Oxford či Cambridge – ako sa dostať

Oxford

Britské prestížne univerzity Oxford a Cambridge (Oxbridge) sú lákavou a vysnívanou možnosťou nejedného študenta. Obe patria na popredné priečky rebríčka najlepších svetových univerzít a študoval na nich okrem mnohých ďalších aj Stephen Hawking.

No i tak, napriek tomu čo sa hovorí, to nie sú školy len pre najväčších géniov tohto sveta. Avšak, tým najlepším, ktorí získajú šancu študovať na jednej z nich, nesmie chýbať usilovnosť, cieľavedomosť a pevné odhodlanie.

Ako teda vyzerajú ich prijímačky? Na čo je kladený dôraz?

Univerzitné prijímačky a uchádzanie sa o miesto je dlhodobý proces, pri ktorom sa univerzita zaujíma nielen o vedomosti a výsledky študenta v danom odbore, avšak aj o jeho osobu, ciele, sny, motiváciu a skúsenosti.

Celý proces je niečím iným, než to, na čo sme zvyknutí tu u nás, na Slovensku. Prebieha dlhodobo a to hneď v niekoľkých dôležitých krokoch.

Tak ako na mnohých vysokých školách na Slovensku i vo svete, i tu je potrebná prihláška. Prebieha cez UCAS, britskú organizáciu, ktorá sprostredkúva práve vyššie vzdelanie.

Taktiež čaká nádejného kandidáta a študenta aj motivačný list, esej alebo iná forma písaného sebahodnotenia a tvorivosti.

Podľa univerzity a odboru, na ktorý sa študent hlási ho môžu alebo nemusia čakať špeciálne vedomostné testy, po našom klasické prijímačky.

O tom, prečo by sa danému odboru chcel študent venovať a dôvody, ktoré ho k jeho štúdiu viedli, je vhodné spomenúť už v liste, niekedy aj s priloženým odporúčaním svojho profesora.

Prijímacie pohovory, ktoré väčšinou trvajú len niečo okolo pol hodiny, sú obávanou súčasťou celého procesu. Sú najzvláštnejšou a pre slovenských študentov aj úplne novou skúsenosťou.

Kandidátovi sú kladené otázky, ktorých úlohou je zistiť spôsob premýšľania študenta, spoznať jeho názory, vedomosti či schopnosti vynájsť sa. Pohovor väčšinou prebieha s jedným z profesorov univerzity.

Aké otázky sú študentom na pohovoroch kladené?

Každoročne zdieľajú oficiálne stránky univerzít ukážkové pohovorové otázky , ktoré sú kandidátom kladené. A tak vyberáme pár z nich ako dôkaz toho, že to naozaj nie sú typické vedomostné úlohy, na ktoré je správnou odpoveďou poučka z učebnice.

 • Tu je kaktus. Porozprávajte mi o ňom.
 • Prečo je množstvo zvierat pruhovaných?
 • Ak by ste mohli zachrániť buď dažďové pralesy, alebo koralové útesy, čo by ste si vybrali?
 • Prečo sa zdá, že oči mačky v noci žiaria?
 • Ak by sme mali navštíviť miesto odkiaľ pochádzate, čo by nás zaujalo?
 • S ktorou historickou osobnosťou by ste najradšej mali pohovor?
 • Čo robí román politickým románom?
 • Čo je jazyk?
 • Prečo máme červené krvinky?
 • Dokáže archeológia potvrdiť alebo vyvrátiť Bibliu?
 • Čo je „normálne“ pre ľudí?

Toto je len niekoľko z mnohých príkladov pre vytvorenie si predstavy.

Súhrn základných krokov pre získanie miesta na britských univerzitách

Univerzity Oxford a Cambridge sú dve z najstarších vysokých škôl na svete, a preto je dostať sa na nich veľmi ťažké. Ak však študent chce mať možnosť dokončiť svoje vzdelanie na niektorej z nich, mal by spraviť niekoľko krokov.

Prvým krokom je prihlásenie sa na vhodný odbor. Oxford a Cambridge ponúkajú širokú škálu odborov, medzi ktorými si môže vybrať. Ak sa rozhodol pre Oxford, mal by sa zaregistrovať na odbor, ktorý je dostupný cez Oxford Online Application System.

Ak sa rozhodne pre Cambridge, musí sa zaregistrovať cez Cambridge Online Application System.

Ďalším krokom je vypracovať žiadosť o prijatie. Oxford a Cambridge vyžadujú, aby študent preukázal svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom vyplnenia rôznych prihlášok. V jeho aplikácii bude musieť napísať niekoľko esejí, čo mu umožní prezentovať jeho osobnosť.

Potom bude musieť absolvovať skúšky. Oxford a Cambridge vyžadujú, aby absolvoval súbory skúšok, ktoré zahŕňajú základné znalosti, ako aj osobnosť a schopnosti.

Skúšky sú rozdelené do troch kategórií: prednášky, ústny test a skúšky. Nakoniec bude musieť absolvovať pohovor.

Oxford a Cambridge vyžadujú, aby absolvoval pohovor s akademikmi ich univerzít. Toto je veľmi dôležitý krok pri prijímaní, pretože mu umožní preukázať svoju motiváciu a odhodlanie dosiahnuť svoje ciele.

Ak študent úspešne prešiel všetky kroky spomenuté vyššie, je pripravený prijať ponuku na prijatie na Oxford či Cambridge. Pamätať však, že je dôležité, aby študent zostal motivovaný a sústredený na dosiahnutie svojich cieľov.

Odbory na Oxforde a Cambridge

Oxford a Cambridge sú dve najstaršie univerzity na svete a sú známe svojou vysokou úrovňou vzdelávania. Univerzity majú svoje odborové štúdium, ktoré je navrhnuté tak, aby poskytlo študentom silné základy pre budúcu profesionálnu kariéru.

Oxford a Cambridge majú široké spektrum odborov, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti.

Odborové štúdium môže byť klasické, čo zahŕňa štúdium starovekých jazykov, ako je gréčtina a latina, alebo môže byť moderné, ako je napríklad informačné technológie alebo ekonómia.

Obe univerzity ponúkajú širokú škálu modulov a študijných programov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli študentom dosiahnuť ich ciele.

Študenti, ktorí sa rozhodnú pre odborové štúdium na Oxforde alebo Cambridge, budú mať príležitosť vybrať si zo širokej škály predmetov a modulov.

Ak sa ich záujmy zameriavajú na jeden z týchto odborov, budú mať možnosť získať viac informácií o rôznych kurzoch, ktoré ponúkajú.

Okrem toho budú mať príležitosť zúčastniť sa rôznych seminárov a mať prístup k študijným skupinám, ktoré im pomôžu rozvíjať ich vedomosti.

Väčšina odborov na Oxforde a Cambridge majú špecializované laboratória alebo štúdiá, ktoré ponúkajú študentom prístup k moderným technológiám a nástrojom. To im dáva možnosť prakticky sa naučiť všetko, čo sa o danom odbore naučili v prednáškovej sále.

Všetky štúdiá odborov na Oxforde a Cambridge sú zamerané na získanie akademických zručností. Študenti budú mať príležitosť získať zručnosti v oblasti výskumu, prezentovania, kritického myslenia a komunikácie.

Tiež budú mať príležitosť získať vedomosti o spoločenských otázkach a učiť sa, ako sa stretnúť s výzvami globálneho sveta.

Oxford a Cambridge sú dve najstaršie univerzity na svete a ich odborové štúdium je navrhnuté tak, aby poskytlo študentom výborné základy pre ich budúcu kariéru.

Študenti budú mať príležitosť získať akademické zručnosti a vedomosti o spoločenských otázkach, avšak tiež budú mať prístup k moderným technológiám a nástrojom v laboratóriách a štúdiách.

Výhody štúdia na Oxforde a Cambridge

Oxford a Cambridge sú dve najstaršie a najvplyvnejšie univerzity na svete. Ich vplyv na svet je nepopierateľný a obe ponúkajú študentom jedinečné možnosti. Oxford a Cambridge sú známe svojou náročnou výberovou procedúrou.

Aby sa študent dostal na tieto univerzity, musí mať vysoké akademické výsledky, úspešne absolvovať vstupné testy a zúčastniť sa veľmi prísnych interview.

Jediní, ktorí majú nádej, že sa dostanú na tieto univerzity, sú tí, ktorí sú odhodlaní pracovať na svojich cieľoch. Keď sa študent dostane na Oxford alebo Cambridge, bude vystavený vysokej kvalite vzdelania.

Obe ponúkajú širokú škálu študijných odborov, ako napríklad humanitné, prírodné, ekonomické, právne a technické vedy. Každý študent má možnosť zvoliť si svoj vlastný odbor a zažiť príjemné študijné prostredie.

Oxford a Cambridge sú známe svojou vyvinutou inštitucionálnou infraštruktúrou. Ponúkajú študentom celý rad odborných služieb a podporných a kariérnych programov.

Na oboch univerzitách majú študenti prístup k profesionálnym poradcom, vysokej kvalite knižniciam a obom univerzitám sa podarilo dosiahnuť vynikajúcu kvalitu učiteľov.

Na Oxforde a Cambridge sa študenti tiež môžu zapojiť do rozmanitých športov. Ponúkajú širokú škálu športových aktivít, ako napríklad atletiku, plávanie, jazdu na koni, futbal, volejbal, rugby a ďalšie.

Študenti majú tiež prístup k špecializovaným vodným prístavom pre vodné športy ako surfovanie, windsurfing a kajakárstvo.

Oxford a Cambridge sú najlepšími univerzitami pre vzdelávanie. Ak sa študent rozhodnete navštevovať jednu z týchto univerzít, môže si byť istý, že bude mať prístup k najlepšiemu vzdelávaciemu prostrediu a získa najlepší možný vzdelávací zážitok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang