Bezpečnosť na internete – rodičovská kontrola, čo treba vedieť

V dnešnej dobe, kedy je internet neoddeliteľnou súčasťou života človeka je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dbať na bezpečnosť na internete. Hrozby číhajú na každom kroku a nevedomosť môže stáť veľa. Ako sa na internete chrániť, ako minimalizovať riziká a aké sú aspekty bezpečnosti na internete, od ochrany osobných údajov až po boj proti kybernetickej kriminalite je predmetom tohto článku.

Internet dnes už možno nájsť v každej domácnosti, používajú ho dospelí i deti. Avšak práve deti sú najviac ohrozené rôznymi internetovými hrozbami. Vďaka funkcii rodičovskej kontroly môžu rodičia ľahko skontrolovať, čo ich deti na internete sledujú a tiež zablokovať nevhodný obsah.


Obsah článku


K bezpečnosti na internete možno prispieť aj silným heslom

Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života v modernej dobe, používa sa na komunikáciu, transakcie a dokonca aj na zábavu. S rastúcim používaním internetu sa zvyšuje potreba venovať pozornosť jeho bezpečnosti.

 • Pre bezpečnosť na internete treba aktivovať ochranné opatrenia na zníženie rizika kybernetických útokov, krádeže údajov a iných škodlivých činností. Kybernetické útoky môžu siahať od krádeže identity až po inštaláciu škodlivého kódu a vírusov do počítačov bez vedomia alebo povolenia majiteľa.
 • Medzi kroky, ktoré by používatelia mali podniknúť na zabezpečenie svojich online aktivít, patrí používanie bezpečných hesiel a nepoužívanie rovnakého hesla pre viacero účtov. K bezpečnosti na internete môže prispieť aj inštalácia antivírusového a antimalvérového softvéru do svojich zariadení a pravidelná aktualizácia operačných systémov.
 • Dnes je možné inštalovať antivírus zadarmo do počítača. Existuje množstvo možností pre bezplatné verzie antivírusových programov.
 • Okrem toho by si používatelia mali prečítať zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach, ktoré navštevujú a dbať na to, aké údaje zdieľajú. K bezpečnosti na internete prispieva aj používanie dvojfaktorového overovania a bezpečných protokolov pripojenia, ako je HTTPS, môže tiež pomôcť chrániť súkromie používateľov.
 • Podniky by si tiež mali nájsť čas na vyhodnotenie svojich bezpečnostných postupov a zaviesť správne protokoly. K bezpečnosti na internete môžu prispieť zásady týkajúce sa prístupu zamestnancov k citlivým údajom či dvojfaktorová autentifikácia pre firemné účty.
 • Pomôcť môžu aj protokoly bezpečného pripojenia pre webové aplikácie a ďalšie. Organizácie by mali mať tiež vypracovaný bezpečnostný plán pre prípad kybernetického útoku, aby sa znížili škody a skrátil čas potrebný na obnovu.

Bezpečnosť na internete by sa mala brať vážne. Všetci používatelia musia prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných, keď sú online.

Na internete číhajú počítačové vírusy aj zlodeji identity

Internet je v dnešnom svete mocným nástrojom. Nie vždy je však internet aj bezpečný. Internetové hrozby, ktoré nie je vždy ľahké odhaliť, môžu spôsobiť vážne škody, ak sa ponechajú bez kontroly. Preto sa treba oboznámiť s týmito potenciálnymi hrozbami.

 • Hrozby na internete majú mnoho podôb. Existujú škodlivé počítačové programy a vírusy, ktoré môžu infikovať počítač, spôsobiť zastavenie systému a potenciálne ohroziť dôležité informácie. Existujú aj podvody, ktoré sľubujú určitú odmenu, či už finančnú alebo inú, ale nakoniec sa skončia vysokou cenou.
 • Ďalšou hrozbou sú zlodeji identity, ktorí kradnú súkromné informácie a využívajú ich vo svoj prospech. A napokon, skutočné nebezpečenstvo pre nič netušiacich používateľov internetu predstavujú online predátori, ktorí môžu využiť informácie získané zo sociálnych sietí alebo iných zdrojov na spáchanie hrozných činov. Preto sa treba správať bezpečne na internete.

Ak totiž užívateľ nepracuje bezpečne na internete, môže to mať vážne následky. Počítač napadnutý vírusom, ukradnuté osobné údaje či finančné straty – to predstavuje len zlomok internetových hrozieb.

 • IP adresa hrá takisto dôležitú úlohu v bezpečnosti na internete a môže byť použitá ako nástroj na identifikáciu a ochranu zariadení a sietí. Je však dôležité mať na pamäti, že bezpečnosť sa vždy týka celej siete, nie len jednej časti, ako je IP adresa.

Preto je dôležité používať komplexné bezpečnostné opatrenia a správne nastaviť a spravovať všetky komponenty siete, vrátane IP adries.

Prijatie proaktívnych opatrení môže pomôcť znížiť riziko, že sa človek stane obeťou online hrozby. K bezpečnosti na internete možno prispieť pravidelným aktualizovaním antivírusového programu. Skontrolovať tiež treba bezpečnosť hesiel, v prípade pochybností ich zmeniť.

Ako sa správať bezpečne na internete

Internet je skvelým zdrojom komunikácie, informácií a zábavy. Bohužiaľ, môže byť aj nebezpečným miestom, ktoré môže používateľov vystaviť podvodným aktivitám, škodlivému softvéru a kyberšikane. Aby človek ochránil seba i svoje osobné údaje, treba vedieť ako sa správať bezpečne na internete.

Ako sa ochrániť pred hrozbami internetu?

 • silné heslo – treba zvoliť dostatočne zložité heslá, aby sa nedali ľahko uhádnuť a treba ich pravidelne aktualizovať
 • nezdieľať osobné a citlivé údaje online s cudzími ľuďmi
 • navštevovať len overené a bezpečné webové stránky – renomované webové stránky používajú šifrovanie, aby boli informácie užívateľov v bezpečí; bezpečnú stránku možno poznať podľa symbolu zámku v adresnom riadku vedľa domény
 • zvažovať, čo človek zverejní na internete
 • pozor na podvodné e-maily a podozrivé webové odkazy – phishingové podvody bývajú navrhnuté tak, aby vyzerali ako legitímne stránky, no môžu predstavovať nebezpečenstvo; odporúča sa preto neotvárať e-maily od neznámych užívateľov a neklikať na neznáme odkazy
 • aktualizovať potrebné bezpečnostné aktualizácie a antivírusové softvéry – treba tiež nainštalovať najlepšiu VPN aplikáciu (virtuálnu privátnu sieť), aby človek pridal ďalšiu úroveň zabezpečenia pri pripájaní na internet

Dodržiavaním týchto pokynov môže užívateľ zostať v bezpečí online a chrániť sa pred potenciálnymi hrozbami.

Deti a bezpečnosť na internete

Internet je v súčasnosti bežnou súčasťou našich životov a domácností. Používajú ho nielen dospelí, ale často aj malé deti.

Deti majú prístup k množstvu aktivít online, od nakupovania a sociálnych médií až po streamovacie služby a herné portály. Zakazovať internet zrejme veľký význam nemá, lepšie je naučiť deti správať sa bezpečne na internete.

Jedným z najčastejších rizík, ktorým deti čelia na internete, je možnosť kyberšikany. Môže ísť o týranie, obťažovanie či zahanbovanie inými osobami prostredníctvom internetu.

Nanešťastie, niektorí z týchto kyberšikanovateľov sú v rovnakom veku ako obeť, čo môže mať ešte vážnejšie následky. Niekedy bývajú útočníci anonymní, čo sťažuje ich identifikáciu.

Na deti na internete číhajú aj tzv. online predátori. Zvyčajne sa zameriavajú na zraniteľné deti, ktoré hľadajú pozornosť a priateľstvo. Je dôležité, aby si dospelí uvedomovali riziko online predátorov a školili deti o bezpečnosti na internete.


Deti čelia aj nebezpečenstvu krádeže identity na internete. Zločinci hľadajú všetky možné spôsoby, ako ukradnúť osobné informácie alebo finančné údaje. Patria sem osobné údaje, ako sú dátumy narodenia, čísla sociálneho poistenia a heslá.

Tieto údaje môžu podvodníci použiť napríklad na vytvorenie falošných účtov na sociálnych sieťach s použitím mena dieťaťa. Je dôležité sledovať aktivity detí na internete, aby ste sa uistili, že nezdieľajú osobné alebo citlivé informácie.

Napokon, podvody a škodlivý softvér predstavujú na internete neustále riziko. Niektorí sa pokúšajú ukradnúť peniaze a osobné údaje prostredníctvom podvodných taktík, ako je phishing a ransomvér.

Zločinci sa tiež môžu pokúsiť nainštalovať do detského počítača škodlivý softvér, aby získali prístup k citlivým informáciám, alebo dokonca zablokovať systém kvôli výkupnému. Aby sa človek vyhol týmto podvodom, je dôležité poučiť deti o tom, ako ich rozpoznať. Deti treba naučiť, aby boli opatrné pri odkazoch a prílohách zaslaných e-mailom alebo textovou správou.

Rodičovská kontrola

Technológie rodičovskej kontroly sa pre rodiny na celom svete stávajú čoraz dôležitejším nástrojom na ochranu detí pred nebezpečenstvami na internete. Rodičovská kontrola je založená na súbore nástrojov, z ktorých väčšina využíva softvér na monitorovanie aktivít detí na internete. Vďaka tomu môžu rodičia tiež obmedziť obsah, ktorý si deti môžu prezerať alebo majú k nemu prístup.

 • Technológia rodičovskej kontroly obmedzuje obsah, ktorý si deti môžu prezerať alebo ku ktorému majú prístup prostredníctvom internetu. To sa dá dosiahnuť pomocou rôznych softvérových nástrojov, hoci väčšina národných sietí môže mať nastavené niečo ako alternatívny server DNS, ktorý ponúka „rodičovsky kontrolovanú“ verziu webovej stránky.
 • Táto verzia webovej stránky buď odstráni, alebo obmedzí jej nevhodný a nebezpečný obsah, ako sú videá a obrázky, nenávistné prejavy a škodlivý obsah. Mnohé softvérové nástroje rodičovskej kontroly zároveň umožňujú rodičom odfiltrovať celé kategórie obsahu z internetového prostredia ich detí.
 • Okrem filtrovania obsahu umožní softvér rodičovskej kontroly rodičom aj monitorovať online aktivity ich detí. Niektoré nástroje umožňujú rodičom mať k dispozícii rodičovský panel, na ktorom si môžu prezerať webové stránky, ktoré ich deti navštívili a vidieť aj čas, ktorý strávili na jednotlivých webových stránkach či aký typ obsahu si prezerali.
 • Táto technológia tiež umožňuje rodičom nastaviť konkrétne časové limity, kedy majú ich deti povolený na internete. Môžu tiež zablokovať prístup na určité webové stránky alebo obsah po určitých hodinách.
 • Technológia rodičovskej kontroly tiež umožňuje rodičom chrániť svoje deti pred komunikáciou s cudzími ľuďmi online. Mnohé programy majú zabudované chatové filtre, ktoré zisťujú a blokujú nevhodný jazyk a konverzácie, s ktorými sa neplnoleté osoby môžu stretnúť počas prehliadania internetu.
 • Tieto nástroje tiež umožňujú rodičom obmedziť, s kým môžu ich deti chatovať online alebo získať prístup k záznamom z chatov svojich detí a sledovať, s kým a o čom hovoria.

Technológia rodičovskej kontroly poskytuje rodičom silnú kontrolu nad prístupom ich detí na internet. Avšak ich účinnosť môže závisieť od toho, ako svedomito ich rodičia uplatňujú a aké zdroje majú k dispozícii. Je dôležité, aby rodičia sledovali najnovšie bezpečnostné opatrenia a pochopili, ako môžu využiť technológie vo svoj prospech pri ochrane svojich detí na internete.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang