Pracovný kalendár – na rok 2024

Pracovný kalendár na rok 2024 je dôležitým nástrojom pre každého zamestnanca, podnikateľa a študenta. Obsahuje informácie o štátnych sviatkoch a dňoch pracovného pokoja, ako aj o dňoch, kedy sa mení letný čas. Vďaka nemu je možné si ľahko naplánovať dovolenku, prácu a iné aktivity.


Obsah článku


Pracovný kalendár na rok 2024 môže pomôcť pri plánovaní dovolenky, práce a iných aktivít. Dá sa ním skontrolovať, kedy má zamestnanec voľno a kedy je potrebné pracovať.

Pracovný kalendár na rok 2024

Pracovný kalendár pre rok 2024 je dôležitým nástrojom pre plánovanie a organizáciu práce. Pomáha zamestnancovi sledovať si štátne sviatky, dni pracovného pokoja a počet pracovných dní v jednotlivých mesiacoch.

MesiacPočet dníPočet týždňovPracovné dniPracovné hodiny
Január31522176
Február29521168
Marec31520160
Apríl30521168
Máj31521168
Jún30520160
Júl31522176
August31521168
September30521168
Október31523184
November30520160
December31519152

Dodržiavaním pracovného kalendára je možné zefektívniť prácu, znížiť stres a dosiahnuť svoje ciele.

Pracovný kalendár a prehľad pracovných dní v roku 2024

Rok 2024 prináša so sebou 251 pracovných dní, vďaka ktorým je možné naplánovať prácu, dovolenku a voľný čas s prehľadom.

Počet pracovných dní v jednotlivých mesiacoch:

Počet pracovných dní sa v jednotlivých mesiacoch, nielen v roku 2024, trochu líši. Najviac pracovných dní, a to 23, má október. Naopak, najmenej pracovných dní, a to 19, má december.

Ako ovplyvňuje počet pracovných dní dĺžka pracovného týždňa:

Počet pracovných dní v roku 2024 sa uvádza pre 8-hodinový a 7,5-hodinový pracovný týždeň. Pre kratší alebo dlhší pracovný týždeň je nutné počet pracovných dní upraviť.

Poznanie počtu pracovných dní v roku 2024 pomôže pri plánovaní aktivít. Vďaka prehľadnému kalendáru je možné efektívne rozvrhnúť prácu, oddych a voľný čas tak, aby sa z roka 2024 vyťažilo maximum.

Kalendár sviatkov na rok 2024

Sviatky, ktoré pripadnú na víkend, neovplyvňujú počet pracovných dní v danom mesiaci. Avšak, ak sviatok pripadne na pracovný deň, stáva sa dňom pracovného pokoja a zamestnanci majú nárok na voľno. V takomto prípade sa im mzda krátiť nesmie.

Rok 2024 ponúka 14 štátnych sviatkov, ktoré prinášajú príležitosti na oddych a relax. Zo 14-tich štátnych sviatkov pripadajú 3 na dni pracovného pokoja.

Tu je prehľadný kalendár sviatkov na rok 2024, vďaka ktorému je možné naplánovať voľný čas, dovolenku a rodinné oslavy s predstihom.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2024:

 • 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 6. január – Troch kráľov
 • 29. marec – Veľký piatok
 • 1. apríl – Veľkonočný pondelok
 • 1. máj – Sviatok práce
 • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 5. júl – Sviatok svätého Cyrila a Metoda
 • 29. august – Výročie Slovenského národného povstania
 • 15. september – Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november – sviatok Všetkých svätých
 • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 24. december – Štedrý deň
 • 25. december – Prvý sviatok vianočný
 • 26. december – Druhý sviatok vianočný

Kalendár sviatkov na rok 2024 je užitočný pre každého zamestnanca, ktorý plánuje počas roka rozličné cestovateľské, prípadne iné aktivity.

Fond pracovného času 2024

Fond pracovného času predstavuje celkový počet pracovných hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať v priebehu roka. Určuje sa na základe dĺžky pracovného týždňa a počtu dní pracovného pokoja v danom roku.

V roku 2024 má fond pracovného času nasledovné hodnoty:

 • Pre 8-hodinový pracovný týždeň:
  • 2 008 pracovných hodín (bez sviatkov)
  • 2 096 pracovných hodín (so sviatkami)
 • Pre 7,5-hodinový pracovný týždeň:
  • 1 882,5 pracovných hodín (bez sviatkov)
  • 1 965 pracovných hodín (so sviatkami)

Čo ovplyvňuje fond pracovného času:

 • Dĺžka pracovného týždňa: 40 hodín (štandardne), 38 hodín (skrátený pracovný týždeň)
 • Počet dní pracovného pokoja: Štátne sviatky, dni pracovného pokoja (napr. Veľkonočný piatok, Štedrý deň)

Fond pracovného času sa vypočíta nasledovne:


Fond pracovného času 2024 = Počet pracovných dní 2024 x Dĺžka pracovného dňa (v hodinách)


Príklady:

 • Zamestnanec s 8-hodinovým pracovným týždňom a 251 pracovnými dňami:
  • Fond pracovného času = 251 dní x 8 hodín/deň = 2 008 hodín
 • Zamestnanec so 7,5-hodinovým pracovným týždňom a 251 pracovnými dňami:
  • Fond pracovného času = 251 dní x 7,5 hodín/deň = 1 882,5 hodín

Fond pracovného času je dôležitý ukazovateľ pre zamestnávateľov pri plánovaní práce a výpočte mzdy nielen v roku 2024. Zamestnanci by mali poznať svoj fond pracovného času, aby si mohli skontrolovať, či odpracovali požadovaný počet hodín.

V niektorých prípadoch sa môže fond pracovného času líšiť v závislosti od individuálnej pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy.

Ako využiť pracovný kalendár v roku 2024

Pracovný kalendár na rok 2024 môže byť užitočným nástrojom na plánovanie práce, oddychu a voľného času. Tu je niekoľko tipov, ako je možné ho využiť naplno:

1. Plánovať si prácu:

 • Označiť si v kalendári dôležité termíny, ako sú uzávierky projektov, stretnutia, školenia a dovolenky.
 • Rozdeliť si prácu na menšie úlohy a naplánovať si ich do kalendára s ohľadom na termíny a dostupný čas.
 • Využiť funkciu „pripomienky“ na dôležité úlohy, na ktoré by sa nemalo zabudnúť.

2. Plánovať si oddych:

 • Označiť si v kalendári štátne sviatky a dni pracovného pokoja.
 • Naplánovať si dovolenku vopred a rezervovať si ubytovanie a dopravu.
 • Vyčleniť si v kalendári čas na relax a zábavu. Nezabúdať na oddych, aby sa predišlo stresu a vyhoreniu.

3. Plánovať si voľný čas:

 • Označiť si v kalendári rodinné stretnutia, oslavy a iné aktivity.
 • Naplánovať si výlety a aktivity, ktoré človeka bavia.
 • Využiť voľný čas na záujmy.

4. Sledovať si dochádzku:

 • Zaznamenávať si do kalendára odpracované hodiny.
 • Sledovať si tak, či sa splnil fond pracovného času.
 • V prípade potreby si upraviť plánovanie práce, aby sa zamestnanec vyhol prepracovaniu.

5. Využiť online kalendáre a aplikácie:

 • Existuje mnoho online kalendárov a aplikácií, ktoré pomôžu s plánovaním a organizáciou času.
 • Mnohé z nich ponúkajú funkcie, ako sú zdieľanie kalendára s kolegami, synchronizácia s mobilným zariadením a automatické pripomienky.

6. Byť flexibilný:

 • Nezabúdať, že plány sa niekedy menia. Treba byť flexibilný a v prípade potreby upraviť svoj kalendár.
 • Nebáť sa improvizovať a využiť neočakávané voľné chvíle na aktivity, ktoré človeka bavia.

Pracovný kalendár môže pomôcť dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, zefektívniť prácu a užiť si voľný čas naplno. Je dobré využiť ho, pretože môže priniesť mnoho benefitov.

Kde nájsť pracovný kalendár?

Pracovný kalendár na rok 2024 sa nachádza na rôznych miestach online aj v tlačenej podobe.

Online zdroje:

 • Online kalendáre a aplikácie:
  • Google Calendar
  • Outlook Calendar
  • Apple Calendar

Tlačené zdroje:

 • Kancelárske potreby: V papiernictvách a obchodoch s kancelárskymi potrebami sa nachádzajú tlačené kalendáre na rôzne roky, vrátane roku 2024.
 • Noviny a časopisy: Niektoré noviny a časopisy pridávajú k svojim vydaniam na začiatku roka pracovný kalendár.
 • Zamestnávatelia: Zamestnávateľ môže poskytnúť firemný pracovný kalendár.

Pri výbere pracovného kalendára je vhodné zvážiť svoje potreby. Ak človek potrebuje prehľadný a jednoduchý kalendár, postačí mu online verzia. Ak si potrebuje zaznamenávať poznámky a plány, bude potrebovať tlačený kalendár.

Je vhodné si skontrolovať, či je kalendár aktualizovaný a obsahuje všetky štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

Pracovný kalendár môže pomôcť dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.

Je pracovný kalendár vhodný aj pre študentov?

Áno, pracovný kalendár môže byť užitočný aj pre študentov. Hoci nemajú rovnaké pracovné povinnosti ako zamestnanci, kalendár im môže pomôcť s:

Plánovaním štúdia:

 • Označiť si v kalendári termíny dôležitých skúšok, projektov a prezentácií.
 • Rozdeliť si učivo na menšie časti a naplánovať si ich do kalendára s ohľadom na termíny a dostupný čas.
 • Využiť funkciu „pripomienky“ na dôležité úlohy, ktoré by sa nemali zabudnúť.

Plánovaním voľného času:

 • Označiť si v kalendári školské prázdniny a štátne sviatky.
 • Naplánovať si stretnutia s priateľmi, rodinné oslavy a iné aktivity.
 • Využiť voľný čas na záujmy.

Sledovaním dochádzky:

 • Zaznamenať si do kalendára absolvované prednášky a cvičenia.
 • Sledovať si tak, či sa splnila povinná dochádzka.
 • V prípade potreby si upraviť plánovanie štúdia, aby sa predišlo problémom s dochádzkou.

Plánovaním práce na brigáde:

 • Ak popri štúdiu študent pracuje na brigáde, môže si do kalendára zaznamenávať pracovné smeny.
 • Takto bude mať prehľad o tom, kedy má voľný čas a kedy je zaneprázdnený.

Pracovný kalendár mu môže pomôcť:

 • Dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi štúdiom a voľným časom.
 • Zefektívniť štúdium a dosiahnuť lepšie výsledky.
 • Užiť si voľný čas naplno a vyhnúť sa stresu.

Aj keď nie je povinné, aby študenti používali pracovný kalendár, môže im priniesť mnoho benefitov. V súčasnosti už viacerí študenti využívajú pracovný kalendár a je súčasťou ich študentského života.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang