Ako sa dostať von z prílišného zadlženia – možnosti

Rekordne nízke úrokové sadzby v minulosti napomáhali požičiavaniu si peňažných prostriedkov na bežnú spotrebu. Ako vyplynulo z údajov NBS za segment domácností a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam, v roku 2017 si Slováci požičali na bežnú spotrebu rekordných 3,2 miliardy eur.  

Za vzniknutým trendom stáli najmä nízke úrokové sadzby, ktoré v tom čase klesli tesne pod hranicu 8 %.

V správe o finančnej stabilite z novembra 2017, NBS upozornila na fakt, že podiel úverov domácností voči HDP krajiny dosiahol najvyššiu hodnotu v rámci štátov strednej a východnej Európy, pričom medziročný nárast tohto ukazovateľa je zároveň najvyšší v rámci Eurozóny.

V aktuálnej správe o finančnej stabilite z mája 2023 sa hovorí už o návrate úrokových sadzieb na štandardné úrovne, čo prinieslo istú stabilitu. Sprísnenie finančných podmienok prinieslo pokles dopytu po nových hypotékach a čiastočne aj po podnikových úveroch.

NBS bojuje proti prílišnej zadlženosti Slovákov

Zistené ukazovatele v minulosti vyvolali oprávnené obavy z nadmerného zadlžovania sa domácností, na základe čoho od júla 2018 začala NBS postupne zavádzať opatrenia zamerané na zníženie tohto trendu.

Zmeny boli zamerané najmä na vysokopríjmové skupiny, no svojím spôsobom sa dotýkajú všetkých. Najhlavnejšou zmenou je zavedenie úverového stropu, ktorý reguluje množstvo úverov, ktoré môže jednotlivec či domácnosť získať.

Na základe úverového stopu by sa mal maximálny dlh rovnať osemnásobku čistého ročného príjmu jednotlivca, pričom do maximálneho dlhu sa počítajú všetky úvery, to znamená povolené prečerpanie, kreditná karta, nákupy na splátky, spotrebné úvery, úvery na bývanie, ale aj hypotéka.

V prípade žiadateľov, ktorí žiadajú o úver spoločne, sa spočítavajú úverové stropy jednotlivých žiadateľov. Ako v minulosti informoval fianančný portál, osemnásobok čistého ročného príjmu však nepredstavuje absolútny úverový strop. Za určitých podmienok, majú banky stále možnosť poskytnúť úvery presahujúce tento strop.

Od ťažšej dostupnosti úverov si NBS sľubuje zníženie prílišnej zadlženosti Slovákov. Pozitívne aj negatívne dopady týchto zmien, sa budú v praxi prejavovať postupne a celkový dopad na trh s úvermi ukáže až čas.

Množstvo osobných bankrotov na Slovensku však ukazuje, že stále väčšie percento Slovákov nezvláda svoje dlhy splácať. Osobný bankrot pritom predstavuje už posledné, najkrajnejšie riešenie problému so splácaním dlhov.  

Viete, aké máte možnosti pri snahe o riešenie problémov so splácaním dlhov a ako riešiť prílišnú zadlženosť? Existuje viacero spôsobov, ako z tejto nepriaznivej situácie vykľučkovať a ako zistiť, čo sa deje po osobnom bankrote. Stačí si len vybrať tú najvhodnejšiu.  

Ako si pomôcť sám

S riešením dlhov si vo veľkej miere viete pomôcť aj sami. Základom je hľadanie možnosti pre vyšší príjem a snaha o rozumné hospodárenie s prichádzajúcimi financiami.

Komunikujte s veriteľmi

Najhoršie, čo môžete pri probléme so splácaním dlhov spraviť, je odmlčať sa a zatajovať. Naopak. Komunikujte s veriteľmi, skúste požiadať o splátkový kalendár, odloženie splátok a podobne.

Privyrobenie po večeroch

Viete chutne piecť, ste šikovný v ručných prácach či viete opraviť pretekajúci záchod? Využite svoje prednosti na získanie príležitostného príjmu. V prípade dlhov sa počíta každé euro navyše a takýmto spôsobom môžete zarobiť až 500 € ročne bez tohto, aby ste tento príjem museli zdaňovať. A to už je suma, ktorá môže pomôcť výrazne znížiť vaše dlhové zaťaženie.

Mnoho ľudí využíva aj možnosť práce z domu, napríklad v podobe vypĺňanie dotazníkov pre Slovenský národný panel.

Predaj majetku a splatenie časti dlhu

Predaj nepotrebného majetku, taktiež predstavuje výbornú cestu získania extra príjmu, ktorý celý môžete obetovať na splatenie dlhov. Takmer neexistuje domácnosť, v ktorej by sa nenašlo nejaké to nepotrebné oblečenie, knižky či dokonca nevyužitá elektronika. Príjem za predaj nepotrebného oblečenia či kníh sa môže zdať nepatrný, no keď si spočítate príjem za viacero kusov oblečenia, môže ísť o sumu, ktorá výrazne pomôže vášmu rozpočtu.

Rozumné splácanie dlhov

Všetky extra získané financie obetujte na splácanie dlhov, pričom sa najskôr zamerajte na dlhy s najvyššou úrokovou sadzbou. Vyžaduje to veľkú dávku sebadisciplíny a častokrát si budete musieť niečo aj odoprieť, ale čím skôr sa dlhov zbavíte, o to skôr sa vám bude lepšie dýchať.

Kde hľadať pomoc

Okrem vlastnej snahy o odstránenie dlhov, ktorá samozrejme nesmie chýbať,  je vhodné pri boji s dlhmi využiť niektorú z inštitúcií a služieb, ktoré pomáhajú s odstraňovaním dlhov. Výber vhodnej služby závisí od miery dlhového zaťaženia a neschopnosti splácať svoje záväzky.

Refinancovanie

Ťaží vás jedna nevýhodná pôžička či úver s prehnaným úrokom a vysokou mesačnou splátkou, ktorú nevládzete splácať? V tom prípade je vhodné siahnuť po refinancovaní danej pôžičky, vďaka čomu odľahčíte napätý rodinný rozpočet.

Refinancovanie vám pomôže znížiť mesačnú splátku, skrátiť dobu splácania pôžičky a taktiež preplatiť menej na úrokoch a poplatkoch. Refinancovanie úveru je vhodným riešením aj v prípade, ak pôžičku majú dvaja spoludlžníci a je potrebné jedného z nich vyňať, či v prípade nespokojnosti so službami, ktoré ponúka spoločnosť, od ktorej ste si úver zobrali.

Konsolidačný úver

Máte dlh na kreditnej karte, povolené prečerpanie na bankovom účte, spotrebný úver a ku tomu ste ešte financovali nákup práčky nákupom na splátky? Platíte mesačne viacero menších úverov, ktorých súčtom je vysoká čiastka presahujúca možnosti vášho rodinného rozpočtu? Riešením vášho problému môže byť konsolidovanie úverov a pôžičiek.

Konsolidovanie znamená zjednotenie všetkých úverov do jedného úveru a splácanie tak len jednej mesačnej splátky. Konsolidácia taktiež prináša nižší úrok, možnosť ušetriť na poplatkoch či možnosť skrátenia celkovej doby splácania všetkých úverov.

Osobný bankrot

Oddlženie, či osobný bankrot, by mal predstavovať posledné riešenie problémov s dlhmi. Avšak, ak je voči vám vedené exekučné konanie, všetky vaše financie idú len na splácanie dlhov a napriek tomu nevládzete pokryť všetky potrebné splátky a cestu z dlhov už nevidno, práve osobný bankrot predstavuje najrozumnejšie riešenie. Je to jediný legálny dôvod (okrem vyplatenia všetkých dlhov) ako sa z dlhovej slučky dostať.

V roku 2017 nová legislatíva výrazne zjednodušila proces osobného bankrotu a tak sa osobný bankrot stal dostupnejší omnoho väčšiemu počtu Slovákov.

Postup osobného bankrotu je nasledovný:

  • Proces začína podaním návrhu na príslušnom súde podľa bydliska žiadateľa.
  • Po podaní návrhu súd vyhlasuje uznesenie o začatí konkurzného konania.
  • Následne začína samotné konkurzné konanie, v ktorom súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby si prihlásili v lehote 45 dní svoje pohľadávky.

Najneskôr do ukončenia konkurzu môže fyzická osoba požiadať o oddlženie. Oddlženie predstavuje trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný každý rok zaplatiť svojim veriteľom sumu, ktorá bola vopred určená súdom. Táto suma nesmie presiahnuť 70% čistých príjmov dlžníka za rok, no zároveň nesmie byť nižšia ako 331,94 €.

Po uplynutí trojročného oddlžovacieho obdobia, počas ktorého dlžník riadne plnil svoje povinnosti, súd rozhodne o oddlžení dlžníka, čo znamená, že všetky pohľadávky, ktoré ostali neuspokojené, sa stávajú nevymáhateľné.

Proces osobného bankrotu je častokrát pre ľudí španielskou dedinou a mnohí sa preto boja riešiť svoje problémy touto cestou. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí do zákonov nevidia, nebojte sa požiadať o pomoc odborníkov. S vybavovaním osobného bankrotu vám pomôže Centrum právnej pomoci, ktoré vám pomôže vybaviť potrebné právne záležitosti.  

Záver

Práve kombinácia vlastnej snahy a výberu vhodnej služby na pomoc s odstráneným dlhov predstavuje efektívny spôsob, ako sa postupne cielene dlhov zbaviť.

Skombinujte napríklad konsolidáciu nevýhodných úverov s príležitostným príjmom či predaním nepotrebného majetku. Je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť problémom so splácaním a dokonca prípadnej exekúcií. Ak už máte na krku nejakú tú exekúciu, ktorú nezvládate utiahnuť, nehanbite sa požiadať o pomoc odborníkov. Cesta z dlhov je bolestivá a náročná, no riešenie je tu vždy.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang