Vlastná ŠPZ na mieru – návrh a cena

vlastna-spz

Vlastné evidenčné číslo vozidla je viac než len formalita, je to spôsob, ako si prispôsobiť a identifikovať svoje vozidlo. Dáva človeku pocit vlastníctva a individuality, podobne ako je evidenčné číslo jedinečné pre každé vozidlo. Ako si navrhnúť vlastnú ŠPZ a aká je cena za ŠPZ s voliteľnou logistikou?

Vlastné evidenčné číslo odlišuje vozidlo od ostatných. Je to jedinečná kombinácia písmen a číslic, ktorá je registrovaná na meno majiteľa vozidla. To znamená, že žiadne iné vozidlo nemôže mať rovnaké evidenčné číslo. To dodáva vozidlu osobný nádych a umožňuje mu vyniknúť v mori vozidiel so všeobecnými číslami.

Evidenčné číslo vozidla

Evidenčné číslo vozidla (EČV) je jedným zo základných a najdôležitejších aspektov vlastníctva vozidla. Je to jedinečná kombinácia čísel a abecedy, ktorú vláda prideľuje vozidlu na jeho identifikáciu a evidenciu.

Každé registrované vozidlo v krajine má osobitné evidenčné číslo, ktoré je viditeľne umiestnené na tabuľke s evidenčným číslom.

Koncepcia evidenčných čísel vozidiel bola prvýkrát zavedená začiatkom 20. storočia v Európe a Severnej Amerike. Bol to spôsob, ako sledovať rastúci počet vozidiel na cestách a identifikovať ich v prípade nehody alebo nezákonnej činnosti. V priebehu rokov sa systém upravoval a zdokonaľoval, aby bol účinnejší a bezpečnejší.

Význam EČV v cestnej doprave

EČV okrem iného slúži na zistenie majiteľa auta podľa ŠPZ. Na čo ešte slúži evidenčné číslo vozidla?

 • určenie vlastníctva a sledovanie vozidla na daňové účely a na účely presadzovania práva
 • sledovanie odcudzených vozidiel
 • identifikácia vozidiel, ktoré boli účastníkmi nehôd
 • monitorovanie úrovne emisií vozidiel a na presadzovanie opatrení na kontrolu znečisťovania
 • dodržiavanie cestných a dopravných predpisov, pretože EČV je potrebné na získanie potrebných povolení, ako sú parkovacie a mýtne karty

Je nevyhnutné, aby majitelia vozidiel zabezpečili, že ich evidenčné číslo bude vždy viditeľne umiestnené na ich vozidlách. Ak tak neurobia, môžu im byť uložené pokuty alebo sankcie, keďže vo väčšine krajín je to zákonná požiadavka. Okrem toho je falšovanie alebo pozmeňovanie evidenčného čísla trestným činom a môže mať vážne následky.

Vlastné EČV – spôsob personalizácie vozidla

Okrem praktického využitia slúži evidenčné číslo vozidla aj ako spôsob personalizácie vozidla. Mnohí ľudia sa rozhodnú získať personalizované a vlastné EČV zaplatením dodatočného poplatku.

To im umožňuje mať jedinečnú kombináciu číslic a abecedy, ktorá má pre nich význam, napríklad ich iniciály alebo špeciálne číslo. Táto prax sa stala pomerne populárnou, najmä medzi jednotlivcami, ktorí sú vášniví v oblasti svojich vozidiel.

Získanie vlastného EČV je pomerne jednoduchý a priamočiary proces. Zvyčajne zahŕňa vyplnenie formulára a zaplatenie správneho poplatku. Registračné číslo potom pridelia štátne dopravné orgány a majiteľ dostane fyzickú tabuľku s evidenčným číslom, ktorá sa umiestni na vozidlo.

Evidenčné číslo vozidla je kľúčovým aspektom vlastníctva vozidla. Slúži nielen na praktické účely, ale dodáva vozidlu aj osobný charakter. Každý majiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby jeho evidenčné číslo bolo platné a správne zobrazené.

Prax návrhu vlastnej ŠPZ sa stala pomerne populárnou, najmä medzi jednotlivcami, ktorí sú vášniví v oblasti svojich vozidiel.

Voliteľná ŠPZ na mieru

Voliteľné ŠPZ na mieru sa tešia rýchlo rastúcej obľube Slovákov. Celkovo bol za prvé dva mesiace roka 2023 zaznamenaný cca 400-percentný nárast žiadostí o vlastnú ŠPZ.

Oproti predošlému spôsobu výmeny tabuliek s evidenčným číslom došlo k zmene, kedy je možné vykonať výmenu tabuliek na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Žiadateľ uvedie, aký druh tabuliek s EČV žiada prideliť. Na výber má z týchto možností:

 • pridelenie EČV náhodným výberom z generátora náhodného výberu tabuliek, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu
 • pridelenie ŠPZ na mieru s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada
 • pridelenie konkrétnej tabuľky s EČV zo skladových zásob dopravného inšpektorátu
 • pridelenie Elektro tabuliek s EČV na elektromobily a plug-in hybridy
 • pridelenie tabuliek, ktoré má držiteľ vozidla ponechané u seba z predošlého vozidla

Žiadateľ taktiež môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenie osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 30 €).

Špeciálne ŠPZ na Slovensku

Do konca roka 2022 bol na Slovensku zaužívaný špeciálny model ŠPZ, ktorý sa viazal na auto a okres. Prvé dva znaky predstavovali označenie okresu, ďalšie tri znaky boli arabské číslice od 001 do 999 a posledné dva znaky boli číslice v sérii od AA po ZZ.

ŠPZ prešli v uplynulom období viacerými zmenami vrátane možnosti ponechať si pôvodné EČV doživotne aj po predaji pôvodného auta. Rovnako tak už po novom človek nedokáže len na základe ŠPZ povedať, z akého okresu auto pochádza.

Tabuľky s EČV a konkrétne ich písmo zároveň prešli zmenou dizajnu. Za tú čelili jeho autori aj vlne kritiky z radov mnohých motoristov. 

Vlastná ŠPZ – ako si ju vybaviť online

Záujemcovia o vlastnú ŠPZ by mali vedieť jednu dôležitú vec – pri osobne podanej žiadosti človek zaplatí za dvojicu tabuliek výrazne viac ako pri využití online služieb štátu.

Špeciálnu ŠPZ si na Slovensku možno vybaviť jednoducho online z pohodlia domova. Stačí vyplniť tlačivo na webe ministerstva a značku priamo domov doručí kuriér.

O nové tabuľky sa dá požiadať na webe Ministerstva vnútra SR prostredníctvom elektronických služieb žiadosť o zmenu držby alebo vlastníctva vozidla a žiadosť o výmenu tabuliek s evidenčným číslom. 

Vlastná ŠPZ umožňuje dať svojmu vozidlu meno či jednoducho ukázať svoj zmysel pre humor.

Vlastná ŠPZ – cena

Pokiaľ ide o tabuľky s vlastnou ŠPZ, pri osobne podanej žiadosti za vydanie jedného kusu tabuľky je cena 165,50 € (331 € za pár). Pri elektronicky podanej žiadosti za vydanie jedného kusu tabuľky s vlastnou ŠPZ človek zaplatí cenu 95,50 € (191 € za pár).

Celková úspora tak predstavuje 140 €. A to už je suma, ktorá vďaka využitiu elektronických služieb evidencie vozidiel urobí značný rozdiel v peňaženke.

Návrh vlastnej ŠPZ

Pri návrhu vlastnej ŠPZ s voliteľnou logistikou si žiadateľ od 1. 1. 2023:

 • môže zvoliť aj ľubovoľné dva znaky (okrem EL a EV, ktoré sú určené na elektromobily a plug-in hybridy a EE alebo ZZ, ktoré sú určené na diplomatické vozidlá) na prvých dvoch pozíciách pred štátnym znakom SR (napr. ZUZANKA, JANIČKO atď.)
 • pri elektromobiloch a plug-in hybridných vozidlách, ktorým sa prideľujú Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy sa na prvých dvoch miestach nachádzajú písmená EL alebo EV, kde si ďalšiu skladbu pri voliteľných ŠPZ volí žiadateľ až za štátnym znakom SR
 • nemôže si však zvoliť kombináciu písmen a číslic, ktoré boli, resp. v budúcnosti môžu byť vydané z bežne vydávaných TEČ zo skladových zásob na dopravnom inšpektoráte (napr. BA145SA, AC579DF a pod.)

O tzv. recyklované tabuľky s EČV (t.j. také, ktoré boli už v minulosti vydané na vozidlo) je možné požiadať iba vtedy, ak boli obidva požadované kusy v minulosti pri evidenčnom úkone odovzdané a fyzicky zničené na dopravnom inšpektoráte alebo u spracovateľa starých vozidiel.

Čo nesmie obsahovať ŠPZ s vlastným textom

Pri vydaní ŠPZ s vlastným textom naďalej platia ustanovenia zákona (§ 124 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke), ktoré neumožňujú pri voliteľnej tabuľke požiadať o pridelenie evidenčného čísla

 • prideleného inému vozidlu
 • v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí takéto výrazy
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré tvorí takýto názov alebo jeho skratku
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí takýto text
 • obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená

ŠPZ s vlastným textom je formou sebavyjadrenia. Každý si môže vybrať číslo alebo kombináciu písmen, ktoré majú osobný význam. Môže to byť šťastné číslo, dátum narodenia alebo dokonca špeciálne slovo či fráza. Vďaka tomu môže človek prostredníctvom svojho vozidla vyjadriť svoju osobnosť a individualitu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang