Ako zistiť číslo účtu – overenie podľa IBAN, kód banky a majiteľ účtu IBAN

Na účte sa objavila suma peňazí od neznámeho odosielateľa alebo sa podarilo omylom poslať peniaze na cudzí účet? Je to síce nepríjemná situácia, ale dá sa riešiť. Spôsobov, ako zistiť majiteľa účtu, nie je veľa, pretože banky nesmú zverejniť totožnosť majiteľa. Avšak na to, ako zistiť číslo účtu, sa dá požiadať banku o súčinnosť.


Obsah článku


Zistiť číslo svojho vlastného bankového účtu nie je nič náročné. Zvyčajne sa nachádza na dokumentoch z banky. Napríklad na to, ako zistiť číslo účtu SLSP, sa zvyčajne stačí prihlásiť do svojho internet bankingu.

Ako zistiť číslo účtu

Číslo bankového účtu sa používa na identifikáciu účtu pri:

Číslo účtu sa zvyčajne nachádza na prednej strane fyzickej bankovej karty. Existuje aj niekoľko ďalších spôsobov, ako zistiť číslo účtu.

Ak si človek zaregistroval účet v internetovom bankovníctve alebo v aplikácii mobilného bankovníctva, číslo účtu zvyčajne nájde priamo v aplikácii.

Toto číslo je často dostupné len pre klienta, pretože ide o bezpečnostné opatrenie na zachovanie súkromia. Číslo účtu možno spravidla nájsť aj na výpisoch z účtu alebo v histórii účtov. Zistiť vlastné číslo účtu možno jednoducho aj v pobočke banky.

Číslo bankového účtu slúži predovšetkým na identifikáciu majiteľa tohto účtu. Už niekoľko rokov sa pri prevodoch peňazí z bankového účtu používa IBAN. Ide o medzinárodné číslo účtu, ktoré je celosvetovo akceptovaným a štandardizovaným spôsobom identifikácie majiteľov bankových účtov.

Ako zistiť majiteľa účtu

Nepozornosť či nedorozumenie môže niekedy stáť za tým, že sa človeku podarí poslať peniaze na nesprávny účet. Alebo opačná situácia, kedy sa na bankovom účte ocitla čiastka z neznámeho účtu. Ako zistiť majiteľa účtu?

Spôsobov ako zistiť, komu číslo účtu patrí, nie je veľa. V podstate sa dá len požiadať svoju banku o identifikáciu platby. Avšak ani to nie je spôsob ako zistiť majiteľa účtu, banka totiž jeho totožnosť prezradiť nemôže.

Ako zistiť majiteľa účtu pri neznámej platbe? Ak sa na niekoho účte ocitne suma peňazí z neznámeho čísla účtu, o ktorej vie, že mu nepatrí a chcel by ju vrátiť, môže o to požiadať svoju banku. Tá kontaktuje banku, z ktorej prišli peniaze a môže ju požiadať o súčinnosť pri zisťovaní majiteľa podľa čísla účtu z IBANu.

Komu patrí číslo účtu – majiteľ účtu IBAN

Vypátrať majiteľa účtu na základe čísla účtu z IBAN môže byť náročné. Banky totiž nemôžu prezradiť totožnosť majiteľa. Avšak existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, komu patrí číslo účtu.

Ak niekomu na účte pristála suma peňazí z neznámeho účtu alebo poslal peniaze na nesprávne číslo účtu, majiteľa účtu podľa IBAN možno skúsiť nájsť aj takto:

 • Najlepšie je kontaktovať svoju banku a požiadať ju o pomoc s overením čísla účtu. Hoci banka nemôže prezradiť totožnosť majiteľa účtu, môže požiadať banku, z ktorej platba prišla, o pomoc pri overení bankového účtu.
 • Skúsiť zistiť majiteľa účtu IBAN možno napríklad aj prostredníctvom verejných záznamov. Meno majiteľa účtu môže byť uvedené napríklad vo verejných záznamoch spojených s finančnou inštitúciou.
 • Skúsiť vyhľadávať na internete. Číslo účtu sa dá skúsiť vyhľadať vo verejných vyhľadávačoch, ako je napríklad Google. Možno tiež skontrolovať online fóra, a ak je majiteľ účtu na niektorom z nich aktívny, možno sa podarí nájsť nejaké stopy, ktoré sa ho týkajú.
Vedeli ste, že… ?
Ak niekto prijal platbu z neznámeho účtu, nemusí tieto peniaze vrátiť, kým ho o to nepožiada druhá strana. Ak sa však chce zachovať korektne, a vypátrať ako zistiť, komu patrí číslo účtu, môže požiadať svoju banku o identifikáciu platby. Banka síce nemôže prezradiť totožnosť majiteľa účtu, ale môže pomôcť s identifikáciou samotnej platby.

Toto sú len niektoré zo spôsobov, ako zistiť, komu patrí číslo účtu.

majiteľ účtu IBAN
Aj keď bude stále potrebné vynaložiť určité úsilie na zistenie potrebných údajov, tieto kroky by aj napriek tomu mali poskytnúť požadované informácie ohľadom majiteľa účtu podľa IBAN.

Ako zistiť číslo účtu – svoje či cudzie

To, ako zistiť svoje číslo bankového účtu nie je nič náročné. Kým v minulosti internet banking alebo mobilná aplikácia banky ukazovali len číslo účtu, v súčasnosti je to aj spôsob ako zistiť číslo účtu v podobe IBAN.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť číslo svojho účtu.

 • Najrýchlejším je prihlásiť sa do internet bankingu, kde je uvedené.
 • Ak človek internet banking nepoužíva, môže navštíviť akúkoľvek pobočku svojej banky. Po predložení občianskeho preukazu mu poskytnú kartičku s číslom účtu.
 • Číslo účtu sa nachádza aj vo výpisoch z účtu alebo v SMS notifikáciách.

Ak človeku omylom prídu na účet cudzie finančné prostriedky, má dve možnosti:

 • Oficiálne požiadať banku, v ktorej má bežný účet, o súčinnosť a vysvetlenie platby. Banka potom kontaktuje banku, v ktorej má bežný účet odosielateľ finančných prostriedkov.
 • Navštíviť osobne banku, z ktorej peniaze prišli, a požiadať ich o pomoc. Banka skúsi kontaktovať svojho klienta.

Overenie čísla účtu – základný krok pre bezpečné transakcie

Overenie čísla účtu je základným krokom pri zabezpečovaní správnosti bankových transakcií. Bez neho môže dôjsť k podvodu alebo nezákonnosti, a preto je overenie bankového účtu dôležitým bezpečnostným opatrením.

Overenie čísla účtu je pomerne jednoduchý proces.

 • Najjednoduchšou možnosťou je zavolať do banky, v ktorej je účet vedený alebo ju navštíviť osobne a porozprávať sa so zástupcom banky. Hoci si tento spôsob vyžaduje poskytnutie množstva osobných údajov, je to najspoľahlivejší a najbezpečnejší spôsob overenia čísla účtu.
 • Ďalšou možnosťou je využiť online nástroj, ktorý je špeciálne určený na overenie bankového účtu. Tento online nástroj je ľahko prístupný. Zobrazia sa informácie o účte, ktoré možno porovnať s údajmi uvedenými na webovej stránke banky alebo vo výpise z účtu.

Je dôležité mať na pamäti potenciálne hrozby a vždy dvakrát overiť číslo bankového účtu manuálne alebo s dôveryhodnou treťou stranou, aby sa človek uistil, že všetky bankové transakcie sú bezpečné.


Všetky uvedené možnosti sú základnými súčasťami overovania bankového účtu. Vďaka bezpečnostným opatreniam je tento proces komplexnejší a ochráni používateľa pred prípadnými podvodnými aktivitami alebo chybnými platbami.

Overenie čísla účtu z IBAN

Overenie čísla účtu z IBANu na Slovensku je pomerne jednoduchý proces. Na overenie toho, či je číslo IBAN, ktoré používateľ uviedol, pravé, možno vykonať niekoľko krokov.

V prvom rade musí používateľ skontrolovať formát IBAN, aby sa uistil, že zodpovedá štandardom slovenských bánk. Čísla IBAN na Slovensku musia pozostávať z 22 číslic a musia sa začínať písmenom „SK“. Ak IBAN tento formát nedodržiava, nemôže byť platný.

Používateľ musí tiež použiť validátor IBAN, ktorý poskytuje príslušná banka. Zvyčajne ho možno nájsť na webovej stránke banky. Zadaním IBAN do validátora môže banka potvrdiť, že číslo účtu je aktívne a že patrí správnemu používateľovi.

Používateľ tiež musí skontrolovať a porovnať IBAN s platobnými informáciami poskytnutými k účtu. IBAN by mal obsahovať rovnaký názov a číslo, ktoré sú vytlačené na platobných informáciách používateľa prijatých z banky. Ak sa údaje na platobných informáciách a IBAN nezhodujú, potom je IBAN pravdepodobne neplatný.

Nakoniec sa používateľ môže obrátiť priamo na príslušnú banku. Telefonickým alebo e-mailovým kontaktom s oddelením služieb zákazníkom si môže dohodnúť potvrdenie čísla účtu. Banka by mala poskytnúť všetky potrebné informácie na vykonanie overenia čísla účtu z IBAN.

Ako zistiť kód banky

Kód banky je štvormiestne číslo, ktorým možno identifikovať banku, v ktorej bola prijatá alebo z nej bola odoslaná platba.

Spôsobov, ako zistiť kód banky, je niekoľko:

 • priamo z IBAN
 • v čísle účtu – ide o štvormiestne číslo na konci čísla účtu za lomítkom
 • na webovej stránke banky

Ako zistiť kód banky teda nepredstavuje náročnú činnosť. V súčasnosti sa však už využívajú medzinárodné čísla bankového účtu známe ako IBAN. Ako zistiť kód banky z IBAN?

Vedeli ste, že… ?
Spôsob, ako zistiť kód banky z IBAN, je jednoduchý. Stačí si ho jednoducho odpočítať. Kód banky sa začína piatym znakom v poradí a končí ôsmym znakom v poradí od začiatku IBAN, čiže od prvého znaku.

Overenie bankového účtu znižuje riziko podvodu

Overenie čísla účtu je v ére digitálneho bankovníctva a elektronického obchodu čoraz dôležitejšie. Tento proces overovania zahŕňa zabezpečenie toho, aby sa číslo účtu poskytnuté klientom zhodovalo s číslom v databáze banky. Ide o kľúčovú zložku každého digitálneho bankovníctva alebo online transakcie a pre každého online obchodníka má zásadný význam pri spracovaní online platieb.

Náhodné nesprávne údaje o účte sú realitou digitálneho bankovníctva. Keďže klient zvyčajne nepozná presné údaje o čísle svojho účtu, je v záujme klienta aj banky, aby sa uistili, že uvedené číslo účtu je správne. Tento proces overovania pomáha predchádzať zbytočným oneskoreniam pri spracovaní platieb alebo transakcií, ako aj znižuje riziko podvodu.

Overenie bankového účtu tiež pomáha chrániť banku pred prípadnými finančnými stratami. Je to dôležité najmä v prípade platieb kreditnými kartami, pretože akékoľvek nesprávne smerované platby môžu banke spôsobiť značné finančné straty. Overením čísla účtu klienta banka znižuje riziko akýchkoľvek nesprávne zadaných platieb a s tým súvisiacich strát.


V minulosti overovanie čísla účtu zvyčajne vykonával manuálne zamestnanec banky. S nástupom digitálneho bankovníctva sú však čoraz častejšie k dispozícii automatizované riešenia. Tieto automatizované riešenia sú zvyčajne efektívnejšie a spoľahlivejšie ako manuálna metóda, čím pomáhajú zabezpečiť bezpečný a bezproblémový digitálny zážitok pre klienta.


Dá sa konštatovať, že overovanie čísla účtu je čoraz dôležitejšou súčasťou každého systému elektronického obchodu. Pomáha chrániť zákazníka aj banku tým, že zabezpečuje správne spracovanie platieb a pomáha predchádzať zbytočným finančným stratám na oboch stranách.

číslo účtu z iban
Automatizované riešenia na overovanie čísla účtu predstavujú čoraz obľúbenejšiu možnosť vďaka svojej účinnosti pri zabezpečovaní bezpečného digitálneho bankovníctva a platieb.

Ako zistiť majiteľa auta podľa ŠPZ?

Existuje niekoľko situácií, kedy človek potrebuje to, ako zistiť majiteľa auta podľa ŠPZ:

 1. Náhrada škody: Ak majiteľ vozidla spôsobil niekomu škodu a on si ju chce vymôcť, môže využiť databázu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Aj keď nezistí meno majiteľa, získa informácie o čísle zmluvy a poisťovni, v ktorej sa vozidlo poistilo. Na základe týchto údajov môže nahlásiť škodu poisťovni.
 2. Nezistené poistenie: Ak v databáze nenájde informácie o poistení, znamená to, že vozidlo nie je poistené, čo je porušením zákona. V takom prípade môže škodu nahlásiť priamo Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá škodu nahradí z garančného fondu a sumu bude vymáhať od majiteľa.
 3. Spôsobená škoda: Ak človek spôsobil škodu majiteľovi vozidla alebo bol svedkom, ako škodu spôsobil niekto iný, a ide o značnú škodu, kontaktuje políciu, ktorá situáciu vyrieši. Pri menšej škode treba nechať majiteľovi za stieračom kontakt na seba a dohodnúť sa na náprave neskôr.
 4. Iné dôvody: Bohužiaľ, legálna cesta na zistenie toho, ako zistiť majiteľa auta podľa ŠPZ neexistuje. Overenie mena majiteľa vozidla nie je možné ani podľa ŠPZ, ani podľa VIN, pretože by to bolo v rozpore s ochranou osobných údajov.

Ministerstvo vnútra spravuje register vozidiel, kde sa dajú podľa ŠPZ vyhľadávať údaje o vozidle. Aj keď sa záujemca dozvie niektoré technické údaje o vozidle, totožnosť majiteľa podľa ŠPZ nezistí.

Ako zistiť meno majiteľa vozidla cez telefón?

V živote majiteľa auta sa môžu vyskytnúť rôzne nepríjemné situácie, ako poškodenie vozidla cudzou osobou alebo nehoda. Ak vinník nespolupracuje a poškodený potrebuje to, ako zistiť meno majiteľa vozidla, postačí mu EČV a pár sekúnd času.

Ako postupovať?

Na pomoc prichádza už spomínaná Slovenská kancelária poisťovateľov. Pomocou evidenčného čísla vozidla sa dá zistiť, v ktorej poisťovni má vozidlo uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Tento postup je jednoduchý a dostupný aj verejnosti:

 1. Zaznamenať si EČV vozidla.
 2. Navštíviť webovú stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
 3. Zadať EČV vozidla do formulára.
 4. Zadať kontrolný kód.
 5. Kliknúť na tlačidlo „Vyhľadať“.

Následne stačí zavolať do danej poisťovne a vysvetliť im vzniknutú situáciu. Poisťovne by mali byť nápomocné a poskytnúť potrebnú pomoc.

Tento jednoduchý návod toho, ako zistiť meno majiteľa vozidla môže pomôcť v nepriaznivej situácii a uľahčiť identifikáciu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang