Crowdfunding – čo to je, ako funguje

Crowdfunding je inovatívna metóda financovania projektov, ktorá využíva masovú podporu a financovanie od jednotlivcov alebo malých investorov. Kreatívnym a podnikavým jednotlivcom umožňuje získavať finančné prostriedky na svoje nápady a projekty. Ako vlastne crowdfunding funguje?

Firmy obvykle získavajú financie cez tradičné banky alebo predajom akcií na burze, čo je overený model fungujúci dlhé desaťročia. V súčasnosti však získava stále väčšiu obľubu aj financovanie cez crowdfunding.

Tento spôsob využíva moderné technologické trendy a online nástroje na pripájanie potenciálnych investorov k podnikateľom. Pre obe strany, teda investora aj podnikateľa, predstavuje zaujímavú možnosť ako získať peniaze. 

Crowdfunding, model zdieľanej ekonomiky, nie je obmedzený len na podnikateľské financovanie, môže sa využiť aj pre rôzne neinvestičné projekty, ako napríklad politické kampane alebo charitatívne aktivity. Ide o disruptívnu inováciu a technológiu. To znamená, že narúša bežné modely financovania.

Crowdfunding – význam

Crowdfunding je slovo vytvorené z anglických slov „crowd“ (masa) a „funding“ (financovanie). Ide o spôsob disruptívnu technológiu verejného financovania, ktorý umožňuje podnikateľom získať potrebný kapitál pre rozvoj či začiatok svojho podnikania. 

Celý proces spočíva v tom, že potenciálni malí investori prispievajú malými sumami cez online platformy, čo v konečnom dôsledku tvorí kapitál pre začínajúcich podnikateľov a ich nové projekty. Títo prispievatelia obvykle dostávajú za svoj príspevok určité odmeny, napríklad v podobe úrokov alebo zvýhodnených produktov.

Crowdfunding sa využíva nielen pre financovanie podnikateľských projektov, ale aj pre umelecké diela, inovácie a rôzne charitatívne iniciatívy. Kľúčom k úspechu je pre tvorcov zaujať a osloviť masu ľudí prostredníctvom dobrej kampane či verejnej výzvy. Oni sa následne rozhodnú či investujú peniaze. Títo podporovatelia sú ochotní platiť za produkt alebo službu ešte predtým, než sú dostupné, a ako odmenu získavajú rôzne výhody, ako napríklad zľavy, limitované edície a ďalšie benefity.

Druhy crowdfundingu

Existuje niekoľko rôznych druhov crowdfundingu, ktoré sa využívajú na financovanie rôznych projektov a iniciatív. Tieto druhy crowdfundingu zahŕňajú:

 1. Equity Crowdfunding:
  • V tomto type crowdfundingových kampaní investori kupujú podiely v spoločnosti alebo akcie projektu, čím sa stávajú jeho akcionármi.
 2. Reward Crowdfunding:
  • V tejto forme crowdfundingu prispievatelia dostávajú odmeny, ako sú produkty, služby alebo zvýhodnené ceny, výmenou za svoje finančné príspevky.
 3. Donation Crowdfunding:
  • Tento druh crowdfundingových kampaní je zameraný na charitatívne účely, kde prispievatelia dávajú peniaze bez očakávania materiálnych odmien.
 4. Debt Crowdfunding (P2P Lending):
  • V Debt Crowdfundingu požičiavajú investori peniaze projektu alebo jednotlivcovi a očakávajú ich návrat s úrokom v budúcnosti.
 5. Real Estate Crowdfunding:
  • Tento typ crowdfundingu sa využíva na investície do nehnuteľností, kde investori spoločne financujú nákup alebo vývoj realitných projektov.
 6. Non-Profit Crowdfunding:
  • Ide o formu financovania neziskových organizácií, ktoré zháňajú peniaze na podporu svojich charitatívnych alebo sociálnych iniciatív.
 7. Crowdsourcing:
  • Tento druh crowdfundingu sa využíva na získavanie nápadov, informácií alebo ľudskej práce z masovej komunity na riešenie rôznych úloh alebo projektov.
 8. Royalty Crowdfunding:
  • V Royalty Crowdfundingu investori získavajú podiel na budúcich príjmoch alebo ziskoch projektu alebo autorských práv.
 9. Litigation Crowdfunding:
  • Tento druh crowdfundingu sa využíva na financovanie právnych sporov, pri ktorých sa investor stáva spoluvlastníkom potenciálneho odškodnenia.

Tieto druhy crowdfundingu poskytujú rôzne možnosti financovania pre rôzne typy projektov a iniciatív, čím umožňujú širokej verejnosti zapojiť sa do podpory a financovania rôznych nápadov a snáh.

Ako funguje crowdfunding?

Crowdfunding sa realizuje prostredníctvom online crowdfundingových platforiem. Tieto platformy umožňujú interakciu medzi podnikateľmi, ktorí hľadajú finančnú podporu (nazývaní fundraiseri), a ľuďmi z davu, ktorí sú ochotní investovať.

Podnikatelia na týchto platformách prezentujú svoje podnikateľské projekty s cieľom zhromaždiť financie od drobných investorov. V prípade, že dosiahnu svoj cieľ financovania, crowdfundingová platforma zvyčajne vyberá poplatok za svoje služby.

Naopak, ak fundraiserovi nepodarí sa zhromaždiť požadovanú čiastku, jednotliví malí investori obvykle dostanú svoje peniaze späť a projekt zostáva nezafinancovaný. Hlavnou úlohou tejto platformy je tak zabezpečiť spojenie medzi investormi a podnikateľmi so zaujímavými nápadmi.

Crowdfunding – nevýhody

Výhody crowdfundingu sú evidentné. Avšak spoločnosti, ktoré umožňujú tento moderný spôsob financovania, nekonajú v dobročinných účeloch. Poplatok za umiestnenie produktu často kolíše medzi 3 a 9 % z celkovej vybranej sumy. Je dôležité vždy dôkladne preštudovať podmienky crowdfundingovej platformy, pretože sa môžu výrazne líšiť od inej. Tieto podmienky môžu byť ovplyvnené aj tým, či je projekt úspešný alebo nie.

Preto je vždy dôležité venovať dostatočný čas na preskúmanie podmienok spolupráce. Okrem základných poplatkov by ste mali brať do úvahy aj bankové poplatky za prevody peňazí, prípadné náklady na vrátenie peňazí, poplatky za použitie platobných systémov, ako je PayPal, a ďalšie možné poplatky.

Participácia verejnosti v crowdfundingu predstavuje individuálnu zodpovednosť. S rizikami sa musia vyrovnať nielen prispievatelia, ktorí nemusia dostať svoje peniaze späť alebo produkty, na ktoré čakajú, ale aj samotní podnikatelia.

Najmä v prípadoch, kedy sa podnikatelia rozhodnú financovať svoje projekty prostredníctvom crowdfundingových pôžičiek. Je nevyhnutné byť opatrným, pokiaľ ide o spôsob vyplatenia finančných prostriedkov dlžníkovi. Problém môže nastať, ak sa finančné prostriedky vyplatia za iných podmienok, než bolo pôvodne dohodnuté.

Crowdfunding sa realizuje prostredníctvom online crowdfundingových platforiem.

Ďalším problémom môže byť nedostatočné množstvo informácií o právach a povinnostiach, ako aj celkových nákladoch spojených s pôžičkou. Často nemáte možnosť overiť si, ako konkrétna platforma funguje a aké sú jej podmienky. Preto je dôležité dôkladne preskúmať podmienky, ktoré sú pre každú platformu odlišné, a to môže byť zvlášť komplikované v prípade zahraničných portálov.

Crowdfundingové platformy

Crowdfundingové platformy sú online portály, ktoré slúžia na uskutočňovanie crowdfundingových kampaní a umožňujú podnikateľom, umelcom, charitatívnym organizáciám a iným subjektom získavať finančnú podporu od verejnosti. Tieto platformy majú kľúčovú úlohu pri uľahčovaní interakcie medzi fundraisermi a investormi. Existuje niekoľko populárnych crowdfundingových platforiem, ktoré zahŕňajú:

 1. Kickstarter: Jedna z najznámejších crowdfundingových platforiem, zameraná na kreatívne projekty, umenie, dizajn a technológie.
 2. IndieGoGo: Táto platforma umožňuje financovať širokú škálu projektov, vrátane technologických inovácií, filmov, umenia a ďalších iniciatív.
 3. GoFundMe: Často používaná na charitatívne účely a osobné finančné potreby jednotlivcov alebo rodín.
 4. Seedrs: Zameraná na equity crowdfunding, kde investori kupujú podiely v start-upoch a malých firmách.
 5. Crowdfunder: Táto platforma sa špecializuje na financovanie malých podnikov a miestnych komunitných projektov.
 6. Patreon: Často využívaná umelcami a tvorcami obsahu na dlhodobé financovanie ich tvorby prostredníctvom pravidelných príspevkov od svojich fanúšikov.
 7. Kiva: Orientovaná na mikroúvery pre podnikateľov v rozvojových krajinách.
 8. Fundable: Slúži na financovanie rastúcich malých podnikov a startupov.
 9. Crowdcube: Podporuje equity crowdfunding pre firmy z Európy.
 10. Ulule: Špecializuje sa na financovanie kultúrnych, umeleckých a spoločenských projektov.

Tieto a ďalšie crowdfundingové platformy poskytujú rôzne nástroje a možnosti pre fundraisery a investovateľov, aby dosiahli svoje ciele financovania a podporili rôzne druhy projektov a iniciatív.

Crowdfunding Slovensko

Ako sme už uviedli, crowdfunding zatiaľ nie je na Slovensku veľmi rozšírenou alternatívou k tradičnému spôsobu financovania projektov. Väčšinou sa s ním stretávame pri financovaní neziskových a charitatívnych organizácií.

V rámci slovenských charitatívnych platform, ktoré využívajú crowdfunding, môžeme spomenúť napríklad Dobrá krajina, Ľudia Ľuďom, dakujeme.sk alebo Darujme.

Dostupné crowdfundingové platformy na Slovensku:

 • EstateGuru 
 • Peerberry 
 • Mintos
 • Grupeer 
 • Bondster

Najväčšou slovenskou crowdfundingovou platformou je ale StartLab, ktorý bol spustený v marci 2015 a svoju pozornosť zameriava na verejnoprospešné projekty.

Investovanie do crowdfundingu

Investovanie do crowdfundingových projektov môže priniesť investítorom atraktívne výnosy, ktoré často prevyšujú výnosy zo štátnych cenných papierov alebo tradičných sporiacich účtov.

Proces investovania do crowdfundingu cez crowdfundingové platformy je jednoduchý a umožňuje zhodnotiť svoje financie. Výnosy z takýchto investícií môžu dosahovať ročne od niekoľkých percent až po desiatky percent.

Pre začiatok stačí vytvoriť si účet na jednej z dostupných crowdfundingových platforiem v krajine.

Je však dôležité, aby investori porozumeli fungovaniu konkrétnej platformy a vedeli, ako ju správne využiť. Na tom im môžu pomôcť recenzie a skúsenosti iných ľudí, ktorí už platformu využili.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang