Zrušenie stavebného sporenia – možnosti, ako neprísť o štátny príspevok

zrušenie stavebného sporenia

Stavebné sporenie je pre tých, ktorí hľadajú dlhodobé riešenia ohľadom svojich plánov s bývaním. Je to viac než len jednoduchý spôsob akumulácie financií; je to investícia do budúcnosti. Ale na čo dá vlastne stavebné sporenie minúť? Táto otázka otvára dvere k mnohým možnostiam a príležitostiam, ktoré tento spôsob sporenia ponúka.


Obsah článku


Stavebné sporenie umožňuje splniť sny o bývaní. S peniazmi, ktoré sporiteľ spoľahlivo nahromadí, môže nakoniec realizovať svoje plány na kúpu, stavbu alebo rekonštrukciu domu alebo bytu. S podporou štátnej prémie sa jeho úspory ešte viac zhodnotia. To znamená, že má k dispozícii viac finančných prostriedkov na uskutočnenie svojich projektov.

Od modernizácie kuchyne až po zlepšenie energetického vybavenia domu, možnosti využitia stavebného sporenia sú rozmanité a prispôsobené individuálnym potrebám a cieľom.

Čo je stavebné sporenie?

Stavebné sporenie, podľa zákona č. 310/1992 Zb. a jeho neskorších úprav, predstavuje špecifickú formu sporenia, ktorá sa zameriava na riešenie širokej škály otázok a problémov súvisiacich s bývaním. Ide o systematický spôsob akumulácie finančných prostriedkov s dodatočnou možnosťou získania štátnej prémie, čo robí túto formu úspor atraktívnou pre mnohých.

Stavebné sporenie so sebou nesie viaceré výhody. Okrem zaujímavých úrokových sadzieb na nasporené prostriedky ponúka aj možnosť získania výhodného úveru z fondu stavebného sporenia. Tento úver má zvyčajne nižšie úrokové sadzby ako tradičné bankové úvery, čo je pre mnohých sporiteľov dôležitým faktorom pri plánovaní financovania svojho bývania.

Jedinečnosťou stavebného sporenia je aj právny nárok na poskytnutie úveru zo zákona, za predpokladu splnenia určitých podmienok.

Stavebné sporenie je flexibilným nástrojom, ktorý môže slúžiť na financovanie rôznych aspektov bývania. Od kúpy domu alebo bytu cez výstavbu, rekonštrukciu až po údržbu nehnuteľností, stavebné sporenie poskytuje možnosti pre rôznorodé investičné potreby.

Dokonca aj v prípade, že sporiteľ svoje úspory nevyužije na bývanie, má možnosť po určitom čase vybrať si všetky nasporované prostriedky, vrátane štátnej prémie.

Takto získané finančné prostriedky môžu sporiteľovi poslúžiť na ďalšie potreby či investície, čím sa stavebné sporenie stáva vítaným a flexibilným nástrojom úspor.

Ako funguje stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je jedinečná forma sporenia, ktorá spája systematické ukladanie finančných prostriedkov so schopnosťou získať neskôr výhodný úver. Ako presne funguje tento proces stavebného sporenia? Od začiatku až po koniec, stavebné sporenie má svoje jasné fázy, každá s definovanými pravidlami a cieľmi.

Na počiatku stavebného sporenia si sporiteľ stanoví cieľovú sumu, ktorú potrebuje na realizáciu svojich bývacích plánov. Táto suma je kľúčová, pretože na základe nej uzatvára zmluvu o stavebnom sporení. Samotné stavebné sporenie sa skladá z dvoch hlavných fáz:

 • fázy sporenia
 • fázy úverovania

V prvej fáze, fáze sporenia, sporiteľ systematicky vkladá finančné prostriedky na svoj účet stavebného sporenia. Tieto vklady sú zhodnocované úrokom a každý produkt má stanovenú odporúčanú minimálnu výšku mesačného vkladu.

Okrem pravidelných vkladov je možné uskutočňovať aj mimoriadne vklady. Počas tohto obdobia sa na účet môže pripisovať aj štátna prémia, ktorá sa úročí rovnakým spôsobom ako vklady na stavebné sporenie.

Po dosiahnutí minimálnej nasporenej sumy a splnení stanovených podmienok sa pre sporiteľa začína druhá fáza, fáza úverovania. V tejto fáze sporiteľ získa stavebný úver z fondu stavebného sporenia, ktorý pozostáva zo všetkých prostriedkov na sporiteľských účtoch, splátky už poskytnutých úverov a ďalších voľných zdrojov sporiteľne.

ako funguje stavebné sporenie
Každý typ úveru má stanovené špecifické podmienky a umožňuje sporiteľovi naplniť jeho sny o bývaní bez finančnej záťaže.

Štátna prémia a stavebné sporenie

Štátna prémia predstavuje dôležitý aspekt stavebného sporenia, ktorý poskytuje štátna podpora pre tých, ktorí sa rozhodnú systematicky investovať do svojich cieľov v bývaní. Ide o finančný príspevok, ktorý štát pripisuje na účet stavebného sporiteľa raz ročne na základe výšky vkladov za daný kalendárny rok.

Výška štátnej prémie stavebného sporenia sa vypočíta podľa definovaného vzorca uvedeného v platnom zákone o stavebnom sporení.

Prečo využiť stavebné sporenie? Existuje niekoľko dôvodov:

 • Flexibilita a prispôsobivosť: Každý klient si môže určiť výšku vkladu a jeho frekvenciu podľa svojich súčasných finančných možností a plánov.
 • Možnosť získať štátnu prémiu: V roku 2024 je štátna prémia vo výške 7 % z ročných vkladov, pričom maximálna výška prémie je 70 eur ročne.
 • Zmluva o stavebnom sporení: Podpísaním zmluvy o stavebnom sporení získa sporiteľ v budúcnosti možnosť požiadať o stavebný úver na financovanie svojho bývania alebo bývania pre deti.
 • Fixná úroková sadzba: Stavebný úver ponúka istotu fixnej a nemennej úrokovej sadzby až do jeho úplného splatenia, čo zabezpečuje stabilné mesačné splátky počas celej doby splácania.

Zmluva o stavebnom sporení môže byť prémiovo zvýhodnená, pričom každý klient môže mať viacero zmlúv, ale len jednu z nich zvýhodnenú.

Štátna prémia v predošlých rokoch

Výška prémie sa mení každý rok podľa aktuálnych pravidiel, ktoré štát stanovuje. Napr. pre roky 2016 až 2018 bola štátna prémia 5,0 % z prémiovo účinného vkladu, zatiaľ čo pre rok 2015 bola 5,5 %. V roku 2014 bola stanovená na 8,5 % z ročného vkladu a pre rok 2013 bola 11,5 % z vkladov sporiteľa.

Percentuálna hodnota ročného vkladu potrebného na získanie štátnej prémie sa v minulých rokoch menila. Sedempercentná hodnota bola najvyššia v porovnaní s poslednými deviatimi rokmi.

Vo všeobecnosti najvyššia hodnota výšky vkladu stavebného sporenia dosiahla 12,5 %. Túto hodnotu bolo možné dosiahnuť napríklad v rokoch 2009 a 2010. Naopak, najnižšia hodnota 2,5 % platila od roku 2019 až do roku 2023.

Maximálna suma štátnej prémie bola v období od roku 2009 do roku 2018 o niečo nižšia, konkrétne 66,39 eur. Dôvodom bola konverzia slovenských korún na eurá, ktorá vyžadovala zaokrúhlenie sumy až v roku 2019.

Podľa ministerstva financií nemá návrh žiadneho opatrenia vplyv na verejné financie. Jeho účelom je len oznámiť percentuálnu výšku štátnej prémie pre nasledujúci kalendárny rok. Skutočný vplyv na rozpočet sa prejaví až v roku 2025, keď bude prémia za rok 2024 vyplatená.

Výška vkladu na stavebné sporenie

Získať štátnu prémiu vo výške 70 eur je podmienené určitou ročnou výškou vkladu na stavebné sporenie. Tento rok je táto suma stanovená na 2 800 eur, no očakáva sa, že pre budúci rok klesne na 1 000 eur. Táto zmena prináša dobrú správu pre mnohých stavebných sporiteľov, ktorí mali v minulosti problémy dosiahnuť túto pomerne vysokú hranicu.

Okrem vkladu sú na získanie štátnej prémie stanovené aj ďalšie podmienky a pravidlá. Medzi hlavné z nich patrí:

 • Celú výšku štátnej prémie získa človek len v prípade, ak o ňu požiada v prvom polroku. V prípade, že by si požiadal o prémiu v druhom polroku, nárokuje si len polovicu, teda 35 eur.
 • Na získanie štátnej prémie nesmie príjem presahovať 1,3-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.
 • Štátna prémia sa pripíše na účet stavebného sporenia a nezávisí od dane z príjmov.
 • Ak niektoré podmienky týkajúce sa štátnej prémie uvedené v zákone nebudú dodržané, sporiteľ na ňu stratí nárok.

Stavebný úver a hodnotiace číslo

Stavebný úver predstavuje právny nárok, ktorý má stavebný sporiteľ v súlade so Zákonom o stavebnom sporení. Tento právny nárok vzniká po splnení dohodnutých podmienok zmluvy o stavebnom sporení a podmienok poskytnutia stavebného úveru.

Podmienky na poskytnutie stavebného úveru sú:

 • Uplynutie minimálnej doby sporenia stanovenej pre daný typ stavebného sporenia uvedený v zmluve.
 • Nasporená suma na účte stavebného sporiteľa musí dosiahnuť minimálnu výšku stanovenú pre daný typ sporenia.
 • Hodnotiace číslo, ktoré vyjadruje úroveň participácie sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia, musí dosiahnuť minimálnu hodnotu stanovenú stavebnou sporiteľňou pre daný typ sporenia.

Stavebný úver môže byť poskytnutý v maximálnej výške, ktorá sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou k dátumu pridelenia cieľového úveru.

Hodnotiace číslo je ukazovateľom kvality sporenia, ktorý zabezpečuje spravodlivé poradie pri pridelení cieľových súm. Toto číslo sa zvyšuje na základe výšky mesačných vkladov, cieľovej sumy a pravidelnosti vkladov.

stavebný úver
Medziúver je alternatívou, ktorú môže sporiteľ využiť ako dočasné riešenie financovania, ak ešte nesplnil podmienky na získanie riadneho stavebného úveru. Poskytuje možnosť využiť výhodnú príležitosť na nákup nehnuteľnosti až do momentu splnenia podmienok na riadny stavebný úver. Je dôležité mať na pamäti, že úroky sú platené z celej cieľovej sumy.

Oplatí sa stavebné sporenie?

V súčasnom období vysokých úrokov a turbulentným vývojom na finančných trhoch, klienti často hľadajú najvýhodnejšie spôsoby usporiadania svojich financií. Medzi otázky, ktoré sa často objavujú, patria rozhodnutia týkajúce sa toho, kam si uložiť peniaze, ktorá banka ponúka najlepšie podmienky a či sa oplatí stavebné sporenie.

Stavebné sporenie a stavebný úver majú na Slovensku dlhú tradíciu. Predtým bolo možné uzatvoriť zmluvy s tromi stavebnými sporiteľňami:

 • ČSOB stavebnou sporiteľňou
 • Wūstenrot stavebnou sporiteľňou
 • Prvou stavebnou sporiteľňou

Avšak v súčasnosti je možné uzatvoriť novú zmluvu len cez Prvú stavebnú sporiteľňu, keďže ČSOB a Wūstenrot ukončili svoju činnosť a spravujú iba existujúce zmluvy.

Stavebné sporenie a stavebný úver prešli od svojho vzniku niekoľkými zmenami, najmä čo sa týka ich výhodnosti. Napriek tomu existuje veľká skupina klientov, ktorí ich využívajú, buď preto, že im boli založené rodičmi, alebo preto, že si myslia, že ide o vhodnú formu investície.

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

Avšak, je dôležité sa zamyslieť nad ich súčasnou výhodnosťou – oplatí sa teda stavebné sporenie? Z pohľadu sporenia bolo hlavnou výhodou získanie štátnej prémie. Avšak v súčasnosti je maximálna suma tejto prémie 70 eur, čo znamená, že je potrebné ročne vložiť aspoň 2 800 eur, aby sa mohla táto suma dosiahnuť. Taktiež je podmienená niekoľkými ďalšími faktormi, ako je príjem sporiteľa a dĺžka sporenia.

Pokiaľ ide o úrokové sadzby, stavebné sporenie neponúka príliš atraktívne zhodnotenie. Aj keď existujú určité úrokové bonusy, ich hodnota sa postupne znižuje a celkový výnos sporenia je v porovnaní s inými formami investícií pomerne nízky.

V tomto kontexte sa stáva, že alternatívne formy investícií, ako napríklad podielové fondy či indexové fondy, ponúkajú vyššie výnosy a menej rizika. Aj keď majú stavebné úvery svoje obmedzenia, ako napríklad typ prijímaného príjmu, sú v súčasnosti zaujímavou alternatívou pre financovanie nehnuteľností v čase vysokých cien.

Pri tom, či sa oplatí stavebné sporenie, je dôležité zvážiť všetky možnosti a rozhodnúť sa podľa aktuálnej situácie a individuálnych potrieb.

Sporenie Lišiak a jeho benefity

EXTRA úročenie vkladovKlient môže využiť možnosť sporenia s EXTRA úročením a zvýšiť tak zhodnotenie svojich úspor až na úroveň 2,3 % ročne.
K dispozícii kedykoľvekS online stavebným sporením Lišiak má klient neobmedzený prístup ku svojmu účtu, a to aj pohodlne z domu prostredníctvom portálu mojaPSS.
Bez poplatkovPri tomto sporení sa neplatia žiadne poplatky za uzatvorenie zmluvy, vklady, výbery ani vedenie účtu.

Pre koho je stavebné sporenie Lišiak určené?

 • Pre tých, ktorí si chcú sporiť bez obmedzenia. Stavebné sporenie Lišiak umožňuje flexibilne a bez obmedzenia zvoliť výšku a frekvenciu vkladov podľa potrieb a možností.
 • Pre tých, ktorí študujú a chcú si odkladať zarobené peniaze z brigád. Stavebné sporenie Lišiak poskytuje flexibilné a bezpečné zhodnotenie úspor.

Viac o stavebnom sporení Lišiak

Štátna prémiaStavebné sporenie Lišiak neumožňuje získanie štátnej prémie. Ak chce klient túto výhodu využiť, musí si vybrať inú variantu stavebného sporenia.
Obmedzenie počtu zmlúvV tejto tarife je možné mať uzatvorenú iba jednu zmluvu. Ak ju klient zruší, ďalšiu si môže uzatvoriť až po šiestich mesiacoch.
Ochrana nasporených prostriedkovÚspory v stavebnom sporení Lišiak sú chránené zákonnou ochranou vkladov až do výšky 100 000 eur.
sporenie Lišiak
Pri stavebnom sporení Lišiak klient neplatí žiadne poplatky za uzatvorenie zmluvy, vedenie účtu, vklady ani výbery.

Moja PSS Lišiak

MojaPSS Lišiak predstavuje doplnkovú službu, ktorú poskytuje PSS ku klientovej zmluve o stavebnom sporení, úvere alebo inej zmluve uzatvorenej v PSS. Táto moderná služba umožňuje klientovi elektronickú komunikáciu so stavebnou sporiteľňou cez portál mojaPSS.

Vďaka mojaPSS Lišiak získa klient online prístup ku svojim účtom a účtom svojich detí, pričom vystupuje ako ich zákonný zástupca. Na portáli nájde klient elektronické výpisy a aktuálne informácie o stavebnom sporení či úveroch, ktoré má uzatvorené v PSS.

Štátna prémia a PSS

Stavebný sporiteľ má nárok na štátnu prémiu každý rok počas trvania sporenia na zmluvu, ak splní podmienky stanovené zákonom. Ak má sporiteľ viacero zmlúv, prémia sa poskytne len na tú, ktorú sporiteľ vyhlási ako prémiovo zvýhodnenú, pričom takéto vyhlásenie je možné meniť len raz ročne.

Nárok na štátnu prémiu v PSS nezaniká, ak sporiteľ zruší zmluvu v čase od 2 do 6 rokov od jej uzatvorenia a použije prostriedky na stavebné účely, alebo ak po 6 rokoch od uzatvorenia zmluvy neobdrží stavebný úver.

Stavebná sporiteľňa poskytuje prémie na základe stanovených pravidiel a postupov. V prípade výpovede zmluvy sa prémia vracia do štátneho rozpočtu.

Nárok na prémiu zaniká, ak sporiteľ neposkytne dostatočné dôkazy o účele využitia finančných prostriedkov alebo ak poskytne falošné doklady. Ak bola stavebnému sporiteľovi vyplatená štátna prémia v PSS neoprávnene, je povinný ju vrátiť a tá sa následne vracia do štátneho rozpočtu.

PSS môže stanoviť lehotu, v ktorej je sporiteľ povinný preukázať účel celej cieľovej sumy. Ak je prémia vrátená do štátneho rozpočtu z dôvodu nezdokladovania účelu použitia finančných prostriedkov, môže stavebná sporiteľňa požadovať vrátenie tejto sumy od stavebného sporiteľa.

Zrušenie stavebného sporenia PSS a poplatok

Stavebný sporiteľ má právo kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu o stavebnom sporení po zaplatení príslušných poplatkov. Poplatky sa však po výpovedi nevracajú. Výpoveď musí obsahovať pokyny stavebného sporiteľa ohľadom vyplatenia nasporenej sumy v súlade so zákonnými ustanoveniami pre bezhotovostné platby.

Stavebná sporiteľňa môže vypovedať zmluvu z rôznych dôvodov, vrátane porušenia zmluvných podmienok zo strany sporiteľa, nedodržania platných právnych predpisov, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu jej záujmov.

Splatnosť výpovedi, teda zrušenia stavebného sporenia PSS, je mesiac od jej doručenia druhej strane, okrem niektorých výnimiek. Po uplynutí lehoty musí PSS vyplatiť nasporenú sumu do troch mesiacov od doručenia výpovede do ústredia stavebnej sporiteľne.

Poplatky za zrušenie stavebného sporenia v PSS

 • Do 6 rokov od dátumu uzavretia zmluvy: 99,00 eur
 • Po 6 rokoch od dátumu uzavretia zmluvy: Bezplatne
 • V tarife U1, U2 a U3: 129,00 eur
 • V IT tarife: Bezplatne
 • Zrýchlená výplata po výpovedi do 8 pracovných dní od doručenia výpovede do ústredia PSS: 20,00 eur

V prípade zmlúv uzatvorených pred určitými dátumami môže mať sporiteľ nárok na bonus vo forme časti úrokov, ktoré získal do istej dátumovej hranice. Toto právo na bonus sa však v niektorých prípadoch zrušilo od určitého dátumu. Navrhujú sa aj podmienky pre situácie, ako je výpoveď zmluvy po smrti sporiteľa alebo v prípade porušenia zmluvných podmienok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang