Americká hypotéka – čo je to bezúčelová hypotéka?

Pokiaľ ide o hypotéky, ľudia majú k dispozícii širokú škálu možností. Jednou z nich, ktorá sa často prehliada, je americká hypotéka, resp. bezúčelová hypotéka. Tento druh hypotéky možno použiť na rôzne účely, teda na čokoľvek, čo človek potrebuje. Ako funguje americká hypotéka? A kto ju môže využiť?

Bezúčelová hypotéka má svoje výhody aj nevýhody. Tento druh hypotéky sa dá získať na viacerých miestach. Článok poskytne niekoľko tipov pre tých, ktorý o americkej hypotéke uvažujú.

Čo znamená, že americká hypotéka je bezúčelová?

Bezúčelová hypotéka je typ úveru, pri ktorom sa nevyžaduje, aby dlžník uviedol účel úveru. Tento typ úveru sa používa na rôzne druhy investovania, ako sú rekonštrukcie, opravy alebo nákupy nehnuteľností ako sú aj lacné mobilné domy, ale aj kúpa auta a iné. V niektorých prípadoch ho môžu využiť aj jednotlivci, ktorí majú problémy so získaním tradičného úveru z dôvodu zlej úverovej histórie alebo iných finančných problémov.

Americká hypotéka vyžaduje často zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou, napr. domom. Bezúčelové hypotéky sa zvyčajne ponúkajú s vyššími úrokovými sadzbami ako tradičné úvery, pretože veritelia musia prevziať vyššie riziko, aby mohli tento úver ponúknuť. Naopak, táto hypotéka má úrokovú sadzbu nižšiu než spotrebný úver.

Okrem toho neúčelové hypotéky môžu mať kratšie lehoty splatnosti. Americká hypotéka nie je vhodná pre každého. Tak ako pri každom úvere, aj pri bezúčelovej hypotéke by mali dlžníci pred jej čerpaním dôkladne zvážiť svoje možnosti, pretože môže mať vysoké úrokové sadzby aj kratšie lehoty splatnosti.

Podmienky hypotéky

Bezúčelová hypotéka je typ úveru, ktorý je určený na pomoc pri kúpe a financovaní nehnuteľnosti bez obmedzenia spôsobu použitia peňazí. Je to úver, ktorý možno použiť na akýkoľvek účel vrátane kúpy domu, nákupu podniku, investovania do akcií, dlhopisov alebo iných finančných produktov, alebo dokonca na zaplatenie školného na vysokej škole aj účtov za lekárske ošetrenie.

Na rozdiel od tradičných hypoték, ktoré vyžadujú, aby ľudia preukázali, že pôžičku použijú na konkrétny účel, neúčelové hypotéky nevyžadujú žiadne doklady týkajúce sa spôsobu použitia peňazí.

Americká hypotéka sa zvyčajne ponúka v dvoch formátoch, a to s pevnou úrokovou sadzbou a s nastaviteľnou úrokovou sadzbou. Prvé sa zvyčajne ponúkajú s pevnou úrokovou sadzbou na celú dobu trvania úveru, zatiaľ čo neúčelové hypotéky s nastaviteľnou úrokovou sadzbou umožňujú dlžníkovi upravovať úrokovú sadzbu počas trvania úveru.

Na získanie americkej hypotéky je väčšinou potrebné zabezpečiť tento úver majetkom, napr. nehnuteľnosťou. Aby sa dlžníci mohli kvalifikovať na bezúčelovú hypotéku, musia mať zvyčajne dobré úverové skóre a stabilný príjem.

Dlžníci musia niekedy predložiť dokumenty, ako sú výplatné pásky, bankové výpisy a daňové priznania. Celkovo musia preukázať dobrú finančnú situáciu. Napokon je väčšinou nutné pristúpiť na vyššiu úrokovú sadzbu.

Bezúčelová hypotéka môže byť skvelou voľbou pre ľudí, ktorí potrebujú do niečoho súrne investovať, ale nechcú byť obmedzovaní v spôsobe použitia peňazí. Dlžníci by si však mali uvedomiť, že neúčelové hypotéky môžu mať rôzne obmedzenia, a preto je dôležité porovnať rôzne možnosti a nájsť tú, ktorá najlepšie vyhovuje individuálnej finančnej situácii jednotlivca.

Hypotekárny úver a bezúčelový hypotekárny úver

Hypotekárny úver je druh úveru, ktorý sa používa na kúpu nehnuteľnosti. Tento úver je zabezpečený samotnou nehnuteľnosťou, čo znamená, že ak dlžník nespláca, veriteľ môže nehnuteľnosť prevziať. Hypotekárne úvery sú zvyčajne dlhodobé úvery, pričom doba splácania často trvá až 30 rokov.

Pri žiadosti o hypotekárny úver je väčšinou treba poskytnúť informácie o príjme, histórii zamestnania, úverovom hodnotení a majetku. Veriteľ potom preskúma finančný profil žiadateľa a rozhodne o maximálnej výške úveru, ktorú je ochotný ponúknuť. Výška úveru bude závisieť od výšky akontácie, úrokovej sadzby a doby splatnosti úveru.

Akontácia je zvyčajne najväčším počiatočným nákladom spojeným s hypotekárnym úverom. Je to suma peňazí, ktorú je nutné vopred zaplatiť, aby sa zabezpečil úver. Zálohová platba sa môže pohybovať približne od 10 do 20 % celkovej výšky úveru v závislosti od úverového skóre a úverového programu, o ktorý je požiadané.

Úroková sadzba je percento úveru, ktoré treba ročne zaplatiť za vypožičané peniaze. Úrokovú sadzbu určuje veriteľ. Čím vyššia je úroková sadzba, tým drahšia bude pôžička z dlhodobého hľadiska.

Doba splatnosti úveru je doba, počas ktorej sa bude úver splácať. Lehoty splatnosti úveru môžu byť 1 až 30 rokov. Čím kratšia je doba splatnosti úveru, tým vyššie sú mesačné splátky, ale tým nižšie sú celkové náklady na úver.

Pred podpísaním hypotekárneho úveru je nutné pozorne si prečítať podmienky. Ak je niečo nie je jasné, treba sa určite opýtať. Vždy je dobré poobzerať sa po najvýhodnejšej ponuke. Hypotekárny úver je veľký záväzok, preto je dôležité pred podpisom porozumieť všetkým podrobnostiam.

Americká hypotéka môže poslúžiť aj ako pôžička na bývanie.

Ak chce žiadateľ úveru voľnosť vo využití financií, dobrou voľbou je práve bezúčelový hypotekárny úver. Aj tento úver je nutné niečím zabezpečiť, napr. nehnuteľnosťou, a má vyššiu úrokovú sadzbu. Ponúka však výber účelu, na ktorý peniaze poputujú.

Pôžička na bývanie – americká hypotéka

Pôžička na bývanie môže mať rôzne formy. Najčastejšie ide o obyčajnú hypotéku, no existuje viac druhov. Na zaplatenie bývania, jeho vylepšenie alebo iné investovanie v rámci domu či bytu, je možné využiť aj americkú hypotéku, teda bezúčelový hypotekárny úver.

Tento typ úveru sa môže použiť na kúpu domu, pozemku alebo bytovej jednotky. Neúčelovú hypotéku možno použiť aj na vylepšenie existujúceho domu, napríklad na prístavbu izby, modernizáciu kuchyne alebo dokonca na rekonštrukciu celého domu.

Kto poskytuje bezúčelové hypotéky?

Pokiaľ ide o bezúčelové hypotéky, poskytovateľom týchto typov úverov sú zvyčajne banky. Ponúkajú rôzne typy a podmienky úverov. Podmienky hypotéky sa líšia v závislosti od veriteľa, ale zvyčajne zahŕňajú pevnú úrokovú sadzbu, pevnú dobu splácania a pevnú mesačnú splátku.

Pri hľadaní neúčelovej hypotéky je dôležité poobzerať sa po najlepších podmienkach a sadzbách. Rôzni veritelia majú rôzne požiadavky. Je dôležité pozorne si prečítať úverové dokumenty a porozumieť všetkým podmienkam.

Bezúčelovú hypotéku poskytujú väčšinou banky.

Aj banky na Slovensku poskytujú americkú hypotéku. Možností je viacero a každý si môže vybrať bankovú spoločnosť, ktorá mu najviac vyhovuje. Je dobré urobiť si prieskum a skontrolovať všetky podmienky hypotéky. Na webových stránkach bánk je často k dispozícii hypotekárna kalkulačka.

VÚB – hypotéka

VÚB banka poskytuje tzv. Bezúčelovú hypotéku, pri ktorej nie je potrebné preukazovať žiadne doklady o účele úveru. Ponúkajú úrokovú sadzu 4,39 % a peniaze môžu ísť na čokoľvek. Ak má človek záujem o ich americkú hypotéku, na stránke banky vub.sk sa dá požiadať o telefonát s informáciami.

Človek má tiež možnosť využiť ich Hypotekárnu kalkulačku, aby získal prehľad o tom, čo vlastne poskytujú. Dá sa požičať až 500 000 €.

Slovenská sporiteľňa – hypotéka

Slovenská sporiteľňa (SLSP) ponúka tiež určitý typ americkej hypotéky. Nazýva sa Hypotéka bez prekážok a dá sa dohľadať na stránke banky slsp.sk. Úroková sadzba sa pohybuje už od 4,49 % a pri výške úveru do 70 % hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti nie je nutné doložiť účel hypotéky.

To znamená, že ak si človek požičia od banky sumu len do výšky 70 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorú založil, banka nebude vyžadovať doložiť účel, na ktorý budú peniaze využité. Hypotéka sa teda pod touto podmienkou môže využiť na akýkoľvek účel, napr. aj ako pôžička na bývanie.

Aj táto hypotéka od Slovenskej sporiteľne môže slúžiť ako americká hypotéka. SLSP kalkulačka podľa individuálnych údajov žiadateľa a požadovanej výšky úveru spočíta, na aký počet rokov sa dá splátka rozdeliť. Od SLSP sa dá požičať až 66 400 €.

Výpočet hypotéky SLSP

Slovenská sporiteľňa poskytuje typ americkej hypotéky, pri ktorom nie je potrebné preukázať účel úveru. Stačí si požičať sumu do podmienenej výšky a účel, na ktorý pôjdu peniaze, nie je obmedzený. Na stránke banky slsp.sk je možné urobiť aj výpočet hypotéky SLSP, a to na hypotekárnej kalkulačke, ktorá sa nachádza nižšie na stránke banky.

Tatra banka – hypotéka

Tatra banka ponúka Americkú hypotéku Tatra banka, ktorú poskytuje bez dokladovania účelu využitia peňazí. Úroková sadzba sa dá získať už od 4,59 %. Ide o úver na čokoľvek. Čiže akúkoľvek sumu si človek od banky požičia, môže ju využiť podľa svojho uváženia.

Informácie o bezúčelovej hypotéke od Tatra banky sa dajú nájsť na ich stránke tatrabanka.sk. Okrem toho sa tam nachádza Kalkulačka pre Americkú hypotéku Tatra banky. Táto americká Tatra banka hypotéka poslúži na akýkoľvek účel, ktorý potrebuje investíciu. Požičať sa dá až 500 000 €.

Unicredit bank – bezúčelová hypotéka?

Unicredit bank ponúka zvláštny typ úveru nazvaný Hypoúver Invest, ktorý môže sčasti slúžiť ako americká hypotéka. Účel úveru sa dá kombinovať s bezúčelovým úverom v prípade, že výška vypožičanej sumy nepresahuje 80 % z hodnoty zabezpečeného majetku. V tom prípade sa dá použiť 40 % z vypožičanej sumy bez dokladu účelu.

V Unicredit bank sa dá požičať minimálne 3 300 € a maximálne 90 % z hodnoty majetku, ktorý bude založený.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang