponúkané týmito kartami. Je však dôležité riadne sledovať svoje výdavky a splácať pôžičky včas, aby sa predišlo úrokom a ďalším finančným komplikáciám.

Kreditná karta je platobný nástroj, ktorý umožňuje držiteľovi požičať si peniaze od vydavateľa karty a používať tieto peniaze na nákupy alebo iné transakcie.

Rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou

Rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou spočíva v tom, ako fungujú a ako s nimi súvisia finančné prostriedky. Tu sú hlavné rozdiely, ktorá majú kreditná a debetná karta:

 • Zdroj finančných prostriedkov:
  • Debetná karta: Používa finančné prostriedky priamo z bankového účtu držiteľa. Týmto spôsobom je každá transakcia okamžite odpočítaná z dostupných finančných prostriedkov.
  • Kreditná karta: Poskytuje možnosť požičať si peniaze od vydavateľa karty. Držiteľ karty môže utrácať do stanoveného limitu, ktorý nie je priamo spojený s aktuálnymi finančnými prostriedkami na účte.
 • Limit:
  • Debetná karta: Transakcie sú obmedzené aktuálnymi finančnými prostriedkami na bankovom účte držiteľa.
  • Kreditná karta: Poskytuje špecifický limit, ktorý určuje, koľko peňazí môže byť požičaných od vydavateľa karty.
 • Záporný zostatok:
  • Debetná karta: Bežne neumožňuje záporný zostatok na účte, s výnimkou situácií s povoleným prečerpaním, za ktoré môžu byť účtované poplatky.
  • Kreditná karta: Umožňuje vytváranie záporného zostatku, pričom za nezaplatené zostatky po fakturačnom období môžu byť účtované úroky.
 • Dobitie kreditu:
  • Debetná karta: Nie je možné ju dobíjať. Používa len existujúce finančné prostriedky na účte.
  • Kreditná karta: Môže byť dobíjaná, čo znamená, že držiteľ karty môže opäť používať dostupný kredit po úhrade časti alebo celého zostatku.
 • Úroky a poplatky:
  • Debetná karta: Obvykle nevyžaduje úhradu úrokov, ale môžu sa vyskytnúť poplatky za prečerpanie účtu.
  • Kreditná karta: Môže vyžadovať úhradu úrokov na nezaplatené zostatky, a poplatky za meškanie pri úhrade faktúry a ďalšie poplatky, ako napríklad ročné poplatky za využívanie karty.
 • Fakturačné obdobie a splátky:
  • Debetná karta: Nevyžaduje mesačné splátky, pretože používa existujúce finančné prostriedky na účte.
  • Kreditná karta: Po každom fakturačnom období vyžaduje platbu za použitý kredit, buď minimálnu sumu, alebo celý zostatok.

Rozhodnutie debetná vs kreditná karta závisí od individuálnych preferencií, finančných potrieb a schopnosti riadiť úroveň zadlženosti. Obe karty majú svoje výhody a nevýhody, a je dôležité pochopiť, ako fungujú, aby ste mohli správne využívať jeden alebo druhý typ podľa svojich potrieb. Karty umožňujú aj dobíjanie kreditu na mobil. Dobiť kredit platobnou kartou je jednoduché.

Debetná karta do mínusu s povoleným prečerpaním

Debetná karta predstavuje platobný nástroj umožňujúci používateľom platiť za tovary a služby len do výšky dostupného zostatku na ich bežnom účte. V prípade nedostatku prostriedkov na účte je transakcia zamietnutá. Avšak existuje možnosť využiť debetnú kartu aj v prípade nedostatku finančných prostriedkov prostredníctvom povoleného prečerpania, známeho aj ako kontokorentný úver.

Kontokorent je forma úverového produktu, ktorý umožňuje klientom ísť do záporu na svojom bežnom účte. Banka poskytuje klientovi pôžičku, ktorú je potrebné splatiť do stanoveného termínu. Povolené prečerpanie VÚB, Tatra banka či SLSP je dostupné pomerne jednoducho, obzvlášť pre klientov banky.

Používatelia debetnej karty môžu využívať povolené prečerpanie na platbu za tovar alebo služby, aj keď na účte nie sú dostupné finančné prostriedky. Banka umožní prečerpanie do výšky povoleného limitu. Výhody povoleného prečerpania zahŕňajú flexibilitu v míňaní peňazí a možnosť riešiť neočakávané výdavky.

Avšak, úroky z povoleného prečerpania môžu byť vysoké a existuje riziko, že používatelia sa dostanú do dlhov. Pri využívaní povoleného prečerpania je dôležité byť si vedomý jeho rizík. Je odporúčané splatiť ho čo najskôr, aby sa minimalizovali náklady na úroky. Kreditná a debetná karta teda môžu poskytovať potrebné peniaze navyše, ale je nevyhnutné včasné splácanie.

Porovnanie debetná vs. kreditná karta môže pomôcť pri rozhodovaní sa medzi týmito dvoma možnosťami. Nedá sa povedať, ktorá možnosť je lepšia alebo výhodnejšia, nakoľko závisí od individuálnej potreby klienta a podmienok jednotlivých bánk. Kreditná karta Tatra banka môže byť za istých okolností výhodnejšia ako povolené prečerpanie VÚB, ale môže to byť aj naopak.

Používatelia debetnej karty môžu využívať povolené prečerpanie na platbu za tovar alebo služby, aj keď na účte nie sú dostupné finančné prostriedky.

Každá pôžička má svoje riziká

Povolené prečerpanie aj kreditná karta sú forma úveru. Riziká spojené s kreditnými kartami a povoleným prečerpaním môžu mať značný vplyv na finančné zdravie jednotlivcov. Tu sú hlavné riziká týchto dvoch finančných nástrojov.

Riziká kreditnej karty

 • Úrokové sadzby: Úrokové sadzby na nezaplatený zostatok kreditnej karty môžu byť vysoké. Ak dlh zostane nezaplatený, môžu sa rýchlo hromadiť úroky, čo zvyšuje celkové náklady na používanie karty.
 • Poplatky: Kreditné karty môžu mať rôzne poplatky, ako ročné poplatky, poplatky za prečerpanie limitu, poplatky za meškanie pri úhrade faktúry a ďalšie. Nekontrolovaným hromadením týchto poplatkov môže stúpnuť celková cena používania karty.
 • Zneužitie karty: Strata alebo krádež kreditnej karty môže viesť k zneužitiu zo strany neoprávnenej osoby, čo môže spôsobiť finančné straty.
 • Zadlženie: Vysoký limit kreditnej karty môže viesť k nadmernému zadlženiu, najmä ak používatelia nekontrolovaným spôsobom využívajú dostupný kredit.
 • Vplyv na kreditnú históriu: Nezaplacené dlhy na kreditnej karte môžu negatívne ovplyvniť kreditnú históriu jednotlivca, čo môže mať následky pri žiadosti o ďalšie pôžičky alebo úvery.

Riziká povoleného prečerpania

 • Vysoké úroky: Podobne ako u kreditnej karty, povolené prečerpanie môže spôsobiť vysoké náklady na úroky, ak nie je splatené včas.
 • Poplatky za prečerpanie: Banky môžu účtovať poplatky za povolené prečerpanie, čo zvyšuje celkové náklady na využívanie tejto služby.
 • Závislosť od prečerpania: Nekontrolované využívanie povoleného prečerpania môže viesť k závislosti od tohto finančného nástroja a vytvárať ťažkosti pri návrate do pozitívneho zostatku.
 • Nadmerne dlhé splácanie: Ak nie je povolené prečerpanie včas splatené, môže sa dlh nekontrolovateľne hromadiť, čo spôsobuje ťažkosti pri návrate do pozitívneho zostatku.
 • Povinnosť splácať: Aj keď je povolené prečerpanie, je nevyhnutné splatiť túto pôžičku do stanoveného termínu. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k dodatočným poplatkom a problémom so schopnosťou získať ďalší úver.

Je dôležité, aby používatelia boli informovaní o týchto rizikách a používali tieto finančné nástroje s opatrnosťou a zodpovednosťou. Pravidelné monitorovanie transakcií, platenie faktúr včas a plánovanie splátkových termínov môže pomôcť minimalizovať tieto riziká.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang