Povinná výbava vozidla – hlavné zložky, autolekárnička, dokumenty

Pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti na cestách a predchádzanie nehodám, rozhodujúcu úlohu zohráva správne vybavenie v autách. Preto mnohé krajiny zaviedli požiadavky na povinnú výbavu auta. Tieto požiadavky stanovujú konkrétne nástroje a položky, ktoré musí mať každé vozidlo, aby zostalo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a bolo v súlade so zákonom. Čo musí obsahovať povinná výbava vozidla? Aké sú povinné doklady v aute?

Koncept povinnej výbavy auta vychádza z princípu, že prevencia je lepšia ako liečba. Vybavením každého vozidla základnými nástrojmi a bezpečnostným vybavením môžeme výrazne znížiť riziko nehôd, porúch a iných mimoriadnych udalostí na ceste. To nielen chráni vodičov a cestujúcich, ale zaisťuje aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.


Obsah článku


Povinná výbava auto

Mnoho vodičov sa pri otázke povinnej výbavy uspokojí s vedomím, že má uzatvorené povinné zmluvné poistenie, platnú STK a má autolekárničku. Avšak povinnú výbavu auta určuje zákon takže je podstatne viac bohatšia. Je dôležité povedať, že podmienky povinnej výbavy sa štát od štátu líšia takže pri výjazde na dovolenku za hranice, treba na to brať ohľad.

Čo je asi každému jasné, je povinnosť pri jazde sa pripútať bezpečnostným pásom, ak nemá vodič prípadne spolujazda zdravotnú výnimku. Často sú spolujazdcami deti, ktoré by mali sedieť do svojich 12. rokov na podsedáku – detskej sedačke. Bezpečnosť detí v aute je veľmi dôležitá. Niektorí ľudia prepravujú aj svojich domácich miláčikov ako mačky a psy, tí by mali byť v prepravkách, aby neodvádzali vodičovu pozornosť z cestnej premávky.

Podľa zákona č. 106/ 2018 Z.z. o prevádzke vozidiel cestnej premávky musí byť vozidlo na cestnej premávke vybavené povinnou výbavou. Povinná výbava vozidla je ustanovená právnym predpisom vykonávacím právnym predpisom. Tento predpis je vyhláška č 134/2018 Z. z.; povinná výbava je ustanovená v §25 vyhlášky

Hlavné zložky povinnej výbavy

Povinné požiadavky na vybavenie automobilov sú zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a minimalizovať pravdepodobnosť nehôd, porúch a núdzových situácií. Tým, že máme tieto základné nástroje a predmety v našich autách, môžeme byť lepšie pripravení zvládnuť neočakávané situácie na ceste.

Medzi základné zložky povinnej výbavy na Slovensku patria:

 • autolekárnička
 • homologizovaný prenosný 
 • výstražný trojuholník do auta
 • bezpečnostný reflexný odev
 • náhradné koleso – disk s pneumatikou (pre vozidlá kategórie M a N)

V zahraničí je súčasťou povinnej výbavy aj hasiaci prístroj a to v krajinách ako Estónsko, Poľsko, Turecko, Grécko a Belgicko. Hasiaci prístroj do auta je životne dôležitou súčasťou vybavenia, ktorá môže potenciálne zachrániť životy aj keď nie je povinnou súčasťou povinnej výbavy auta v každej krajine.

Dá sa použiť na kontrolu malých požiarov, ktoré môžu vzplanúť vo vozidle alebo v blízkosti auta. Požiar auta sa môže rýchlo šíriť, takže hasiaci prístroj na dosah môže pomôcť zabrániť tomu, aby sa menšia nehoda zmenila na veľkú katastrofu.

Pozor! Povinnosť mať snehové reťaze pripadá na obdobie od 15. novembra do 31. marca a len pre nákladné vozidlá nad 12 ton.

Deti sú často spolujazdcami, je preto potrebné brať ohľad na ich ochranu aj na cestách.

Lekárnička do auta

Dobre zásobená lekárnička je nevyhnutnou súčasťou každého vozidla. Zahŕňa základné zdravotnícke potreby, ako sú leukoplasty, antiseptické obrúsky, gázové tampóny a lepiace pásky. Mať po ruke súpravu prvej pomoci môže znamenať veľký rozdiel pri ošetrovaní drobných zranení utrpených počas nehôd alebo núdzových situácií, kým nepríde odborná lekárska pomoc.

Výbava autolekárničky nemôže byť len taká hocijaká. Na Slovensku výbavu lekárničky uzatvára zákon. Podľa toho je delená na štyri moduly.

Prvý modul tvoria pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu. Druhý modul má obsahovať nástroje na ošetrenie, ktoré sú určené na malé rany a odreniny; tretí modul obsahuje vybavenie na ošetrenie veľkých rán, krvácanie a popálenín. Štvrtý modul je určený na ošetrenie zlomenín a poranených kĺbov.

Autolekárnička musí byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestili všetky vyššie moduly.

Modul č. 1 – pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • 1 ks resuscitačné rúško s ventilom
 • 1 ks izotermická fólia o veľkosti 220 × 140 cm alebo 200 × 150 cm
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc s minimálnou veľkosťou L
 • 4 ks samostatne zabalených utierok s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom
 • 1 ks celokovových nožníc so zaoblenými hrotmi, minimálne 15 cm dlhých
 • 6 ks zatváracích špendlíkov s minimálnou dĺžkou 4 cm

Modul č. 2 – malé rany a odreniny

 • 10 ks rýchloobväzov o veľkosti 4 × 8 cm
 • 8 ks utierok s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo tampónov na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalených
 • 2 balenia sterilného gázového krycieho obväzu o veľkosti 7,5 × 7,5 cm obsahujúce po 5 ks
 • 1 ks hladkej textilnej náplasti o dĺžke 2,5 cm × 5 m

Modul č. 3 – veľké rany, krvácanie a popáleniny

 • 2 ks hotových sterilných obväzov s kompresom o minimálnych rozmeroch 10 × 10 cm a minimálnej dĺžke obväzu 120 cm, s minimálnou savosťou kompresu 800 g/m2
 • 2 balenia sterilného gázového krycieho obväzu o minimálnych rozmeroch 10 × 10 cm obsahujúce po 5 ks
 • 1 ks sterilného hydrofilného ovínadlovového obväzu o rozmeroch 10 cm × 5 m
 • 1 ks sterilného hydrofilného ovínadlového obväzu o rozmeroch 6 cm × 5 m

Modul č. 4 – zlomeniny a poranenia kĺbov

 • 2 ks elastických obväzov o rozmeroch 10 cm × 4 m
 • 2 ks elastických obväzov o rozmeroch 6 cm × 4 m
 • 2 ks textilných trojrohých šatiek s rozmermi najmenej 96 × 96 × 136 cm

Pri autolekárničke je dôležitá aj farba. Lekárnička by mala byť oranžová na celok povrchu. Taktiež obal musí byť z nepremokavého a prachuvzdorného materiálu a taktiež musí byť odolný voči teplotným rozdielom. Dôležitým parametrom je aj umiestnenie bieleho kríža. Ten musí byť na lícnej strane obalu a musí mať minimálne 7 cm.

Obsahom lekárničky musí byť aj karta prvej pomoci, na ktorej majú byť obrázky prvej pomoci. Tie majú byť pomocnou rukou človeku, ktorý prvú pomoc vykonáva. Taktiež ako samotný obal aj táto karta by mala byť z nepremokavého a prachuvzdorného materiálu.

Farba lekárničky je daná zákonom. Taktiež musí byť označená bielym krížom.

Trojuholník do auta – povinná výbava

V prípade nešťastnej poruchy alebo nehody je reflexný trojuholník rozhodujúci pre varovanie prichádzajúcich vozidiel. Umiestnený v bezpečnej vzdialenosti za vozidlom upozorňuje ostatných vodičov, aby spomalili, a poskytuje im dostatok času na reakciu. Pomáha to predchádzať ďalším nehodám a zaisťuje bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Doklady v aute

Súčasťou povinnej výbavy sú aj doklady. Tie sú potrebné v momente, keď sa vodič ocitne na mieste dopravnej nehody alebo ju sám zaviní; v týchto situáciach sa musí preukázať. Preukázať sa dokladmi musí aj v prípade cestnej prehliadky. Na Slovensku musí mať každý vodič pri sebe tieto doklady:

 • občiansky preukaz
 • vodičský preukaz 
 • osvedčenie o evidencii
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
 • doklad o vykonaní technickej kontroly
 • doklad o vykonaní emisnej kontroly
 • doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti

Je dôležité spomenúť, že aj STK čiže doklad o vykonaní technickej kontroly, je súčasťou povinnej výbavy. Bez platnej STK by sa vozidlo nemalo pohybovať po cestnej komunikácii. Za neplatnú STK môže vodič dostať mastnú pokutu.

Kedy je potrebná karta vodiča

Karta vodiča je potrebná v rôznych situáciách, najmä keď osoba riadi motorové vozidlo. Je to základná forma identifikácie, ktorá pomáha overiť prihlasovacie údaje vodiča, jeho spôsobilosť a zákonné oprávnenie viesť vozidlo. Karta vodiča je povinná, keď osoba žiada o vodičský preukaz, pretože slúži ako doklad o veku, bydlisku a totožnosti.

Vyžaduje sa aj pri dopravných zastávkach a slúži ako platný doklad pre orgány činné v trestnom konaní na overenie oprávnenosti vodiča. Okrem toho môže byť karta vodiča potrebná na rôzne oficiálne účely, ako je prenájom auta, žiadosť o poistenie auta alebo preplatenie šekov v určitých zariadeniach. Vo všeobecnosti je karta vodiča kľúčovou požiadavkou na zabezpečenie zodpovednej a zákonnej prevádzky motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie

Na cestách netreba ani zabudnúť na platné povinné zmluvné poistenie. Ako už samotný názov poistenia hovorí, ide o poistenie, ktoré je zo zákona povinné.  Toto poistenie kryje škody spôsobené na vozidlách, zdraví či životoch účastníkov cestnej nehody alebo škodovej udalosti. V prípade, že niekto neuzatvorí PZP, hrozí mu pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3320 €. Navyše pri dopravnej nehode bude musieť všetky spôsobené škody uhradiť z vlastných finančných prostriedkov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang