Ako zistiť majiteľa auta – overenie vozidla podľa ŠPZ

Nejeden vodič sa už ocitol v situácii, keď si po príchode k vozidlu všimol škrabanec na aute či poškodené spätné zrkadlo alebo akúkoľvek inú vadu, ktorá tam predtým nebola. Táto situácia určite nikoho nepoteší. Nájsť vinníka, ktorý je za škodu zodpovedný však nie je nemožné. Ako zistiť majiteľa auta?

Priaznivejšia je situácia ak majiteľ poškodeného auta zistí ŠPZ auta, ktoré škodu spôsobilo. Je možné tak urobiť, ak má nehoda svedka alebo na mieste, kde sa nehoda stala je nainštalovaný kamerový systém.

ŠPZ auta

ŠPZ predstavuje kombináciu čísel a písmen. Táto kombinácia sa po novom nazýva EČV čiže evidenčné číslo vozidla. EČV má nasledovnú podobu: pri prvej dvojici písmen je označený okres, v ktorom je motorové vozidlo evidované. Každý okres na Slovensku má pridelenú vlastnú dvojicu písmen, no pozor! niektoré okresy majú týchto dvojíc viac; napríklad Bratislava, ktorej EČV je BA ale aj BL.

Za dvojicou písmen sa potom nachádzajú tri číslice. Po týchto troch čísliciach nasleduje ďalšia dvojica písmen. 

ŠPZ Slovensko

Skratka ŠPZ označuje štátnu poznávaciu značku vozidla. Táto skratka počas rokov zľudovela a vodiči ju poznávacie značky často nazývajú “ešpézetka”. V súčasnosti sa však používa už používa skratka EČV čiže evidenčné číslo vozidla.

Systém evidenčného čísla vozidla je založený na štandardnom formáte EČV Európskej únie. Každé motorové vozidlo – osobné auto, elektromobil, dodávka, prívesný vozík, nákladné auto, motocykel; musí mať evidenčné číslo, ktoré je spravidla umiestnené na tabuľke s evidečným číslomTEČ.

Existuje možnosť vytvoriť si ŠPZ s vlastným textom. Každý vodič môže požiadať o voliteľnú ŠPZ so zvolenou kombináciou čísel alebo písmen. Ak si však majiteľ vozidla vyberie kombináciu písmen, nesmie obsahovať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy.

Aktualizácia zákona na EČV

Od začiatku roka 2023 novela zákona priniesla zrušenie EČV podľa okresov. Na Slovensku teda začal mať od 1. 1. 2023 platnosť zákon o celoslovenských evidenčných číslach bez označenia okresu. Nové EČV budú mať podobu AA-001-AA (a ďalej).

Avšak doterajší formát EČV, ktorý má podobu dvojice písmen, trojice číslic a znova dvojice čísel, zostane zachovaný. Táto nová forma evidenčného čísla bude platiť len pre novo registrované vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom teda netreba meniť.

V prípade prepisu auta po novom teda nový majiteľ nebude musieť meniť tabuľku s evidenčným číslom vozidla.

Evidenčné číslo s voliteľnou logistikou

EČVL – evidenčné číslo s voliteľnou logistikou predstavuje takzvaná ŠPZ na mieru. Jednoducho povedané majiteľ motorového vozidla si môže požiadať o úpravu evidenčného čísla. Taktiež ide o novú možnosť platnú od 1. 1. 2023. Majiteľ motorového vozidla teda môže požiadať o akúkoľvek úpravu EČV.

Vodič si však za vlastné EČV priplatí, a to preto, že cena voliteľných TEČ (tabuľka s evidenčným číslom) je 331 €165,5 € za jednu tabuľku. 

Existuje aj niekoľko výnimiek, kedy voliteľné evidenčné číslo nie je možné prideliť, a to vtedy ak:

  • je EČVL pridelené inému vozidlu
  • EČVL obsahuje diakritiku alebo malé písmená 
  • voliteľné číslo obsahuje hanlivé, urážajúce, pohoršujúce výrazy
  • ak sa v skratke EČVL nachádza skratka politickej strany alebo hnutia a slúži na propagáciu politickej strany/hnutia
  • EČVL obsahuje text, ktorý podporuje neznášanlivosť rasovú, národnostnú, triednu, nábožensku.

EČVL taktiež nemôže byť pridelené prípojnému vozidlu a taktiež vozidlám, ktoré spadajú pod štátny orgán.

EČVL nie je možné priradiť ak obsahuje diakritiku alebo malé písmená.

Overenie vozidla podľa ŠPZ

Z ŠPZ sa dá o vozidle zistiť mnoho dôležitých informácii. Ide o všeobecné informácie ako napríklad výkon vozidla, hmotnosť vozidla alebo VIN číslo auta

Overenie ŠPZ môže byť nápomocné aj v prípade kúpy ojazdeného vozidla. V dnešnej dobe sa nájde veľa podvodníkov, ktorí píšu v inzerátoch nepravdivé informácie práve napríklad aj o výkone auta alebo najazdených kilometroch.

Overením ŠPZ si kupujúci dokáže pred dohodou s predávajúcim skontrolovať informácie o vozidle priamo z technického preukazu. Overením vozidla podľa ŠPZ sa dá predísť nepríjemným situáciam a podvodu pri kúpe ojazdeného vozidla.

Overenie ŠPZ je najjednoduchšie urobiť na dopravnom inšpektoráte; ide síce o dlhý proces, no ako už vyššie uvedené, overenie ŠPZ má svoje výhody. Za tento úkon sa platí a to 20 € za kolok.

Ako zistiť majiteľa auta – zistenie mena podľa ŠPZ

Ako už bolo v úvode načrtnuté, je mnoho situácií, kedy chce vodič poškodeného vozidla vinou druhej osoby, vyhľadať vinníka, ktorý mu škodu na vozidle spôsobil. V takejto situácii určite každého napadne ísť priamo na dopravný inšpektorát.

Majiteľ má nárok na náhradu škody, no na dopravnom inšpektoráte mu s takouto situáciou len ťažko pomôžu. Dopravný inšpektorát má zo zákona zakázané poskytovať informácie o majiteľovi vozidla. Teda majiteľ podľa ŠPZ sa na dopravnom inšpektoráte nenájde.

Aj keď poškodený na dopravnom inšpektoráte neuspeje, ŠPZ majiteľa môže nájsť vďaka polícii. Po nehode, škodovej udalosti, je potrebné kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158. Polícia má prístup k databáze všetkých registrovaných vozidiel na Slovensku; vie teda na základe ŠPZ vinníka kontaktovať a zabezpečiť dôkazy. 

Pri kontaktovaní polície, je však potreba mať aj svedka a kontakt na neho.

Vyhľadanie podľa ŠPZ

Podľa ŠPZ vozidla sa dá vyhľadať aj, v ktorej poisťovni má auto uzatvorené povinné zmluvné poistenie. V prípade, že poškodený chce získať tieto informácie, klikne na webové stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov, kde je možné dopátrať sa k číslu poistky a taktiež poisťovne, kde je auto poistené. Takto môže poškodený zistiť PZP podľa ŠPZ.

Následne by mal poškodený kontaktovať poisťovňu. POZOR! Nesmie zabudnúť spomenúť, že dopravnú nehodu, škodovú udalosť prešetruje polícia.

V prípade, že vinník nemá uzatvorené poistenie, poškodený môže požiadať o náhradu škodu priamo Slovenskú kanceláriu poisťovateľov; tá je povinná uhradiť škodu z rezervného fondu ak je vinník neznámy alebo nemá uzatvorené poistenie. 

Slovenská kancelária poisťovateľov si potom od vinníka vymáha peniaze, ktoré za neho zaplatila. Vinníkovi tiež hrozí pokuta za nesplnenie povinnosti uzatvorenia povinného zmluvného poistenia.

V prípade, že vinník nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, horzí mu pokuta.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Povinné zmluvné poistenie alebo PZP predstavuje zmluvné poistenie, pri ktorom sa uzatvára poistná zmluva. Už z názvu tohto poistenie vyplýva, že je zo zákona povinné. PZP musia mať uzatvorené všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom, ktoré využívajú pozemné komunikácie.

PZP kryje škody spôsobené tretej osobe; jednoducho povedané, PZP pokrýva škody na vozidle spôsobené vozidlom poistenca. 

V prípade neuzatvorenia povinného zmluvného poistenia sa každý majiteľ motorového vozidla vystavuje riziku, že bude platiť pokutu a to veľmi mastnú. Pokuta za neuzatvorenie PZP sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 €. V porovnaní s pokutou za neplatnú STK to nie je zanedbateľná čiastka.

O platnosti PZP sa vodič preukáže zelenou kartou, ktorú by mal mať neustále pri sebe. Pri cestnej prehliadke je potrebné sa ňou preukázať. Platnosť zákonnej poistky na auto netreba zabúdať pravidelne kontrolovať.

Na poistenie vlastného vozidla si majiteľ auta môže uzatvoriť havarijné poistenie, ktoré však nie je zo zákona povinné, no napriek tomu sa odporúča.

Kontrola auta podľa VIN čísla 

Kontrola vozidla podľa jeho VIN (Vehicle Identification Number) je dôležitým krokom k tomu, aby bolo vozidlo bezpečné a v správnom stave. VIN môže poskytnúť podrobné informácie o značke, modeli a roku vozidla. Môže tiež poskytnúť informácie o všetkých stiahnutiach, zárukách alebo servisných bulletinoch, ktoré výrobca vydal pre konkrétne vozidlo.

Tieto informácie môžu byť cenné pri určovaní, či je potrebné auto opraviť alebo vymeniť. Okrem toho je možné VIN použiť aj na sledovanie záznamov o údržbe vrátane dôležitých informácií, ako sú výmeny oleja a rotácie pneumatík. V konečnom dôsledku je kontrola vozidla podľa jeho VIN dôležitým krokom k bezpečnosti vozidla a správnej starostlivosti.

VIN číslo prideľuje vozidlu výrobca. VIN číslo sa môže v rôznych krajinách líšiť a môže mať rôzne podoby, no všetky VIN čísla majú jednu rovnakú črtu – všetky VIN majú 17 znakov.

VIN číslo je najjednoduchšie nájsť v registračnom osvedčení vozidla. Overenie, či sa VIN číslo zhoduje s technickým preukazom sa vykonáva aj pri technickej kontrole, kde hrozí pokuta za STK pri nesplnení podmienok.

Na záver 

EČV, ŠPZ a VIN sú skratky, ktoré by mal poznať každý majiteľ motorového vozidla. Môžu to byť veľkí pomocníci napríklad pri kúpe ojazdeného auta. Pomocou týchto skratiek a čísel, ktoré zastupujú je možné zistiť všetky všeobecné informácie o vozidle. Potencionálny kupujúci sa tak dokáže vyhnúť nepríjemným situáciám ako je kúpa hľadaného či kradnutého auta.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang