6 rád, ako čítať anglické knihy

anglické knihy

Ak sa človek len nedávno začal učiť po anglicky, potom anglické čítanky budú pre neho ideálne. Sú to knižky, často známe, prepísané do jednoduchšieho jazyka pre študentov angličtiny.

Sú rozlíšené podľa úrovní a ľahko si vie študent vybrať tému alebo žáner, aké ho zaujímajú, pretože sú dostupné vo veľkej variabilite takmer všade.

Začať treba od najjednoduchších a najtenších

Je to motivujúce. Čím ľahšia knižka, tým tenšia a tým rýchlejšie sa prečíta. Skúsenosť je taká, že tenké knižky neodrádzajú tak ako hrubé, hoci by sa aj dobre a jednoducho čítali.

Na začiatok stačí aj niečo krátke, nech má dobrý pocit čoskoro, keď prečíta svoju prvú knižku po anglicky!

Začať treba od jednoduchších a keď študent zistí, že v celej knižke boli tri nové slovíčka, hurá vpred na knižku o úroveň ťažšiu. Ťažšie knižky mu nemôžu ublížiť, iba mu pridať na sebavedomí.

Na novej úrovni treba skúsiť zostať dovtedy, pokiaľ nemá dobrý pocit zo seba a z knižky. To bude znamenať, že rozumie naozaj takmer všetkému a jeho génius potrebuje novú výzvu.

Úrovne čítaniek

Všetky knižky majú vzadu úroveň, pre ktorú sú napísané. Zo skúsenosti sú však preceňované – ak učiteľ povie študentovi, že je na úrovni intermediate (stredne pokročilý), tak si treba kúpiť knižku pre-intermediate (mierne pokročilý) alebo aj elementary (začiatočník).

Tieto označenia úrovní sú veľmi vágne a preto medzi dvoma úrovňami bývajú veľké skoky v slovnej zásobe a aj v gramatike.

Veľakrát sú v knižkách pre začiatočníkov použité rôzne gramatické javy a časy, ktoré chudák začiatočník nemá odkiaľ vedieť. Takže nemusí mať vôbec zlý pocit, že by si mal kúpiť začiatočnícku knižku.

Ešte jedna rada – ak číta študent anglické čítanky, ktoré môžu byť publikované rôznymi vydavateľstvami, treba sa snažiť zostať pri jednom vydavateľstve.

Nie je medzi nimi zásadný rozdiel, ale úrovne nemusia byť ekvivalentné. Zvyčajne knižky od jedného vydavateľa bývajú zložitejšie ako od druhého tej istej úrovne.

Používať slovník

Hovorí sa síce, že čítať by sa malo bez prekladania a slová sa pochopia z kontextu, ale viac to neplatí ako platí. Po chvíľke sa bude cítiť ospalý a na druhý deň nebude vedieť, o čom čítal. Domýšľanie nie je porozumenie. Prejaví sa to takto veľmi jednoznačne.

Vo všeobecnosti je namáhavejšie čítať a pritom si prekladať nové slová, avšak stojí to za to. Nik učený ešte z neba nespadol. Ak chce študent veľa vedieť, musí na tom makať.

Ak si prejde neznáme slovíčka, je veľká pravdepodobnosť, že sa k nim nevráti. Potom na konci knižky zistí, že sa v lepšom prípade nenaučil veľa nového, v horšom nebude vedieť o čom knižka bola, iba to bude tušiť.

Prekladač nie je slovník. Poriadny slovník napíše:

  • či je slovo podstatné meno, sloveso, a pod. – slovný druh,
  • výslovnosť,
  • v akých rôznych kontextoch sa slovo používa a jeho význam,
  • vetu na ilustráciu daného použitia, aby študent vedel vytvoriť svoju vlastnú vetu,
  • predložky a iné slová, s ktorými sa viaže pre každé použitie,
  • frázy, v ktorých sa používa

To všetko je skutočne veľmi dôležité pri učení sa cudzieho jazyka.

Čítať treba nahlas

Ak je možné, čítať treba nahlas. Má to dva plusy:

  1. Precvičí sa výslovnosť slov. Čím viackrát študent určité slovo povie, tým lepšie si ho zapamätá.
  2. Určite sa už každému študentovi stalo, že si čítal nahlas a po prečítaní nemal ani šajnu, o čom si čítal, pretože všetku pozornosť sústredil na výslovnosť. Tento efekt po krátkom čase vymizne, chce to len tréning.

Počúvať

Ak existuje ku knižke CD, tak treba počúvať a počúvať. Zo začiatku počúvať a čítať, neskôr len počúvať.

CD ku knižkám sú väčšinou nahovorené krásnou britskou angličtinou. Študent si tak natrénuje svoje porozumenie a zapamätá si výslovnosť slov. Ak je možné, tak treba opakovať nahlas slová, celé vety, celé knižky.

Naučí sa, ako dávať prízvuk na slová vo vetách a tiež intonáciu angličtiny.

Prízvuky v slovách a intonácia sú úplne odlišné od slovenčiny a podľa nich vie študent zistiť, kto pochádza z ktorej krajiny.

Dôležitejšie však ako to či niekto rozpozná pôvod hovoriaceho je, že niektoré slová majú iný význam s iným prízvukom. Je potrebné si natrénovať výslovnosť už len z jedného praktického dôvodu – aby človek náhodou niekoho neurazil.

Pri čítaní kníh sa dokáže študent naučiť obrovské množstvo nových slov, ujasniť si gramatiku, dozvedieť sa niečo nové a rozvíjať si fantáziu a kreativitu.

Treba sa teda určite pokúsiť spraviť, čo je v silách každého jedného študenta, aby túto príležitosť pohnúť sa vpred využil naplno.

Investovať 5€ do knižky, čítať, prekladať, počúvať, opakovať a napodobňovať.

Ako čítať anglické knihy pre pokročilých

Čítanie anglických kníh môže byť pre pokročilých čitateľov veľmi zaujímavé a zábavné. Čítanie anglických kníh navyše pomáha pokročilým čitateľom obohatiť si slovnú zásobu a rozšíriť si poznatky.

Keďže ide už o pokročilého čitateľa, existujú kroky, ktoré môže urobiť, aby zvýšil svoje znalosti o čítaní anglických kníh. Najprv je dôležité zvoliť knihu, ktorá je vhodná pre jeho úroveň.

Pokročilí čitatelia by mali hľadať knihy, ktoré sú náročnejšie na čítanie, ako tie pre začiatočníkov.

Najlepšie je začať s knihami, ktoré majú jednoduchý dej, ale sú napísané v pokročilejšom štýle. Ak ide o čitateľa beletrie, môže si vybrať knihu od klasického autora ako je Jane Austen alebo Charles Dickens.

Keď si študent vyberie knihu, je dobré si prečítať poznámku o autorovi, aby získal lepší prehľad o tom, čo môže očakávať od knihy. Čítanie poznámky o autorovi mu tiež pomôže získať zmysel toho, o čom kniha je.

Ak človek číta knihu, je dobré si ju čítať po kapitolách. To mu umožní lepšie sa sústrediť na jednotlivé časti knihy. Ak nájde niečo, čomu nerozumie, je vhodné si prečítať danú časť znova a skúsiť ju pochopiť.

Ak to nemôže urobiť sám, treba sa skúsiť zamerať na konkrétne slová alebo frázy, ktorým nerozumie.

Tiež je dôležité si prečítanie knihy skontrolovať. Po prečítaní knihy si treba prečítať celú knihu znova a skúsiť tiež skontrolovať svoje pochopenie deja.

Dá sa takisto napísať stručný prehľad knihy. To pomôže udržať si jasný prehľad toho, čo práve čítal. Ak sa chce človek v čítaní anglických kníh zdokonaľovať, treba si skúsiť vyhradiť čas na čítanie.

Je možné si tiež nájsť skupinu čitateľov, s ktorou sa dá diskutovať o tom, čo študent práve čítal. To mu pomôže zdokonaliť sa v angličtine a zároveň zistiť, aké typy kníh môže ešte čítať.

Nakoniec, čítanie anglických kníh pre pokročilých je veľmi užitočné. Je dôležité vybrať si knihu vhodnú pre danú úroveň, prečítať si poznámku o autorovi a skontrolovať si prečítanie knihy.

Ak to urobí každý kto sa chce zdokonaliť v jazyku, bude mať z čítania anglických kníh veľa radosti a pokrok v angličtine.

Kedy je najlepšie čítať anglické knihy?

Čítanie anglických kníh je skvelý spôsob, ako zvýšiť svoje úrovne angličtiny. Je to tiež skvelý spôsob, ako sa osviežiť a rozšíriť svoje obzory. Avšak, aby bolo čítanie kníh účinné a prínosné, je potrebné vedieť, kedy čítať.

Najlepší čas na čítanie anglických kníh je vždy počas obľúbených čítacích hodín. To je čas, keď je myseľ najviac prístupná k novým informáciám.

Ďalším najlepším časom je skoro ráno alebo večer, pretože vtedy je myseľ najviac sústredená. Keď už si človek nájde čas na čítanie, je potrebné, aby si vybral knihu, ktorá ho zaujme.

Ak si vyberie knihu, ktorá je príliš zložitá alebo pre neho nudná, nebude mať dostatočnú motiváciu ju dočítať.

Preto by si mal človek vyberať knihy, ktoré sa mu páčia alebo knihy, ktoré sú na jeho úrovni. Je tiež dôležité, aby si vybral oblasť, ktorá ho skutočne zaujíma. Ak sa venuje oblasti, ktorú miluje, bude mať väčšiu motiváciu dočítať knihu.

Ďalším dôležitým bodom je vybrať si knihy, ktoré sú trochu nad aktuálnou úrovňou čitateľa. To mu umožní zlepšiť sa v angličtine. Všeobecne platí, že je najlepšie čítať anglické knihy počas obľúbených čítacích hodín.

Ak si vyberie knihu, ktorá ho zaujme a venujete sa oblasti, ktorú miluje, bude mať väčšiu motiváciu dočítať knihu.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang