Ponziho schéma a pyramídový systém – čo to je, riziká

ponziho schéma

V dnešnej dobe človek často hľadá spôsoby ako investovať svoje peniaze či zvýšiť svoj finančný príjem. Práve preto je dôležité poznať rozdiel medzi legitímnymi investičnými príležitosťami a nebezpečnými pyramídovými a Ponziho schémami. Na Slovensku boli ľudia svedkami niekoľkých závažných finančných škandálov spojených s týmito praktikami, ktoré zanechali mnohých občanov v ťažkej situácii.

Tento článok preskúma tajomstvá a nebezpečenstvá, ktoré sa skrývajú za týmito slovami, a zameriava sa na to, ako môžu ovplyvniť finančnú stabilitu a budúcnosť jednotlivcov. Čo sú to pyramídové a Ponziho schémy? Ako sa tieto pojmy prelínajú s realitou v Slovensku? Ako sa vyhnúť takýmto rizikovým investičným praktikám?

Čo je Ponziho schéma?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že slovo Ponziho schéma je len ďalším z finančných pojmov, ktoré sa objavujú v médiách. No skutočnosť je taká, že Ponziho schéma patrí medzi najzávažnejšie, a zároveň aj najzradnejšie finančné podvody.

Toto označenie pochádza od Charlesa Ponziho, ktorý sa v roku 1920 stal známym svojím jedinečným spôsobom investovania. Ako to teda funguje a čo by je potrebné vedieť o tomto finančnom fénomene?

Podstata Ponziho schémy

Zo začiatku môže Ponziho schéma pôsobiť ako atraktívna investičná príležitosť. Ideálnym lákadlom pre potenciálnych investorov sú často sľuby nadpriemerných výnosov pri relatívne nízkom riziku. Zdá sa, že ponúka jednoduchý spôsob ako zhodnotiť svoje úspory a zabezpečiť finančnú budúcnosť.

Podstatou Ponziho schémy je však to, že neexistuje skutočné investičné portfólio či aktivita, ktorá by generovala takéto výnosy. Namiesto toho sa peniaze od nových investorov používajú na vyplatenie starších investorov, čím sa vytvára zdanie ziskovosti a stability.

Toto cyklické rozdávanie peňazí umožňuje zakladateľovi schémy a niekoľkým prvým účastníkom zarábať, zatiaľ čo všetci ostatní riskujú stratu svojich investícií.

Výhody a nevýhody Ponziho schémy

Z pohľadu investora môže Ponziho schéma na prvý pohľad ponúkať niekoľko výhod.

 • Rýchle a zdanlivo vysoké výnosy: Investori sú prilákaní na atraktívne úrokové sadzby a krátke obdobia návratnosti, čo môže byť náležite lákavé.
 • Zdánlivá jednoduchosť: Zúčastnení ľudia často nevyžadujú vedomosti o finančných trhoch ani o investovaní, čo im dáva pocit prístupnosti.
 • Priateľská atmosféra: Ponziho schémy často vytvárajú komunitu ľudí, ktorí majú spoločný cieľ, čo môže byť ďalším lákadlom.

Avšak za týmito zdánlivými výhodami sa skrývajú značné nevýhody.

 • Strata investícií: Keď sa Ponziho schéma nakoniec zrúti, väčšina investorov stratí svoje peniaze.
 • Právne problémy: Účasť v Ponziho schéme môže mať vážne právne následky, vrátane možných obvinení zo zločinu.
 • Etické dilemy: Účasť v podvodnej činnosti môže mať negatívny vplyv na osobnú morálku a etiku.
ponziho schéma
Ponziho schéma je podvod, v ktorom sa investorom sľubujú vysoké výnosy z investícií, ktoré sa však vyplácajú len z peňazí nových investorov. Keď sa už nenajdu noví investori, schéma sa zrúti a investori prídu o svoje peniaze.

Pyramídová schéma a pyramidový systém

Pyramídová schéma je ďalším typom finančného podvodu, ktorý má svoje korene v histórii, ale stále nachádza nové podoby v dnešnom modernom svete.

Táto podvodná schéma je založená na princípe, ktorý je pomenovaný po svojej podobe – pyramíde. Investori sú lákani do systému, kde musia zaplatiť vstupný poplatok alebo investovať peniaze do určitého produktu alebo služby. Sľubuje sa im, že ak privedú ďalších ľudí do systému, získajú províziu z nových investícií.

Podstata pyramídového systému

Pyramídové systémy sú v podstate založené na tom, že noví členovia musia prilákať ďalších ľudí do schémy, ktorí potom urobia rovnaké. Týmto spôsobom sa vytvára pyramídová štruktúra, kde investori na vrchole (typicky zakladateľ alebo skorí účastníci) zarábajú peniaze zo všetkých tých, ktorí sa nachádzajú pod nimi v hierarchii.

Tento model zabezpečuje, že výhody sú koncentrované na vrchole pyramidy, zatiaľ čo väčšina účastníkov zostáva bez zisku alebo trpí stratami.

Výhody a nevýhody pyramídového systému

Podobne ako v prípade Ponziho schém, aj pyramidové systémy majú svoje vlastné výhody a nevýhody.

Výhody pyramídového systémuNevýhody pyramídového systému
Rýchly rast členstva: Tento model rýchlo priláka nových členov, pretože ponúka možnosť rýchlych ziskov.Krehká stabilita: Pyramidový systém je krehký a závislý na konštantnom príleve nových účastníkov. Ak sa tento prílev zastaví, systém sa zrúti.
Jednoduchá štruktúra: Pyramidové systémy sú zvyčajne jednoduché na pochopenie a zapojenie.Strata investícií: Väčšina účastníkov pyramidových systémov nikdy neprospieva a stratia svoje peniaze.
Sľuby bohatstva: Zúčastnení ľudia sú lákaní sľubmi materiálneho úspechu a bohatstva.Legálna neistota: Účasť v pyramidových schémach často porušuje zákony a môže mať právne dôsledky.
pyramídové systémy
Pyramídové systémy sú zradné, pretože sľubujú niečo, čo nemôžu dlhodobo dodržať. Na Slovensku a vo svete boli mnohé prípady, kedy pyramídové systémy spôsobili finančné katastrofy pre tých, ktorí sa nechali zlákať krátkodobými ziskami.

Systém lietadlo a jeho finančné pády

Pojmom systém lietadlo sa spravidla v našich končinách označujú oba už zmieňované podvodné systémy. Systém lietadlo je metaforou pre súbor komponentov a systémov, ktoré sú potrebné na to, aby investícia bola úspešná. Tieto komponenty a systémy zahŕňajú:

 • Investičná stratégia, ktorá určuje, aké aktíva sa budú investovať a ako sa budú manažovať.
 • Investičné nástroje, ktoré sa budú používať na realizáciu investičnej stratégie.
 • Investičné rozhodnutia, ktoré sa budú robiť na základe investičnej stratégie a investičných nástrojov.
 • Investičné riadenie, ktoré zabezpečí, aby investícia bola v súlade s investičnou stratégiou.

Systém lietadlo je založený na princípe, že investícia je úspešná, ak je dobre naplánovaná, riadená a spravovaná. Sľuby vysokých výnosov nie sú nevyhnutnou súčasťou systému lietadlo.

Tu je niekoľko kľúčových rozdielov medzi systémom lietadlo a Ponziho schémou:

 • Systém lietadlo je založený na skutočných investičných príležitostiach. Investori v systéme lietadlo očakávajú zisk z investovania do aktív, ako sú akcie, dlhopisy alebo komodity. V Ponziho schéme investori očakávajú zisk z peňazí nových investorov.
 • Systém lietadlo je transparentný. Investori v systéme lietadlo majú prístup k informáciám o tom, ako sa ich peniaze investujú. V Ponziho schéme investori nemajú prístup k informáciám o tom, ako sa ich peniaze investujú.
 • Systém lietadlo je riadený odborníkmi. Investori v systéme lietadlo sa spoliehajú na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s investovaním. V Ponziho schéme sa investori spoliehajú na podvodníka, ktorý nemá žiadne skúsenosti s investovaním.
systém lietadlo
Systém lietadlo je metaforou pre súbor komponentov a systémov, ktoré sú potrebné na to, aby investícia bola úspešná.

Pyramídy na Slovensku

Slovensko nie je výnimkou pokiaľ ide o konfrontáciu s problémom pyramidových schém. Tieto finančné podvody, ktoré slúžia na získavanie peňazí od ľudí na spodných vrstvách štruktúry, sa na Slovensku objavili viackrát a zanechali následky, ktoré sa týkajú nielen finančnej stability, ale aj dôvery verejnosti v investičné príležitosti.

Podľa odhadov Národnej banky Slovenska prišlo v rokoch 2004 až 2022 v dôsledku podvodov spojených s pyramídami na Slovensku viac ako 100 000 ľudí o viac ako 200 miliónov €

Príklady pyramíd na Slovensku:

Na Slovensku sa v minulosti objavilo niekoľko známych podvodov spojených s pyramídami, napríklad:

 • Unifa Invest – táto spoločnosť bola založená v roku 1994 a tvrdila, že obchoduje s komoditami. V skutočnosti však peniaze investorov len zneužívala. Unifa Invest v roku 1997 skrachovala a jej klienti prišli o viac ako 14 miliárd slovenských korún.
 • BMG Invest – táto spoločnosť bola založená v roku 2007 a tvrdila, že poskytuje finančné služby. V skutočnosti však bola Ponziho schémou. BMG Invest v roku 2008 skrachovala a jej klienti prišli o viac ako 200 miliónov slovenských korún.
 • Horizont Slovakia – v roku 2014 prišlo k ďalšiemu prípadu pyramídovej schémy, keď spoločnosť Horizont Slovakia prišla o viac ako 5 000 investorov a ich peniaze.
 • Multi Level Marketing (MLM) – tieto spoločnosti sa často snažia pôsobiť ako legitímne podniky, ktoré ponúkajú produkty alebo služby. V skutočnosti však sú založené na tom, že investori dostávajú províziu za to, že do systému pritiahnu nových investorov. Medzi príklady MLM spoločností na Slovensku patria napríklad Amway, Herbalife a Forever Living Products.
 • Náboženské a charitatívne organizácie – tieto organizácie sa niekedy využívajú na to, aby ľudia investovali svoje peniaze do podvodných projektov. Medzi príklady náboženských a charitatívnych organizácií, ktoré boli v minulosti obvinené z podvodov, patria napríklad Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormoni) a Nadácia Deti Slovenska.
 • Online projekty – tieto projekty sa často propagujú prostredníctvom sociálnych médií a online reklamy. V skutočnosti však sú založené na tom, že investori dostávajú províziu za to, že do systému pritiahnu nových investorov. Medzi príklady online projektov, ktoré boli v minulosti obvinené z podvodov, patria napríklad Bitcoin Revolution a OneCoin.

Zhrnutie: Čo je to pyramída

Terminológia toho, čo je to pyramída vychádza zo štruktúry, ktorú tieto podvody vytvárajú. Podobne ako v starovekom Egypte, kde pyramídy symbolizovali majestátnosť a veľkoleposť, pyramídové systémy zdôrazňujú údajnú stabilitu tých, ktorí sa nachádzajú na vrchole.

Zhrnutie najdôležitejších aspektov finančných podvodov:

PodvodZákladný konceptRiziká
Ponziho schémaInvestori financujú starších investorov.Straty pre väčšinu investorov a legálne dôsledky.
Pyramidový systémRekrutovanie nových členov do štruktúry podobnej pyramíde.Nespravodlivá distribúcia financií a dlhodobé straty.
Systém lietadloSúbor komponentov a systémov, ktoré sú potrebné na to, aby investícia bola úspešná.Neexistuje žiadna záruka úspechu.

Ako z článku aj tabuľky vyplýva, väčšina účastníkov pyramídy zostáva na spodku tejto štruktúry a často utrpí straty. Je preto dôležité byť obozretný a dobre informovaný o týchto finančných schémach, aby sa im človek mohol vyhnúť a chrániť tak svoje peniaze.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang