Najlacnejšie PZP – poistka na auto, online porovnanie

V dnešnej dobe je vlastniť vozidlo neodmysliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Cestovanie autom ponúka slobodu a pohodlie, no bohužiaľ s tým sú spojené aj riziká. Nehodovosti na cestách sú neodvratnou súčasťou premávky a môžu mať vážne finančné následky pre majiteľov áut. Práve preto je v legislatíve povinné zmluvné poistenie.

S rastúcim počtom áut na cestách sa zvyšuje aj riziko dopravných nehôd a nepredvídateľných udalostí. Táto forma poistenia zabezpečuje, že v prípade nehody majú poškodené strany nárok na finančnú kompenzáciu. Lacné PZP nemusí zaručiť dostatočnú ochranu, preto nie vždy je vhodné vyberať len najlacnejšie PZP na auto.

HLAVNÉ MYŠLIENKY ČLÁNKU

PZP je zákonom stanovené a jeho cieľom je chrániť majiteľov vozidiel pred finančnými následkami spôsobenými škodami na zdraví alebo majetku tretích osôb v dôsledku nehody.

Základné krytie PZP zahŕňa škody na zdraví do výšky 5 miliónov € a škody na majetku do 1 milióna €, pričom niektoré poisťovne môžu ponúkať vyššie limity krytia.

Okrem základného PZP je možné uzavrieť rôzne pripoistenia, ktoré rozšíria krytie napríklad o krádež vozidla, škody spôsobené prírodnými živlami, poškodenie skiel alebo právnu ochranu.

Na nájdenie najvýhodnejšieho PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zohľadniť výšku poistných platieb, rozsah krytia, bonusové programy a ďalšie podmienky.

Okrem povinného zmluvného poistenia je možné si vybaviť aj rôzne pripoistenia PZP online. Taktiež havarijné poistenie, ktoré v kombinácií s PZP tvorí komplexné poistenie auta online.

Čo je to povinné zmluvné poistenie – PZP online

Povinné zmluvné poistenie (skratka PZP), stanovuje zákon 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.

Povinné zmluvné poistenie je forma poistenia, ktorá je v mnohých krajinách, vrátane Slovenska povinná, povinná. Jeho hlavným účelom je ochrana majiteľa auta pred nákladmi spojenými s prípadnými škodami, ktoré by mohol spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky.

PZP poskytuje základné krytie v prípade nehody alebo inej škodovej udalosti, pri ktorej je majiteľ vozidla zodpovedný. 

V prípade poistnej udalosti povinné zmluvné poistenie poskytuje finančnú kompenzáciu za škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil tretím osobám. To môže zahŕňať náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť postihnutých osôb, opravu poškodeného majetku alebo finančnú náhradu za škodu, ak je majetok neopraviteľný

Týmto spôsobom PZP chráni majiteľa vozidla pred vysokými nákladmi a právnymi dôsledkami v prípade, že by spôsobil škodu iným účastníkom cestnej premávky.

Limity krytia PZP sú stanovené na 5 miliónov € na škode na zdraví a náklady pri usmrtení. V prípade škôd na majetku je limit stanovený vo výške 1 milión €.

Existujú aj výnimky pri niektorých poisťovňách, ktoré majú limity vyššie. Ide o zvýšenie limitu na 6 až 10 miliónov € v prípade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení a 2 až 6 miliónov € v prípade škody na majetku poisťovne.

Najlacnejšia poistka na auto

Pri porovnávaní ponúk online poistenia PZP je dôležité venovať pozornosť podrobnostiam, ako sú výška poistných platieb, výška spoluúčasti, rozsah krytia a výnimky zo poistenia.

PoisťovňaCenaLimity plneniaBonusy
Allianz200€ponúka na výber viaceré limity poistného krytiaZľava 5 % za bezškodový priebeh počas posledných 24 mesiacov.
Generali210€3 rôzne balíky (balík M, balík L alebo balík XL) s rôznymi limitmi plnenia a so širokým rozsahom krytiaPoisťovňa berie do úvahy predchádzajúci bezškodový priebeh (bonus až do výšky 60%)
Kooperativa220€produkt s nižším (Partner) alebo vyšším (Europartner) limitom poistného krytiaSlužba PASASIT cez ktorú môžu klienti overiť stav vozidla, napr. počet najazdených kilometrov.
Zvýhodnené poistné pri ročnej platbe.
Union230€možnosť výberu balíka so základným limitom plnenia Optimum alebo s vyšším limitom ExcelentVstupný bonus do 50 % pre bezškodových motoristov.

Tiež sa je potrebné uistiť, že záujemca rozumie podmienkam zmluvy a má jasno v tom, aké riziká sú pokryté a aké sú povinnosti voči poisťovni. Porovnanie PZP umožňuje získať najlepšie PZP za najvýhodnejšiu cenu. Najvýhodnejšie PZP človek nájde len vďaka dôkladnému porovnávaniu a študovaniu ponúk.

Porovnanie PZP – Najlacnejšie PZP na auto

Porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia auta je dôležitým krokom pri otázke na to, ako nájsť najlepšie PZP a zároveň lacné PZP.

Existuje niekoľko spôsobov, ako je to možné efektívne nájsť najlacnejšie poistenie. Jedným zo spôsobov je využiť online porovnávače poisťovní, ktoré umožňujú získať viaceré ponuky od rôznych poisťovní na jednom mieste.

Tieto nástroje záujemcom poskytnú prehľad o rôznych poisťovniach ponúkajúcich PZP online, ich cenách a krytiach, čo umožní jednoduché porovnanie PZP a výber najlacnejšieho poistenia.

Okrem online porovnávačov je tiež užitočné kontaktovať priamo poisťovne a získať od nich ponuky online poistenia. Možno požiadať o cenovú ponuku a podmienky od niekoľkých poisťovní a následne ich porovnať. Je dôležité sa zamerať nielen na cenu, ale aj na rozsah krytia a dodatočné výhody, ako sú napríklad asistenčné služby, bonusové programy alebo možnosť vlastného nastavenia poistných podmienok.

Najvýhodnejšie PZP človek nájde len vďaka dôkladnému porovnávaniu a študovaniu ponúk.

Kto je povinný uzavrieť PZP

Väčšinou majú povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie auta tí, ktorí sú majiteľmi motorových vozidiel. To zahŕňa fyzické osoby, právnické osoby, ale aj iné subjekty, ktoré vlastnia vozidlá a majú právo ich používať na verejných cestách.

V niektorých krajinách môžu existovať výnimky pre špecifické typy vozidiel, ako sú napríklad vozidlá používané na farmách alebo výhradne off-road vozidlá. V takých prípadoch sa môžu vzťahovať odlišné požiadavky na poistenie alebo existujú špecifické druhy poistenia, ktoré sú povinné pre tieto typy vozidiel.

Na Slovensku je povinný uzatvoriť zmluvu o PZP tuzemského motorového vozidla:

  • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
  • vlastník motorového vozidla
  • prevádzkovateľ vozidla
  • nájomca v prípade, že ide o finančný leasing

V prípade, že má niekto záujem o zmenu povinného zmluvného poistenia, je povinný podať výpoveď poistnej zmluvy PZP. Táto výpoveď musí byť podaná najmenej 6 týždňov pred ukonžením zmluvy o PZP. Výpoveď zmluvy nemôže byť podaná online, čo je veľkou nevýhodou.

PZP budú musieť mať od budúceho roka aj elektrické kolobežky, na ktorých je možné jazdiť rýchlejšie než 25 kilometrov za hodinu. Nové pravidlá, ktoré schválená smernica priniesla, musia členské štáty Európskej únie implementovať najneskôr do 1. januára 2024.

Biela karta PZP – zmeny v legislatíve

Biela karta PZP už od roku 2019 neexistuje.

Bola nahradená zelenou kartou, ktorá slúži ako doklad o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení (PZP) na Slovensku aj v zahraničí (v krajinách systému zelenej karty).

Zelená karta má čiernobielu tlač a je dostupná v elektronickej podobe od poisťovne. Vodiči ju musia mať vytlačenú a pri sebe vo vozidle.

Prehľad zmien:

  • Do 30. septembra 2019: Biela karta platila na Slovensku a zelená karta v zahraničí.
  • Od 1. októbra 2019 do 30. júna 2021: Zelená karta mala zelený dizajn a platila na Slovensku aj v zahraničí.
  • Od 1. júla 2021: Zelená karta má čiernobielu tlač a stále platí na Slovensku aj v zahraničí.

Je dôležité poznamenať, že aj keď zelenú kartu človek získa v elektronickej podobe, je potrebné si ju nechať vytlačiť. Bez zelenej karty môže človek riskovať pokutu pri cestnej kontrole.

Pripoistenia k PZP – poistenie auta online

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu auta sú voliteľné formy poistenia, ktoré majitelia vozidiel môžu doplniť k svojej základnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení. Tieto pripoistenia poskytujú dodatočnú ochranu a rozšírené krytie v prípade rôznych udalostí a rizík.

Jedným z najbežnejších druhov pripoistenia je pripoistenie proti krádeži vozidla. Toto poistenie poskytuje finančnú kompenzáciu v prípade, že vozidlo je ukradnuté alebo vážne poškodené v dôsledku krádeže. Je to užitočná forma poistenia, ktorá môže majiteľom poskytnúť istotu a ochranu v prípade krádeže ich vozidla.

Pri uzatváraní PZP môže byť prítomnosť imobilizéra vo vozidle výhodou. Často znižuje riziko krádeže, čo môže viesť k výhodnejším poistným podmienkam alebo nižším sadzbám.

Ďalším bežným pripoistením je poistenie proti škodám spôsobeným prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, zrážky s ľadom a podobne. Toto pripoistenie kryje škody na vozidle, ktoré sú spôsobené týmito prírodnými udalosťami. Je to užitočná forma ochrany, najmä v oblastiach, kde sú prírodné živly častým rizikom.

Okrem toho existujú aj ďalšie formy pripoistenia k PZP, ako napríklad poistenie skiel a poistenie právnej ochrany. Poistenie skiel poskytuje krytie pre prípad poškodenia alebo rozbitia skiel vozidla. Zatiaľ čo poistenie právnej ochrany poskytuje právnu pomoc a náklady v prípade súdnych sporov alebo iných právnych problémov súvisiacich s vozidlom.

Výber pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu auta závisí od potrieb a preferencií majiteľa vozidla. Je dôležité sa oboznámiť s možnosťami a poradiť sa so svojím poisťovacím poradcom. Tým sa zabezpečí primeraná ochrana a pokrytie rizík, ktoré majiteľ považuje za dôležité.

Pripoistenia k PZP sú vhodné najmä pre vodičov, ktorí chcú zvýšiť svoju ochranu. Taktiež je vhodné pre ľudí žijúcich v oblastiach, kde je vysoká pravdepodobnosť prírodných živlov ako sú búrky či povodne.

Najlacnejšie poistenie zodpovednosti za škodu

Pri hľadaní najlacnejšieho poistenia zodpovednosti za škodu je dôležité venovať pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu krytia a podmienkam, ktoré ponúka konkrétna poisťovňa.

Tipy pre výber najlacnejšieho poistenia:

  • Porovnanie ponúk: Využitie online kalkulačky na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní môžete získať prehľad o cenách a podmienkach, ktoré najlepšie vyhovujú osobným potrebám.
  • Zváženie pripoistení: Niektoré škody, ktoré môžu byť dôležité pre prácu, môžu byť v základnej ponuke vylúčené. Odporúča sa zvážiť pripoistenia, ktoré môžu rozšíriť krytie.
  • Územná platnosť: Ak motorista cestuje za prácou do zahraničia, mal by si overiť, či jeho poistenie pokrýva aj škody spôsobené mimo Slovenska.

Najlacnejšie poistenie zodpovednosti za škodu závisí od viacerých faktorov, vrátane typu práce, rizikovej kategórie, v ktorej sa motorista nachádzate, a konkrétnych podmienok jednotlivých poisťovní.

Havarijné poistenie – poistka na auto

Havarijné poistenie je voliteľná forma poistky na auto. Tá poskytuje krytie voči škodám, ktoré sú spôsobené nehodou, vandalizmom, samovolným prevrátením vozidla alebo inými vonkajšími udalosťami. Toto poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje len škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil tretím osobám.

Havarijné poistenie umožňuje majiteľom vozidiel chrániť svoje vlastné vozidlo pred neželanými finančnými nákladmi v prípade poškodenia alebo úplnej straty.

Táto poistka na auto taktiež kryje rôzne druhy škôd na vozidle, vrátane opravy poškodení, ako sú napríklad zrážky, poškodenie karosérie, mechanické poruchy alebo poškodenie elektrického zariadenia vozidla.

Okrem toho môže havarijné poistenie pokrývať aj výmenu alebo náhradu vozidla v prípade úplnej straty vozidla v dôsledku nehody, krádeže alebo iných nežiaducich udalostí. Havarijné poistenie poskytuje majiteľom väčšiu istotu a ochranu svojho vozidla v prípade rôznych škodových udalostí.

Pri havarijnom poistení majitelia vozidiel majú možnosť vybrať si poistnú sumu. Tiež si môžu nastaviť vlastné podmienky, napríklad výšku poistného plnenia alebo výšku spoluúčasti. Toto im umožňuje prispôsobiť poistenie svojim potrebám a osobnému či rodinnému rozpočtu.

Najlacnejšie havarijné poistenie je obvykle doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu. Pomáha majiteľom vozidiel chrániť ich investíciu a zabezpečiť si pokojnejšiu jazdu, keďže v prípade škody majú poistenie, ktoré im pomôže pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Pri hľadaní najlacnejšieho poistenia zodpovednosti za škodu je dôležité venovať pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu krytia.

Poistenie auta do zahraničia

Poistenie auta do zahraničia je možné  uzatvoriť u svojej poisťovne, online alebo u poistného makléra. Pri výbere poistenia je dôležité porovnať si ponuky rôznych poisťovní a vybrať si poistenie, ktoré zodpovedá potrebám a rozpočtu motoristu.

Tento druh poistenia je časovo obmedzený a platí pre vybrané krajiny alebo regióny. Poistné produkty môžu zahŕňať asistenčné služby, ktoré ponúkajú podobné výhody ako asistenčné služby zahrnuté v PZP alebo havarijnom poistení. Poskytnú pomoc pri nehode alebo poruche vozidla, zabezpečia náhradnú prepravu a preplatia náklady na ubytovanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang