Sabatikal – kedy je potrebný, aké sú výhody

Sabatikal je obdobie dlhšieho voľna od bežného zamestnania alebo práce, ktoré sa zvyčajne využíva na konkrétny účel, ako je cestovanie, výskum alebo osobný rast. Zvyčajne sa udeľuje po určitom počte odpracovaných rokov, hoci dĺžka a účel sabatiklu sa môžu v jednotlivých spoločnostiach líšiť.

Tento článok poskytuje prehľad o sabatikale vrátane toho, čo to je, ako postupovať pri čerpaní sabatikalu a aké sú potenciálne výhody prestávky v práci. Zameriava sa aj na niektoré výzvy, ktoré sú spojené s čerpaním sabatiklu, ako napríklad snaha o zabezpečenie finančných prostriedkov počas dovolenky. Skúma tiež, ako najlepšie naplánovať sabatikal a ako čo najlepšie využiť čas mimo práce.

Čo presne je sabbatical?

Sabatikal je dlhšie obdobie pracovného voľna, ktoré môže trvať od niekoľkých mesiacov až po rok alebo viac. Zvyčajne si ho vyberajú ľudia, ktorí si potrebujú oddýchnuť od svojho pravidelného zamestnania, aby sa mohli venovať inému druhu činnosti. Sabatikal sa často využíva na preskúmanie nových oblastí, získanie nových zručností alebo na realizáciu osobných záujmov.

Stáva sa čoraz populárnejším medzi ľuďmi, ktorí si chcú oddýchnuť od svojho pracovného života a preskúmať iné záujmy. Sabatikal je skvelý spôsob, ako načerpať nové sily a na chvíľu sa odpútať od práce a získať novú perspektívu. Je to tiež skvelá príležitosť naučiť sa nové zručnosti alebo preskúmať inú oblasť bez toho, aby musel dať človek výpoveď v práci.

Sabatikal nie je vždy hradený zamestnávateľom, ale niektorí zamestnávatelia môžu ponúknuť čiastočnú alebo úplnú náhradu za dovolenku. Je dôležité, aby sa zamestnanci pred čerpaním sabatiklu informovali u svojho zamestnávateľa, pretože mnohí zamestnávatelia majú špecifické pravidlá týkajúce sa sabatiklov a ich riadenia.

História a pôvod sabatiklu

Pojem sabatikal vznikol na starovekom Blízkom východe. Hebrejské slovo sabat alebo šabat znamená v hebrejčine „odpočinok“ alebo „zastavenie“.

V Starom zákone Boh prikázal svojmu ľudu, aby siedmy rok zachovávali ako sabatický rok, v ktorom sa mali zastaviť všetky poľnohospodárske práce a odpustiť všetky dlhy. Pre ľud to bolo obdobie odpočinku a rozjímania, ako aj čas duchovnej obnovy. Táto tradícia sa zachovala v mnohých náboženstvách vrátane kresťanstva a islamu.

Pojem sabatikal má korene aj v starovekom Grécku, kde Aristoteles písal o dôležitosti voľna od práce na oddych a premýšľanie. Veril, že čas mimo práce je potrebný na osobný rast a sebazdokonaľovanie. Túto myšlienku neskôr prevzala Rímska ríša, ktorá svojim občanom priznala právo na ročné voľno každých sedem rokov.

Koncepcia sabbaticalu sa časom vyvíjala a moderný sabbatical má svoje korene v univerzitnom prostredí koncom 19. storočia. Spočiatku mali byť sabatikály pre profesorov časom na oddych, relaxáciu a omladenie. Neskôr sa pracovné voľno začalo využívať na výskum alebo cestovanie profesorov za účelom odborného rozvoja.

Vývoj sabatického voľna v modernej dobe

Koncepcia sabbatical sa časom vyvíjala a v súčasnosti je bežnou praxou v mnohých moderných spoločnostiach.

Univerzity a vysoké školy často ponúkajú zamestnancom fakúlt možnosť vziať si sabatikal, aby sa mohli venovať výskumu, písaniu alebo pedagogickým projektom. Profesori si tak môžu oddýchnuť od svojich každodenných akademických povinností, aby sa mohli sústrediť na vlastnú prácu a tvorivé úsilie.

V podnikovej sfére mnohé spoločnosti taktiež ponúkajú svojim zamestnancom možnosť vziať si sabatikal. Pre zamestnancov to môže byť skvelý spôsob, ako si oddýchnuť od svojich bežných povinností a osviežiť si myseľ a telo. Môže to byť prospešné aj pre spoločnosť, pretože jej to umožňuje udržať si cenných zamestnancov a získať nové pohľady na svoju prácu.

Sabatikal sa stáva čoraz populárnejším aj medzi širokou verejnosťou. Ľudia si berú voľno od svojho každodenného života, aby sa mohli zamerať na osobný rast, cestovanie alebo objavovanie nových kariérnych ciest. Stáva sa to čoraz obľúbenejším spôsobom, ako si ľudia môžu oddýchnuť od každodennej rutiny a načerpať nové sily a energiu pre svoju myseľ a telo.

Neplatené voľno

Sabatikal môže znamenať dlhšie pracovné voľno alebo inú činnosť, často na účely odpočinku, cestovania alebo výskumu. Existujú dva typy, ako je platená dovolenka:

 • neplatené voľno
 • sabatikal na žiadosť zamestnanca

Neplatené voľno je ideálne pre tých, ktorí potrebujú dlhšiu prestávku v práci alebo inej činnosti, ale nemajú finančné prostriedky na to, aby sa počas voľna uživili. Zvyčajne sa zamestnancom poskytuje individuálne, v závislosti od politiky zamestnávateľa.

Počas tohto typu pracovného voľna zamestnanec nedostáva mzdu, ale môže poberať dávky v nezamestnanosti alebo si vziať pôžičku na pokrytie životných nákladov.

Je však dôležité poznamenať, že neplatené voľno môže mať vplyv na budúce vyhliadky zamestnanca na postup alebo povýšenie.

Neplatené voľno na žiadosť zamestnanca je typom sabatikalu, o ktorý žiada zamestnanec z osobných alebo pracovných dôvodov. Počas tohto typu dovolenky si zamestnanec zvyčajne môže vziať voľno, pričom mu je stále vyplácaná pravidelná mzda.

Tento typ pracovného voľna možno využiť z rôznych dôvodov, napríklad na absolvovanie kurzu v oblasti súvisiacej s prácou, na napísanie článku alebo knihy o jeho profesii alebo na cestu z osobných dôvodov.

Je dôležité poznamenať, že zamestnávatelia môžu od zamestnancov vyžadovať, aby predložili dôkazy o tom, ako bude pracovné voľno po návrate prínosom pre ich pracovný výkon.

Výhody sabatiklu

Toto sú výhody, ktoré so sebou prináša využitie sabatiklu:

 1. Zvýšenie motivácie a produktivity: To všetko môže z dlhodobého hľadiska viesť k vyššej motivácii a produktivite.
 2. Zlepšenie fyzického a duševného zdravia: Odpočinok od každodennej práce môže znížiť úroveň stresu, zabezpečiť jasnosť a zlepšiť fyzické a duševné zdravie.
 3. Zvýšená kreativita: Odreagovanie sa od bežnej rutiny môže pomôcť obnoviť tvorivú energiu, čo človeku umožní prichádzať s novými nápadmi a prístupmi k výzvam.
 4. Väčšie uznanie pre prácu: V prípade, že si zamestnanec zoberie dovolenku, môže si svoju prácu nanovo vážiť, pretože získa pohľad na to, čo pre neho znamená a ako prispieva k jeho celkovej pohode.
 5. Zmysluplnejšie vzťahy: Voľno od práce poskytne príležitosť znovu sa spojiť s rodinou a priateľmi a nadviazať zmysluplnejšie vzťahy.
 6. Väčšie sebavedomie: Sabatikal dáva príležitosť zamyslieť sa nad svojimi cieľmi a hodnotami, čo pomôže hlbšie pochopiť samého seba.
 7. Lepšie kariérne vyhliadky: Sabatikal v životopise môže zamestnávateľom ukázať, že človek je otvorený novým nápadom a skúsenostiam, čím sa zvýšia šance na získanie určitých pozícií.

Celkovo možno povedať, že pracovné voľno môže poskytnúť veľmi potrebnú prestávku od každodennej rutiny života a práce, ktorá jednotlivcom umožní získať novú perspektívu a preskúmať nové vášne a zároveň si udržať finančné zabezpečenie a istotu zamestnania.

Nevýhody sabatiklu

Treba však mať na pamäti, že sabatikal prináša pre zamestnanca aj nevýhody:

 1. Potenciálny nedostatok kariérneho postupu: V prípade, že si zamestnanec vezme sabatikal, môže to znamenať, že bude znevýhodnený čo sa týka povýšenia alebo postupu na pracovisku.
 2. Finančná záťaž: V závislosti od druhu sabatiklu sa môže stať, že človek si bude musieť znížiť plat, aby si mohol vziať voľno od práce. Tým sa môže dostať do ťažkej finančnej situácie, najmä ak sa jeho sabatikal predĺži alebo jeho plat nestačí na pokrytie životných nákladov.
 3. Strata dávok: V závislosti od pravidiel spoločnosti týkajúcich sa sabatického voľna môže osoba prísť o určité výhody, ako je zdravotné poistenie, dovolenka alebo dni práceneschopnosti.
 4. Ťažkosti pri hľadaní práce po skončení sabatiklu: Po čerpaní sabatiklu môže byť pre osobu ťažké nájsť si prácu v tom istom odbore alebo odvetví z dôvodu medzery v jej pracovnej histórii.
 5. Nevôľa spolupracovníkov: V prípade čerpania sabatickej dovolenky môže dôjsť k nevôli zo strany spolupracovníkov, pretože môžu mať pocit, že ich pracovné zaťaženie sa počas neprítomnosti jednej osoby zvýšilo. To môže viesť k napätiu na pracovisku.

Celkovo môže byť pracovné voľno skvelou príležitosťou, ale je potrebné zvážiť aj potenciálne nevýhody, ako napríklad možnosť ťažkého návratu do pracovného procesu a finančné obmedzenia spojené s prestávkou v práci.

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia je stav, s ktorým sa stretáva mnoho profesionálov, najmä v podnikovej sfére. Charakterizuje ho stav fyzického, duševného a emocionálneho vyčerpania v dôsledku dlhodobého alebo nadmerného pracovného stresu. Osoby trpiace syndrómom vyhorenia často pociťujú celý rad príznakov vrátane pocitu preťaženia, apatie, depresie, úzkosti a nedostatku motivácie.

Pre tých, ktorí zažívajú vyhorenie, môže byť najlepším liekom voľno alebo študijný pobyt. Sabatikal je dlhšie obdobie neprítomnosti v práci alebo pri štúdiu, zvyčajne na účely odpočinku, cestovania alebo ďalšieho vzdelávania.

Je to príležitosť pre jednotlivcov, aby si oddýchli od každodennej rutiny a načerpali novú energiu. Môže byť tiež príležitosťou na preskúmanie iných záujmov, získanie nových zručností alebo hlbšie pochopenie ich profesie.

Využitím sabatiklu môžu jednotlivci trpiaci vyhorením získať potrebný oddych od každodenného pracovného stresu a povinností.

Táto prestávka môže poskytnúť čas a priestor potrebný na to, aby sa jednotlivci zamysleli nad svojím životom a zmenami, ktoré potrebujú urobiť, aby sa cítili plní energie. Môže tiež poskytnúť príležitosť obnoviť kontakty s rodinou a priateľmi a prehodnotiť svoje kariérne ciele.

Pre tých, ktorí trpia syndrómom vyhorenia, môže byť sabatikal životnou zmenou. Tým, že si jednotlivci nájdu čas na odstup od pracovných povinností a preskúmajú iné záujmy, môžu získať nadhľad a energiu potrebnú na uskutočnenie dôležitých zmien vo svojom živote.

Fázy vyhorenia

Vyhorenie nie je len výmyslom dnešnej doby a dôkazom je aj to, že sa stalo aj oficiálnou diagnózou od januára 2022. Podľa WHO je syndróm vyhorenia priamo spojený s prácou a je opísaný ako následok pracovného stresu, ktorý nebol správne zvládnutý.

Toto sú jednotlivé fázy vyhrorenia:

 1. Nadšenie: Radosť z práce, ochota pracovať 24/7, dokonca aj cez víkendy a sviatky a na úkor voľného času, vynechávanie jedla či toalety.
 2. Opadnutie nadšenia: Uvedomenie si reality, možná stagnácia, pocit preťaženia.
 3. Frustrácia: Úlohy začínajú človeka zaťažovať a obťažovať, podráždenosť, nútenie sa do plnenia úloh a do práce, otázky typu: „Čo zase odo mňa chce?“
 4. Ľahostajnosť: Apatia, meškanie do práce, rezignácia, odkladanie pracovných úloh, nechuť pracovať a únava narastá, vety typu: „Nech ma vyhodia, mne je to jedno.“
 5. Vyhorenie: Úplná nechuť pracovať sa pretaví do neschopnosti vstať ráno z postele, depresia, nezáujem, psychosomatické ochorenia.

Rozdiel medzi stresom a vyhorením je, že stres po vyhrotenej situácii opadne a človek sa cíti zase dobre. Pri vyhorení nepríjemné pocity pretrvávajú a často nepomáha ani dlhšia dovolenka.

Syndróm vyhorenia test

Vyhorieť môže človek nielen z práce, ale aj vo vzťahovej rovine alebo z kontaktu s ľuďmi. Otestovať sa dá dotazníkom na základe nástroja dánskych výskumníkov (Copenhagen Burnout Inventory), ktorý spracoval Inštitút stresu.

Test sa skladá z troch častí:

 • osobné vyhorenie
 • pracovné vyhorenie
 • vyhorenie z práce s ľuďmi

Jeho vyplnenie zaberie približne 8–10 minút. Test o syndróme vyhorenia je anonymný. Pre účely štatistického spracovania je potrebné vyplniť údaj o pohlaví a veku.

Test obsahuje súbor otázok, na ktoré sa dá odpovedať možnosťami:

 • vždy
 • často
 • niekedy
 • zriedka
 • nikdy / skoro nikdy

Toto sú otázky, ktoré treba v teste vyplniť pravdivo a úprimne:

 • Ako často cítite únavu?
 • Ako často cítite fyzickú vyčerpanosť?
 • Ako často cítite emocionálnu vyčerpanosť?
 • Ako často si pomyslíte: „Už to nezvládam“?
 • Ako často sa cítite opotrebovane?
 • Ako často sa cítite slabo a náchylne na ochorenia?
 • Cítite sa uťahane, ked’ odchádzate z práce?
 • Keď si ráno pomyslíte na ďalší deň v práci, cítite sa vyčerpane?
 • Máte pocit, že je pre vás každá hodina v práci vyčerpávajúca?
 • Máte po práci dosť’ energie na voľnočasové aktivity?
 • Je vaša práca emocionálne vyčerpávajúca?
 • Frustruje vás vaša práca?
 • Cítite sa vyhorene zo svojej práce?
 • Pracujete s ľuďmi? Napríklad práca s klientmi, zákazníkmi, študentmi či pacientmi (netýka sa to kolegov).

Test vyhorenia pomôže človeku pochopiť, ako veľmi je jeho stav vyhorenia vážny a prinúti ho prehodnotiť svoj postoj k práci.

Sabbatical – áno alebo nie?

Na záver možno povedať, že pracovné voľno môže byť skvelým spôsobom, ako získať osobné a profesionálne výhody. Môe pomôcť znížiť stres, zvýšiť kreativitu a poskytnúť jednotlivcom príležitosť naučiť sa nové zručnosti.

Avšak čerpanie pracovného voľna má aj nevýhody, ako sú náklady a narušenie života. Pre tých, ktorí uvažujú o sabatikale, je dôležité zvážiť výhody a nevýhody a určiť, či je to správna voľba pre ich individuálnu situáciu.

Ďalší výskum a vzdelávanie v oblasti sabatiklu by mali zahŕňať diskusie o potenciálnych nákladoch a prínosoch, ako aj o stratégiách na zmiernenie potenciálnych nevýhod.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang