Ako zistiť, kto mi volal podľa čísla – neznáme, obťažujúce

ako zistit telefonne cislo

Zistiť telefónne číslo nie je v dnešnej dobe až také zložité. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť neznáme telefónne číslo volajúceho – a niektoré z nich sú dokonca aj úplne zadarmo. Ako zistiť telefónne číslo podľa mena a adresy?


Obsah článku


Najjednoduchším spôsobom je požiadať o číslo priamo danú osobu alebo sa obrátiť na spoločného známeho, ktorý by mohol mať toto číslo uložené. Niekedy je však potrebné hľadať iné možnosti, ako nájsť telefón podľa čísla.

To však nie je vždy možné a existujú aj ďalšie spôsoby, ktoré môžu pomôcť. Jednou z nich je využitie telefónneho zoznamu online. Existuje mnoho webových stránok, ktoré ponúkajú bezplatné alebo platené služby vyhľadávania telefónnych čísel.

Ako zistiť, kto mi volal podľa čísla?

Ak sa rozmýšľa nad tým, ako zistiť, kto mi volal podľa čísla, existuje niekoľko možností, ako na to.

 • Prvou a najjednoduchšou možnosťou ako nájsť telefón podľa čísla je skontrolovať volanú históriu vo svojom telefóne.
 • Ak ide o novší telefón s funkciou identifikácie volajúceho, môže sa nájsť meno alebo číslo osoby, ktorá volala.
 • Ak to však telefón neumožňuje, môžu sa využiť internetové vyhľadávače. Stačí vložiť číslo do vyhľadávacieho poľa a človek sa dozvie informácie o tom, komu patrí telefónne číslo.

Pokiaľ sa vďaka týmto spôsobom nepodarilo zistiť, kto nám volal, treba skúsiť ďalšie. Jednou z možností, ako zistiť kto mi volal podľa čísla je vyžiadať si informácie od operátora. Zistiť telefónne číslo, komu patrí, je reálne vďaka prístupu k verejným zápisným databázam.

Ani to však nemusí pomôcť zistiť telefónne číslo, komu patrí, kvôli ochrane osobných údajov.

Ako zistiť telefónne číslo podľa mena a adresy?

V dnešnej dobe, kedy je komunikácia a spojenie s ostatnými ľuďmi také dôležité, sa neustále stretávame s potrebou zistiť majiteľa telefónneho čísla. Môže to byť preto, že je tu potreba s niekým komunikovať alebo môže ísť aj o dôležitý kontakt, ktorý je potrebný pre pracovné alebo iné účely.

Čo však robiť, keď je dostupné len meno a adresa osoby, avšak jej telefónne číslo nie je známe? Ako zistiť telefónne číslo podľa mena a adresy?

Existuje niekoľko spôsobov, ako je možné sa pokúsiť zistiť telefónne číslo podľa mena a adresy:

 • Prvým krokom môže byť využitie internetových vyhľadávačov alebo sociálnych sietí. Možno si vyskúšať zadanie mena a adresy do vyhľadávania na Google, Facebooku, alebo iných sociálnych sieťach, kde by sa dala nájsť daná osoba a vyžiadať si jej kontakt. Ak tento spôsob neprináša výsledky, možno sa tiež pokúsiť kontaktovať informačnú linku telekomunikačného operátora.
 • Takisto existuje telefónny zoznam dostupný online, ktorý v prípade potreby môže poskytnúť potrebné telefónne číslo.
 • Ďalšou možnosťou môže byť využitie online služieb, ktoré môžu pomôcť získať telefónne číslo podľa mena a adresy. Existuje viacero platených aj bezplatných služieb, ktoré ponúkajú vyhľadávanie telefónnych čísel na základe zadaných údajov.
 • Okrem týchto spôsobov je možné skúsiť kontaktovať priateľov alebo známych, ktorí by mohli mať kontakt na danú osobu.

Nie vždy bude možné zistiť telefónne číslo nejakej osoby len na základe jej mena a adresy. Niektorí ľudia môžu mať v úmysle udržiavať svoj kontakt v tajnosti alebo môžu mať zákaz nežiaducich telefonátov. V takom prípade by mal človek rešpektovať ich súkromie a nevynucovať si kontakt.

Existuje teda niekoľko spôsobov, ako zistiť telefónne číslo podľa mena a adresy. Je však dôležité byť opatrný a dodržiavať pravidlá súkromia.

Riziká, s ktorými sa možno stretnúť pri zdvihnutí neznámeho čísla

Podvody a phishing: Neznáme čísla sa často používajú na podvodné aktivity, ako napríklad phishingové útoky. Podvodníci sa snažia získať od vás osobné informácie, ako sú čísla kreditných kariet, heslá alebo bankové údaje.

Obťažovanie: Neznáme čísla sa niekedy používajú aj na obťažovanie alebo šikanu. Môžete dostávať opakované hovory, textové správy alebo hlasové správy, ktoré sú nepríjemné alebo urážlivé.

Náklady: Aj keď hovor nezodpoviete, stále vám môže vzniknúť poplatok za prijaté volanie, najmä ak voláte z mobilu do zahraničia.

Malware: V niektorých prípadoch môže zdvihnutie neznámeho čísla viesť k infikovaniu vášho zariadenia malvérom.

Ako nájsť telefón podľa čísla?

Ako postupovať, ak chceme nájsť majiteľa telefónneho čísla podľa jeho čísla? Prvým krokom je skúsiť zistiť majiteľa telefónu prostredníctvom internetu. Existuje niekoľko online služieb, ktoré umožňujú zadarmo zistiť majiteľa telefónneho čísla.

Stačí len zadať číslo a na internete sa dajú vyhľadať prípadné informácie o majiteľovi, napríklad jeho meno a trvalé bydlisko. Avšak v tomto prípade je dôležité mať na pamäti, že tieto služby nie sú vždy 100% spoľahlivé a môžu poskytnúť iba obmedzené informácie.

Ak sa existuje ambícia skúsiť nájsť majiteľa telefónneho čísla podľa jeho čísla samostatne, môže sa vyskúšať niekoľko jednoduchých krokov.

Prvým z nich je skúsiť skontaktovať telefónneho operátora s prosbou o poskytnutie informácií o majiteľovi. Toto však môže byť trochu komplikovanejšie, pretože väčšina operátorov má prísne zásady ochrany súkromia a nebude poskytovať tieto informácie bez oprávneného dôvodu.

Ďalšou možnosťou je zavolať na toto číslo a pokúsiť sa priamo osloviť majiteľa. V prípade, že sa ozve niekto iný, môžeme ho požiadať, aby nás spojil s majiteľom alebo nám poskytol nejakú informáciu o majiteľovi. To môže byť účinný spôsob, ako sa dostať do kontaktu s majiteľom, avšak treba dbať na to, aby sa neohrozila bezpečnosť.

Ďalšou možnosťou je využiť sociálne siete alebo online komunity. Ak je dostupné číslo, môže sa skúsiť vyhľadať na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter či Instagram. Často sa stáva, že majitelia telefónov majú uvedené telefónne číslo na svojich profiloch.

Webová stránka ktomivolal.eu

Ako zistiť, kto mi volal podľa čísla umožňuje aj webová stránka ktomivolal.eu. Je užitočným online nástrojom pre všetkých, ktorí sa často stretávajú s volaniami od neznámych čísel. Táto stránka umožňuje zistiť majiteľa týchto čísel a taktiež zhromažďuje informácie o neznámych volajúcich z rôznych verejne dostupných zdrojov.

S pomocou stránky ktomivolal.eu je možné jednoducho zadať číslo, ktoré človeka neustále ruší, a dozvedieť sa, kto sa za ním skrýva. To môže byť užitočné v prípade, že človek očakáva dôležitý hovor alebo sa len chce zbaviť nežiadúceho telefonátu od neznámeho čísla.

Neznáme čísla – ako zamedziť kontakt?

Neznáme čísla a obťažujúce čísla môžu byť veľkým problémom v každodennom živote. Dennodenne ľudia dostávajú na svoje mobily alebo pevné linky volania od čísiel, ktoré nepoznajú a neustále sú obťažovaný nežiaducimi hovormi. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako sa tomuto problému vyhnúť.

Existuje možnosť sa zaregistrovať do Národného registra nežiaducich volaní. Táto služba umožňuje blokovať hovory od obchodníkov a iných nežiadúcich čísiel. Registrácia je bezplatná a trvá len pár minút.

Okrem toho sa môžu neznáme čísla a obťažujúce čísla zablokovať a takýmto spôsobom zamedziť akémukoľvek ďalšiemu kontaktu.

Čo je to za číslo?

Ak je potrebné zistiť, čo je to za číslo, ktoré neustále obťažuje, môže sa postupovať niekoľkými spôsobmi. Prvým krokom by mohlo byť vyhľadanie tohto čísla vo vyhľadávači na internete.

Ak ide o neznáme alebo možno aj podozrivé číslo, je možné využiť aj služby súkromných firiem, ktoré poskytnú podrobné informácie o čísle a jeho majiteľovi. Avšak tieto služby sú zväčša spoplatnené.

V prípade, že ani jeden z týchto spôsobov neposkytne dostatočné informácie, je možné vždy kontaktovať operátora siete, ktorý by mal mať prístup k databáze a mohol by poskytnúť požadované informácie.

Pri zisťovaní, čo je to za číslo, ktoré človeka obťažuje, je dôležité dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a rešpektovať súkromie iných ľudí. Súkromie je potrebné si strážiť rovnako aj v prípade krádeže alebo straty mobilu a vedieť presne, čo robiť a ako lokalizovať telefón.

Databáza telefónnych čísel mobilných operátorov podľa mena

V súčasnosti nie je možné nájsť databázu telefónnych čísel mobilných operátorov, ktorá by umožňovala vyhľadávanie podľa mena. Zistiť majiteľa telefónneho čísla môže podliehať ochrane osobných údajov.

Každý má právo na ochranu svojich osobných údajov a nie každý chce, aby jeho telefónne číslo bolo verejne dostupné. Preto mobilní operátori vyhľadávanie podľa mena neumožňujú, aby chránili svojich zákazníkov.

V prípade, že človek hľadá telefónne číslo osoby, musí mať jej súhlas, pretože toto číslo je považované za súkromný údaj. Aby sa vyhol porušeniu súkromia alebo dokonca zneužitiu týchto údajov, musí požiadať priamo samotného vlastníka čísla o jeho zdieľanie.


Aj keby existovala databáza telefónnych čísel mobilných operátorov podľa mena, stále by bolo potrebné mať súhlas od vlastníka čísla. Takáto databáza by síce uľahčila hľadanie, avšak človek by napriek tomu musel dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a rešpektovať súkromie iných ľudí.


A pretože každý má právo na ochranu svojich osobných údajov, je dôležité si uvedomiť, že takáto databáza telefónnych čísel by mohla slúžiť aj nekalým účelom. Preto je dôležité rešpektovať súkromie všetkých.

V dnešnej dobe je dôležité byť neustále obozretný a dávať si pozor na to, komu človek dáva svoje súkromné údaje. V prípade, že by bolo potrebné telefónne číslo nejakej osoby, musí sa dbať na to, aby sa dodržiaval zákon o ochrane osobných údajov a rešpektovalo sa súkromie druhých.

A aj keď existuje veľa informačných zdrojov, ktoré môžu pomôcť nájsť telefónne čísla, musí si byť každý vedomí toho, že databáza telefónnych čísel mobilných operátorov podľa mena neexistuje. Pre ochranu súkromia by nemala ani existovať.

Ako zistiť, kto mi volal z pevnej linky

Existuje viacero možností, ako zistiť, kto mi volal z pevnej linky.

Bezplatné metódy ako zistiť, kto mi volal z pevnej linky:

 • Vyhľadávač Google: Zadať telefónne číslo do vyhľadávača Google vo formáte „+421 [číslo]“. Niekedy sa v online verziách telefónnych zoznamov, na webových stránkach firiem alebo na sociálnych sieťach zobrazia informácie o majiteľovi čísla.
 • Telefónne zoznamy: Niektoré online telefónne zoznamy, ako napríklad Zlaté Stránky, umožňujú vyhľadávanie podľa telefónneho čísla. Tieto zoznamy však nemusia obsahovať všetky čísla a informácie nemusia byť vždy aktuálne.
 • Aplikácie: Existujú aplikácie ako Sync.me, ktoré dokážu identifikovať volajúceho na základe zoznamu kontaktov a iných online zdrojov.
 • Telekomunikačná spoločnosť: Ak má niekto pevnú linku od Telekomu, môže skúsiť vyhľadať číslo vo verejnom zozname na ich webovej stránke. Prístup k týmto informáciám môže byť obmedzený.

Platené metódy:

 • Služby na vyhľadávanie identity volajúceho: Existuje viacero webových stránok a služieb, ktoré za poplatok dokážu zistiť meno a adresu majiteľa telefónneho čísla. Medzi obľúbené patrí Telefonnyzoznam.sk.
 • Aplikácie: Niektoré aplikácie, ako napríklad mSpy, ponúkajú platené predplatné, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho aj z neznámych čísel.

Nie všetky metódy sú spoľahlivé a informácie nemusia byť vždy presné. Pred použitím akejkoľvek platenej služby si treba prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. V prípade obťažujúcich hovorov sa môže zvážiť zablokovanie čísla u operátora.

Neznáme čísla – ako sa chrániť pred podvodom?

Existuje viacero tipov, ako sa chrániť pred podvodmi pri volaní z neznámych čísel:

 • Nezdvíhať neznáme čísla: Toto je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako sa vyhnúť podvodom. Ak sa nevie, kto volá, je najlepšie hovor nezdvíhať. Ak si človek nie istý, môže poslať SMS s textom „Kto ste?“
 • Použitie aplikácie na blokovanie hovorov: Existuje viacero aplikácií, ktoré pomôžu blokovať spamové hovory a hovory z neznámych čísel. Medzi obľúbené patria Truecaller, Call Blacklist a Should I Answer.
 • Nainštalovať si antivírusový softvér: Antivírusový softvér môže pomôcť chrániť zariadenie pred malvérom, ktorý by sa mohol dostať do zariadenia pri volaní z neznámeho čísla.
 • Byť opatrný pri zdieľaní osobných informácií: Nikdy nezdieľať svoje osobné informácie s niekým, koho človek nepozná, a to ani telefonicky. Podvodné telefonáty sa často snažia získať osobné informácie, ako sú čísla kreditných kariet, heslá alebo bankové údaje.

Nezadávať informácie na webových stránkach, na ktoré človeka presmerujú z hovoru. Podvodníci niekedy pošlú SMS s odkazom na webovú stránku, kde požiadajú o zadanie osobných informácií. Tieto webové stránky sú často falošné a slúžia len na to, aby podvodníci získali informácie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang