Koľko stojí zateplenie domu – cena, dotácie a materiály

Zateplenie domu je dôležitý krok pre zvýšenie energetickej efektívnosti domu a zníženie nákladov na vykurovanie. Ak sa niekto rozhodne pre túto investíciu, bude si musieť overiť niekoľko dôležitých faktorov, vrátane ceny zateplenia domu, možných dotácií a správneho postupu zateplenia domu.

Kľúčové informácie

Medzi výhody zateplenia domu patrí zníženie spotreby energie a nákladov na vykurovanie a chladenie, zvýšenie komfortu bývania či zníženie rizika kondenzácie a tvorby plesní.

Cena sa líši v závislosti od typu materiálu, hrúbky izolácie, plochy fasády, ceny práce a ďalších faktorov. Presnú cenu je možné zistiť od zatepľovacích firiem po obhliadke domu a vypracovaní cenovej ponuky.

Celkovo je zateplenie domu dôležitým krokom pre zlepšenie energetickej efektívnosti a pohodlia v dome. Výber materiálov, náklady a pravidlá pre dotácie však vyžadujú dôkladné preskúmanie a plánovanie. Netreba zabúdať na konzultácie s odborníkmi a dobre sa pripraviť na tento dôležitý krok v úspore energií a ochrane životného prostredia.

Koľko stojí zateplenie domu?

Otázka koľko stojí zateplenie domu zahŕňa mnoho faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe rozpočtu. Niektorí odborníci preferujú overené praktické skúsenosti pred odporúčanými technologickými postupmi alebo normami.

Väčšina firiem ponúka kalkulačku na zateplenie domu alebo pripravujú cenové ponuky na mieru. Potrebné je však poznať nasledujúce parametre:

  • typ stavby, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu
  • výber materiálu na zateplenie, pričom treba zvážiť ich vlastnosti
  • uvedenie plochy, ktorá sa plánuje zatepliť
  • okrem materiálu na zateplenie môžete vybrať aj príslušenstvo, ako napríklad izoláciu sokla, rohové či nadokenné profily

Tieto údaje budú potrebné pre kalkulačku na zateplenie domu, avšak pôjde iba o orientačnú cenu. Presnú kalkuláciu spraví zamestnanec danej firmy, s ktorým je možné odkonzultovať aj detaily.

Cena zateplenia domu za 1m2

Cena zateplenia domu na m2 sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane regiónu, typu zatepľovacieho materiálu, stupňa zateplenia a ďalších individuálnych faktorov. Koľko stojí zateplenie domu je teda do istej miery individuálne.

Pre presnú cenu zateplenia domu je potrebné kontaktovať miestnych dodávateľov alebo stavebné firmy, ktoré môžu poskytnúť odhad nákladov na základe konkrétnych podmienok stavby.

Kto má právo na dotáciu na zateplenie domu?

Žiadosť o dotáciu na zateplenie rodinného domu môže podať každý vlastník rodinného domu, ktorého dom bol oficiálne skolaudovaný pred 1. januárom 2013, alebo ak má potvrdenie od obce o dátume výstavby pred týmto termínom.

Ďalšou podmienkou je, že tento dom sa využíva predovšetkým na bývanie (ak nie je využívaný na iný účel, napríklad ako nebytový priestor, ktorý nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy, a neprenajíma sa viac ako 20 % domu iným osobám).


Samotný žiadateľ o dotáciu na zateplenie rodinného musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu a nesmie byť odsúdený za trestné činy súvisiace s podvodom na subvencie, poškodzovaním finančných záujmov EÚ, nekalými praktikami pri verejných obstarávaniach, prijatím úplatku, korupciou, alebo neoprávneným prijímaním a poskytovaním výhod.


Žiadosť o dotáciu na zateplenie rodinného domu môže podať každý vlastník rodinného domu, ktorého dom bol oficiálne skolaudovaný pred 1. januárom 2013, alebo ak má potvrdenie od obce o dátume výstavby pred týmto termínom.

Aká je maximálna dotácia na zateplenie domu v rámci Plánu obnovy (program Obnov dom)?

Pri rekonštrukcii, ak sa dosiahne úspora primárnej energie medzi 30 % a 60 %, má majiteľ možnosť získať späť až 80 % nákladov bez DPH, a to s horným stropom vo výške 15 000 eur.

V prípade, že úspora primárnej energie presiahne 60 %, má možnosť získať späť až 80 % nákladov bez DPH, s maximálnou sumou 19 000 eur.

Podmienkou pre získanie 80 % návratu nákladov je ukončenie rekonštrukcie a predloženie všetkých potrebných dokladov vrátane žiadosti o platbu do 31. októbra 2024. Pre žiadosti o platbu podané po tejto dátume je maximálna dotácia obmedzená na 75 % nákladov.

Dotácia na zateplenie domu sa vypláca až po dokončení prác, čo znamená, že je nutné najprv vykonať zateplenie alebo rekonštrukciu, uhradiť faktúry a následne predložiť doklady Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), ktorá po ich schválení vyplatí dotáciu na bankový účet žiadateľa.

Na zateplenie je možné použiť napríklad spotrebný úver.

Príspevok na zateplenie domu – skúsenosti

Predtým, než sa majiteľ rozhodne pre zateplenie domu, môže byť užitočné zistiť, aké skúsenosti mali iní ľudia s príspevkom na zateplenie domu. Rozdiel môže byť aj v tom koľko stoji zateplenie domu v jednotlivých regiónoch alebo od jednotlivých firiem. Aj tieto informácie môžu byť mimoriadne užitočné.

Získa sa tak lepšia predstava o tom, aký vplyv má zateplenie na úspory nákladov na vykurovanie a pohodlie v dome. Informácie sa dajú nájsť na diskusných fórach aj sociálnych sieťach. Príspevok na zateplenie domu ako aj zateplenie samotné môže mať aj úskalia.

Materiál na zateplenie domu

Voľba materiálov je ďalším dôležitým aspektom pri zatepľovaní domu. Materiály na zateplenie domu sa líšia v cene a výkonnosti. Medzi bežné materiály patria polystyrén, minerálna vlna, penové dosky a ďalšie. Je dôležité vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Polystyrén, ktorý je tiež známy ako EPS (expandovaný polystyrén), predstavuje v zateplení mnoho výhod. Jeho výroba vyžaduje len malé množstvo energie a nevytvára dodatočný odpad.

Samotný polystyrén obsahuje približne 98 % vzduchu, a EPS (expandovaný polystyrén) tvorí iba 1 % z celkového objemu komunálneho odpadu. Preto je polystyrén šetrný k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. V Európe už existujú zariadenia na recykláciu stavebného polystyrénu.

Okrem EPS sa často používa aj XPS, čo je extrudovaný polystyrén. Na rozdiel od EPS sa vyrába extrúziou, čo je výrobný proces, pri ktorom sa materiál roztopí, ochladí a tvaruje do požadovaného tvaru pomocou teploty a tlaku. XPS izolačné dosky sa najčastejšie využívajú na izoláciu soklov budov.

Pri výbere izolácie je dôležité zamerať sa na kvalitné certifikované produkty označené značkou CE.

Výhody zateplenia polystyrénom:

  • dobré izolačné vlastnosti
  • ľahká manipulácia a spracovanie vďaka nízkej hmotnosti
  • paropriepustnosť
  • nižšie náklady na materiál na zateplenie domu a prácu
  • zdravotne nezávadný
  • ekologicky šetrný

Pri kontaktných tepelnoizolačných systémoch sa používajú fasádne polystyrény označované triedou F. Najpoužívanejším izolantom v stavebníctve je biely polystyrén (EPS-F).

Voľba materiálov je ďalším dôležitým aspektom pri zatepľovaní domu. Materiály na zateplenie domu sa líšia v cene a výkonnosti.

Prečo zvážiť zateplenie domu?

Zateplenie domu nie je iba estetickým zásahom do domova. Správne navrhnuté zateplenie prináša okrem úspory energie aj zdravšie životné prostredie. Pomáha chrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi a zabezpečuje tepelnú pohodu v interiéri.

Ideálny rozdiel medzi vnútornou teplotou a teplotou na povrchu stien by nemal presiahnuť 3 – 4 °C. Okrem toho zateplenie domu znižuje riziko vzniku plesní tým, že minimalizuje teplotné výkyvy, ktoré často vedú k kondenzácii a tvorbe plesní.

Čo prináša zateplenie domu?

Hoci cena zateplenia domu sa môže na prvý pohľad zdať vysoká, tieto investície sa často vyplatia v priebehu niekoľkých rokov. Zateplenie prinesie zvýšenú energetickú efektívnosť, čo sa prejaví v znížených nákladoch na kúrenie v zime a chladenie v lete.

Okrem toho, zateplenie domu prispôsobí dom normatívnym požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti a zabezpečí zabránenie zrážaniu vodnej pary v konštrukcii.

To výrazne znižuje riziko kondenzácie a tvorby plesní. Tepelná pohoda v dome sa zlepší, keďže sa minimalizuje rozdiel medzi teplotou na vnútornom povrchu stien a vzduchom v miestnosti, a vlhkosť v dome bude stabilná.

Celkovo je zateplenie domu dôležitým krokom nielen v zlepšení energetických parametrov domova, ale aj v zabezpečení komfortného a zdravého bývania. Pre efektívne využívanie tepla a zníženia nákladov sa často používa aj rekuperácia, teda spätné získavanie tepla.

Je nutné zatepľovať hrubé múry?

Často sa objavuje názor, že zatepľovanie domu s vrstvou izolácie o hrúbke 5 až 6 centimetrov je postačujúce. Pokiaľ ide iba estetickú obmenu vzhľadu fasády, sú tieto úvahy správne.

Pokiaľ má byť zatepľovanie domu zároveň riešením pre menšie úniky tepla, prevenciu tvorby plesní a udržanie stabilnej vlhkosti je vhodné zvážiť hrubšiu izoláciu. Kľúčové je určiť optimálnu hrúbku zateplenia, aby zatepľovanie nebolo iba otázkou estetiky, ale aj funkčnosti a prospechu pre zdravie domova.

Inú teplotu dosahujú pri použití rovnakej hrúbky izolácie steny a inú kúty. Ak je izolácia príliš tenká, v kútoch by v zimnom období hrozila tvorba plesní v kútoch.

Zateplenie starého domu

Ak ide o starší dom, zateplenie môže byť ešte dôležitejšie, pretože staré budovy často trpia nedostatočnou izoláciou. Zateplenie starého domu môže značne zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a pohodlie.

Zateplenie domu svojpomocne – postup zateplenia domu

Zateplenie domu svojpomocne je komplexný proces, ktorý vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti. Správny postup zateplenia domu zahŕňa odstránenie starých omietok, prípravu povrchu, aplikáciu izolačných materiálov a konečnú úpravu.

Pri zateplení domu svojpomocne si treba byť istí, že má človek potrebné zručnosti a vybavenie na vykonanie práce. Postup zateplenia domu má svoje pravidlá.

Firma na zateplenie domu

Ak niekto nechce alebo nemôže vykonať zateplenie domu svojpomocne, je dôležité nájsť spoľahlivú firmu na zateplenie domu. Pred výberom firmy je vhodné overiť si ich skúsenosti a recenzie od predchádzajúcich zákazníkov.

Cena za zateplenie domu môže byť ovplyvnená aj výberom firmy, preto si treba dať záležať na tom, aby sa našla firma na zateplenie domu, ktorá bude vykonávať kvalitnú prácu.

Kalkulačka na zateplenie domu

Pre záujemcov o zateplenie domu môže byť užitočná kalkulačka na zateplenie domu. Tieto nástroje umožňujú rýchlo a jednoducho vypočítať odhadované náklady na zateplenie budovy na základe jej veľkosti, umiestnenia a požadovaných materiálov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang