Najlepšie platené práce na Slovensku – aké to sú?

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí pracovnej pozície je zvyčajne ovplyvnené mnohými faktormi. Tieto faktory zahŕňajú napríklad vzdialenosť od domova, pracovný čas, stravné lístky a podobne. Napriek týmto faktorom ostáva plat stále jedným z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní sa o práci. Ako teda vyzerajú najlepšie platené práce na Slovensku?

Na Slovensku sa pod výrazom „priemerná mzda“ myslí stredná hodnota všetkých platov v krajine. Z toho vyplýva, že asi 70% obyvateľov má nižší plat ako je táto priemerná hodnota. Ak by vás zaujímalo, koľko Slovákov má vyšší príjem ako vy, na túto analýzu sa používa termín medián

V 1. štvrťroku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 1 327 eur. Táto hodnota je kľúčová pre určenie budúceho dôchodku, ktorý závisí od tejto sumy.

Priemerný plat na Slovensku sa každý rok zvýši. Hlavným dôvodom je, že peniaze postupom času strácajú na hodnote. To, či vám vzrastie alebo klesne životný štandard, určuje inflácia. Ak váš príjem v nasledujúcom roku zostane rovnaký a inflácia dosiahne 8%, v skutočnosti budete zarábať o 8% menej. 

Ako sa darí tým najlepšie plateným pozíciám, ktoré prekonávajú bežné štandardy dobre platených prác? Ktoré profesie možno považovať za najziskovejšie a aká je daň za takéto vysoko platené pozície?

Najlepšie platené práce 

Najlepšie platené pozície sa môžu meniť v závislosti od konkrétnej krajiny a osobitých okolností jednotlivca. Mnohí ľudia by mohli predpokladať, že top platené pozície sú tie, ktoré vyžadujú vysokú odbornosť, napríklad v oblasti práva, medicíny alebo IT.

Avšak toto nie je vždy pravidlom. Medzi najlepšie platenými pozíciami môžu byť aj tie, ktoré nevyžadujú roky vysokoškolského štúdia. Dosiahnuť vysoký plat je možné aj po absolvovaní rekvalifikačných kurzov, ktoré trvajú len niekoľko mesiacov.

Pracovný trh sa neustále adaptuje a transformuje, rovnako ako pozície s najvyšším platom. Nie je prekvapivé, že top platené práce často vyžadujú mnoho času a náročnej práce. V súčasnosti sú najziskovejšie pozície často v technologickom sektore, vo financiách a v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Najlepšie platené práce na Slovensku

Na Slovensku sú medzi najlepšie platenými pozíciami často tie, ktoré vyžadujú špecifické zručnosti, vzdelanie alebo skúsenosti. Medzi takéto pozície patrí:

  1. Lekári a špecialisti v zdravotníctve: chirurgovia, anesteziológovia, radiológovia a iní špecialisti.
  2. Manažéri v IT: Tiež softvéroví inžinieri, vývojári a odborníci na kybernetickú bezpečnosť.
  3. Vysoko postavení manažéri a vedúci pracovníci v rôznych odvetviach.
  4. Finanční experti: napr. audítori, finanční analytici alebo investiční manažéri.
  5. Právnici: Advokáti, notári a iní odborníci v oblasti práva.
  6. Inžinieri a technici v oblastiach ako strojárstvo, elektrotechnika a civilné inžinierstvo.
  7. Experti v oblasti predaja a marketingu: najmä tí, ktorí sa zameriavajú na medzinárodný trh alebo digitálny marketing.

Je však dôležité poznamenať, že tieto informácie sa môžu časom meniť vzhľadom na ekonomický vývoj, technologický pokrok, zmeny v legislatíve a iné faktory.

Najvyššie platy na Slovensku

Suverejne najvyšší plat v SR má prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Jej plat sa pohybuje vo výške 16 976,00 EUR. Samozrejme, politici na vrcholných pozíciách nemusia mať starosť o to, ako zarobiť peniaze. Ich plat je viac než dostačujúci.

Aké povinnosti a zodpovednosti sú spojené s najlepšie platenými pozíciami a profesiami? V nasledujúcich častiach sa dozviete viac o top pracovných pozíciách na Slovensku.

1. Vrcholový manažment

Mzdy zamestnancov na Slovensku v oblasti vrcholového manažmentu sa zvyčajne pohybujú medzi 1 703 EUR (nižšia hranica) až 6 912 EUR (vyššia hranica, pričom niektoré skutočné mzdy môžu byť ešte vyššie).

Medzi najlepšie platenými pozíciami môžu byť aj tie, ktoré nevyžadujú roky vysokoškolského štúdia. 

Uvedené sumy predstavujú celkový mesačný príjem vrátane prípadných bonusov. V rámci tejto kategórie môže byť výška mzdy veľmi rozličná v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície.

Napríklad taký generálny riaditeľ (CEO) na Slovensku, môže v menších a stredne veľkých spoločnostiach môže zarobiť od 2 552 EUR do 11 247 EUR. Je dôležité si uvedomiť, že k týmto zárobkom môžu pribúdať aj rôzne bonusy, akciové opcie či iné benefity, ktoré ešte zvyšujú celkovú odmenu.

Vzhľadom na rozsiahle povinnosti, ktoré pozícia CEO zahŕňa, je náročná nielen z hľadiska času, ale aj zodpovednosti, keďže jeho rozhodnutia priamo ovplyvňujú budúcnosť a úspech spoločnosti.

2. Informačné technológie

Na Slovensku sa v oblasti Informačných technológií mzdy zvyčajne pohybujú v rozpätí od 1 568 EUR (na nižšom konci) až do 3 525 EUR (na vyššom konci, pričom niektoré mzdy môžu byť ešte vyššie).

Táto suma predstavuje celkový mesačný príjem vrátane bonusov. Je dôležité zdôrazniť, že výška mzdy môže byť výrazne odlišná v závislosti od konkrétnej IT pozície.

3. Manažment

Na Slovensku môže mzda zamestnancov v obore Manažment kolísať medzi 1 266 EUR (pre nižšie platové skupiny) a 3 654 EUR (pre tie vyššie platové skupiny, pričom niektorí môžu zarábať ešte viac).

Uvedené sumy zahrňujú aj rôzne bonusy a príplatky. Treba si však uvedomiť, že aj v tomto prípade môže byť výška platu rôzna v závislosti od konkrétnej manažérskej role.

4. Leasing

Na Slovensku sa v odvetví Leasing mzdy zvyčajne pohybujú medzi 1 009 EUR (pre tých s nižším platom) a 3 379 EUR(pre tých s vyšším platom, pričom niektorí môžu mať ešte vyššie príjmy).

Uvádzané sumy obsahujú aj rôzne bonusy, ktoré zamestnanci môžu dostávať.

5. Právo a legislatíva

Na Slovensku, v sektore Právo a legislatíva, sa bežné platy pohybujú v rozmedzí od 1 035 EUR (pre zamestnancov s nižšími príjmami) až do 3 127 EUR (pre tých s vyšším platom, avšak niektorí môžu zarábať ešte viac).

Uvedená suma zahrňuje mesačné príjmy s prípadnými bonusmi. Aj tu sa mzdy môžu výrazne líšiť v závislosti od konkrétnej pozície v tomto odvetví. Taký advokát si môže na Slovensku zarobiť od 1 622 EUR do 5 008 EUR.

Dobre platené práce

Mnoho ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie v hlavnom meste Bratislave, chce vedieť, kde nájdu dobre platenú prácu. Ako sa dozviete, ktoré pozície sú v Bratislave najlepšie ohodnotené? Stačí sa obrátiť na internet a využiť vyhľadávače.

Zadajte frazu „dobre platená práca Bratislava“ a rýchlo získate predstavu o aktuálnych pracovných príležitostiach a mzdách v meste. Je tiež dobré zorientovať sa v informáciách týkajúcich sa spravodlivej mzdy, ktorá zohľadňuje náklady na komfortný život v Bratislave.

Najlepšie povolania pre ženy

Najlepšie povolania pre ženy často zahŕňajú tie, ktoré kombinujú nielen finančné odmeny, ale aj pružnosť a možnosti profesionálneho rastu. V modernom svete sa množstvo profesií stáva pohlavne nezávislými, a preto ženy môžu dosiahnuť úspech v oblastiach, ktoré boli kedysi považované prevažne za mužské. Vzor pracovnej zmluvy si môžu vyhľadať na internete, aby ich nič neprekvapilo. 

V modernom svete sa množstvo profesií stáva pohlavne nezávislými.

Najlepšie platené práce pre ženy sú často v oblastiach ako technológia, medicína, právo alebo financie. Tieto profesie neprinášajú len vysoké mzdy, ale často aj príležitosti pre ďalšie vzdelávanie a rast. Avšak nie všetky ženy hľadajú vysoké platy ako primárny faktor; mnohé sa zameriavajú na práce, ktoré prinášajú osobnú spokojnosť a možnosť vyváženosti medzi pracovným a súkromným životom.

Kým niektoré ženy sledujú cestu najlepšie platených prác, iné sa rozhodnú pre povolania, ktoré prinášajú radost, spokojnosť a prínos pre spoločnosť. Bez ohľadu na to, či ide o výskum, umenie, vzdelávanie alebo sociálnu prácu, najlepšie povolania pre ženy sú tie, ktoré reflektujú ich vášne, schopnosti a ambície.

Najlepšie povolania pre mužov

Najlepšie platené práce pre mužov často zahrňujú profesie v oblasti technológie, inžinierstva, financií a medicíny. Avšak jedným zo zaujímavých a atraktívnych povolaní, ktoré sa často spája s mužmi, je povolanie pilota. Plat pilota sa môže výrazne líšiť v závislosti od typu lietadla, odpracovaných hodín a leteckej spoločnosti, ale často patrí medzi vyššie platené pozície.

Okrem vysokých platov hrajú pri výbere povolania dôležitú úlohu aj iné aspekty, ako sú pružná pracovná doba, možnosť cestovania alebo pocit naplnenia z práce. Najlepšie povolania pre mužov tak nie sú definované len finančnými odmenami, ale aj tým, ako dobre dané povolanie zodpovedá osobným záujmom, talentom a životným cieľom daného jedinca.

Najlepšie platené brigády

Stredoškoláci, vysokoškoláci, mamičky na materskej či seniori často hľadajú tie najvýhodnejšie príležitosti pre dočasné zamestnania. Pracovať v rýchlom občerstvení alebo predajni s turistickým vybavením pravdepodobne nepatrí medzi najlepšie ohodnotené pracovné pozície.

Práca pre študentov s lepším platom často súvisí s konkrétnymi zručnosťami alebo znalosťami. Tak študenti v IT sektore môžu nájsť dobre platenú brigádu v oblasti svojho štúdia, čo im okrem slušného zárobku prinesie aj cennú prax pre ich budúce profesijné smerovanie.

Starší ľudia a domáce gazdinky majú možnosť využiť svoje odborné znalosti a zručnosti z obdobia, keď pracovali v plnom úväzku. Podobne ako v prípade najlepšie ohodnotených povolaní, aj pri dočasných prácach platí, že vyššia kvalifikácia a prax v obore sa prejavujú v lepšom zárobku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang