Pokuta za STK: Kedy, prečo a čo treba vedieť

pokuta za stk

Mnohí už dostali pokutu, nech už išlo o prekročenie rýchlosti alebo parkovanie na mieste určenom pre invalidov. Ale čo pokuta za STK? Málokto sa nad ňou zamýšľa, kým sa neocitne v situácii, keď by sa mohla stať nepríjemnou realitou. A nie je to len o tom, či automobil prejde technickou kontrolou…

Článok preskúmame, čo vlastne znamená pokuta za STK, kedy môže nastať, prečo je dôležité dodržiavať termíny pre technickú kontrolu a aká je tolerancia v súvislosti s touto povinnosťou. Či už ide o vodiča na plný úväzok alebo začiatočnéka, informácie o pokutách za STK sú rozhodne dôležité.

Čo je nutné na STK: Ako predísť pokute za STK

Existuje veľa vecí a povinností, ktoré nesmú byť prehliadané pri príprave na technickú kontrolu (STK). Ide najmä o kontrolu technického stavu vozidla a predloženie správnej dokumentácie.

Ak má človek obavy ohľadom toho, či je jeho vozidlo vhodné pre STK a či ju prejde bez problémov, odporúča sa ho predtým nechať preveriť u automechanika. Ten môže odhaliť prípadné závady a presne povie, čo je potrebné na STK urobiť, aby ste ju zvládli bez problémov.

STK je kontrola vozidla za účelom posúdenia technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a ich spôsobilosť používania na cestnej premávke.

Čo je potrebné predložiť na STK?

Na STK je nevyhnutné, aby bolo vozidlo v dobrom technickom stave a nepreukazovalo žiadne závady. Počas STK sa tiež vykonáva emisná kontrola (EK), preto je dôležité, aby vozidlo neprodukovalo príliš veľa emisií.

Okrem auta v dobrom technickom stave je potrebné priniesť nasledovné doklady:

 • osvedčenie o evidencii, časť II
 • platný technický preukaz
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole (EK), ak sa EK nerobí súčasne so STK
 • protokol o vykonaných zmenách na vozidle, napríklad pri inštalácii plynového zariadenia
 • kompletná povinná výbavu vozidla

Čo je potrebné pripraviť pre STK u auta a motorky?

AutoMotorka
Bezchybný stav vozidlaBezchybný stav vozidla
Kompletná povinná výbavaSprávne umiestnená evidenčná značka na viditeľnom mieste
Všetky nevyhnutné doklady spojené s vozidlomVýfuk by nemal produkovať nadmerný hluk alebo príliš veľa znečistenia vzduchu
Protokoly o prípadných inštaláciách alebo úpravách na vozidleDokumenty k vozidlu, ako je technický preukaz
Overenie, či sa VIN číslo zhoduje s technickým preukazom
Vozidlo musí byť čisté, aby boli viditeľné dôležité údaje
pokuta za stk
Medzi povinnú výbavu vozidla patrí: výstražný trojuholník, kompletná autolekárnička, reflexná vesta v dosahu vodiča a rezervná pneumatika alebo sada na opravu a výmenu pneumatík.

Čo sa kontroluje na STK?

 • brzdy a brzdový systém
 • riadenie a odpruženie
 • nápravy a kolesá
 • hriadele a spojky
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • povinná výbava
 • stierače
 • dokumenty k vozidlu

Ako prebieha STK

Proces technickej kontroly sa začína overením zhody identifikačných údajov v dokumentoch so skutočnými údajmi na vozidle. Následne technik STK uskutoční dôkladnú kontrolu stavu a funkčnosti dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a ďalších komponentov. Zároveň sa zistí, či vozidlo disponuje kompletnou povinnou výbavou.

Neskôr prechádza technik na preskúmanie celkového technického stavu vozidla. Toto zahŕňa meranie sklonu predných svetlometov a následnú kontrolu ich funkčnosti. Efektívnosť brzdového systému je overená na valcovej skúšobni pre každú nápravu samostatne, pričom sa tiež nezanedbáva kontrola funkčnosti parkovacej brzdy.

Potom nasleduje dôkladná kontrola stavu karosérie, podvozku, tlmičov a kolies. V prípade, že všetko prejde bez problémov, technická kontrola končí s pozitívnym výsledkom.

Pokuta za neplatnú STK

Platnosť STK a EK trvá dva roky po úspešnom absolvovaní kontroly. Nové vozidlá majú výnimku, kde sa opakovanie STK vyžaduje až po štyroch rokoch od prvého použitia motorového vozidla.

Avšak, ak vodič zabudne na pravidelnú kontrolu a bude jazdiť s neplatnou STK a EK, hrozí mu pokuta. Ak ho zastavia policajti a zistia túto situáciu, môžu mu udeliť pokutu vo výške minimálne 30 eur. Existuje aj systém automatickej pokuty za neplatnú STK, ktorá sa môže vyšplhať až na 330 eur. Okrem pokuty môže majiteľ vozidla čeliť aj ďalším nákladom, ako sú:

 • poplatky za opätovné absolvovanie STK
 • náklady spojené s odťahom vozidla
 • poplatky za skladovanie vozidla
pokuta za neplatnú stk
Aby vodič predišiel pokute za neplatnú STK, odporúča sa jednak včasné obnovenie platnosti STK, pravidelná kontrola, ako aj umiestnenie dôležitých dokladov o STK na viditeľné miesto v aute.

Automatická pokuta za STK

Automatická pokuta za neplatnú STK je pokuta, ktorú môže byť povinný zaplatiť majiteľ vozidla, ktorého STK je neplatná. Pokuta je uložená automaticky, bez potreby zásahu polície.

Koncept automatickej pokuty za neplatnú STK bol zavedený na území Slovenska v roku 2016. Celý systém funguje na základe informácií z centrálnej evidencie vozidiel. Pravidelne prebieha kontrola tejto evidencie zo strany polície, a v prípade, že je zistené vozidlo s neplatnou STK, automaticky sa majiteľovi vozidla udelí pokuta.

Výška automatickej pokuty za neplatnú STK činí 166 €. Pokuta je uložená na majiteľa vozidla, ktorého osobné údaje sú uvedené v osvedčení o evidencii vozidla. Táto pokuta sa skladá z dvoch častí. Prvou je suma 110 €, ktorú je potrebné uhradiť automaticky. Ak sa STK absolvuje v súlade s termínmi určenými políciou, táto suma sa následne nenavýši.

V prípade, že sa STK neobnoví v stanovenom čase, bude potrebné doplatiť ďalších 220 €, čím sa celková automatická pokuta za STK dostane na sumu 330 €.

Tolerancia pri pokute za STK

V roku 2023 bola zavedená tolerancia v súvislosti s pokutou pri neplatnej STK, a to v rozpätí 30 dní. To konkrétne znamená, že pokuta za neplatnú STK nemôže byť uložená, ak platnosť STK uplynula do 30 dní pred dňom, kedy bolo vozidlo kontrolované políciou.

Ak uplynulo viac ako 30 dní od vypršania platnosti STK, majiteľovi vozidla môže byť uložená pokuta vo výške 166 €. Je dôležité poznamenať, že pokuty za nesplnenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole alebo emisnej kontrole sú ukladané prostredníctvom rozkazného konania, v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem toho existujú zľavy pri uložení pokuty:

 • Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak majiteľ vozidla zaplatí dve tretiny jej hodnoty do 15 dní od doručenia rozkazu. Toto predstavuje zľavu vo výške 1/3.
 • Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak majiteľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu zaplatí jednu tretinu jej hodnoty a súčasne vozidlo podrobuje potrebnej kontrole uvedenej v rozkaze, je odhlásené do cudziny, vyradené z evidencie alebo dočasne vyradené z evidencie. Toto predstavuje zľavu vo výške 2/3.
tolerancia pri pokute za stk
Tolerancia 30 dní pri pokute za STK bola zavedená s cieľom zmierniť byrokratickú záťaž majiteľov vozidiel a nahradila predchádzajúcu dobu tolerancie 15 dní, ktorá platila v minulosti.

Kedy mi príde pokuta za STK

Dôležité je poznať, že pokuta za neplatnú STK príde len vtedy, ak vozidlo nie je v súlade s predpismi. Ak má majiteľ vozidla aktuálne platnú STK, nemusí sa obávať žiadnych pokút.

Dôležité je vedieť, že pokuta za neplatnú STK nepríde okamžite po vypršaní platnosti. Právne predpisy zvyčajne poskytujú určitý časový priestor na obnovenie STK. Ako sme už spomenuli, tento časový priestor je stanovený na 30 dní, čo je tolerancia voči neplatnej STK.

To znamená, že ak má vodič platnú STK, ale uplynie DO 30 DNÍ po jej vypršaní, nemusí sa obávať pokuty. Týmto spôsobom sa snažia štátne orgány zmierniť byrokratickú záťaž pre vlastníkov vozidiel.

Ak však prekročí tento časový limit 30 dní, pokuta mu bude doručená poštou. Je dôležité, aby vodiči nečakali na poslednú chvíľu a včas si skontrolovali dátum platnosti STK na ich vozidle.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť, že nedôjde k prekročeniu platnosti STK a následnej pokute. Jedným z nich je včasná kontrola dátumu platnosti STK napr. prostredníctvom portálu overeniestk.sk, kde si vodič zadá ŠPZ vozidla a získa informácie o blížiacom sa termíne. Takto sa môže vyhnúť zbytočným problémom a finančným pokutám.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang