Aký budem mať dôchodok a koľko sporiť – výpočet, kalkulačka

Dôchodok je jednou z najdôležitejších tém, ktorým by sa ľudia mali venovať už v mladšom veku. Je dôležité mať na pamäti, že dôchodok je dlhodobým cieľom, ktorého dosiahnutie si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. Ako si vypočítať dôchodok a kde nájsť kalkulačku na výpočet dôchodku?

Získanie dôchodku je dlhodobý proces a vyžaduje plánovanie už od začiatku pracovného života. Je dôležité venovať dostatočnú pozornosť financiám a informovať sa o rôznych možnostiach týkajúcich sa budúceho dôchodku.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Dôchodok je dlhodobým cieľom, ktorý si vyžaduje dostatok financií.
 • Plánovanie a sporenie na dôchodok by sa malo začať už v mladosti.
 • Presný výpočet dôchodku je zložitý, avšak existujú online kalkulačky na približný odhad.
 • Faktory ovplyvňujúce výšku dôchodku sú napríklad príjmy, dĺžka práce, sporenie, systém v krajine alebo investovanie.
 • V roku 2023 bola minimálna výška dôchodku pre osoby nad 65 rokov 207,20€, avšak výška je stanovená zákonom a každoročne sa mení.

Aký budem mať dôchodok?

Presné vypočítanie budúceho dôchodku je zložité, pretože závisí od mnohých premenných. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú, aký bude mať človek dôchodok. Toto sú niektoré z nich:

 1. Výška príjmov

  Prvým faktorom je výška príjmov počas pracovného života. Ak mal niekto vysoký príjem, pravdepodobne bude mať aj vyšší dôchodok.

 2. Dĺžka pracovného života

  Druhým faktorom je dĺžka pracovného života. Je logické, že čím dlhšie človek pracoval, tým väčší dôchodok si zaslúži.

 3. Ročné sporenie

  Ďalším dôležitým faktorom je ročné sporenie. Čím viac peňazí si človek uloží do dôchodkového fondu, tým vyšší dôchodok bude mať.

  Existuje niekoľko sporení, ako napríklad dobrovoľné penzijné sporenie. Každý si musí vybrať spôsob sporenia, ktorý mu najviac vyhovuje a zabezpečí ho na jeho dôchodkové roky.

 4. Dôchodkový systém v danej krajine

  Ďalším aspektom je samotný dôchodkový systém v danej krajine. Každá krajina má vlastné pravidlá a podmienky, ktoré ovplyvňujú výšku dôchodku.

  Je potrebné tieto podmienky dôkladne preskúmať a byť informovaný o aktuálnych zákonoch a predpisoch týkajúcich sa dôchodku.

 5. Spôsob investovania finančných prostriedkov

  Vplyv na veľkosť dôchodku má aj spôsob investovania finančných prostriedkov počas pracovného života. Dobrá finančná stratégia môže prispieť k zvýšeniu výnosov a neskôr aj k vyššiemu dôchodku.

  Preto je dôležité vybudovať si dostatočné finančné rezervy a investovať múdro, aby bolo možné dosiahnuť optimálne výnosy v dlhodobom horizonte.

Podľa odborníkov by mali ľudia sporiť aspoň 10% z príjmov každý mesiac, aby dosiahli dostatočne vysoký dôchodok. Tento percentuálny podiel závisí od momentálnej finančnej situácie a individuálnych preferencií.

Existujú rôzne kalkulačky na výpočet dôchodku, ktoré môžu poskytnúť odhad, aký bude mať človek dôchodok na základe dnešných príjmov a sporení.

Tieto kalkulačky sú dostupné na internete a je možné ich použiť na vyhodnotenie súčasného finančného stavu a plánovanie na budúcnosť.

Keď ide o zložité aspekty dôchodkového plánovania a správy finančných prostriedkov, je vhodné vyhľadať odborníka.

Kalkulačka na výpočet dôchodku – ako si vypočítať dôchodok?

Kalkulačka na výpočet dôchodku sa v dnešnej dobe stáva dôležitým nástrojom. S narastajúcim vekom ľudí a demografickými zmenami je nevyhnutné mať presnú predstavu o budúcom dôchodku.

Vzorec na výpočet dôchodku umožňuje jednotlivcom získať odhad finančného zabezpečenia po ukončení pracovnej kariéry.

Faktory ovplyvňujúce výšku dôchodku

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku dôchodku, vrátane veku odchodu do dôchodku, počtu odpracovaných rokov, výšky príjmu počas pracovného života a sociálne zákony platné v danej krajine. Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov?

Kalkulačka na výpočet dôchodku berie do úvahy tieto faktory a vykonáva potrebné výpočty, aby poskytla užívateľovi informácie týkajúce sa jeho očakávaného dôchodku.

Faktor inflácie

Pri výpočte dôchodku je dôležité vziať do úvahy aj faktor inflácie, ktorý môže mať významný vplyv na hodnotu peňazí v budúcnosti. Kalkulačky na výpočet dôchodku by mali mať možnosť výpočtu s ohľadom na infláciu, aby získané výsledky odzrkadľovali skutočné hodnoty.

Kalkulačky môžu tiež poskytnúť odporúčania, ako zvýšiť výšku dôchodku. Môže ísť o tipy ako investovať do dôchodkových fondov, nehnuteľností alebo iných finančných nástrojov. Tieto odporúčania majú za cieľ podporiť užívateľov, aby plánovali finančnú budúcnosť a zabezpečili si dostatočné zdroje počas dôchodku.

Navyše, kalkulačky na výpočet dôchodku môžu slúžiť aj ako vzdelávacie nástroje. Pomáhajú užívateľom porozumieť zložitosti dôchodkového systému a poskytnúť informácie o dôležitých pojmoch, ako sú dôchodkový vek, sociálne poistenie a rôzne dôchodkové programy.

V súčasnosti je mnoho webových stránok a aplikácií, ktoré ponúkajú kalkulačky na výpočet dôchodku. S rastúcim záujmom o finančnú nezávislosť a zabezpečenie, je dôležité vybrať si dôveryhodný zdroj informácií a kalkulačiek.

Keď ide o zložité aspekty dôchodkového plánovania a správy finančných prostriedkov, je vhodné vyhľadať odborníka.

Aký je minimálny dôchodok?

Minimálny dôchodok je sociálna dávka, ktorá má zabezpečiť dostatočnú životnú úroveň pre osoby, ktoré si nedokážu zabezpečiť primeraný príjem v dôchodkovom veku.

Tento typ dávky je určený pre osoby, ktoré nemajú právo na vyšší dôchodok z dôvodu nedostatočných odpracovaných rokov alebo nízkeho príjmu počas pracovného života.

Výška minimálneho dôchodku je stanovená zákonmi a rozhoduje o nej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že sa táto suma mení každoročne, je dôležité mať aktuálne informácie týkajúce sa tejto sociálnej dávky.

Na Slovensku sa minimálny dôchodok odvíja od tzv. životného minima, ktoré je stanovené pre rôzne kategórie obyvateľstva, vrátane dôchodcov.

V roku 2021 malo životné minimum pre dôchodcov starších ako 65 rokov výšku 214,32€ mesačne. Minimálny dôchodok pre tieto osoby je stanovený na 207,20€ mesačne. Pre dôchodcov vo veku 60 až 64 rokov je minimálny dôchodok 198,35€ mesačne.

V prípade, že má dôchodca nárok na vyšší dôchodok ako minimálny, dostáva rozdiel medzi týmito dvoma sumami. Napríklad ak je vyšší dôchodok stanovený na 250€ mesačne a minimálny dôchodok je 207,20€ mesačne, dôchodca dostáva rozdiel vo výške 42,80€.

Treba však zdôrazniť, že výška minimálneho dôchodku nestačí na zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne počas dôchodku. Preto je dôležité mať okrem dôchodku aj iné formy príjmu alebo si dopriať včasné pravidelné sporenie alebo investovanie, aby si bolo možné počas dôchodkových rokov užiť väčší komfort.

Vďaka pasívnemu investovaniu a sporeniu je možné ísť do predčasného dôchodku a užívať si život naplno.

Spôsoby ako investovať

Už v skoršom veku je dôležité si zvoliť správny spôsob investovania, aby bolo možné zabezpečiť stabilitu a bezstarostnosť počas dôchodku a taktiež aj pasívny príjem, a tým možnosť predčasného odchodu do dôchodku. Existuje niekoľko oblastí, do ktorých je možné investovať pred dôchodkovým vekom:

Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť zabezpečenie pasívneho príjmu. Jedným z najznámejších je investovanie do akcií, fondov či nehnuteľností. Tieto investície prinášajú výnosy vo forme dividend, úrokovej sadzby alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Investovanie do nízkonákladových ETF fondov je atraktívnou alternatívou pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu, transparentnosť, nízke náklady a flexibilitu. Medzi najlepšie ETF fondy patrí bezpochyby S&P 500. Pri pohľade na graf S&P 500 je vidieť, že index dosahuje priemerné zhodnotenie 10% ročne.

Cez koho investovať a prilepšiť si na dôchodok?

Existuje množstvo spoločností – tzv. brokerov, ktoré sú sprostredkovateľmi medzi investorom a trhovými burzami. Na Slovensku patria medzi najznámejších brokerov spoločnosti XTB, Portu alebo eToro.

XTB

Spoločnosť XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie. Má veľmi nízke poplatky a v prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmoSkúsenosti XTB zabezpečujú pre užívateľov prehľadnosť, jednoduchosť a dostupnosť platforiem.

Portu.sk

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Portu ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Portu recenzie sú predovšetkým pozitívne vďaka dobrým výnosom, transparentným poplatkom a iným aspektom.

eToro

Spoločnosť eToro zatiaľ neposkytuje podporu v slovenskom jazyku, no ponúka rôzne spôsoby investícií, má nízke a transparentné poplatky a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Vzhľadom na neistotu budúcnosti je dôležité vedieť, ako si vypočítať dôchodok, myslieť dopredu a plánovať si dôchodok zavčasu.

Ak sa stanovia ciele a bude sa pravidelne sporiť, je väčšia šanca dosiahnuť dôstojný dôchodok a vychutnať si zaslúžený oddych v starobe.

Preto by ľudia mali čo najskôr začať získavať finančné poradenstvo, aby si mohli správne vyhodnotiť možnosti a plánovať budúci dôchodok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang