Evidenčné číslo vozidla na Slovensku

Tabuľky s evidenčným číslom vozidla sú jedinečnou kombináciou písmen a číslic, ktorá slúži na identifikáciu vozidla. V dnešnej dobe si vodiči môžu priplatiť za tabuľku s vlastným výberom symbolov a číselných kombinácií. Aké pravidlá platia pre EČV na Slovensku?

Evidenčné čísla vozidiel slúžia na pomoc orgánom činným v trestnom konaní, zabezpečujú bezpečnosť premávky a umožňujú občanom sledovať, kde sa ich vozidlo nachádza. EČV sú dôležitou súčasťou udržiavania bezpečnosti ciest a vozidiel.

Čo je evidenčné číslo vozidla vozidla resp. ŠPZ?

Evidenčné čísla vozidiel (po starom ŠPZ) sú podobne ako VIN číslo auta dobre známe identifikačné znaky automobilov. EČV vydáva vláda každej krajiny alebo regiónu a sú povinné a právne vymáhané pre všetky motorové vozidlá na cestách.

EČV slúžia na mnohé dôležité účely:

  • pomáhajú presadzovať zákony a predpisy
  • zabraňujú krádežiam
  • poskytujú dopravným orgánom dôležité informácie
  • umožňujú občanom sledovať, kde sa ich vozidlo nachádza

Možno teda povedať, že evidenčné čísla vozidiel sú dôležitým identifikátorom všetkých motorových vozidiel. Sú tiež rýchlym spôsobom, ako zistiť majiteľa auta.

Evidenčné číslo vozidla – funkcia ŠPZ

Evidenčné číslo vozidla je kombináciou písmen a číslic. Tieto čísla slúžia na viaceré účely. Po prvé, pomáhajú orgánom činným v trestnom konaní identifikovať vozidloak bolo odcudzené a podieľalo sa na trestnom čine. Vďaka rýchlemu a presnému poskytnutiu informácií o vozidle uľahčujú registračné čísla orgánom činným v trestnom konaní zadržať zlodeja a vrátiť vozidlo jeho právoplatnému majiteľovi.

Registračné čísla poskytujú dopravným orgánom aj dôležité informácie o vozidle, ako je jeho značka, model a rok výroby. Takto môžu sledovať každé jednotlivé vozidlo, čo im umožňuje monitorovať a presadzovať bezpečnostné normy a predpisy, ako aj odhaľovať prípadné porušenia.

Napokon, sledovaním evidenčných čísel môžu občania získať dôležité informácie o svojom vozidle, napríklad o tom, kde sa aktuálne nachádza, kedy bolo naposledy servisované a či existujú nejaké otvorené stiahnutia z trhu alebo bezpečnostné problémy. To pomáha zabezpečiť, aby vodiči vždy prevádzkovali bezpečné a dobre udržiavané vozidlo.

ŠPZ zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní práva, pretože pomáhajú policajným zložkám sledovať, ktoré vozidlá sa mohli podieľať na trestnom čine.

EČV na Slovensku (SK)

Dňa 1. januára 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Tá okrem iného priniesla zmeny v oblasti EČV na Slovensku (SK), konkrétne celoslovenské evidenčné čísla bez označenia okresu a tiež prenositeľnosť značky.

Aké zmeny v oblasti EČV nastali od začiatku roka 2023?

  • zmena v prideľovaní evidenčných čísel vozidla – značky prenosné na iné vozidlo, ale môže na ňom ostať bez ohľadu na nový okres prihlásenia
  • možnosť mať jednu ŠPZ na celý život
  • zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla

Tabuľka s EČV je na Slovensku (SK) od začiatku roku 2023 prenositeľná zo starého na nového majiteľa vozidla, a to bez ohľadu na to, v akom okrese majú trvalý pobyt. Zaviedli sa aj celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nefiguruje skratka okresu.

Cena za tabuľku s ŠPZ na Slovensku

Novela zákona na Slovensku nijako nezmenila cenu za dva kusy tabuliek s ŠPZ oproti predchádzajúcim rokom. Naďalej ostáva 33 €. To sa týka klasickej verzie. V prípade vlastnej ŠPZ s takzvanou voliteľnou logistikou (vlastná kombinácia znakov) majiteľ vozidla na Slovensku zaplatí 331 €, teda 165,50 € za jeden kus.

Nikto by nemal zabudnúť, že kúpa tabuliek ŠPZ je súčasťou postupu pri kúpe auta.

Vlastné EČV

Mnohým vodičom nezáleží na tom, aké evidenčné číslo vozidla majú. Potom je tu však skupina vodičov, ktorí si na to potrpia.

V dnešnej dobe je čoraz populárnejšie požiadať o vlastné EČV na mieru. Ak chce niekto dať vlastné meno svojmu auto alebo len ukázať svoj zmysel pre humor, ŠPZ s vlastným textom to môže umožniť.

Ak si chce niekto vytvoriť vlastné EČV, táto možnosť stále existuje. Sú s ňou však spojené podobné obmedzenia ako v minulosti. Nemožno si teda vytvoriť EČV v štandardnom formáte ani evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje tzv. diplomatickým vozidlám či zvláštne alebo osobitné evidenčné číslo.

Vlastná ŠPZ – čo môže resp. nemôže obsahovať

Ak si vodič požiada o vlastnú ŠPZ, môže požiadať o tabuľku so siedmimi voliteľnými znakmi. Do konca roka 2022 to bolo len päť znakov, napríklad BA-TTMAN. V tomto prípade bolo auto registrované v Bratislavskom kraji a dotyčný na dopravnom inšpektoráte požiadal len o päť písmen (TTMAN). 

Od januára 2023 môže majiteľ vozidla požiadať o celých sedem znakov, avšak s jednou podmienkou prvé dva znaky musia byť písmená, nemôžu to byť čísla. 

Každý vodič môže požiadať o vlastnú ŠPZ na mieru so zvolenou kombináciou čísel alebo písmen. Ak si však majiteľ vozidla vyberie kombináciu písmen, nesmie obsahovať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy.

Taktiež v názve nesmie byť uvedený policajný orgán alebo skratka názvu štátneho orgánu a zakázané sú aj skratky hnutí potláčajúcich osobnú slobodu či skupín, smerujúcich k potláčaniu osobných slobôd. Voliteľnú ŠPZ na mieru pridelia taktiež len v prípade, že takáto značka nie je pridelená inému vozidlu.

Vytvorenie vlastnej EČV pre mnohých ľudí znamená spôsob ako prejaviť svoj humor.

Aká je cena za vlastnú ŠPZ na mieru?

Vlastnú ŠPZ s voliteľnou logistikou možno vybaviť na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Správne poplatky za evidenciu vozidiel možno platiť kolkami, v hotovosti priamo na príslušnom inšpektoráte, ale aj poštovou poukážkou a bankovým prevodom.

Pokiaľ ide o tabuľky s voliteľnou ŠPZ, pri osobne podanej žiadosti za vydanie jedného kusu tabuľky je správny poplatok 165,50 € (331 € za pár), pri elektronicky podanej žiadosti vydanie jedného kusu takejto tabuľky stojí 95,50 € (191 € za pár).

Ako postupovať pri strate ŠPZ

Postup pri strate ŠPZ je určený usmernením ministerstva dopravy. Prvým krokom je nahlásiť stratu ŠPZ na dopravnom úrade buď osobne alebo telefonicky. Úrad následne vydá potvrdenie o nahlásení straty ŠPZ a majiteľ vozidla môže aj naďalej jazdiť s autom s jednou poznávacou značkou.

Popri nahlásení straty alebo krádeže značky sa zároveň žiada o vydanie nových (náhradných) značiek. O náhradné značky možno požiadať najviac dvakrát.

Žiadosť o vydanie nových, resp. náhradných poznávacích značiek z dôvodu straty alebo krádeže niečo stojí. Ak sa jedná o jednu obyčajnú značku, poplatok predstavuje sumu 16,50 €. Ak ide o značku vyrobenú na mieru, poplatok za vydanie novej je desaťnásobne vyšší – 165,50 €.

Ktoré vozidlá majú zelené ŠPZ?

Ešte pred spustením známych dotácií na nákup elektromobilov a plug-in hybridov sa na Slovensku začali vydávať špeciálne zelené ŠPZ, ktoré sú určené práve pre tieto vozidlá. Primárna úloha zelených ŠPZ je odlíšiť vozidlá s nižšími emisiami od tých, ktoré sú poháňané výhradne spaľovacím motorom.

Hlavná úloha zelených ŠPZ je istá forma marketingu, respektíve propagácie e-mobility.

Okrem elektromobilov môžu mať zelené EČV aj plug-in hybridy. Ide o vozidlá, ktoré kombinujú elektrický pohon s klasickým spaľovacím motorom. Z tohto dôvodu možno na Slovensku vidieť vozidlá, ktoré majú výfuk, so zelenou ŠPZ.

Za vydanie zelených ŠPZ sa platí štandardný poplatok ako pri vydávaní bielych ŠPZ. Teda, za registráciu vozidla majiteľ zaplatí 33 € a za vydanie dvoch zelených EČV zaplatí ďalších 33 €.

EČV diplomatických vozidiel

Zmena farebnosti tabuliek EČV sa okrem tabuliek pre elektromobily dotkla aj tzv. diplomatických tabuliek na vozidlách (vydávali sa v žlto-modrom prevedení). Od roku 2023 sa vydávajú výlučne v čierno-bielom prevedení.

Diplomatickým vozidlám sa prideľujú EČV so špecifickou skladbou, a to dvojica písmen EE alebo ZZ a 5 číslic.

Kombinácia EE a 5 číslic sa prideľuje vozidlám cudzích zastupiteľských úradov na území SR.

Kombinácia ZZ a 5 číslic sa prideľuje vozidlám administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území SR a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou.

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v SR, ktorí požívajú diplomatickú imunitu a výsady, sa vydáva súčasne s tabuľkou s EČV aj značka s písmenami CD alebo CC.

Sú to skratky francúzskych výrazov Corps Diplomatique pre akreditovaný diplomatický personál a Corps Consulaire pre konzulárnych zamestnancov vychádzajúce z medzinárodných dohovorov o diplomatických a konzulárnych stykoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang