Bezúročné pôžičky – od štátu a od banky

Svet financií je plný paradoxov a nečakaných ponúk, ktoré sú často ťažko pochopiteľné. Jedným z týchto záhadných finančných produktov sú bezúročné pôžičky. Na prvý pohľad môžu znieť ako sen každého spotrebiteľa: peniaze bez úroku a poplatkov. No ako to v skutočnosti funguje a sú tieto pôžičky skutočne zadarmo? Na aké účely je poskytovaná bezúročná pôžička od štátu?


Obsah článku


Čo sú bezúročné pôžičky?

Pôžičky bez úroku sú finančné produkty ponúkané bankami, nebankovými inštitúciami alebo inými veriteľmi, ktoré majú jednu veľmi zaujímavú vlastnosť – úrok sa za nich neplatí. To znamená, že keď si niekto požičia určitú sumu peňazí, nebude musieť vrátiť viac, ako si požičal.

Žiadne úroky, žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky. To znie pôsobivo, však?

Bezúročná pôžička od štátu

Bezúročné pôžičky od štátu sa zvyčajne poskytujú napríklad samosprávnym krajom, obciam a mestám. Štát im požičiava bez úroku najmä v krízových prípadoch, resp. v odôvodnených prípadoch.


Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pôžičky na bývanie aj bežným spotrebiteľom. Výška týchto úverov sa môže vyšplhať až na 120-tisíc eur, pričom úroková sadzba zostáva úctyhodne nízka – len vo výške 1 %.


Štátna pomoc v podobe týchto úverov umožňuje klientom splácať dlhy až po dobu 40 rokov, a to až do dosiahnutia veku 65 rokov. V období, kedy priemerné úrokové sadzby pre nové hypotéky dosahujú výšku 3,53 %, je táto forma podpory pre bývanie atraktívnou alternatívou.

Nízke úroky a dlhé lehoty splatnosti robia tieto úvery lákavým riešením pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť svoje bývanie bez nadmernej finančnej záťaže. Štát tiež ponúka finančnú podporu pre tých, ktorí potrebujú rekonštruovať svoje domovy.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úvery, ktoré môžu pokryť až 100 % nákladov na stavebné úpravy bytu. Maximálna suma úveru dosahuje v tomto prípade 30-tisíc eur, a splátky možno rozložiť na obdobie až 20 rokov. Ako bonus, aj v tomto prípade je úroková sadzba prívetivých 1 %.

Však je potrebné poznamenať, že štátny úver na rekonštrukcie nie je určený pre novostavby. Jednou z podmienok na získanie tohto úveru je, že nehnuteľnosť musí mať minimálne 10 rokov. Takto štát zabezpečuje, že tieto prostriedky idú na zlepšenie existujúcich domov, a nie na financovanie nových stavieb.

Bezúročná pôžička od štátu sa zvyčajne poskytuje napríklad samosprávnym krajom, obciam a mestám. Štát im požičiava bez úroku najmä v krízových situáciách, resp. v odôvodnených prípadoch. Bežným spotrebiteľom poskytuje bezúročné pôžičky na rekonštrukciu bývania.

Bezúročná pôžička Raiffeisenbank

Raiffeisen banka prináša jedinečnú príležitosť získať Parádnu pôžičku, ktorá klientov nezaťaží úrokmi ani poplatkami za poskytnutie. Táto výhodná ponuka však zahŕňa niekoľko aspektov, na ktoré si treba dávať pozor.

Jednou z podmienok na získanie tejto bezúročnej pôžičky je zriadiť si Parádny účet v Raiffeisen banke, ktorý bude stáť mesačne 5,5 eur. Za 96 mesiacov je to 528 eur za vedenie tohto účtu, čo je aspekt, ktorý si vyžaduje zváženie.

Taktiež je dôležité poznamenať, že maximálna suma, ktorú je možné získať v rámci tejto bezúrokovej pôžičky, je 1 000 eur, a v Raiffeisen banke je možné mať iba jednu takúto pôžičku naraz. To znamená, že ak ešte stále klient spláca predchádzajúcu bezúročnú pôžičku, nemá možnosť žiadať o ďalšiu.

Splatnosť tejto pôžičky je flexibilná, až do 8 rokov, čo znamená, že mesačná splátka bude pomerne nízka, konkrétne 10,42 eur. To je príjemná výhoda pre tých, ktorí preferujú dlhšiu dobu splatnosti.

Ak klient túži po tejto výnimočnej bezúročnej pôžičke od Raiffeisenbank, môže o ňu požiadať cez internetbanking, call centrum alebo osobne na pobočke. Pre tých, ktorí ešte nie sú klientmi tejto banky, bude nutná návšteva pobočky.

Je dôležité poznamenať, že táto špeciálna ponuka na Parádnu pôžičku s nulovým úrokom platí len do 31. októbra 2023. Avšak nie je vylúčené, že podobná ponuka sa bude ešte opakovať.

Bezúročný úver z Poštovej banky

Poštová banka taktiež predkladá ponuku úveru bez úrokov a bez poplatkov za poskytnutie. Avšak vedenie účtu, ktorý si klient bude musieť zriadiť, bude mesačne stáť 5 eur. Ak si klient tento účet v Poštovej banke založí výhradne kvôli možnosti bezúročného úveru, za 20 mesiacov zaplatí 100 eur len za vedenie účtu, čo nie je nezanedbateľná suma.

S touto bezúročnou pôžičkou sú spojené isté limity. Bezúročne sa dajú požičať iba pevné sumy vo výške 600, 800 alebo 1 000 eur, a lehota na splácanie úveru je pevne stanovená na 20 mesiacov, čo predstavuje menej než dva roky. Mesačné splátky sú však celkom prijateľné, pohybujú sa v rozpätí od 30 do 50 eur mesačne.

Výhodou je, že Poštová banka môže poskytnúť bezúročnú pôžičku aj v prípade, že klient už v minulosti využil iný úver v Poštovej banke. Avšak aby bolo možné požiadať o túto Pôžičku s úrokom 0 %, je potrebné spĺňať nasledujúce kritériá – vek od 18 do 69 rokov, trvalý pobyt na Slovensku, a príjem, ktorý je pre banku akceptovateľný.

Je dôležité poznamenať, že bezúročná pôžička nie je dostupná pre dôchodcov ani osoby na materskej dovolenke. Požiadať o túto výhodnú pôžičku je možné na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky.

Pôžička bez úroku ČSOB

ČSOB banka ponúka možnosť získať pôžičku bez úroku – Miniúver v rozmedzí od 200 do 2 000 eur s rôznymi dobami splatnosti, konkrétne 12 alebo 18 mesiacov. Dĺžka splatnosti Miniúveru závisí priamo od výšky požičanej sumy.

Poplatok za poskytnutie pôžičky bez úroku závisí od sumy, ktorú si klient požičia, a pohybuje sa v rozpätí od 15 do 85 eur. Je dôležité poznamenať, že tento poplatok bude strhnutý z účtu okamžite po poskytnutí úveru.

Pre získanie pôžičky bez úroku – Miniúveru od ČSOB banky – je možné oň požiadať prostredníctvom aplikácie ČSOB Smartbanking, čo je jednoduchý a pohodlný spôsob, ako získať finančnú podporu v rámci tejto ponuky. Táto možnosť môže byť pre tých, ktorí potrebujú rýchlu finančnú injekciu, atraktívnou voľbou.

Bezúročná pôžička v mBank

Aj mBank poskytuje úver bez úrokov, ale nie je celkom zadarmo podobne ako v ostatných prípadoch.

Táto bezúročná pôžička od mBank má nasledovné parametre:

 • výška úveru: 350 – 1 500 eur
 • splatnosť: 12 alebo 24 mesiacov
 • úroková sadzba: 0 % p.a.
 • poplatok: 2 % z celkovej výšky úveru
 • maximálna ročná percentuálna sadzba nákladov (RPMN): 3,91 %
 • mesačné poistné: 3,8 eur
 • táto ponuka je určená pre prvú pôžičku v mBank

Pri maximalizovanom úvere vo výške 1 500 eur a splatnosti 12 mesiacov bude dlžník mBank celkovo vracať sumu vo výške 1 530 eur, vrátane maximálneho poplatku. Mesačné poistné bude stáť 45,6 eur ročne. Tým pádom za úver spolu s poistným klient zaplatí 75,6 eur.

V prípade 24-mesačnej splatnosti bude mesačne splácať 62,5 eur, pričom ostatné poplatky budú rovnaké ako pri 12-mesačnej splatnosti.

Hlavnou podmienkou pre získanie tejto výhodnej bezúročnej pôžičky je požiadať v mBank o prvú pôžičku. Ak ešte niekto nie je klientom tejto banky, zamestnanci zriadia žiadateľovi účet bez poplatkov, čím sa uľahčí proces čerpania úveru.

Táto ponuka mBank je atraktívnou možnosťou pre tých, ktorí potrebujú krátkodobú finančnú injekciu a môžu si dovoliť mesačné splátky v rámci svojho rozpočtu.

Bezúročná pôžička v mBank
Pri bezúročnej pôžičke treba mať na pamäti všetky súvisiace náklady a podmienky pred tým, než sa človek rozhodne pre túto finančnú pomoc.

Nenávratná pôžička od štátu

Nevratná pôžička od štátu predstavuje špecifickú formu finančnej podpory, ktorá sa poskytuje za účelom stimulovania určitých sektorov hospodárstva alebo podpory sociálne zraniteľných skupín. Na rozdiel od tradičných pôžičiek, tieto finančné prostriedky nie je potrebné splácať, čím sa výrazne odlišujú od štandardných úverových produktov.

Účel a ciele

Hlavným cieľom nevratných pôžičiek od štátu je podpora projektov a iniciatív, ktoré majú významný prínos pre spoločnosť alebo ekonomiku. Tieto prostriedky sa často využívajú na:

 • Podporu inovácií a výskumu: Financovanie výskumných projektov a technologických inovácií, ktoré môžu priniesť nové produkty alebo služby s vysokou pridanou hodnotou.
 • Regionálny rozvoj: Podpora rozvoja menej rozvinutých regiónov prostredníctvom investícií do infraštruktúry, vzdelávania a podnikania.
 • Ekologické iniciatívy: Financovanie projektov zameraných na ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie.
 • Sociálna inklúzia: Podpora sociálne zraniteľných skupín, ako sú dlhodobo nezamestnaní, seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Kritériá a podmienky

Aby mohol byť projekt alebo iniciatíva oprávnená na získanie nevratnej pôžičky, musí spĺňať stanovené kritériá, ktoré sú zvyčajne definované príslušným štátnym orgánom alebo agentúrou. Medzi základné podmienky patrí:

 • Jasne definovaný cieľ: Projekt musí mať konkrétny a merateľný cieľ, ktorý je v súlade s prioritami štátnej politiky.
 • Finančná udržateľnosť: Dokázanie, že projekt bude finančne udržateľný aj po vyčerpaní poskytnutých prostriedkov.
 • Spoločenský prínos: Projekt musí preukázať, že prinesie hmatateľný prínos pre spoločnosť, či už v ekonomickej, sociálnej alebo ekologickej oblasti.

Vláda Slovenskej republiky v súčasnosti neposkytuje nenávratnú pôžičku od štátu.

Nenávratná pôžička pre mladé rodiny – návrh

Hnutie Sme rodina vo svojom programe pre septembrové parlamentné voľby v roku 2023 navrhovala zavedenie nenávratných pôžičiek od štátu pre mladé rodiny na stavbu rodinných domov.

„Náš program garantuje, že každá mladá rodina a mladomanželia, ktorí sa rozhodnú postaviť nový dom, získajú od štátu podporu až do výšky 30 percent ceny domu,“ uviedol na tlačovej konferencii podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.

Podpora mala byť viazaná na hypotéku a rozdelená do troch častí:

 • 10 percent pri podpise zmluvy
 • ďalších 10 percent pri kolaudácii domu
 • posledných 10 percent pri narodení prvého až tretieho dieťaťa

Aby mohli mladé rodiny získať nenávratnú pôžičku od štátu, museli by spĺňať tri základné podmienky:

 • vek do 35 rokov
 • aspoň jeden z mladomanželov musí rok pred podaním žiadosti pracovať
 • musia byť schopní splácať hypotéku.

Podpora mala byť viazaná na trvalé bývanie, nie na investičné nehnuteľnosti.

Podmienky pôžičiek bez úroku

Pred podpísaním zmluvy o bezúročnej pôžičke si treba dôkladne preštudovať podmienky a porovnať ich s inými dostupnými možnosťami. Bez ohľadu na to, či ide o banku alebo nebankovú inštitúciu, treba byť kritický a dobre sa informovať, aby sa klient vyhol nepríjemným prekvapeniam. Bezúročné pôžičky môžu byť skvelou možnosťou, ale len pre tých, ktorí pochopia ich podmienky a výhody.

Okrem bezúročných úverov exitujú aj pôžičky so znížením úrokom ako študentské pôžičky či mladomanželské pôžičky.

Aká je skutočná cena pôžičiek bez úroku?

Niekedy sa môže zdať, že pôžičky bez úroky sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé. A naozaj, môžu byť pascou pre nepozorných klientov. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť:

 • Obmedzenia výšky bezúročného úveru – Bezúročné pôžičky majú často obmedzenú výšku úveru. Banky a nebankové inštitúcie ponúkajú tieto produkty, aby prilákali nových klientov, a preto nebudú ochotné požičať im veľké sumy peňazí.
 • Splatnosť – Bezúročné pôžičky majú často kratšiu splatnosť. Peniaze musia byť vrátené v pomerne krátkom čase, čo môže byť pre niektorých klientov problematické.
 • Iné poplatky – I keď netreba platiť úrok, existujú aj iné poplatky spojené s týmito pôžičkami. Môže ísť o poplatok za poskytnutie pôžičky, mesačné poistné alebo iné správne náklady. Tieto poplatky môžu výrazne zvýšiť reálnu cenu pôžičky.
 • Podmienky – Aby človek mohol získať bezúročnú pôžičku, musí spĺňať určité podmienky. To zahŕňa minimálny príjem a schopnosť správne splácať bezúročný úver.
 • Marketingový ťah – Niektoré bezúročné pôžičky môžu byť len súčasťou marketingovej stratégie, ktorá má za cieľ prilákať nových klientov. Banky a nebankové inštitúcie veria, že tí, ktorí si požičajú bezúročný produkt a budú s ním spokojní, sa stanú dlhodobými klientmi a môžu získať ďalší zisk prostredníctvom iných finančných služieb.

Bezúročné pôžičky môžu byť lákavou ponukou pre tých, ktorí potrebujú rýchlo dostupné financie. Avšak je dôležité si uvedomiť, že aj keď človek neplatí úroky, môžu existovať iné poplatky, ktoré môžu navýšiť skutočnú cenu pôžičky bez úroku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang