Overenie a kontrola diaľničnej známky – platnosť, eznamka kontrola

overenie diaľničnej známky

V súčasnej dobe, kedy cestovanie autom predstavuje základný spôsob dopravy pre mnohých jednotlivcov, je dôležité mať prehľad o platnosti diaľničných známok. Kontrola a ich overenie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každodenného cestovania, zabezpečujúc bezproblémovú prepravu cez diaľničné úseky. Ako teda zabezpečiť, aby boli diaľničné známky vždy v platnosti a čo treba vedieť o procese overenia?


Obsah článku


Je overenie dialničnej známky jednoduchý proces alebo vyžaduje zložité postupy?

Kontrola diaľničnej známky a pravidlá platby

V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, ktorý sa ďalej označuje ako „zákon o diaľničnej známke“, pri platbe za diaľničnú známku je povinnosťou zákazníka poskytnúť poskytovateľovi služby nasledujúce informácie:

 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2
 • krajinu registrácie vozidla
 • typ vozidla a informáciu, či ide o vozidlo alebo prípojné vozidlo
 • platnosť diaľničnej známky a jej začiatok platnosti
 • kontaktné údaje pre doručovanie dokladov a elektronických správ, ak sú k dispozícii

V prípade hromadnej platby diaľničných známok cez internetový portál je zákazník povinný poskytnúť aj tieto dodatočné údaje:

 • obchodné meno a adresa miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba – podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a štátna príslušnosť, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba
 • obchodné meno a adresa sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba – podnikateľ; resp. názov a adresa sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba – nepodnikateľ
 • identifikačné číslo organizácie (IČO)
 • daňové identifikačné číslo (DIČ)
 • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a krajina registrácie

Za správnosť uvedených informácií je zodpovedný výlučne zákazník. Mal by teda vykonať konrolu diaľničnej známky. V prípade, že údaje sú nesprávne alebo neúplné, je povinnosťou zákazníka bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby ich opravu, doplnenie alebo zmenu, a to do 15 minút od ich poskytnutia.

Zákazník je zároveň povinný zabezpečiť, aby bola realizovaná iba jedna platba diaľničnej známky pod jediným evidenčným číslom vozidla/prípojného vozidla a len pre jednu platnosť platby diaľničnej známky.

Overenie diaľničnej známky a kontrola na eZnamka.sk

Overenie platnosti diaľničnej známky na Slovensku je možné vykonať na niekoľkých dostupných platformách.

Okrem klasického portálu eZnamka.sk, kde je možné overenie diaľničnej známky vykonať pohodlne cez webový prehliadač, je možnosť využiť aj mobilnú aplikáciu eZnamka, ktorá poskytuje tú istú službu prostredníctvom smartfónov. Alternatívne je možné overenie vykonať aj telefonicky, volaním na číslo 0800 100 800.

1. Overenie diaľničnej známkya kontrola eZnamka.sk:

 1. Prejsť na webovú stránku eZnamka.sk.
 2. Kliknúť na tlačidlo „Overenie platnosti diaľničnej známky“.
 3. Zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie vozidla.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Overiť“.

2. Overenie diaľničnej v mobilnej aplikácii eZnamka:

 1. Stiahnuť si mobilnú aplikáciu eZnamka do svojho smartfónu.
 2. Otvoriť mobilnú aplikáciu eZnamka.
 3. Kliknúť na tlačidlo „Overenie platnosti diaľničnej známky“.
 4. Zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie vozidla.
 5. Kliknúť na tlačidlo „Overiť“.

3. Overenie diaľničnej telefonicky:

 1. Zavolať na telefónne číslo 0800 100 800.
 2. Operátorovi nadiktovať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie vozidla.
 3. Požiadať o overenie platnosti diaľničnej známky.

Týmito jednoduchými krokmi je možné overiť platnosť svojej diaľničnej známky a uistiť sa, že prejazd diaľnicou bude bezproblémový a legálny.

Mám diaľničnú známku? Ako zistiť platnosť diaľničnej známky?

Mnohí sa prichytia pri otázke: „Mám diaľničnú známku?“ V prípade, že človek nemá jasno v tom, kedy prebehla kúpa diaľničnej známky, alebo má pochybnosti o jej platnosti, je dôležité túto skutočnosť overiť. Ignorovanie platnosti diaľničnej známky alebo jazda bez nej môže byť drahá záležitosť, pričom pokuta sa môže vyšplhať až na 150 €, čo je trojnásobok pôvodnej ceny známky.

To, ako zistiť platnosť diaľničnej známky je možné jednoducho na oficiálnej webovej stránke www.eznamka.sk. Neplatnosť diaľničnej známky môže viesť k vážnym problémom, vrátane vysokých pokút a obmedzení na cestách. Preto je potrebné uistiť sa a overiť si, či mám diaľničnú známku.

 • Ak vodičovi chýba diaľničná známka, môže čeliť pokute od 100 do 500 €, resp. od 50 do 200 € v blokovom konaní.
 • Pokuta za jazdu bez platnej diaľničnej známky môže byť až 150 €, ale ak ju vodič uhradí do 15 dní od doručenia, zaplatí len 2/3 sumy, teda aktuálne 100 €.

Aké diaľničné známky sú dostupné pre rok 2024?

Ponuka diaľničných známok pre rok 2024 zostáva rovnaká ako v minulých rokoch. Vodiči si môžu vybrať z nasledujúcich typov:

Ročná60 €
365-dňová60 €
30-dňová17 €
10-dňová12 €
 • Ročná diaľničná známka, platná od 1. januára daného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Diaľničná známka s platnosťou 365 dní, ktorá je platná 365 dní vrátane dňa, kedy ju užívateľ určil.
 • Diaľničná známka s platnosťou 30 dní, ktorá je platná 30 dní vrátane dňa, kedy ju užívateľ určil.
 • Diaľničná známka s platnosťou 10 dní, ktorá je platná 10 dní vrátane dňa, kedy ju užívateľ určil.

Ministerstvo dopravy zrušilo ročnú diaľničnú známku, ktorá bola jediným typom s pevne stanovenou časovou platnosťou od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka. Nevýhodou ročnej diaľničnej známky bolo, že jej platnosť končila 31. januára nasledujúceho roka, bez ohľadu na to, kedy bola zakúpená.

Novinkou bude zavedenie jednodňovej diaľničnej známky, ktorej cena podľa európskych pravidiel nepresiahne 5,40 €.

Úhrada diaľničnej známky na eZnamka.sk

Po úhrade diaľničnej známky zákazník obdrží doklad s názvom „Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky“, zjednodušene faktúru. Tieto doklady obsahujú všetky potrebné informácie podľa zákona.

S nástupom regulácie PSD2 od januáraa 2021 sa objavili nové požiadavky na bezpečnosť platieb online. Najčastejšími príčinami neúspešných transakcií sú nastavenia prehliadača a problémy s overením platby. Je odporúčané dôkladne skontrolovať nastavenia platobnej karty a internetového prehliadača, aby sa predišlo týmto problémom.

V prípade akýchkoľvek pochybností o úspešnosti úhrady sa odporúča skontrolovať platnosť diaľničnej známky pomocou funkcie „Kontrola platnosti diaľničnej známky“ na webovej stránke, v mobilnej aplikácii alebo kontaktovať zákaznícku linku.

eznamka kontrola
Všetky detaily týkajúce sa úhrady diaľničnej známky a prípadné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky v časti „Dokumenty na stiahnutie“ na webe eZnamka.sk.

Overenie a platnosť diaľničnej známky kamerovým systémom

Monitorovanie úhrady diaľničnej známky je neustále sledované prostredníctvom kamerového systému, ktorý je umiestnený v celej diaľničnej infraštruktúre a aktívne monitoruje terén aj prostredie. Okrem toho špeciálne mobilné hliadky Národnej diaľničnej spoločnosti priamo v teréne zabezpečujú dodržiavanie povinnosti úhrady, teda overujú platnosť diaľničnej známky.


V prípade zistenia nezaplatenej elektronickej diaľničnej známky sa postupuje v súlade so zákonom, pričom vodič, ktorý jazdí bez platnej známky, čelí riziku uloženia pokuty.


Automatické systémy, ktoré sú založené na kamerovej technológii, hrajú kľúčovú úlohu pri udeľovaní pokút na diaľnici.

Tieto systémy dokážu snímať vozidlá vrátane ich elektronických číselných značiek a majú schopnosť vystaviť vodičom pokutu, ak vstúpia na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu bez platnej diaľničnej známky. Je to dôležité opatrenie, ktoré zabezpečuje dodržiavanie povinnosti platiť za užívanie diaľnice a zaručuje bezpečnosť cestnej siete.

Ktoré vozidlá sú oslobodené od diaľničnej známky?

Niektoré vozidlá majú výnimku z povinnosti platiť za diaľničnú známku. Medzi ne patria:

 • vozidlá využívané na štátne účely, vrátane vozidiel Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, finančnej správy, správcov diaľnic, NBÚ, SIS a ďalších
 • vozidlá záchranných zložiek
 • vozidlá diplomatickej služby a konzulárnych úradov
 • vozidlá zahraničných novinárov
 • historické vozidlá podľa osobitného predpisu
 • osoby držiace ZŤP preukaz a poskytovatelia sociálnych služieb

Tieto informácie sú dôležité pre vodičov, ktorí by mohli byť oslobodení od povinnosti zakúpiť diaľničnú známku na svoje vozidlo.

Overenie vozidla podľa ŠPZ

Niekedy sa človek ocitne v situácii, kedy je nevyhnutné zistiť majiteľa auta, teda overiť vozidlo podľa jeho ŠPZ. Či už ide o škodu spôsobenú na parkovisku či na diaľnici alebo o inú dopravnú udalosť, je dôležité vedieť, ako na to.

Prvá reakcia väčšiny ľudí je ísť na dopravný inšpektorát s nádejou, že získajú kontaktné údaje majiteľa vozidla. Bohužiaľ, táto cesta vedie do slepej uličky. Dopravný inšpektorát má obmedzenú možnosť poskytovať overenie vozidla podľa ŠPZ z dôvodov ochrany súkromia. Preto sa na dopravnom inšpektoráte nedozvie človek viac, než len základné údaje o vozidle.

Ďalšou možnosťou je kontaktovať poisťovňu, kde je vozidlo poistené. Na Slovenskej kancelárii poisťovateľov skp.sk je možné zadarmo overiť poistnú zmluvu vozidla prostredníctvom jeho evidenčného čísla (ŠPZ).

Toto overenie vozidla podľa ŠPZ poskytne informácie o poistnej zmluve a poisťovni, ktorá vozidlo kryje. S týmito údajmi je následne možné kontaktovať poisťovňu a informovať ju o vzniknutej situácii.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang