P2P pôžičky – peer to peer pôžičky od ľudí a investorov

Kolektívne požičiavanie, známe ako peer to peer pôžičky, je čoraz obľúbenejší spôsob požičiavania peňazí. P2P pôžičky, nazývané aj pôžičky od ľudí pre ľudí, sú súkromné pôžičky. Takúto formu požičiavania využívajú ľudia na celom svete a predstavuje alternatívu ku klasickým bankovým pôžičkám.


Obsah článku


Na rozdiel od bankových pôžičiek, pri peer to peer pôžičkách vystupujú v úlohe dlžníkov aj investorov súkromné osoby, bez akejkoľvek prítomnosti banky.

Ľudia si požičiavajú prostredníctvom tzv. P2P platforiem, ktoré predstavujú akýsi most medzi investormi a dlžníkmi. Tieto spoločnosti fungujú podobne ako trhovisko a zaisťujú celé požičiavanie po technickej aj právnej stránke.

Čo sú to P2P alebo peer to peer pôžičky

Peer-to-peer (P2P pôžičky) pôžičky sú produktom online požičiavania, pri ktorom sa jednotlivý dlžník alebo veriteľ môže spojiť priamo s veriteľom alebo dlžníkom. Je to forma alternatívneho financovania v rámci konceptu zdieľanej ekonomiky, ktorá nezahŕňa banky ani iné finančné inštitúcie a namiesto toho sa spolieha na technológiu, ktorá vytvára trh medzi dlžníkom a veriteľom.

Proces sa začína, keď dlžník alebo veriteľ zverejní žiadosť a ostatní členovia komunity môžu ponúknuť poskytnutie financovania. Dlžník si môže vybrať veriteľa, s ktorým chce obchodovať a zmluva o úvere sa uzatvára priamo medzi dlžníkom a veriteľom. Tento proces eliminuje tradičné bankové poplatky a ďalšie náklady tretích strán.

Podstatou P2P pôžičiek je spôsob, ako rýchlo spojiť dlžníkov a veriteľov bez sprostredkovateľa. Týmto spôsobom si dlžníci a veritelia môžu požičiavať sumy peňazí, ktoré tradičné finančné inštitúcie neumožnia. Okrem toho, keďže požičiavanie a poskytovanie pôžičiek prebieha online, pôžičky sú dlžníkovi prevedené v priebehu niekoľkých dní namiesto týždňov.

P2P požičiavanie má niekoľko výhod pre dlžníkov aj veriteľov. Dlžníci majú prístup k rôznym úverovým programom, ktoré poskytujú atraktívnejšie úrokové sadzby ako tradičné bankové inštitúcie, zatiaľ čo veritelia môžu často získať vyššie výnosy zo svojich investícií.

Záujemcovia o peer to peer pôžičky by si mali uvedomiť niekoľko kľúčových vecí:

 • treba sa uistiť, že dlžník je spoľahlivým zdrojom splácania
 • má zdravé kreditné skóre
 • dlžníci mali rozumieť podmienkam, ako aj rizikám spojeným s P2P pôžičkami

Peer to peer pôžičky (P2P pôžičky) predstavujú inovatívny spôsob, ako sa môžu dlžníci a veritelia navzájom priamo spojiť bez toho, aby museli prechádzať cez tradičné bankové inštitúcie.

Tým sa eliminujú poplatky a iné náklady, čím sa proces pôžičky stáva rýchlejším a atraktívnejším pre obe strany. Dlžníci aj veritelia by však mali chápať riziká spojené s procesom P2P pôžičiek a pri výbere partnera by mali dbať na to, aby si ho riadne preverili.

Kolektívne pôžičky od ľudí pre ľudí

Platformy pre kolektívne pôžičky, peer to peer pôžičky alebo inak známe pôžičky od ľudí pre ľudí, sú finančné služby, ktoré fungujú ako crowdfundingové kampane. Avšak netreba k nim sprostredkovateľa – tretiu stranu. Tieto platformy zvyčajne umožňujú podnikom a jednotlivcom spojiť sa s investormi a veriteľmi s cieľom zabezpečiť si individuálnu pôžičku alebo súbor investičných prostriedkov.

Na Slovensku poskytujú platformy kolektívneho požičiavania inovatívny spôsob získavania finančných prostriedkov na všetky účely, od malých podnikateľských úverov až po spotrebiteľské nákupy.

Jednou z prvých platforiem kolektívneho požičiavania v našich končinách, ktorá ponúkala kolektívne pôžičky od ľudí, bola Zonky. Česká spoločnosť Zonky bola založená v roku 2015 a umožňuje jednotlivcom požičiavať si peniaze od iných jednotlivcov. Dlžníci môžu predkladať žiadosti o pôžičku s podrobnými informáciami o tom, koľko potrebujú a na aký účel. Veritelia môžu potom tieto žiadosti preskúmať a schváliť.

Zonky prevádzkuje aj Zonky Market, sekundárny trh na obchodovanie s cennými papiermi krytými pôžičkami. To umožňuje investorom nakupovať portfóliá dlhov, čo je skvelý spôsob diverzifikácie rizika.

p2p pôžičky
Pre tých, ktorí chcú investovať do ľahko dostupných cenných papierov krytých pôžičkami, ponúka nákup týchto portfólií na sekundárnom trhu dostupnejšiu a lacnejšiu investičnú možnosť.

P2P pôžička od ľudí má svoje výhody

Platformy kolektívneho požičiavania ponúkajú pôžičky od ľudí pre ľudí. Takáto pôžička od ľudí má niekoľko nesporných výhod.

Medzi nich patrí:

 • pôžička od ľudí poskytuje lepší prístup k financovaniu vďaka pohodlným procesom podávania žiadostí online a nižším úrokovým sadzbám v porovnaní s tradičnými bankovými úvermi
 • platformy kolektívneho požičiavania sú transparentnejšie, keďže veritelia majú väčší prehľad o tom, kam sa ich peniaze investujú
 • peer to peer pôžičky tiež poskytujú podnikateľom a začínajúcim podnikom prístup k väčším možnostiam financovania, ako prostredníctvom tradičných finančných inštitúcií

Celkovo možno povedať, že platformy kolektívneho požičiavania poskytujú flexibilné riešenie financovania pre podniky a spotrebiteľov na Slovensku.

Tieto platformy poskytujú väčší prístup ku kapitálu. Umožňujú tak podnikom využiť rôznorodé investičné možnosti.

Ako si súkromne požičať peniaze – riziká

Proces toho, ako si súkromne požičať peniaze má aj svoje úskalia. Pri súkromnej pôžičke je kľúčové vybrať si dôveryhodného poskytovateľa. Na trhu je množstvo spoločností a súkromných osôb, ktoré ponúkajú pôžičky, no nie všetky sú seriózne. Je preto nevyhnutné:

 • urobiť si dôkladný prieskum
 • prečítať si recenzie
 • preveriť si poskytovateľa
Overenie bonity a zárukyPoskytovatelia súkromných pôžičiek často neoverujú bonitu žiadateľov, čo znamená, že môžu požadovať ručenie majetkom alebo treťou osobou. Pre dlžníka je dôležité, aby si poskytovateľ stanovil jasné záruky a podmienky, ktoré sú transparentné a férové.
Starostlivý výber a komunikáciaPri výbere poskytovateľa by dlžník nemal robiť unáhlené rozhodnutia. Je dôležité starostlivo si preštudovať zmluvu a všetky podmienky. V prípade nejasností by si mal všetko vyjasniť s poskytovateľom, aby predišiel nedorozumeniam a zabezpečil, že všetko bude správne pochopené a zrozumiteľné.
Kontrola serióznosti poskytovateľaNezáleží na tom, akého poskytovateľa si žiadateľ vyberie, je nutné si overiť jeho spoľahlivosť. Seriózny poskytovateľ by mal žiadateľa oboznámiť so všetkými podmienkami pôžičky a poskytnúť potrebné kontaktné údaje.

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať:

Výšku pôžičky

Úrokovú sadzbu

Všetky poplatky

Celkovú sumu, ktorú dlžník zaplatí za pôžičku

Ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN)

Formu ručenia

Splátkový kalendár

Súkromne požičať peniaze na zmenku

Zmenka je cenný papier, ktorý môže byť vlastný alebo cudzí. Pri vlastnej zmenke sa osoba zaväzuje splatiť danú sumu vlastníkovi zmenky. Pri cudzej zmenke túto povinnosť preberá tretia osoba. Zmenky sú splatné jednorazovo.

Výhody a riziká pôžičiek na zmenku

Mnohí ľudia sa obávajú súkromne si požičať peniaze, teda žiadať o pôžičku od súkromnej osoby na zmenku, hoci sú ľahko dostupné. Pri žiadosti o takúto pôžičku je potrebné zabezpečiť:

 • aby bol príjem žiadateľa dostatočný na splácanie pôžičky
 • overiť výšku úrokových sadzieb
 • vybrať najvýhodnejšiu ponuku

Riziká a bezpečnostné opatrenia

Pôžičky od súkromných osôb sa dajú nájsť aj mimo oficiálnych portálov a sprostredkovateľov, čo však môže byť rizikové. Inzeráty často zverejňujú aj podvodníci, ktorí chcú získať osobné údaje. Preto je dôležité byť opatrný a dôkladne preveriť každého poskytovateľa.

súkromne požičať peniaze
Pri výbere súkromnej pôžičky, teda toho, ako si súkromne požičať peniaze treba postupovať opatrne, urobiť si dôkladný prieskum a komunikovať s poskytovateľom.

P2P investície

P2P investície na Slovensku získavajú na popularite. To podnecuje čoraz viac miestnych, aby svoje úspory a financie presmerovali na tento nový prístup. Ide o skratku pre peer-to-peer investície, ktoré sa na slovenskom trhu stávajú pomerne populárnymi.

P2P investície sú skvelým prostriedkom stratégie diverzifikácie investícií a poskytujú investorom alternatívny prístup k investovaniu. Zahŕňajú priame požičiavanie alebo investovanie finančných prostriedkov bez účasti akejkoľvek finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa.

Tradične sa veritelia alebo investori obracali na finančnú inštitúciu, aby získali prístup k finančným prostriedkom. No v poslednom čase, hlavne s nárastom popularity konceptu P2P, je možné využívať online platformy na ponúkanie P2P pôžičiek alebo investovanie do iných dlžníkov.

Investície P2P sú atraktívnou alternatívnou možnosťou investovania, pretože vo všeobecnosti ponúkajú vyšší výnos ako tradičnejšie formy investovania. Sú tak výnosnejšie ako napríklad sporiace účty alebo akcie. Sú tiež menej rizikové ako iné typy investícií.

Výška investovaného kapitálu je zvyčajne menšia a výnosy sú často fixné. To znamená, že investori majú istotu, že vedia, aký výnos môžu očakávať.

Pôžičku od investora sprostredkuje niekoľko platforiem

Ako bolo už vyššie spomenuté, P2P kolektívne pôžičky naberajú aj na Slovensku na popularite. Takúto pôžičku od investora možno u nás vybaviť prostredníctvom niekoľkých platforiem kolektívneho požičiavania.

Ide o:

Každá platforma má svoje vlastné výhody a nevýhody, ktoré treba pred investovaním prostredníctvom niektorej z nich dôkladne zvážiť.

Možnosti P2P investícií sa na Slovensku stávajú čoraz populárnejšími. Ponúkajú používateľom atraktívne výnosy z ich investícií a poskytujú alternatívny prístup k tradičným investíciám.

Starostlivým zhodnotením výhod a rizík jednotlivých platforiem by investori mali byť schopní určiť, ktorá z nich najlepšie vyhovuje ich individuálnym požiadavkám.

Ako získať pôžičku od investora krok za krokom

P2P pôžičky sa stali populárnym spôsobom požičiavania peňazí. Osloviť potenciálneho investora bez priameho kontaktu však môže byť zastrašujúce.

Našťastie existujú kroky, ktoré môže človek podniknúť, aby si tento proces uľahčil:

 • prieskum – predtým, ako si záujemca vyberie pôžičku od investora, mal by si urobiť prieskum
 • vytvoriť si podnikateľský plán – plán, v ktorom záujemca o pôžičku od investora vysvetlí, ako plánuje použiť požičané peniaze, by mal obsahovať:
  • prehľad jeho podnikania
  • koľko peňazí si plánuje požičať
  • ako ich chce použiť
  • ako plánuje pôžičku splatiť
 • oslovenie investora – investorov netreba kontaktovať priamo, avšak záujemca by mal dať najavo, prečo práve on je vhodným kandidátom na pôžičku
 • predloženie dokumentov – po prvom kontakte s investorom bude pravdepodobne treba predložiť niekoľko dokumentov na preukázanie svojej totožnosti a úverovej bonity; môže ísť o finančné výkazy, daňové priznania či iné dokumenty
 • rokovanie o podmienkach – po predložení požadovaných dokumentov môže záujemca začať rokovať s investorom o podmienkach úveru; tie môžu zahŕňať výšku úrokov, ktoré budete platiť, dĺžku trvania úveru a ďalšie podrobnosti

Dodržaním týchto krokov možno úspešne získať pôžičku od investora prostredníctvom peer to peer požičiavania bez toho, aby ho záujemca musel kontaktovať priamo. Ak človek venuje čas prieskumu a pochopeniu procesu, povedie to v konečnom dôsledku k úspešnej dohode.

Maják pôžička

Ide platformu kolektívneho požičiavania, kde možno získať priamo pôžičku od ľudí – investorov. Spoločnosť sľubuje, že práve takýto spôsob zabezpečí najvýhodnejšie podmienky pôžičky. Stačí k tomu vyplniť len online žiadosť o P2P pôžičku.

Maják je portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom požičiavajú peniaze. O Maják pôžičku môže požiadať každý, kto má viac ako 18 rokov a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Podmienkou získania Maják pôžičky je:

 • trvalý príjem
 • splnenie minimálne stanovených kritérií ratingu
 • schopnosť splácať pôžičku

Prostredníctvom Maják pôžičky si možno požičať od 300 do 1 000 eur. Doba splatnosti je od 6 mesiacov do 2 rokov.

Získať Maják pôžičku je ozaj jednoduché. Žiadosť v Majáku zvládnu posúdiť do dvoch pracovných dní a o ďalšie tri dni už vedia spustiť financovanie pôžičky.

Maják pôžička má podľa prevádzkovateľa portálu jasné a transparentné podmienky a úrok sa počas trvania aktuálnej pôžičky nezvýši. Za podanie žiadosti o pôžičku od investora sa neplatí, pôžičku pritom možno kedykoľvek predčasne splatiť.

Avšak poplatky si Maják určuje za poskytnutie pôžičky v prípade jej úspešného získania. Poplatok sa automaticky odráta z poskytovanej pôžičky. Za zabezpečenie pôžičky si Maják účtuje 6 percent z celkovej výšky pôžičky, minimálne však musí ísť o 20 eur.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang