Cena elektriny – pre domácnosti, na burze

cena elektriny

Elektrina je kľúčovou komoditou a jej cena môže výrazne ovplyvniť ekonomiku a životnú úroveň. V posledných rokoch je cena elektriny na Slovensku predmetom mnohých diskusií a debát. Aká je aktuálna cena za elektrinu pre domácnosti?

Elektrická energia zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, od napájania domovov a podnikov až po napájanie technológií a spotrebičov. Aká je priemerná cena elektriny za 1 kWh na Slovensku?

Ako funguje trh s elektrinou na Slovensku

Trh s elektrickou energiou na Slovensku ovláda najmä štátna spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá vyrába približne 70 % elektrickej energie v krajine. Zvyšných 30 % vyrábajú nezávislí výrobcovia elektriny, ktorí však podliehajú regulácii a dohľadu štátneho regulátora – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

V súlade s legislatívou Európskej únie sa musel každý z tradičných monopolov (Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika) rozdeliť na dodávateľa elektrickej energie a na distribútora elektrickej energie. Toto rozdelenie sa označuje anglickým výrazom „unbundling“.

Dodávateľ je ten, kto predáva koncovému odberateľovi silovú elektrickú energiu. Distribútor je ten, kto zabezpečí „prepravu“ elektrickej energie od výrobcu až ku koncovému odberateľovi.

Distribútori elektriny na Slovensku

Na Slovensku sú traja tradiční distribútori elektriny, ktorí podnikajú na svojom vymedzenom území v oblasti distribúcie elektrickej energie:

 • Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD)
 • Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

Novovzniknutí distribútori zostali aj naďalej monopolnými distribútormi elektrickej energie na svojom vymedzenom území. Preto koncový odberateľ, ktorému distribuuje elektrickú energiu jeden z vyššie uvedených distribútorov, ak sa rozhodne zmeniť dodávateľa, tak aj naďalej mu bude elektrickú energiu distribuovať ten istý distribútor.

Dá sa to veľmi zjednodušene zdôvodniť tým, že nikomu sa neoplatí investovať obrovské finančné prostriedky do budovania novej distribučnej siete – všetky takéto náklady by aj tak musel nakoniec zaplatiť koncový odberateľ vo vyššej cene za elektrickú energiu.

Cena elektriny na Slovensku

Vďaka legislatívnym zmenám pribudli k už tradičným dodávateľom elektrickej energie na Slovensku aj ďalší dodávatelia elektriny. Medzi všetkými týmito dodávateľmi elektrickej energie nastal konkurenčný boj – koncový odberateľ si môže vyjednať lepšiu cenu za silovú energiu.

Štruktúra ceny elektriny pre koncového spotrebiteľa na Slovensku sa skladá z troch hlavných komponentov:

 • komodita
 • poplatky spojené s prenosom a distribúciou
 • systémové poplatky

Cena elektriny ako komodity je stanovená trhom bez akejkoľvek formy regulácie, pričom ostatné poplatky sú regulované a stanovené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V rámci systémových poplatkov slúži hlavná časť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia, obstaranie podporných služieb a fungovanie Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Cena elektriny závisí od dostupnosti lokálneho trhu, ale aj prenosových kapacít.

Faktory ovplyvňujúce cenu elektriny

Cena elektriny závisí od dostupnosti lokálneho trhu, ale aj prenosových kapacít. Hoci v Európe funguje jednotný trh s elektrinou, cena komodity sa líši od krajiny ku krajine. Rozdiely medzi najnižšou a najvyššou cenou dosahujú aj niekoľkonásobok.

Zjednodušene možno povedať, že cena elektrickej energie v danom regióne odráža:

 • dostupnosť vyrobenej energie
 • prepojenosť prenosovej sústavy s okolitými krajinami
 • ľahkosť prenosu na iné miesto

Elektrická energia je jedným z druhov energie a je možné ju meniť na mechanickú, tepelnú či svetelnú energiu.

Cena elektriny pre domácnosti

Domácnosti odoberajú elektrickú energiu za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

 • cena silovej elektriny
 • cena za služby distribútora
 • tarifa za straty pri distribúcii
 • tarifa za systémové služby
 • tarifa za prevádzkovanie systému
 • poplatok do Národného jadrového fondu
 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) a DPH

Ak odberateľ elektriny zvažuje zmenu dodávateľa z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku elektriny, stačí, aby si porovnal iba cenu za samotnú dodávku elektriny (silová energia). Ostatné zložky ceny sú určené úradom (ÚRSO) ako pevné ceny a nie sú predmetom konkurencie na trhu.

Ceny silovej elektriny na Slovensku sa odrážajú od cien na burze EEX v Lipsku a PXE v Prahe.

Cena elektriny na burze

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejňuje vývoj cien elektriny a plynu na burzách, a tým poskytuje pre odberateľov lepšiu orientáciu v cenách komodít uvedením aktuálnych cien na trhoch v mesačných intervaloch. Odberateľ má možnosť ľahšie sa orientovať v ponuke dodávateľov.

Dole uvedený graf znázorňuje cenu elektriny na komoditnej burze Power Exchange Central Europe, a. s. V grafe sú znázornené ceny ročných dlhodobých zmlúv za 1 MWh od novembra 2022 do októbra 2023.

Vývoj ceny elektriny na burze Power Exchange Central Europe od novembra 2022 do októbra 2023. Zdroj: www.kurzy-online.sk.

Čo je spotová cena elektriny?

Spotová cena je aktuálna cena elektriny alebo plynu na burze. Je veľmi volatilná – mení sa z okamihu na okamih v závislosti od aktuálnych trendov a celkovej svetovej situácie. Na základe spotových cien stanovujú ceny aj dodávatelia elektriny.

Cena elektriny za 1 kWh určená SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. SPP každoročne zverejňuje ceny elektriny za 1 kWh. Koľko stojí 1 kWh elektriny je totiž premenlivé.

Na rok 2023 platí pre domácnosti cena 61,2077 € za 1 MWh (resp. 6,12 € za kWh) ktorú určila vláda SR v nariadení vo všeobecnom hospodárskom záujme na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v SR. Ide len o silovú zložku elektriny, ku ktorej sa viažu ďalšie poplatky.

To, že sa cena elektriny pre domácnosti od roku 2023 nezmenila je výsledkom memoranda so Slovenskými elektrárňami (zastropenie ceny) v kombinácii so štátnymi dotáciami pre dodávateľov – vláda za jednu domácnosť efektívne doplatí až 3 000 €.

V nasledujúcej tabuľke si možno pozrieť ceny elektriny stanovené SPP v €/MWh, ktoré možno ľahko prepočítať na cenu za 1 kWh.

Sadzba za dodávku elektrinyCena za elektrinu VT (€/MWh)Cena za elektrinu NT (€/MWh)Stála mesačná platba (€/OM/mes.)
DD190,835990,83591,50
DD292,035592,03551,50
DD3104,742964,22831,50
DD4104,596964,22831,50
DD5119,908680,28791,50
DD6119,459580,38181,50
DD789,338763,76151,50
DD8110,700952,55571,50
Tabuľka cien bez DPH za dodávku elektriny, ktorú zverejnil SPP na rok 2023.

Priemerná cena elektriny za kWh

Nárast priemernej ceny elektriny za kWh indikuje jej čoraz väčší nedostatok (a s tým súvisiacu distribúciu) ako aj spoplatňovanie negatívnych dôsledkov jej spotreby (napr. emisie skleníkových plynov). Zvyčajne však platí, že vysoké ceny energií majú negatívny vplyv na ekonomický rast.

Cena elektriny od roku 2005 do roku 2021 rástla a do roku 2021 stúpla o 24,7 % na hodnotu 0,1668 €/kWh v roku 2021. K roku 2021 klesla cena elektriny medziročne o 1,1 %.

Ceny elektrickej energie v roku 2023 oproti minulému roku porástli len nepatrne. Na mesačných účtoch domácnosti zvýšenie cien ani nepocítili, keďže sa v priemere pohybovalo na úrovni pár desiatok centov či zopár eur.

Celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa teda zmenila iba nepatrne, približne o 2,5 %, v porovnaní s rokom 2022.

Priemerná spotreba elektrickej energie domácností je cca 2,5–5 MWh/rok. Slovenské domácnosti si do roku 2024 nebudú priplácať za elektrickú energiu.  To znamená, že až do konca roka 2024 bude zachovaná premierná cena elektriny 6,12 € za 1 kWh.

Kľúčová je v tomto prípade informácia, že ide o silovú zložku elektrickej energie, na ktorú sa viažu ďalšie poplatky za distribúciu, prenos a straty. Aj s tým treba rátať pri plánovaní rodinného rozpočtu.

Aktuálna cena elektriny

Dodávatelia elektriny a plynu zverejňujú nové ceny za dodávky elektriny a zemného plynu v €/kWh (€/MWh) na aktuálny rok. V prípade nedostatku prírodných zdrojov na výrobu energie sa cena elektriny dvíha a nastáva energetická kríza, podobne ako v posledných rokoch.

Aktuálne ceny elektriny na burzách budú mať vplyv na regulované ceny pre domácnosti a malých podnikateľov v budúcom roku, budú sa rátať podľa denných cien na burze za druhý a tretí štvrťrok roka 2023.

Prerábka elektriny v byte – cena

Či už niekto býva v rodinnom dome alebo v byte, presná záruka elektrických rozvodov neexistuje. Niekto povie, že je ich potrebné vymeniť najneskôr po 25 rokoch, niekto za hraničný vek považuje 30 rokov, iní zas tvrdia, že 50-ročná elektroinštalácia môže fungovať bez najmenších problémov.

Ako sa teda rozhodnúť? Prvým varovným signálom sú časté problémy s elektrinou (iskrenie v zásuvkách, „vyhadzovanie“ poistiek atď.). Prerábka elektriny sa odporúča aj pri prechode z plynového sporáka na elektrický.

Presnú cenu prerábky elektriny v byte človek zistí len na vyžiadanie u danej firmy. Závisí totiž od mnohých faktorov, ako je jej typ, od rozmerov bytu a, samozrejme, i kvality použitého materiálu. Potom tu máme aj cenníky jednotlivých firiem či elektrikárov.

Pri prerábke elektriny v byte s rozlohou okolo 70 m2, by cena materiálu spolu s prácou (bez omietania) mala byť cca 2 000 € až 3 000 €, čo je však skutočne len orientačná suma.

Solárne panely môžu byť jedným z riešení, ako sa vyhnúť vysokým faktúram za elektrinu. Avšak fotovoltaika sa oplatí najmä v prípade, ak existuje dostatok slnečného svetla a investícia do nej sa vráti v pomerne krátkom časovom horizonte.

Okrem toho, využitie slnečnej energie je šetrné k životnému prostrediu a môže priniesť aj úsporu finančných nákladov na dlhú dobu. Preto, napriek vyššej počiatočnej investícii, sa fotovoltaika môže stať výhodným a udržateľným riešením pre domov alebo podnikanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang