Overenie km podľa VIN zadarmo – ako overiť vozidlo zadarmo

Overenie kilometrov je proces overovania presnosti tachometra vozidla s cieľom zabezpečiť presné zaznamenávanie a vykazovanie najazdených kilometrov. Je to dôležitý krok pri zabezpečovaní správneho výpočtu a účtovania nákladov na údržbu a prevádzku vozidla. Ako si overiť kilometre zadarmo?


Obsah článku


Overovanie najazdených kilometrov sa môže vykonávať rôznymi metódami vrátane manuálneho odčítania údajov z tachometra vozidla, elektronických systémov a služieb tretích strán.

Tento článok sa bude zaoberať rôznymi typmi metód overovania najazdených kilometrov, ktoré môžu podniky a fyzické osoby využiť, a výhodami a nevýhodami jednotlivých metód.

Overenie km podľa VIN zadarmo

VIN číslo (Vehicle Identification Number) je jedinečný kód priradený každému motorovému vozidlu pri jeho výrobe. Tento kód slúži na identifikáciu vozidla a obsahuje informácie o jeho pôvode, výrobnom závode, modeli, roku výroby a ďalších špecifikáciách. VIN číslo pozostáva z 17 znakov. Možné je tiež overenie VIN čísla zadarmo, kedy

Overenie km podľa VIN zadarmo je atraktívnym spôsobom, ako získať informácie o histórii jazdeného vozidla. Je však dôležité mať realistické očakávania a byť oboznámený s dostupnými možnosťami a ich obmedzeniami.

Overenie km podľa VIN zadarmo – zdroje:

 1. Webové stránky výrobcov automobilov: Niektorí výrobcovia poskytujú online nástroje na overenie kilometrov svojich vozidiel. Na použitie týchto nástrojov budete potrebovať VIN číslo a možno aj ďalšie údaje, ako je rok výroby alebo model vozidla.
 2. Webové stránky štátnych úradov: V niektorých krajinách majú štátne úrady webové stránky, kde je možné overiť históriu vozidla vrátane najazdených kilometrov. Dostupnosť a rozsah týchto informácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny a konkrétneho vozidla.
 3. Nezávislé webové stránky: Existuje množstvo nezávislých webových stránok, ktoré ponúkajú bezplatné overenie kilometrov podľa VIN čísla. Tieto stránky zvyčajne zhromažďujú údaje z rôznych zdrojov, ako sú databázy poisťovní, servisné záznamy a správy o nehodách.

Overenie VIN zadarmo – obmedzenia:

 • Nepresnosť: Informácie o kilometroch dostupné zadarmo nemusia byť vždy presné alebo aktuálne. Niektoré zdroje nemusia mať kompletnú históriu vozidla, alebo sa do nej mohli vkradnúť chyby.
 • Neúplnosť: Zadarmo dostupné informácie nemusia obsahovať všetky relevantné údaje o histórii vozidla, ako napríklad záznamy o opravách alebo údržbe.
 • Obmedzená dostupnosť: Nie všetky vozidlá sú zahrnuté v databázach používaných pre bezplatné overenie kilometrov.

Overenie VIN zadarmo môže poskytnúť užitočné informácie o histórii jazdeného vozidla, avšak je dôležité mať na pamäti obmedzenia týchto zdrojov. Pre presnejšie a komplexnejšie informácie o vozidle sa odporúča využiť platené služby overenia histórie vozidla. Overenie je dôležitá najmä pri kúpe jazdeného auta na leasing alebo pôžičku.

Overenie VIN zadarmo

Overenie VIN čísla zdarma je možné prostredníctvom niekoľkých online nástrojov a služieb. VIN (Vehicle Identification Number) je jedinečný identifikátor vozidla, ktorý obsahuje informácie o výrobnom závode, modeli, roku výroby a ďalšie detaily. Overenie VIN môže pomôcť zistiť históriu vozidla, či nebolo kradnuté alebo či nemá iné problémy.

Tu sú niektoré populárne webové stránky a služby, kde môžete bezplatne overiť VIN číslo:

 1. overenie-vozidla.sk – Poskytuje informácie, či vozidlo či nie je kradnuté, v leasingu, nemá záložné práva a nemá stočené kilometre.
 2. CarVertical – Poskytuje zdarma základnú verziu výpisu histórie vozidla.
 3. Cebia.com – Poskytuje možnosť overiť niektoré informácie o vozidle zadarmo.

Ak sú potrebné podrobnejšie informácie, ako napríklad história nehôd, opráv, alebo kontrola odometra, niektoré služby môžu požadovať poplatok. Pre presné a dôveryhodné údaje sa často oplatí investovať do detailnej správy, najmä pri kúpe ojazdeného vozidla.

Je dôležité si uvedomiť, že bezplatné služby nemusia poskytovať kompletné informácie o histórii vozidla, pretože detailné správy zvyčajne vyžadujú prístup k plateným databázam a zdrojom informácií. Overenie VIN čísla zadarmo môže poskytovať iba základné a menej podstatné informácie.

Overenie kilometrov zdarma – základne informácie

Overovanie najazdených kilometrov je proces určovania počtu najazdených kilometrov vozidla. Vykonáva sa kontrolou záznamov, ako sú záznamy o spotrebe paliva a údaje z tachometra.

Overenie kilometrov zdarma prináša výhody, ako napríklad finančné úspory, zvýšenú bezpečnosť a vyššiu presnosť. Finančné úspory možno dosiahnuť znížením nákladov na údržbu vozidla, zatiaľ čo zvýšená bezpečnosť sa dosiahne tým, že sa zabezpečí, že vozidlo jazdí v rámci svojich možností. Zvýšená presnosť sa dosahuje používaním presných technológií, ako je sledovanie GPS a telemetrické systémy.

Spôsoby overovania najazdených kilometrov

Overenie kilometrov zdarma je dôležitou súčasťou vedenia presných záznamov o údržbe a histórii vlastníctva vozidla. Môže poskytnúť cenné informácie o veku a stave vozidla, čo je dôležité pre potenciálnych kupujúcich alebo tých, ktorí chcú vozidlo ďalej predať. Existujú dve hlavné metódy overovania počtu najazdených kilometrov:

 • tachometre
 • správy o histórii vozidla

Odčítanie stavu tachometra je najbežnejšou formou overenia počtu najazdených kilometrov. Poskytuje prehľad o stave najazdených kilometrov vozidla v danom čase. Zvyčajne sa vykonáva pri servise alebo predaji vozidla. Môže vykonávať sa buď manuálne, alebo elektronicky, v závislosti od typu vozidla. V niektorých prípadoch sa informácie o najazdených kilometroch môžu získať z palubného počítača vozidla.

Ďalšou formou overenia počtu najazdených kilometrov sú správy o histórii vozidla. Tieto správy poskytujú podrobné informácie o minulosti vozidla vrátane histórie jeho údržby, predchádzajúcich majiteľov a ďalších relevantných informácií.

Práve správy často používajú predajcovia automobilov a poisťovne na overenie počtu najazdených kilometrov ojazdených vozidiel. Môžu byť užitočné pre potenciálnych kupujúcich, ktorí chcú získať presný obraz o stave vozidla pred jeho kúpou.

Overenie km je dôležitou súčasťou vedenia presných záznamov o údržbe a histórii vlastníctva vozidla. Odčítanie stavu tachometra a správy o histórii vozidla sú dve najbežnejšie metódy overovania počtu najazdených kilometrov vozidla.

Odčítanie kilometrov môže poskytnúť cenné informácie o veku a stave vozidla, čo je dôležité pre potenciálnych kupujúcich alebo tých, ktorí chcú vozidlo ďalej predať.

Overenie vozidla zadarmo

Overenie počtu najazdených kilometrov je dôležitým krokom pri posudzovaní hodnoty a stavu vozidla. Prvým krokom v tomto procese je preskúmanie informácií o vozidle. Zahŕňa zhromažďovanie informácií, ako je história vozidla, registrácia a všetky ostatné relevantné údaje.

Ďalším krokom je zhromaždenie potrebnej dokumentácie. Patrí sem typ vozidla, registrácia a servisné záznamy. Po zhromaždení dokumentov by sa informácie mali analyzovať s cieľom určiť aktuálny počet najazdených kilometrov a definovať prípadné nezrovnalosti.

Dokumenty by sa mali skontrolovať, či nevykazujú známky falšovania alebo pozmeňovania. To zahŕňa aj kontrolu prípadných nezrovnalostí medzi stavom tachometra a záznamami majiteľa. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, malo by sa vykonať ďalšie vyšetrovanie.


Overenie počtu najazdených kilometrov je dôležitým krokom pri posudzovaní hodnoty a stavu vozidla.


Nakoniec by sa malo vozidlo skontrolovať s cieľom potvrdiť počet najazdených kilometrov a určiť celkový stav vozidla. To zahŕňa vizuálnu kontrolu interiéru a exteriéru vozidla, skúšobnú jazdu a mechanickú kontrolu.

Dodržaním týchto krokov možno vykonať dôkladné overenie vozidla zadarmo, ktoré poskytne potrebné informácie na presné posúdenie hodnoty a stavu vozidla.

Overenie km zadarmo – výhody

Overovanie najazdených kilometrov sa v automobilovom priemysle stáva v posledných rokoch čoraz dôležitejším. Tento proces spočíva v overení a zdokumentovaní presného počtu kilometrov, ktoré vozidlo prešlo, a prináša so sebou viacero benefitov.

 • Zvýšenie hodnoty vozidla:

Jednou z hlavných výhod je nárast hodnoty vozidla. Preukázanie nižšieho počtu najazdených kilometrov, ako by sa dalo očakávať na základe jeho veku, môže slúžiť ako argument pri predaji. Takéto vozidlo je vnímané ako v lepšom stave a dosahuje spravidla aj vyššiu cenu. Zároveň to môže mať pozitívny vplyv aj na jeho zostatkovú hodnotu v budúcnosti.

 • Zvýšenie bezpečnosti:

Poznanie presného počtu najazdených kilometrov umožňuje majiteľovi lepšie predvídať potrebu servisu a výmeny komponentov. Včasná údržba a výmeny opotrebovaných dielov prispievajú k udržaniu vozidla v optimálnom stave, čím sa zvyšuje bezpečnosť na cestách a znižuje riziko neočakávaných porúch.

 • Zníženie emisií:

Overovanie kilometrov má vplyv aj na znižovanie emisií. Presné informácie o prejdených kilometroch pomáhajú majiteľovi včas absolvovať emisnú kontrolu a dbať na to, aby vozidlo spĺňalo platné emisné normy. Týmto sa znižuje jeho dopad na životné prostredie a ovzdušie.

Overovanie najazdených kilometrov aj ďalšie benefity:

Prevencia podvodov – pomáha predchádzať manipulácii s tachometrom a podvodom s umelým znižovaním kilometrov.

Lepšia informovanosť kupujúceho – poskytuje kupujúcemu relevantné informácie o histórii a stave vozidla, čím mu umožňuje urobiť zodpovedné rozhodnutie o kúpe.

Zjednodušenie poistných nárokov – v prípade dopravnej nehody môže overený počet najazdených kilometrov slúžiť ako podklad pre poistné nároky.

Overovanie najazdených kilometrov je dôležitým aspektom pri kúpe, predaji a prevádzke ojazdeného vozidla. Prináša benefity v oblasti hodnoty, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a transparentnosti. Pre kupujúceho aj predávajúceho je to spoľahlivý nástroj na overenie histórie a stavu vozidla.

Nelegálne stáčanie najazdených kilometrov

Stáčanie kilometrov je pojem, ktorý sa používa na opis praxe úmyselného znižovania počtu najazdených kilometrov vozidla s cieľom zvýšiť sumu peňazí získaných za jeho predaj alebo lízing. Môže ísť o formu podvodu, pretože zahŕňa poskytovanie nepravdivých informácií potenciálnym kupujúcim.

Stáčanie kilometrov nie je novým fenoménom, ale s rozvojom digitálnych technológií sa stalo jednoduchším a rozšírenejším. Napríklad predajca môže použiť sledovanie GPS na manipuláciu s počtom najazdených kilometrov na vozidle alebo lízingová spoločnosť môže digitálne zmeniť stav tachometra vozidla, ktoré predáva.


V záujme boja proti tomuto typu podvodov sa dajú v súčasnosti využiť služby overovania najazdených kilometrov. Tieto služby využívajú rôzne technológie a nástroje na analýzu údajov na overenie presnosti údajov o najazdených kilometroch. Patrí sem kontrola presnosti údajov GPS, tachometrov, záznamov o údržbe vozidla a ďalšie.


Tento typ služby môže byť obzvlášť prospešný pre tých, ktorí kupujú a prenajímajú vozidlá, pretože ich môže ochrániť pred zneužitím. Môže im tiež poskytnúť pokoj, pretože vedia, že stav vozidla, ktoré si kupujú alebo prenajímajú, zodpovedá skutočnosti.

Overovanie najazdených kilometrov je dôležitým nástrojom v boji proti podvodom a jeho význam rastie s ďalším vývojom digitálnych technológií.

Obavy zo stočených km sú reálne. Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočené kilometre. 60-80% dovezených vozidiel je preukázateľne stočených.

Overenie km zadarmo pomôže včas odhaliť, či na vozidle bolo manipulované s tachometrom. Je dôležité nenaltieť podvodníkom s ojazdenými autami a overiť si najazdené kilometre jednoducho zadaním EČV alebo VIN čísla.

Overenie kilometrov online

Proces overovania najazdených kilometrov je cenným nástrojom na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti pri posudzovaní najazdených kilometrov vozidla. Poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob kontroly skutočného počtu najazdených kilometrov vozidla a možno ho vykonať zadarmo prostredníctvom rôznych online zdrojov.

Overenie km zadarmo chráni kupujúcich aj predávajúcich pred možnými podvodmi a výrazne uľahčuje proces kúpy vozidla. Takisto zabezpečuje, že kupujúci získajú presný obraz o stave vozidla, čím pomáha chrániť ich investíciu.

Na záver možno povedať, že overovanie najazdených kilometrov je cenný nástroj, ktorý môže pomôcť chrániť kupujúcich aj predávajúcich a je k dispozícii bezplatne online.

Čo ešte overiť pred kúpou auta?

Pred kúpou vozidla je dôležité overiť niekoľko kľúčových aspektov, aby sa kupujúci vyhli potenciálnym problémom. Tu je zoznam vecí, ktoré by sa mali skontrolovať:

 1. Motor a prevodovka: Skontrolovať, či motor beží hladko a prevodovka pracuje správne.
 2. Brzdy: Overiť stav brzdových kotúčov a doštičiek.
 3. Podvozok: Skontrolovať tlmiče, pružiny a nápravy.
 4. Elektronika: Uistiť sa, že všetka elektronika funguje správne.
 5. Pneumatiky: Skontrolovať stav pneumatík.
 6. Karoséria: Hľadať známky hrdze, škrabancov a preliačin.
 7. Sklo: Skontrolovať okná a praskliny.
 8. Interiér: Overiť stav sedadiel a vnútorných komponentov.
 9. Dokumenty: Skontrolovať technický preukaz a servisnú knižku.
 10. História nehôd: Overiť, či vozidlo nemalo vážne nehody.
 11. Stav kilometrov: Porovnať s údajmi v servisnej knižke.
 12. Platné STK a EK: Uistiť sa, že sú platné.
 13. Vlastníctvo: Skontrolovať či na vozidlo nie sú ťarchy alebo zástavy.
 14. Testovacia jazda: Skontrolovať jazdné vlastnosti vozidla.
 15. Trhová hodnota: Porovnať cenu s podobnými vozidlami.
 16. Skryté náklady: Overiť potenciálne dodatočné náklady.
 17. Mechanik: Zvážiť kontrolu vozidla nezávislým mechanikom.

Tieto kroky pomôžu získať lepšiu predstavu o stave vozidla a minimalizovať riziko nepríjemných prekvapení po kúpe.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang