PZP pre elektrické kolobežky – zákon, pravidlá

Elektrické kolobežky sú formou dopravy, ktorá na pohon využíva elektrický motor. Vďaka svojmu pohodliu a cenovej dostupnosti sa stávajú čoraz populárnejšími v mestách po celom svete. S touto novou formou dopravy však prichádzajú aj nové výzvy vrátane potreby zabezpečiť bezpečnosť vodičov a riadne poistenie. Čo treba vedieť o povinnom zmluvnom poistení pre elektrické kolobežky?

Tento článok sa bude venovať novým predpisom o poistení elektrických skútrov a tomu, ako môžu ovplyvniť používateľov kolobežiek.

Elektrické kolobežky

Elektrické kolobežky alebo e-kolobežkytypom dvojkolesového dopravného zariadenia poháňaného batériou, ktoré sa v posledných rokoch teší čoraz väčšej obľube. Sú určené na cestovanie na krátke vzdialenosti a zvyčajne sa používajú v mestských oblastiach alebo na rekreačné účely.

Elektrické kolobežky sú poháňané nabíjateľnou batériou a zvyčajne sú vybavené motorom v náboji zadného kolesa. Tento motor umožňuje vodičovi dosiahnuť rýchlosť až 25 km/h v závislosti od modelu. Rýchlosť a dojazd kolobežky sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti batérie, terénu a hmotnosti jazdca.

Konštrukcia elektrickej kolobežky je podobná tradičnej kolobežke, ale s niektorými významnými rozdielmi. Elektrická kolobežka má zvyčajne širšiu plošinu, pevnejší rám a väčšie kolesá ako tradičná kolobežka. Okrem toho majú niektoré e-kolobežky ďalšie funkcie, ako je napríklad plynová páka alebo ručná brzda.

Elektrické kolobežky sú pomerne cenovo dostupné a ľahko sa používajú, vďaka čomu sú obľúbenou voľbou pre dochádzajúcich aj rekreačných používateľov. Sú tiež šetrnejšie k životnému prostrediu ako autá alebo iné formy dopravy, pretože nepotrebujú palivo a neprodukujú žiadne emisie.

Celkovo ponúkajú elektrokolobežky pohodlný, cenovo dostupný a ekologický spôsob dopravy. Sú čoraz populárnejšie v mestách po celom svete a ponúkajú zábavný a pohodlný spôsob dopravy.

Nehody a riziká elektrokolobežky

Kolobežky však môžu byť nebezpečné, ak sa nepoužívajú správne. Čoraz viac vodičov na elektrických kolobežkách ohrozí, zraní alebo dokonca zabije seba či ostatných účastníkov cestnej premávky.

Jednou z najčastejších príčin nehôd na elektrických kolobežkách je neskúsenosť používateľa kolobežky. Používatelia nemusia byť oboznámení so správnym ovládaním kolobežky a nemusia si byť vedomí potenciálnych rizík. Jazdci by si mali vždy prečítať bezpečnostné pokyny dodané s e-kolobežkou a nosiť potrebnú bezpečnostnú výbavu, ako je prilba a ochranný odev.

Ďalším rizikom je príliš rýchla jazda. Elektrické kolobežky môžu dosiahnuť rýchlosť až 25 km/h, preto musia vodiči dbať na dodržiavanie stanovených rýchlostných obmedzení a všímať si svoje okolie. Okrem toho by sa nikdy nemali pokúšať jazdiť na kolobežke na klzkom alebo mokrom povrchu, pretože kolobežka by mohla stratiť trakciu a spôsobiť vážnu nehodu.

Napokon, vodiči na elektrických kolobežkách by si mali byť vedomí možnosti kolízie s autami alebo inými kolobežkami. Jazdci by mali vždy sledovať svoje okolie a pred odbočením sa pozrieť do všetkých smerov.

Základné znalosti o bezpečnom ovládaní elektrickej kolobežky môžu vodičom pomôcť vyhnúť sa nehodám a zostať v bezpečí. Nosenie ochranných pomôcok, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a uvedomovanie si potenciálnych nebezpečenstiev môže prispieť k tomu, že jazda na elektrokolobežke bude príjemná a bezpečná.

Zákon o PZP

Zvyšujúce sa čísla nehôd prehodnocoval aj Európsky parlament. Nedávno schválil nariadenie, podľa ktorého budú musieť mať od budúceho roka elektrické kolobežky povinné zmluvné poistenie. Platí to pre všetkých majiteľov elektrických kolobežiek a tiež segwayov, na ktorých je možné jazdiť rýchlejšie než 25 kilometrov za hodinu

Zákonné poistenie budú musieť mať aj kolobežky, ktoré vážia vyše 25 kilogramov a môžu dosiahnuť vyššiu rýchlosť ako 14 kilometrov za hodinu.

Nové pravidlá, ktoré schválená smernica priniesla, musia členské štáty Európskej únie implementovať najneskôr do 1. januára 2024, teda do konca tohto roka.

Aj v súčasnosti majú majitelia elektrických kolobežiek možnosť poistiť si svoju zodpovednosť za škodu. Musia mať uzatvorené poistenie domácnosti a v rámci neho poistenie občianskej zodpovednosti. Poistenie domácnosti tiež môže kryť aj krádež elektrokolobežky napríklad z pivnice či iného uzamknutého priestoru.

Pri kolízii s elektrickou kolobežkou zasiahne človeka sila okolo 150 kilogramov. Aj preto sa osoba na takejto kolobežke nazýva vodič. Následkom nehody môže prísť k vážnym úrazom s trvalými následkami, preto by mali byť obozretní nielen chodci, ale aj vodiči.

Ako bezpečne jazdiť na elektrickej kolobežke?

Počas jazdy na elektrickej kolobežke je nevyhnutné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti, aby sa predišlo nehodám. Majiteľ kolobežky by mal myslieť na nasledovné:

  1. Uistiť sa, že má správny výstroj na bezpečnú jazdu vrátane prilby.
  2. Pred jazdou skontrolovať batériu elektrokolobežky a tlak v pneumatikách.
  3. Zoznámiť sa s ovládacími prvkami a funkciami elektrickej kolobežky.
  4. Začať jazdiť pomaly a postupne získavať cit pre zrýchlenie a brzdenie elektrokolobežky.
  5. Uistiť sa, že počas jazdy vníma svoje okolie.
  6. Počas jazdy dodržiavať všetky dopravné predpisy a nariadenia.
  7. Jazdiť bezpečnou rýchlosťou a dávať pozor na chodcov a ostatné vozidlá.
  8. Pred rýchlejšou jazdou si precvičiť brzdenie a zatáčanie pri nízkych rýchlostiach.
  9. Udržiavať rovnováhu miernym nakláňaním sa do zákrut.
  10. Po skončení jazdy bezpečne a spoľahlivo zaparkovať elektrickú kolobežku na vyhradené miesto.

Celkovo môžu byť elektrické kolobežky skvelým spôsobom dopravy, ale je dôležité poznať všetky pravidlá a predpisy, aby sa na nich jazdilo bezpečne a zodpovedne.

Nové pravidlá pre elektrické kolobežky

V súlade so záväzkom slovenskej vlády podporovať elektrické kolobežky ako alternatívny spôsob dopravy sa zaviedli nové poistné predpisy na zaistenie bezpečnosti jazdcov. Všetci jazdci na elektrických kolobežkách na Slovensku musia teraz uzavrieť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, ktorá pokryje prípadné škody spôsobené v prípade nehody.

Výška požadovaného poistného krytia sa líši v závislosti od typu elektrickej kolobežky, na ktorej sa jazdí. Napríklad elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h musia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám vo výške minimálne 30 000 €, zatiaľ čo modely s vyššou rýchlosťou musia mať poistenie vo výške 50 000 €.

Aby boli jazdci riadne chránení, slovenská vláda stanovila aj minimálne požiadavky na poistné krytie úrazu. Toto krytie musí zahŕňať minimálne 25 000 € na liečebné náklady a 50 000 € na poistné plnenie v prípade úmrtia.

Nové predpisy o poistení na Slovensku sú dôležitým krokom na zabezpečenie toho, aby boli jazdci na elektrických kolobežkách riadne chránení. Poskytnutím primeraného poistného krytia a stanovením minimálnych požiadaviek vláda pomáha zabezpečiť, aby boli vodiči počas jazdy na cestách v bezpečí.

PZP pre kolobežky

Na Slovensku sa vyžaduje povinné zmluvné poistenie elektrických kolobežiek, aby mohli byť legálne prevádzkované na cestách. Toto poistenie musí spĺňať niekoľko kritérií vrátane krytia zodpovednosti za škodu, ochrany pred úrazom, krytia nepoisteného vodiča, krytia kolízie a komplexného krytia.

Všetci majitelia elektrických kolobežiek sú povinní uzavrieť toto poistenie. Týka sa to súkromných osôb aj podnikov, ktoré môžu používať elektrické kolobežky na obchodné účely.

Typ poistenia, ktoré majitelia potrebujú pre svoju kolobežku, zavisí od typu kolobežky a od zamýšľaného použitia kolobežky. Ak napríklad používajú elektrickú kolobežku na podnikateľské účely, budú pravdepodobne potrebovať iný typ poistenia, ako keby ju používali na súkromné účely.

Vo všeobecnosti by mali majitelia kolobežiek hľadať poistnú zmluvu, ktorá poskytuje krytie zodpovednosti za škodu, ochranu pred úrazom, krytie nepoisteného vodiča, krytie zrážky a komplexné krytie. Je dôležité poznamenať, že niektoré poisťovne môžu mať dodatočné požiadavky alebo špecifické krytie pre elektrické kolobežky, preto je najlepšie urobiť si prieskum a uistiť sa, že majiteľ získa pre svoju kolobežku to správne krytie.

Bezpečne na cestách s kolobežkou

Na záver možno konštatovať, že nový zákon o PZP elektrokolobežiek na Slovensku sa stretol s pozitívnym ohlasom. Zákon je navrhnutý tak, aby chránil používateľov kolobežiek aj chodcov pred prípadnými nehodami, ku ktorým môže dôjsť pri používaní elektrických kolobežiek.

Zákon vyžaduje, aby všetci jazdci na kolobežkách mali poistenie, aby mohli prevádzkovať svoje kolobežky na verejných komunikáciách. Tým sa zabezpečí, že v prípade nehody budú všetci riadne chránení.

Výhody poistenia pre majiteľov kolobežiek na Slovensku sú početné. Nielenže budú chránení v prípade nehody, ale v prípade potreby budú mať prístup aj k širokému spektru služieb, ako je cestná asistencia a právne poradenstvo. Okrem toho poistenie pokryje aj prípadné škody spôsobené na samotnej kolobežke, čím majiteľovi kolobežky poskytne pokoj.

Celkovo možno konštatovať, že vďaka novému zákonu bude jazda na elektrických kolobežkách na Slovensku oveľa bezpečnejšia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang