Vytváranie rezerv – najvýhodnejšie sporenie, ako na to 2024

vytváranie rezerv

V dnešnej nestálej ekonomickej situácii je vytvorenie finančnej rezervy zásadným krokom k zabezpečeniu stability a bezpečnosti v budúcnosti. No ako nájsť optimálny spôsob, ako zúročiť tieto prostriedky? V tejto dobe ponúka trh široké spektrum možností, od sporiacich účtov po termínované vklady. Ako si teda vybrať ten najlepší nástroj na vytvorenie rezervy?


Obsah článku


Práve tu vstupujú do hry obľúbené sporiace účty SLSP, ktoré prinášajú rôzne výhody a možnosti pre efektívne vytváranie rezervy. Ako presne fungujú a prečo sú považované za jednu z najlepších možností pre sporenie na rezervu?

Čo je finančná rezerva?

Koľko by si mal človek odkladať z mesačných príjmov a ako začať šetriť? Finančná rezerva je kľúčová pre prekonanie nečakaných finančných ťažkostí a poskytuje istotu v neistých časoch. Prečo je dôležité mať finančnú rezervu a ako ju vytvoriť?

Výpadok príjmu alebo neočakávané výdavky môžu vážne ovplyvniť finančnú stabilitu a tým aj osobné financie. Finančná rezerva je suma peňazí, ktorú si človek odkladá na nepredvídané udalosti alebo ťažké časy. Je to istá forma záchrany, ktorá umožňuje zvládnuť finančné nároky v prípade straty zamestnania, neočakávaných výdavkov alebo choroby.

Prečo je dôležité mať finančnú rezervu?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mal mať každý finančnú rezervu:

 • Strata zamestnania: Strata zamestnania je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia prichádzajú do situácie finančnej tiesne. Finančná rezerva dáva istotu v prípade straty príjmu a umožňuje pokryť základné výdavky, kým sa nájde nová práca.
 • Neočakávané výdavky: Oprava domácností, náhrada poškodených spotrebičov alebo oprava vozidla sú len niektoré z príkladov neočakávaných výdavkov, ktoré sa môžu vyskytnúť.
 • Pocit bezpečia: Mať finančnú rezervu dáva pocit bezpečia a istoty. V prípade nečakaných udalostí sa človek nemusí obávať o finančnú stabilitu a má možnosť zvládnuť náročné situácie bez stresu.

Ako si vytvoriť finančnú rezervu a aká by mala byť jej veľkosť?

Experti odporúčajú mať finančnú rezervu vo výške minimálne 6 mesačných platieb v čistom. To znamená, že by si človek mal odkladať aspoň 10 % z mesačných príjmov do finančnej rezervy. Veľkosť rezervy by mala zohľadňovať individuálne okolnosti a záväzky.

Kam uložiť peniaze na finančnú rezervu?

Ideálne miesto na uloženie finančnej rezervy je sporiaci účet alebo termínovaný vklad. Tieto účty sú bezpečné a zároveň dostupné v prípade núdze. Je dôležité mať rezervu k dispozícii v čo najkratšom čase, preto sa odporúča vyhnúť sa investíciám, ktoré nie sú okamžite dostupné.

finančná rezerva
Vytváranie finančnej rezervy je prvým krokom k finančnej bezpečnosti a umožňuje zvládnuť neočakávané udalosti bez finančných starostí. Je to investícia do budúcnosti a záruka finančnej stability v prípade núdze.

Optimalizované sporenie na rezervu

Sporenie na rezervu môže byť jednorazové alebo pravidelné a môže prebiehať doma alebo v banke. Rozdiel medzi týmito spôsobmi spočíva v tom, že bankové sporenie ponúka zhodnocovanie v podobe úrokov.

Krátke, stredné a dlhodobé sporenie na rezervu

Ciele, ktoré človek sleduje pri sporení, môžu byť rôznorodé a vždy je potrebné vybrať produkt, ktorý vyhovuje danému účelu.

AspektKrátkodobé sporenieStrednodobé sporenieDlhodobé sporenie
Časový horizont1-2 roky2-5 rokov5 a viac rokov
Hlavné cieleRiešenie neočakávaných výdavkov, náhle situácie, krátkodobé cieleVäčšie výdavky, rekonštrukcieFinancovanie dlhodobých cieľov, dôchodok, investície do nehnuteľností
LikviditaVysokáNižšiaNižšia
ZhodnocovanieNižšie, bezpečné investícieLepšie, mierne vyššie rizikoVyššie, investície s vyšším potenciálnym výnosom
DostupnosťOkamžitý prístup k finančným prostriedkomČakacia doba 1-2 týždneMenej dostupné, dlhšie čakacie doby na výber
PríkladyDovolenka, nákup spotrebného tovaru, náhle výdavkyKúpa auta, rekonštrukcia domuInvestície do podnikania, dôchodok, dlhodobé plány

Každý typ sporenia si vyžaduje odlišné prístupy a stratégie. Krátkodobé sporenie sa zameriava na likviditu a bezpečnosť, strednodobé sporenie umožňuje využiť lepšie zhodnocovanie finančných prostriedkov a dlhodobé sporenie poskytuje príležitosť investovať do rastu a zisku na dlhšie obdobie.

Najvýhodnejšie sporenie

Existuje niekoľko foriem najvýhodnejšieho sporenia, pričom každý je charakteristický niečím iným:

 • Sporiace účty: Tieto účty, poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami, umožňujú uloženie finančných prostriedkov a získanie príjmu z úrokov. Úrokové sadzby však často zostávajú nízke, pohybujúc sa od 0,01% do 5%, v závislosti od výšky vkladu.
 • Termínované vklady: Tento typ vkladov viaže finančné prostriedky na určitý čas, čo umožňuje získanie vyšších úrokov oproti bežným účtom. Avšak aktuálne úrokové sadzby nie sú vysoké a predčasný výber môže byť sprevádzaný vysokými poplatkami.
 • Investície do cenných papierov: Možnosť investovať peniaze do akcií, dlhopisov, investičných fondov a iných cenných papierov s cieľom zhromaždiť kapitál alebo získať príjem z investícií. O čom svedčia aj recenzie eToro – investičná platforma.
 • Dôchodkové sporenie: Tento druh sporenia je zameraný na zhromažďovanie finančných prostriedkov určených pre dôchodok. Ľudia prispievajú do dôchodkových fondov alebo iných dôchodkových plánov, ktoré im umožňujú zabezpečiť si príjem po ukončení pracovnej kariéry.
 • Sporenie do zlata: Ak sa človek rozhodne pre sporenie do zlata, je dôležité mať informovaný prístup. Konzultácia s odborníkom na zlato môže pomôcť pri rozhodovaní o vhodných investičných stratégiách a správe portfólia.

Pri výbere najvýhodnejšieho sporenia je teda dôležité zvážiť individuálne potreby a ciele a porovnať dostupné možnosti na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Vytváranie rezerv – poplatky a postup

Poplatky pri vytváraní rezerv sa líšia v závislosti od konkrétnej banky, finančnej inštitúcie alebo investičného produktu, ktorý si klient vyberie. Pri výbere sporenia je dôležité porovnávať sporiace produkty na základe úrokovej sadzby, výšky vstupného vkladu, viazanosti prostriedkov a poplatkov.

 • Vstupný poplatok: Niektoré investičné produkty môžu vyžadovať vstupný poplatok pri vklade peňazí do produktu, ktorý sa môže vyjadriť ako pevná suma alebo percento z vkladu.
 • Správny poplatok: Tento poplatok kryje náklady na správu a riadenie investície, obvykle sa vyjadruje ako percento z hodnoty investície.
 • Poplatky za predčasný výber: Pri termínovanom vklade sa môžu uplatniť poplatky za predčasný výber, ktoré majú za cieľ odstrániť stimul na predčasné vyberanie prostriedkov. Tieto poplatky sa môžu vyjadriť ako percento z výberu alebo ako penalizácia.
 • Obchodné poplatky: Pri investovaní do akcií, fondov alebo iných investičných nástrojov sa môžu uplatniť obchodné poplatky, ktoré sa platia pri nákupe alebo predaji investície.

Pri prenose rezervy z jednej banky alebo finančnej inštitúcie na inú môže byť uplatnený poplatok za prevod, ktorý zahŕňa náklady na prenos účtu a administratívne úkony. Pre sporenie s pevným obdobím sa môže vzťahovať poplatok za výber, ktorý sa uplatňuje pri vyberaní peňazí zo sporenia a môže sa vyjadriť ako percento z výberu alebo ako pevná suma.

sporenie na rezervu
Je dôležité si dôkladne prečítať zmluvu alebo podmienky sporenia na rezervu a overiť konkrétne poplatky spojené s jeho zrušením.

Aký je najlepší sporiaci účet?

Nižšie je zoznam niektorých z najlepších sporiacich účtov, ktoré sú ideálne pre krátkodobú rezervu. Každý z týchto účtov má svoje výhody a špecifické podmienky.

Syslenie od 365.bank s Účtom plus:365.bank ponúka tzv. Syslenie, ktoré je spojené s bežným účtom Účet plus. Účet plus, s mesačným poplatkom za vedenie 5,9 €, umožňuje zriadenie sporiaceho účtu Syslenie s úrokovou sadzbou 3,65 % p.a. Syslenie neoperuje ako tradičný sporiaci účet, ale poskytuje dve možnosti vkladov prostriedkov: zaokrúhľovanie platieb kartou alebo bezcentový účet.
Fio konto a Fio sporiaci účet od Fio banky:Fio konto a Fio sporiaci účet sú dostupné pre všetkých klientov Fio banky, ktorí majú vedený bežný alebo podnikateľský účet. Vedenie účtu je bez poplatkov a úroková sadzba na týchto účtoch je 3 % p.a. Fio konto je sporiaci účet bez výpovednej lehoty, kde je možné mať aj platobnú kartu Visa Classic. Fio sporiaci účet je vkladový účet bez výpovednej lehoty, ktorý úročí všetky vložené peniaze.
mSporenie od mBank:mBank ponúka mSporenie ako súčasť mKonta. Účty mSporenia sú úročené sadzbou 1 % p.a. pri zostatku do 2 000 €. Klienti majú možnosť mať až 8 účtov mSporenia, pričom vklady sú možné prostredníctvom viacerých spôsobov, vrátane platby kartou a prevodov.
Sporenie k osobnému účtu od Prima banky:Prima banka ponúka sporenie k Osobnému účtu s úrokovou sadzbou 5 % p.a. Pre klientov s bežným účtom vedeným v Prima banke je tento produkt dostupný. Sporenie má špecifické podmienky, vrátane maximálneho počtu účtov a časového obmedzenia.

Tieto sporiace účty a investičné produkty poskytujú rôzne výhody a možnosti v závislosti od individuálnych potrieb a preferencií klienta. Pri výbere najlepšieho sporiaceho účtu je vhodné zvážiť úrokové sadzby, poplatky a celkové podmienky.

Aký je najvýhodnejší termínovaný vklad?

Najvýhodnejšie termínované vklady predstavujú efektívny spôsob, ako dočasne zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Ich úrokové podmienky sú ovplyvnené dĺžkou viazanosti a výškou uloženej sumy.

Vo všeobecnosti platí pravidlo: čím dlhšia viazanosť a vyššia suma vkladu, tým atraktívnejšie úrokové podmienky. Tieto najvýhodnejšie termínované vklady sú ideálne pre tých, ktorí plánujú uložiť určitú čiastku na špecifikovanú dobu.

BankaVkladové pásmo (v eurách)1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok2 roky3 roky
365 banka500+0,30 %0,30 %0,30 %
BKS Bank AG4000+0,50 %0,65 %2,50 %2,50 %
ČSOB500+1,50 %2,00 %
Fio banka0+3,00 %3,00 %3,00 %3,00 %2,70 %2,60 %
J&T Banka3 000 €+4,00 %3,90 %3,90 %
mBank200+0,01 %0,01 %0,10 %
Poštová banka500+0,30 %0,30 %
Prima banka500+2,20 %2,20 %2,20 %
Privatbanka250+0,10 %0,20 %3,00 %3,20 %3,60 %
Raiffeisen banka0,10+1,50 %2,00 %
Slovenská sporiteľňa500+0,01 %2,0 %*2,2 %*2,5 %*3,0 %*
Tatra banka0,00 – 329 9990,01 %0,01 %1,50 %2,00 %2,50 %2,50 %
UniCredit Bank0 – 100 0001,50 %0,00 %2,00 %2,50 %0,00 %0,00 %
VÚB1 – 69 999,990,01 %0,01 %1,50 %1,70 %2,00 %2,50 %

Porovnanie úrokových sadzieb jednotlivých bánk môže pomôcť vybrať si ten najvýhodnejší termínovaný vklad.

Sporiaci účet SLSP

SLSP ponúka pre svojich klientov rôzne druhy sporenia a sporiacich účtov:

1. Sporenie s úrokom až 1,5 %

 • Úspory na neočakávané situácie s úrokom až 1,5 %.
 • Pravidelné sporenie už od 10 € mesačne.
 • Na samostatnom sporiacom účte SLSP má klient peniaze vždy poruke, pričom môže vkladať aj vyberať kedykoľvek.
 • Možnosť založenia účtu v pobočke alebo cez aplikáciu George, s jednoduchou zmenou sumy sporenia. Bez nutnosti mať účet v banke.
 • Možné zriadiť až 5 sporení.
 • Základná úroková sadzba je 1% ročne, s možnosťou získania maximálnej úrokovej sadzby 1,5 % ročne.

2. Termínovaný vklad

 • Vkladový účet s termínovaným vkladom s úrokom až 3 % ročne.
 • Možnosť založenia online cez aplikáciu George bez poplatkov za založenie a vedenie.
 • Vklad možný v eurách, amerických dolároch, českých korunách alebo librách.
 • Doba viazanosti od 1 do 36 mesiacov.
 • Možnosť zriadenia aj ako spoločný vklad dvoch majiteľov.
 • Úroky pripisované ku dňu splatnosti vkladu.

3. Investičné sporenie

 • Investičné sporenie umožňuje začať investovať už od 20 € mesačne, bez vstupných poplatkov a s možnosťou spravovať sumu investovania cez aplikáciu George.
 • Výber z podielových aj ETF fondov, dlhopisov a akcií.
 • Možnosť pravidelného investovania a jednoduchého zvýšenia alebo zníženia sumy investovania.
 • Pravidelné investovanie pomáha vytvoriť väčšiu sumu peňazí v priebehu času.
 • Ideálne pre budúce plány, od detí po dôchodok.

4. Dôchodkové sporenie

 • Možnosť zriadenia dôchodkového sporenia online, s možnosťou výberu medzi II. a III. pilierom.
 • II. pilier ponúka povinné dôchodkové odvody zo mzdy a možnosť dedenia finančných prostriedkov.
 • III. pilier je dobrovoľný systém doplnkového dôchodkového sporenia s daňovou úľavou a možnosťou príspevku od zamestnávateľa.
 • Ideálne začať so sporením čo najskôr, so vstupom do II. piliera do 35. roku života.
sporiaci účet slsp
Pre klientov má SLSP na výber z týchto fondov.

Sporenie pre deti SLSP

Sporenie pre deti od SLSP ponúka šťastnú cestu k finančnej nezávislosti detí, a to už od útleho veku. Prečo by mal človek rozhodnúť práve pre túto formu sporenia?

Možnosť získať vyšší výnos:S pravidelnými investíciami už od 20 € mesačne získajú deti oveľa viac ako pri bežných vkladných knižkách.
Investovanie do budúcnosti:Aj z menších čiastok sa môže za niekoľko rokov stať slušná úspora na štart do života detí.
Bez poplatkov a zbytočných obmedzení:Klient neplatí vstupné poplatky a nemusí mať v SLSP osobný účet, čo robí tento spôsob investovania jednoduchým a prístupným.
Príklad úspechu:Ukážka reálnych výsledkov: Pri mesačných investíciách 20 € sa dá za niekoľko rokov získať 7 481,35 €.
Prečo investičné sporenie pre deti od SLSP?Investovanie od malička umožňuje získať vyšší výnos a pripraviť deti na šťastnú a bezstarostnú budúcnosť.

Stačí si dohodnúť stretnutie v pobočke, prípadne sporenie pre deti SLSP vybaviť aj online bez nutnosti osobnej prítomnosti dieťaťa.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang