Termínované vklady – bezpečné uloženie a zhodnotenie

Termínovaný vklad je na Slovensku obľúbenou investičnou možnosťou pre tých, ktorí chcú získať pevný výnos zo svojich úspor. Tento finančný produkt ponúkajú banky a finančné inštitúcie, pričom klientom poskytuje relatívne bezpečný a istý spôsob, ako počas stanoveného obdobia zhodnocovať svoje peniaze. Oplatí sa termínovaný vklad?

Donedávna sa zdalo, že pokles úrokových sadzieb znamenal koniec termínovaných vkladov. Keďže však sadzby začínajú opäť stúpať, tieto investície zažívajú oživenie a poskytujú atraktívny rastový potenciál, ako aj bezpečnú a spoľahlivú možnosť pre investorov, ktorí sú konzervatívni.

Tento článok sa bude zaoberať pojmom termínovaný vklad, jeho výhodami a tým, ako sa líši od iných investičných možností.

Termínovaný vklad

Čo je termínovaný vklad? Termínovaný vklad je typ sporiaceho účtu, na ktorý človek vkladá pevne stanovenú sumu peňazí na pevne stanovené obdobie, tzv. termín. Počas tohto obdobia sa peniaze úročia pevnou úrokovou sadzbou, ktorá je zvyčajne vyššia ako pri bežnom sporiacom účte. Na konci obdobia si možno vybrať pôvodný vklad spolu s nahromadeným úrokom.

Termínovaný vklad ponúka bezpečný spôsob úročenia úspor na termínovanom účte počas stanoveného obdobia, od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.

Ak si chce človek založiť termínovaný vklad, musí si vybrať sumu peňazí, ktorú chce vložiť, a dĺžku trvania. Ponúkaná úroková sadzba sa môže líšiť v závislosti od výšky vkladu a dĺžky trvania lehoty. Po otvorení účtu sa z neho nemôžu vyberať žiadne prostriedky až do konca lehoty bez toho, aby sa človek vystavil sankciám. Niektoré banky môžu ponúkať možnosť výberu časti prostriedkov, ale nie je to bežné.

Termínované vklady sú typom finančného produktu určeného na ukladanie nasporených finančných prostriedkov a na získanie výhodnejšej úrokovej sadzby ako na bežnom účte. Tieto vklady majú vopred stanovenú splatnosť, zvyčajne od 1 do 5 rokov.

Nie je zriedkavé, že banky ponúkajú aj termínované vklady s dobou viazanosti 18 mesiacov. Konkrétna dĺžka doby viazanosti je na rozhodnutí jednotlivej banky.

Oplatí sa termínovaný vklad?

Jednou z hlavných výhod termínovaných vkladov je bezpečnosť, ktorú ponúkajú. Keďže úroková sadzba je fixná, investícia nie je ovplyvnená výkyvmi na trhu. Vďaka tomu sú termínované vklady nízkorizikovou možnosťou pre tých, ktorí nechcú so svojimi úsporami podstupovať príliš veľké riziko.

Ďalšou výhodou termínovaných vkladov sú vyššie úrokové sadzby, ktoré ponúkajú v porovnaní s bežnými sporiacimi účtami. To môže byť výhodné najmä pre tých, ktorí chcú sporiť na konkrétny cieľ, napríklad na stavbu domu alebo na veľký nákup. Čím dlhšia lehota, tým vyššia úroková sadzba, čo v praxi znamená, že možno zarobiť viac na svojich peniazoch tým, že sa uzamknú na dlhšie obdobie.

Jednou z hlavných nevýhod termínovaných vkladov je však ich nedostatočná flexibilita. Po uložení peňazí sa k nim nedá dostať až do konca vopred stanoveného obdobia bez toho, aby človek čelil sankciám. To znamená, že ak má človek núdzový alebo neočakávaný výdavok, nemusí mať možnosť použiť prostriedky z termínovaného vkladu.

Okrem toho úroky získané z termínovaných vkladov podliehajú dani z príjmu, takže ich bude potrebné uviesť v daňovom priznaní. Úroky z termínovaných vkladov sú zdanené 19 %, ktoré banka odpočíta pri výplate úrokov. Pri zvažovaní rôznych bankových možností treba mať na pamäti, že deklarovaná úroková sadzba je zvyčajne pred zdanením, čo má za následok nižší skutočný výnos z investície.

Oplatí sa termínovaný vklad? Termínované vklady môžu byť dobrou voľbou pre tých, ktorí hľadajú bezpečný a stabilný spôsob sporenia peňazí. Sú výhodné najmä pre tých, ktorí majú na mysli konkrétny cieľ a nepotrebujú okamžitý prístup k svojim finančným prostriedkom. Ak si však človek cení flexibilitu a chce mať možnosť kedykoľvek si vybrať svoje peniaze, lepšou voľbou môže byť bežný sporiaci účet.

Oplatí sa sporiaci účet?

Sporiaci účet je typ bankového účtu, ktorý umožňuje jednotlivcom ukladať a sporiť svoje peniaze a zároveň získavať úroky v priebehu času. Na druhej strane termínovaný vklad je termínovaná investícia, ktorá ponúka vyššiu úrokovú sadzbu ako bežný sporiaci účet. V súčasnej ekonomickej situácii mnohí ľudia hľadajú spôsoby, ako zhodnotiť peniaze.

Oplatí sa sporiaci účet? Odpoveď na túto otázku závisí od finančných cieľov a okolností jednotlivca. Pre tých, ktorí majú stály príjem a chcú si sporiť peniaze na krátkodobé ciele, môže byť sporiaci účet praktickou a pohodlnou voľbou. Umožňuje ľahký prístup k prostriedkom na neočakávané výdavky a získané úroky môžu prispieť k celkovým úsporám.

Pokiaľ však ide o dlhodobé sporenie, oplatí sa zvážiť skôr termínovaný vklad. Tento typ investície ponúka pevnú úrokovú sadzbu na stanovené obdobie, zvyčajne od šiestich mesiacov do piatich rokov. Čím dlhšie obdobie, tým vyššia úroková sadzba, čo z neho robí atraktívnu možnosť pre tých, ktorí chcú sporiť na konkrétny cieľ.

Úroky získané na termínovanom vklade však podliehajú zdaneniu, na rozdiel od sporiaceho účtu, kde sú úroky do určitej výšky oslobodené od dane. Pri porovnávaní celkovej návratnosti investície je nevyhnutné túto skutočnosť zohľadniť.

SLSP termínované vklady

Termínový vklad SLSP je vkladový účet s termínovaným vkladom s úrokom až 3 % ročne. Táto úroková sadzba je garantovaná počas celej doby viazanosti vkladu. Termínovaný účet v SLSP ponúka viazanosť na 1, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov s možnosťou výberu kedykoľvek v prípade potreby.

Výhody termínovaných vkladov SLSP:

 • vklad je možné zriadiť v menách: EUR, USD, CZK, GBP
 • minimálny vklad je 500 € (500 USD/10 000 CZK/500 GBP)
 • doba viazanosti je pri vklade v eurách 1, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov, pri vklade v inej mene je maximálne 12 mesiacov
 • vklad si možno zriadiť aj ako spoločný vklad dvoch majiteľov
 • úroky sú pripisované ku dňu splatnosti vkladu, teda v deň, keď uplynie dohodnutá doba viazanosti
 • v prípade potreby sa peniaze dajú vybrať aj pred dohodnutým termínom viazanosti
 • za zriadenie a vedenie vkladu sa nič neplatí

Maximálnu úrokovú sadzbu je možné získať, ak má klient SLSP účet a pravidelné investičné sporenie aspoň 20 € mesačne.

Prima Banka termínovaný vklad

Termínovaný vklad Prima Banka výhodne zhodnotí voľné finančné prostriedky klienta bez poplatkov za založenie účtu a vedenie vkladu.

Zhodnocovanie úspor s osobným účtom Prima Banka môže byť ešte výhodnejšie. Na termínovanom vklade s dobou viazanosti 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov sa dá získať o 1,0 % ročne vyšší úrok.

Výhody termínovaného vkladu Prima Banka:

 • garantovaná úroková sadzba počas celej doby viazanosti
 • bezplatné zriadenie a vedenie účtu
 • minimálny vklad už od 1 000 €
 • automatické predĺženie vkladu
 • pohodlné zriadenie aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka
 • chránené Fondom ochrany vkladov

Iba teraz sa dá s Osobným účtom získať super úrok 4,2 % ročne na Termínovanom vklade s viazanosťou na 9 mesiacov. Výška minimálneho vkladu je 25 000 €. Termínovaný vklad je možné zriadiť si na ktorejkoľvek pobočke Prima Banky.

Termínované vklady – porovnanie

Tu je prehľad a porovnanie termínovaných vkladov, ktoré sú aktuálne dostupné na slovenskom trhu:

BankaNázov produktuÚroková sadzbaZarobený úrok 
Fio bankaTermínovaný vklad s obnovou3,00 %121,50 €
PrivatbankaPrivatbanka FIX Konto3,00 %121,50 €
Prima bankaTermínovaný vklad s osobným účtom2,80 %113,40 €
BKS BankTermínovaný vklad2,50 %101,25 €
UniCreditTermínovaný vklad2,50 %101,25 €
Tatra bankaTermínovaný vklad2,00 %81,00 €
ČSOBTermínovaný vklad2,00 %81,00 €
Prima bankaTermínovaný vklad1,80 %72,90 €
365.bankTermínovaný vklad1,75 %70,88 €
Poštová bankaTermínovaný vklad1,75 %70,88 €
Slovenská sporiteľňaTermínovaný vklad1,70 %68,85 €
VÚBTermínovaný vklad1,70 %68,85 €
Raiffeisen BankVklad 0,10 %4,05 €
mBankTermínovaný vklad mVklad0,10 %4,05 €

Najvýhodnejší termínovaný vklad aktuálne ponúka Fio banka s úrokovou sadzbou 3,00 %. Údaje v tabuľke boli vypočítané pri výške vkladu 5 000 € a dobe viazanosti na 12 mesiacov.

Výber najvýhodnejšieho termínovaného vkladu

Pri výbere najvýhodnejšieho termínovaného vkladu je potrebné zvážiť nielen ponúkanú úrokovú sadzbu, ale aj ostatné podmienky. Medzi ne patrí aj to, či je povolený predčasný výber a aké sankcie sa pri ňom môžu uplatniť. Niektoré banky si odpočítavajú len akumulovaný úrok, zatiaľ čo iné môžu siahnuť aj na istinu vkladu.

V prípade pravidelného sporenia na dlhodobejšom vklade je dôležité sa informovať, či sa mesačné vklady budú úročiť uvedenou sadzbou až do splatnosti. V niektorých prípadoch môžu byť ďalšie vklady počas celej doby viazanosti úročené len najnižšou úrokovou sadzbou.

Môže sa napríklad stať, že pri otvorení účtu človek vloží vklad 1 000 € na 1 rok a získa úrokovú sadzbu 3 % ročne.

Ak však počas tohto roka vloží 5 ďalších vkladov v hodnote približne 100 €, tieto vklady môžu byť úročené len najnižšou vyhlásenou úrokovou sadzbou banky. V skutočnosti sa deklarovaná úroková sadzba 3 % z dodatočných vkladov získa až pri obnovení účtu na nasledujúci rok, pokiaľ je tento najvyšší úrok v banke stále platný.

Je dôležité vopred si potvrdiť podmienky vrátane prípadnej požadovanej výpovednej lehoty na výber. Môže sa to týkať vkladných knižiek aj termínovaných účtov. Ak je zámerom klienta vybrať finančné prostriedky po uplynutí určitého obdobia, je dôležité požiadať o neobnovenie termínovaného vkladu alebo si overiť, či má banka politiku automatického obnovovania.

Zhodnotenie peňazí

Zhodnocovanie peňazí je pojem, ktorý je nevyhnutné pochopiť, pokiaľ ide o termínované vklady. Termínovaný vklad je finančný produkt ponúkaný bankami a finančnými inštitúciami, v rámci ktorého si jednotlivci môžu uložiť jednorazovú sumu peňazí na pevne stanovené obdobie s pevnou úrokovou sadzbou. To znamená, že peniaze nie je možné vybrať až do konca obdobia bez toho, aby vznikli sankcie.

Ako zhodnotiť peniaze? Jedným z kľúčových faktorov, ktoré určujú hodnotu peňazí na termínovanom vklade, je úroková sadzba. Úroková sadzba je sadzba, ktorou sa uložené peniaze počas doby trvania vkladu úročia.

Vo všeobecnosti platí, že čím je úroková sadzba vyššia, tým sú peniaze hodnotnejšie, pretože budú prinášať vyšší úrok. Preto sa jednotlivci pri výbere miesta, kde si uložia svoje peniaze, často obzerajú po najvyšších úrokoch v banke.

Rozhodujúcu úlohu pri zhodnocovaní peňazí zohráva aj doba uloženia vkladu. Čím dlhšia je lehota, tým sú peniaze hodnotnejšie. Je to preto, že čím dlhšie sú peniaze na vklade uzamknuté, tým viac času majú na získanie úroku. Napríklad vklad 10 000 € na 1 rok s úrokovou sadzbou 2 % prinesie úrok 200 €, zatiaľ čo ten istý vklad na 5 rokov prinesie úrok 1 000 €.

Inflácia je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje zhodnotenie peňazí na termínovanom vklade. Inflácia je všeobecný nárast cien tovarov a služieb v čase. Znižuje kúpnu silu peňazí, čo znamená, že za rovnakú sumu peňazí si v budúcnosti človek kúpi menej tovaru a služieb. Preto je pri výbere termínovaného vkladu dôležité zohľadniť jej mieru.

Ak je úroková sadzba nižšia ako miera inflácie, peniaze môžu časom v skutočnosti stratiť na hodnote.

Zhodnotenie peňazí na termínovanom vklade závisí aj od ekonomických podmienok a stability finančnej inštitúcie, v ktorej je vklad uložený. V čase hospodárskej nestability alebo keď finančnej inštitúcii hrozí bankrot, hodnota peňazí na termínovanom vklade sa môže znížiť. Preto je dôležité, aby si človek pri ukladaní termínovaného vkladu vyhľadal a vybral renomovanú a stabilnú finančnú inštitúciu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang