Vihorlatský prales – zaujímavosti, turistika

Vihorlatsky prales

Vihorlatský prales, známy aj ako Vihorlat, sa rozprestiera na území okresu Sobrance a Michalovce na východe Slovenska. Chránená krajinná oblasť Vihorlat leží na rozhraní panónskej a karpatskej flóry. Jeden z náučných chodníkov prechádza komplexom prírodných bukových lesov, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Obsah článku


Čo je prales? Je to voľne rastúci les, ktorý nie je ovplyvnený človekom. Keďže ľudia ovplyvňujú celú zem (a niektorí sú dokonca stredom vesmíru), tak žiadny prales v podstate neexistuje, a preto sa berie ako veľmi starý les.

Karpatské bukové pralesy

Karpatské bukové pralesy sú okrem Slovenska rozložené aj v Nemecku a na Ukrajine. Všetky oblasti sú zapísané vo Svetovom zozname prírodného dedičstva UNESCO. Na Slovensku sa delí na štyri časti a to Havešová, Rožok, Stužica a Vihorlatský prales.

Vihorlatský prales

Územie vo Vihorlatských vrchoch, ktoré sa môže pochváliť vyše 240 ročnými bukmi. Z celkovej rozlohy približne 5 000 ha je v zozname UNESCO zapísaných 2 578 ha. Prales sa nachádza na východe Slovenska a na jeho južnom konci obkolesuje ďalšie zaujímavé miesto Morské oko.

Morské oko

Tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku, do ktorého ústi 6 prameňov. Napriek výstavbe lesných ciest a ťažbe dreva si Morské oko zachovalo svoju krásu a jedinečnosť. K jazeru donedávna viedla aj malá lesná železnica, no bola nahradená novou asfaltovou cestou.

Kde sa nachádza Vihorlatský prales?

Vihorlatský prales je chránená krajinná oblasť (CHKO) nachádzajúca sa v severovýchodnej časti Slovenska. Rozprestiera na území okresu Sobrance a Michalovce, resp. Košického a Prešovského kraja. K vyhláseniu prišlo v roku 1973 vyhláškou č. 9/1973 Zb., v roku 1999 prišlo k úprave hraníc Vyhláškou MŽP SR č. 111/1999 Z.z.

Vihorlat sa pýši jedinečnou polohou na Slovensku, nachádzajúc sa na rozhraní panónskej a karpatskej flóry. Vďaka tomu je výnimočný, ale patrí aj medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska, s dominanciou listnatých lesov, najmä bukových.

Buk tvorí najväčší podiel drevín, pričom v rôznych vegetačných stupňoch vytvára lesné spoločenstvá s dubom, jaseňom, javorom a jedľou. Lesnatosť CHKO je až 90 %.

Vihorlat je domovom bohatej fauny a flóry

Primárnym cieľom Vihorlatu je ochrana a obnova druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú. Vihorlatský prales je domovom pre viac ako 5 000 druhov rastlín, 300 druhov hmyzu, 30 druhov vtákov a 30 druhov cicavcov.

Vihorlat sa okrem malebnej krajiny môže pochváliť aj výnimočnou biodiverzitou. Medzi chránenými rastlinami tu nájdeme bleduľu jarnú karpatskú, telekiu ozdobnú, prilbicu chlpatoplodú a mnoho ďalších. Severné svahy pokrývajú horské druhy ako soldanelka karpatská, zatiaľ čo na južných svahoch sa rozprestierajú lesostepné spoločenstvá s teplomilnými rastlinami.

V tomto území bolo doteraz zaznamenaných vyše 2 000 druhov bezstavovcov. Z chránených stavovcov tu žije mlok karpatský, mlok vrchovský, užovka stromová a takmer 100 druhov hniezdiacich vtákov, medzi ktoré patria bocian čierny, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý a sova dlhochvostá. Veľkým bohatstvom Vihorlatu je aj prítomnosť šeliem ako vlk, rys, mačka divá a vydra.

Vihorlatský prales je tiež obľúbenou turistickou destináciou pre ľudí, ktorí majú radi prírodu, pretože je tu veľa možností prechádzok a prehliadok. Prechádzky po lesnej značke sú obľúbenou aktivitou pre turistov, ktorí chcú obdivovať prírodu v plnej svojej kráse.

Vihorlatský prales je CHKO, takže sú tu aj aktivity, ktoré nie sú dovolené. Napríklad, nie je možné požívať alkohol, fajčiť, jazdiť na motorizovaných vozidlách, chodiť so psom, zberať rastliny alebo zabíjať zvieratá.

Vihorlatský prales je jednou z najkrajších prírodných scenérií v strednej Európe. Je domovom pre veľa druhov rastlín a živočíchov a je ideálnym miestom na prechádzky a prehliadky prírodných scenérií. Vihorlatský prales je určite miesto, ktoré si zaslúži návštevu.

Vihorlatský prales – zaujímavosti

Vihorlatské vrchy, s majestátnou dominantou Vihorlatu (1075,4 m n.m.), vďačia za svoj vznik mohutnej sopečnej činnosti v období neogénu. Pred miliónmi rokov sa tu rozprestieralo rozsiahle vulkanické pole s aktivitou na viacerých miestach. Vďaka tejto sopečnej minulosti sa Vihorlat stal jedným z najvýraznejších a najzaujímavejších pohorí Slovenska.

Ide o nádhernú lokalitu s pestrou flórou a faunou. V pralese je viac ako 250 druhov rastlín a zvierat. Patria sem napríklad jelene, medvede, vlky, líšky a rysy. Sú tu aj náučné chodníky, ktoré vedú cez prales a ponúkajú návštevníkom príležitosť obdivovať jeho prírodné krásy.

Za priaznivých poveternostných podmienok ponúka Vihorlat úchvatné panoramatické výhľady. Okrem okolitých vrchov Vihorlatských vrchov sa vám môže naskytnúť pohľad na:

  • Vzdialené vrcholy Nízkych a Vysokých Tatier na západe: Majestátne štíty Tatier sa týčia na horizonte a dodávajú výhľadu majestátnosť.
  • Gutínske vrchy na severozápade Rumunska: Tieto rumunské vrchy sa rozprestierajú na severozápade a dotvárajú panoramatický obraz.

Treba však poznamenať, že takéto ideálne podmienky s výbornou viditeľnosťou sú pomerne zriedkavé.

Vihorlatský prales – turistika

Cez územie CHKO vedú dva náučné chodníky.

1. Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky:

  • Ponúka okruh okolo malebného jazera Morské oko, vedie cez impozantný Sninský kameň a končí pri Sninských rybníkoch.
  • Umožňuje spoznať rôznorodú krásu Vihorlatu, od majestátnych skalných útvarov po pokojné vodné plochy.

2. Náučný chodník Vihorlatskými bučinami:

  • Prechádza rozsiahlym komplexom prirodzených bukových lesov, zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
  • Poskytuje jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru starých bukových pralesov a spoznať ich výnimočnú biodiverzitu.

Okrem toho sa tu dá navštíviť tiež mnoho obchodov so suvenírmi a informačných stánkov s informáciami o turistických trasách.

Vihorlatský prales je skvelou voľbou pre turistov, ktorí chcú objavovať krásy prírody a poznať jej históriu. Je to miesto, ktoré ponúka niečo pre každého.

Vihorlatské vrchy, s majestátnou dominantou Vihorlatu (1075,4 m n.m.), vďačia za svoj vznik mohutnej sopečnej činnosti v období neogénu.

Ako sa dostať do Vihorlatského pralesa?

Vihorlatský prales je jedným z najväčších pralesov v Európe. Tento obrovský prales je domovom pre veľa druhov fauny a flóry, vrátane medveďov, vlkov, jeleňov a veľa druhov rastlín. Návštevníci sa sem môžu dostať autobusom, vlakom alebo autom.

Autobusová stanica Vihorlatského pralesa sa nachádza v meste Humenné, ktoré je asi 40 kilometrov od pralesa. Autobusy odchádzajú takmer každý deň zo stanice, s cestovným časom asi hodinu až hodinu a pol.

V blízkosti Vihorlatského pralesa sa nachádza niekoľko vlakových staníc, ako napríklad stanica Humenné, Michalovce a Snina. Vlaky odchádzajú z týchto staníc každý deň a cestovný čas je približne hodina až hodinu a pol.

Pre návštevníkov je najjednoduchším spôsobom ako sa dostať do Vihorlatského pralesa cesta autom. Návštevníci si môžu prenajať auto alebo prísť osobným autom. Cesta autom trvá asi hodinu až hodinu a pol z Humenného alebo Michaloviec.

Keď už je turista v pralese, môže sa tešiť na prehliadku nádherných prírodných scenérií, ako sú lesy, lúky, jazerá a rieky. V pralese sú tiež mnohé turistické trasy, ktoré vedú k nadštandardným miestam.

Oplatí sa navštíviť Vihorlatský prales?

Áno, určite sa oplatí navštíviť Vihorlatský prales. Je to nádherné miesto, kde sa nachádzajú unikátne prírodné ekosystémy, ktoré sú obklopené horami a prírodnými jazerami.

Prales je domovom mnohých divokých zvierat, rastlín a hmyzu, čo z neho robí skvelé miesto pre pozorovanie a fotografovanie. Navštíviť Vihorlatský prales je skvelá príležitosť na to, aby si človek užil ticho prírody, objavil nové druhy rastlín a zvierat a načerpal energiu pri prechádzkach lesom. Takže pri najbližšej otázke: „kam na výlet na Slovensku?“ bude výber o čosi jednoduchší.

Kedy je najlepšie navštíviť Vihorlatský prales?

Vihorlatský prales je najkrajší počas jarnej a jesennej sezóny, kedy je najväčší príval farieb. Vhodné je navštíviť ho v období od polovice marca do konca mája, ktoré je najkrajšie a najdynamickejšie obdobie pre tento prales. Je to tiež najlepší čas pre pozorovanie zvierat a rastlín v pralese.

Pralesy na Slovensku

Pralesy na Slovensku sú ešte aj dnes realitou a to vo viacerých lokalitách. Na Slovensku sa zachovalo 122 pralesov a ich zvyškov s rozlohou nad 20 hektárov, čo predstavuje celkovú plochu 10 483 hektárov. Aj keď to tvorí len 0,48 % z celkovej výmery lesov v krajine, ich ochrana je nesmierne dôležitá z hľadiska:

  • Biodiverzity: Pralesy sú domovom unikátnych rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa nenachádzajú v hospodárskych lesoch.
  • Vedy: Poskytujú cenný materiál pre vedecký výskum a pochopenie fungovania lesných ekosystémov.
  • Spoločnosti: Majú nenahraditeľnú kultúrnu a historickú hodnotu a sú symbolom našej prírodnej dedičiny.

Pralesy na Slovensku sú vzácne a chrániť ich je preto spoločnou zodpovednosťou. Zrejme najznámejší spomedzi pralesov na Slovensku je Badínsky prales a v Kremnických vrchoch neďaleko obce Badín. Medzi najstaršie chránené územia na Slovensku patrí Dobročský prales neďaleko obce Čierny Balog v okrese Brezno.

Spomenúť možno aj prales Havešová, ktorý sa nachádza v pohorí Nastaz. Je súčasťou národného parku Poloniny. V údolí Stužickej rieky neďaleko obce Nová Sedlica

V hlbokom údolí Stužickej rieky, neďaleko najvýchodnejšie položenej slovenskej obce Nová Sedlica, sa rozprestiera najväčšia pralesovitá rezervácia na Slovensku – Stužica. Toto je len niekoľko pralesov na Slovensku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang