Slováci chcú ísť do penzie v 59 rokoch

Súčasný trend predlžovania životného veku prináša so sebou nové výzvy a úvahy v oblasti dôchodkového systému. Ľudia sa dožívajú dlhšie, a tento vývoj otvára priestor pre diskusie o optimálnom veku odchodu do dôchodku a kvalite života počas tejto etapy.

Zvýšená dĺžka života je výsledkom viacerých faktorov, vrátane pokročilejšej medicíny, zlepšenej hygieny a vývoja životného štýlu. Priemerná dĺžka života v súčasnosti dosahuje 77 rokov. Na Slovensku prekvitá túžba ísť do dôchodku už v 59 rokoch. Ľudia si viac uvedomujú dôležitosť vyváženého života a chcú viac času venovať rodine, koníčkom a osobnému rozvoju.

Dôchodok predstavuje pre mnohých obdobie zaslúženého oddychu a slobody. Ľudia sa tešia na možnosť cestovať, venovať sa záľubám, ale aj byť bližšie k svojim rodinám. Zmena v dennom režime a možnosť realizovať dlho odkladané sny sú motivujúcimi faktormi, ktoré formujú predstavy o dôchodku.

Nevyhnutnosť prípravy na dôchodok

Dlhší životný cyklus spolu so zvýšenou dĺžkou života vyžaduje starostlivosť o niekoľko kľúčových oblastí, aby jednotlivci mohli plnohodnotne využívať obdobie dôchodku. Príprava na túto etapu života by mala byť komplexná a zohľadňovať finančné, intelektuálne, sociálne a psychické aspekty:

  • Finančná príprava – dôkladné zhodnotenie finančnej situácie a dlhodobé plánovanie. Investície a diverzifikácia portfólia môžu priniesť stabilné výnosy a zabezpečiť dostatočné finančné zázemie v dôchodku.
  • Intelektuálna príprava – udržiavanie si aktivity pre zachovanie kvality života počas dôchodku. Aktivity ako je čítanie môžu prispieť k osobnému rozvoju.
  • Sociálna príprava – investovanie času do budovania nových vzťahov ako aj udržiavania vzťahov s rodinou a priateľmi môže priniesť osobnú spokojnosť a nové sociálne kontakty.
  • Psychická príprava – dôchodok predstavuje zmenu v dennom režime, a tak je dôležité sa prispôsobiť tejto zmene a nájsť nový zmysel v životnom štýle. Tomu dopomôže pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava.

Príprava na dôchodok by mala byť postavená na vyváženom prístupe k všetkým týmto oblastiam. Plánovanie v každej z nich prinesie jednotlivcom väčšiu istotu a možnosť naplno vychutnávať ich zaslúžený odpočinok.

Odchod do dôchodku si vyžaduje dostatočné prípravy v rôznych oblastiach života.

Obavy z finančnej situácie

Slováci v súčasnej dobe prejavujú podpriemernú spokojnosť so svojou finančnou situáciou. Ekonomické výkyvy a nárast nákladov na život vedú k obavám ohľadom dostatočnosti finančných prostriedkov na dôchodok.

Pre viac než 60 % obyvateľov krajiny je charakteristický pocit, že ich ekonomická situácia sa v nedávnej minulosti zhoršila a až 1/4 Slovákov má problémy s financiami na konci mesiaca. Tento trend môže mať priamy dopad na prípravu na dôchodok, keď jednotlivci čelia náročnejším podmienkam pre zhromažďovanie finančných rezerv, a tak môže byť predčasný odchod do dôchodku ohrozený.

Sociálny fenomén spojený s predčasným vekom odchodu do dôchodku vyvoláva obavy o pracovnú situáciu aj po dosiahnutí oficiálneho dôchodkového veku. Mnohí jednotlivci uvažujú o pokračovaní v zamestnaní z obavy, že ich finančná situácia nebude dostatočne zabezpečená na základe vzorcov na výpočet dôchodku.

Navyše, Slováci vyjadrujú obavy z toho, že štát nebude schopný garantovať dôchodky v dostatočnej výške, čím by mohlo dôjsť k značnému zníženiu životnej úrovne po odchode do dôchodku.

Mnoho obyvateľov sa stretáva s nedostatočnými finančnými rezervami a úsporami, čo komplikuje proces prípravy na dôchodok. Táto skutočnosť zdôrazňuje dôležitosť vhodných opatrení, ako napríklad investovanie, na zabezpečenie adekvátnych financií a pasívneho príjmu počas dôchodku.

Investovanie ako forma prípravy na dôchodok

Investovanie sa stáva stále nevyhnutnejším prvkom prípravy na dôchodok, a to najmä v kontexte zvýšenej dĺžky života a finančných výziev, ktorým mnohí ľudia čelia po odchode do dôchodku. Pasívne odkladanie financií na bankové účty nemusí byť postačujúce na dosiahnutie žiadúcej životnej úrovne. V tejto súvislosti hrajú dôležitú úlohu investičné nástroje, ktoré umožňujú zhodnocovanie financií.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Záver

Dlhovekosť a zmeny v dĺžke života prinášajú nové výzvy a možnosti v oblasti dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. S nárastom očakávaného veku odchodu do dôchodku na 59 rokov a súčasnými obavami o finančnú situáciu, je nevyhnutné hľadať efektívne spôsoby prípravy na dôchodok.

Dôchodok je životná etapa, na ktorú je potrebné sa pripraviť múdro a aktívne. Investovanie sa stáva cestou k dosiahnutiu finančnej nezávislosti a kvalitného života počas dôchodku. Ako možno vidieť aj na S&P 500 grafe, investície z dlhodobého hľadiska stále rastú aj napriek krátkodobým výkyvom na trhu. Jednotlivci by mali začať premýšľať o svojej dôchodkovej príprave čo najskôr a využiť dostupné finančné nástroje na dosiahnutie svojich cieľov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang