Postup pri predaji auta – čo treba, ako na to

Predaj vozidla je zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné zváženie a plánovanie. Či už človek predáva svoje auto z finančných dôvodov, alebo jednoducho prechádza na novší model, pochopenie tohto procesu je veľmi dôležité. Proces predaja zahŕňa niekoľko krokov, od stanovenia adekvátnej ceny až po nájdenie správneho kupujúceho, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu predaja. Čo treba na prepis auta a ako postupovať pri predaji auta?

Tento článok sa bude venovať procesu predaja vozidla a poskytne cenné informácie o tom, ako presne postupovať v jednotlivých krokoch.

Predaj auta – postup

Predaj auta môže byť náročná úloha, najmä ak to človek nikdy predtým nerobil. Ak však pochopí kroky, ktoré sú s týmto procesom spojené, môže byť táto skúsenosť bezproblémová a úspešná. Tu je stručný prehľad krokov, ako postupovať pri predaji auta:

 1. Určiť hodnotu svojho vozidla: Prvým krokom pri predaji auta je určenie jeho hodnoty. To možno urobiť prieskumom trhovej hodnoty podobných áut v oblasti, ako aj zohľadnením stavu a počtu najazdených kilometrov vozidla.
 2. Zhromaždiť všetky potrebné dokumenty: Predtým, ako človek ponúkne svoje auto na predaj, mal by sa uistiť, že má v poriadku všetky potrebné dokumenty. Patrí sem vlastníctvo vozidla, technický preukaz, servisné záznamy a všetky ostatné relevantné dokumenty. Auto by malo mať v každom prípade platnú STK. Odpoveď na otázku „potrebujem na STK veľký technický“, je áno.
 3. Pripraviť svoje auto na predaj: Čisté a dobre udržiavané auto s väčšou pravdepodobnosťou zaujme potenciálnych kupcov. Je dôležité auto dôkladne vyčistiť zvnútra aj zvonku. Možno bude potrebné zvážiť aj vykonanie prípadných opráv alebo údržby pred tým, ako bude ponúknuté na predaj.
 4. Inzerovať svoje auto: Existujú rôzne spôsoby inzerovania auta na predaj, napríklad online inzeráty, sociálne siete alebo miestne noviny. Je nevyhnutné uviesť jasné a podrobné informácie o svojom aute spolu s kvalitnými a atraktívnymi fotografiami.
 5. Vyjednávať s potenciálnymi kupcami: Keď človek začne dostávať otázky od potenciálnych kupujúcich, mal by byť pripravený vyjednávať. Je dôležité byť realistický, pokiaľ ide o cenu, a byť otvorený ponukám, ale tiež poznať svoju spodnú hranicu a držať sa jej.
 6. Vybrať si vhodného kupujúceho: Výber správneho majiteľa ojazdeného vozidla je kľúčom k úspešnému predaju.
 7. Prevziať platbu: Pred odovzdaním kľúčov sa treba uistiť, že od kupujúceho bola prevzatá platba v plnej výške. Hotovosť alebo šek sú najbezpečnejšie formy platby.
 8. Zrušiť poistenie a evidenciu: Po dokončení predaja netreba zabudnúť na zrušenie poistenia a evidencie vozidla. Zabráni sa tak tomu, aby bol bývalý majiteľ v budúcnosti zodpovedný za prípadné nehody alebo pokuty týkajúce sa vozidla.
 9. Previesť vlastníctvo: Nakoniec je nevyhnutné previesť vlastníctvo vozidla na nového majiteľa podpísaním vlastníckeho práva a všetkých ostatných potrebných dokumentov. Tým sa oficiálne dokončí predaj a odstráni sa z predošlého majiteľa akákoľvek právna zodpovednosť.

Postup pri predaji auta sa môže zdať ako komplikovaný a časovo náročný proces, ale ak bude predajca postupovať podľa týchto krokov na predaj vozidla, môže úspešne predať svoje auto a kúpiť si nové. Najviac sa vyplatí byť k potenciálnym kupujúcim úprimný a otvorený. Postup pri kúpe auta by mal byť transparentný – len tak sa zabezpečí úspešný prepis vozidla na nového majiteľa.

Postup pri predaji auta do iného okresu

Ešte donedávna vykonával na Slovensku prepis vozidla pôvodný majiteľ na dopravnom inšpektoráte na základe splnomocnenia nového majiteľa na jeho odhlásenie z evidencie. Nový majiteľ potom musel ísť na dopravný inšpektorát svojho okresu, aby vozidlo zaregistroval.

Tento proces sa však od 1. januára 2023 zjednodušil. Bez ohľadu na to, či sa vozidlo predáva v rámci toho istého okresu alebo v rôznych okresoch, nový zákon umožňuje, aby sa registrácia aj odhlásenie z evidencie vykonali súčasne.

Ktorýkoľvek dopravný inšpektorát na Slovensku teraz môže vybaviť celý proces registrácie vozidla vrátane vydania nových dokladov. Okrem toho je možné previesť tabuľky s evidenčným číslom z pôvodného majiteľa na nového majiteľa bez ohľadu na okres jeho bydliska.

Čo treba na prepis auta? Na odhlásenie vozidla z evidencie v inom okrese je potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • Osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla.
 • Doklad totožnosti.
 • Originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu v prípade, že majiteľom vozidla je podnikateľ.
 • Plnomocenstvo, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastúpený, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
 • Písomné splnomocnenie s overeným podpisom osoby, na ktorú bolo prevedené vlastníctvo vozidla, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s overeným podpisom osoby, na ktorú bolo prevedené vlastníctvo vozidla.

Pri odhlásení vozidla už nie je potrebné pristaviť ho na kontrolu. Vozidlo však musí byť pristavené na kontrolu pri prihlasovaní, kedy sa skontroluje číslo VIN a platnosť technickej a emisnej kontroly. Odhlásenie vozidla z evidencie nie je spoplatnené.

Správny poplatok sa uplatňuje len pri registrácii vozidla. Ak sa vozidlo odhlasuje do iného okresu, evidenčné čísla na vozidle zostanú. Staré evidenčné tabuľky sa odovzdávajú pri prihlasovaní v novom okrese.

Postup pri predaji auta do iného okresu je pre predajcu veľmi priamočiary. Možno konštatovať, že väčšina povinností v momente prepisu prechádza automaticky na nového majiteľa.

Postup pri prepise auta

Postup pri prepise auta je nasledovný. Nový majiteľ preto musí v deň prevzatia vozidla uzavrieť novú poistnú zmluvu o zákonnom poistení. Potvrdenie o PZP je potrebné predložiť dopravnému inšpektorátu pri prepise vozidla. Pôvodný vlastník musí požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Do niekoľkých dní dostane oznámenie a zostávajúcu časť poistného.

Polícia bude pri tomto procese asistovať a prepis je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov nie je potrebné, aby sa úrad nachádzal v rovnakej lokalite ako jedna zo zúčastnených strán. V prípade potreby je možné dokumenty a evidenčné číslo zaslať aj prostredníctvom kuriéra.

Na zabezpečenie bezproblémovej návštevy úradu v určený deň sa odporúča vopred sa objednať prostredníctvom webovej stránky Ministerstva vnútra. Následne bude poskytnutý PIN kód, ktorý je potrebné zadať v deň návštevy v kiosku na úrade. Kód je platný 15 minút pred a po rezervovanom čase.

Najlepšie je, ak sa predávajúci aj kupujúci stretnú na dopravnom inšpektoráte. Ak to však nie je možné, na prevod vozidla stačí prítomnosť predávajúceho. V tomto prípade musí mať predávajúci notársky alebo registračným úradom overené splnomocnenie od vlastníka alebo držiteľa vozidla.

Ak toto nie je k dispozícii, je možné predložiť iné dokumenty preukazujúce vlastníctvo, napríklad právoplatné uznesenie o dedičstve alebo súdny rozsudok.

Ak sa vozidlo prevádza na blízkeho člena rodiny (rodiča, dieťa, súrodenca, manžela/ manželku), tieto dokumenty nie sú potrebné.

O elektronickú registráciu vozidla môžu požiadať osoby, ktoré vlastnia elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a podpíšu žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Aké doklady odovzdať pri predaji auta?

Medzi dokumenty potrebné na prevod vlastníctva vozidla patrí nová zákonná poistka a ďalšie dokumenty, ktoré sa musia predložiť dopravnému inšpektorátu. Medzi tieto doklady patrí platný doklad totožnosti, osvedčenie o evidencii vozidla (časť I aj II), písomné splnomocnenie, ak vlastník nemôže byť prítomný, a znalecký posudok o pôvode vozidla, ak vozidlo nebolo prihlásené do zákonnej lehoty 30 dní.

Od 1. augusta 2019 už nie je potrebné podávať žiadosť o zmenu v evidencii vozidiel, keďže túto zmenu teraz vykoná dopravný inšpektorát. Spolu s potrebnými dokladmi je potrebné pripraviť aj príslušný správny poplatok za zápis vozidla do evidencie. Ak sa mení tabuľka s evidenčným číslom, pôvodný majiteľ ju musí odovzdať počas procesu prevodu.

Daň z predaja auta

Predaj hnuteľného majetku, napríklad aj auta, môže podliehať dani z príjmu v závislosti od toho, či je majetok zahrnutý do obchodného majetku daňovníka alebo nie. Ak je majetok zahrnutý v obchodnom majetku, považuje sa za príjem z podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Ak však nie je zahrnutý v ich obchodnom majetku, považuje sa za iný príjem.

Podľa zákona o dani z príjmov je príjem z predaja hnuteľného majetku ako ostatný príjem úplne oslobodený od dane bez ohľadu na to, ako dlho daňovník majetok vlastnil. Toto oslobodenie od dane z predaja auta neplatí, ak bol majetok zahrnutý do obchodného majetku a predaný do piatich rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku.

Ak je príjem z predaja hnuteľného majetku oslobodený od dane, daňovník ho nemusí uviesť v daňovom priznaní ani zaň podať daňové priznanie.

Pokiaľ ide o majetok, ktorý je klasifikovaný ako obchodný majetok a podlieha odpisom, daňová zostatková cena sa určuje v čase predaja. Ide o sumu, ktorá ešte nebola odpísaná na daňové účely. Je dôležité poznamenať, že daňová zostatková hodnota sa pri predaji majetku považuje za daňový výdavok.

V prípade automobilov však existuje výnimka, keď sa daňová zostatková hodnota považuje za daňový výdavok len do výšky príjmov z predaja vozidla. Z predaja tohto typu majetku teda nevzniká žiadna daňová strata.

Ojazdené autá na predaj

Pokiaľ ide o ojazdené autá na predaj, počet najazdených kilometrov je kľúčovým aspektom, ktorému kupujúci aj predávajúci venujú veľkú pozornosť. Vo všeobecnosti sa auto s nižším počtom najazdených kilometrov vníma ako auto v lepšom stave a má vyššiu hodnotu ako auto s vyšším počtom najazdených kilometrov. Je to preto, že opotrebenie vozidla sa zvyšuje s každým najazdeným kilometrom.

Na druhej strane existuje aj trh s málo jazdenými autami na predaj. Ide o autá, ktoré boli vo vlastníctve dlhší čas, ale jazdili veľmi málo. Môžu to byť autá, ktoré sa používali zriedkavo ako druhé alebo tretie vozidlo, alebo dokonca autá, ktoré boli dlhodobo garážované.

Tieto typy vozidiel majú často veľmi nízky počet najazdených kilometrov, niekedy aj v stovkách alebo tisícoch, a často sú v bezchybnom stave. Môžu byť skvelou voľbou pre kupujúcich, ktorí hľadajú ojazdené vozidlo, ktoré bolo dobre udržiavané a má veľmi malé opotrebenie.

Predaj málo jazdených vozidiel môže byť trochu náročný, pretože ich nízky počet najazdených kilometrov môže u potenciálnych kupujúcich vzbudzovať podozrenie.

Na prekonanie tohto problému je nevyhnutné mať riadnu dokumentáciu a záznamy, ktoré dokazujú históriu vozidla a počet najazdených kilometrov. Patria sem servisné záznamy a potvrdenia o údržbe či prípadných opravách. Tieto dokumenty môžu poskytnúť kupujúcim istotu, že o vozidlo bolo dobre postarané.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang