Poplatky v zdravotníctve – pohotovosť, operácia, vyšetrenie

poplatky v zdravotnictve

Na Slovensku je zdravotná starostlivosť, rovnako ako v mnohých iných krajinách, financovaná z verejných zdrojov, a to prostredníctvom systému verejného zdravotného poistenia. Popri bezplatnej starostlivosti sa však pacienti stretávajú aj s rôznymi typmi poplatkov. Poplatky v zdravotníctve plnia dve dôležité funkcie.

Na jednej strane slúžia ako zdroj dodatočných financií pre systém. Tieto peniaze sa potom používajú na pokrytie nákladov na liečbu, lieky a zdravotnícke zariadenia. Na druhej strane poplatky v zdravotníctve slúžia aj ako regulačný nástroj. Ich cieľom je znížiť zbytočné využívanie zdravotnej starostlivosti a motivovať pacientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu.

Typy a výška poplatkov v slovenskom zdravotníctve sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad od typu poskytovanej starostlivosti, miesta poskytovania a od individuálneho cenníka lekára.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Orientačná cena za vytrhnutie zuba na pohotovosti na Slovensku sa pohybuje medzi 50 € a 80 €.

Poplatky v Nemocnici Bory sa líšia v závislosti od typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a od toho, či ide o poistenca alebo samoplatcu.

Základné vyšetrenie krvi (hemogram, biochémia) sa pohybuje od 20 € do 50 €.

Rehabilitácie hradené poisťovňou sú dostupné pre pacientov, ktorým bola indikovaná rehabilitácia lekárom.

Cena za vytrhnutie zuba na pohotovosti

Cena za vytrhnutie zuba na pohotovosti sa na Slovensku môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov:

 • Lokalita: Ceny v rôznych regiónoch a mestách sa môžu líšiť. Vo všeobecnosti sú ceny v Bratislave a v iných veľkých mestách vyššie ako v menších mestách a na vidieku.
 • Typ zuba: Vytrhnutie mliečneho zuba je zvyčajne lacnejšie ako vytrhnutie trvalého zuba.
 • Náročnosť zákroku: Komplikované zákroky, ako napríklad vytrhnutie zuba múdrosti alebo zuba s koreňmi zrastenými s kosťou, sú drahšie ako jednoduché zákroky.
 • Pohotovostná klinika: Každá pohotovostná klinika má svoj vlastný cenník.

Orientačná cena za vytrhnutie zuba na pohotovosti na Slovensku sa pohybuje medzi 50 € a 80 €.

Presnú cenu za vytrhnutie zuba na pohotovosti sa pacient dozvie priamo na pohotovostnej klinike, kam sa chystá.

Cenník zubnej pohotovosti v Poprade?

Cenník zubnej pohotovosti v Poprade je možné konzultovať priamo na pohotovosti, kde ho pacientovi predložia, ak o to požiada. Je však dôležité vedieť, že pri návšteve zubnej pohotovosti v Poprade je potrebné ešte na vrátnici zaplatiť povinný poplatok vo výške 2 €.

Cenník zubnej pohotovosti v Poprade sa z času na čas mení, preto je pre pacienta najlepšie vyžiadať si ho priamo na mieste.

Nočná zubná pohotovosť v Ružomberku

V Ružomberku funguje zubná pohotovosť v rámci Stomatologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN. V Ružomberku však zubná pohotovosť neponúka svoje služby v noci.

Nočná zubná pohotovosť v Ružomberku nie je pre pacientov k dispozícii, avšak v popoludňajších hodinách počas dňa, ako aj cez víkendy ošetria pacienta v nasledovných časoch.

Ordinačné hodiny:

 • Pondelok – Piatok: 15:30 – 19:30
 • Sobota – Nedeľa: 07:30 – 12:00

Presnú cenu za zákrok sa dozvie pacient priamo na stomatologickom oddelení ÚVN Ružomberok.

Detská pohotovosť v Košiciach

V Košiciach sú dve miesta detskej pohotovosti:

1. Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Komenského, Košice-Sever (LSK PLUS s.r.o.)

 • Adresa: Komenského 3678/37 04001 Košice – mestská časť Sever
 • Ordinačné hodiny: 07:00 – 22:00 – víkendy a voľné dni, 16:00-22:00 v pracovné dni

2. Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Toryská, Košice-Západ, (Poliklinika Terasa s.r.o.)

 • Adresa: Toryská 1, 04011, Západ (Košice) – Košice
 • Ordinačné hodiny: 07:00 – 22:00 – víkendy a voľné dni, 16:00-22:00 v pracovné dni

Detská pohotovosť v Košiciach funguje na obidvoch miestach a záujemca si môže vybrať, ktoré z miest sa rozhodne využiť.

Kam ísť na pohotovosť v Bratislave?

V Bratislave má pacient na výber z rôznych možností pohotovostnej starostlivosti, v závislosti od jeho situácie. Ak sa teda zamýšľa kam ísť na pohotovosť v Bratislave, môže si vybrať z nasledujúcich možností:

Pre dospelých:

 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých:
  • Železničná nemocnica s poliklinikou. Pracovný deň: 16:00 – 22:00 hod. Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00 hod.
  • Poliklinika Strečnianska. Pracovný deň: 16:00 – 22:00 hod. Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00 hod.
 • Zubná pohotovosť:
  • DENTA Group, s.r.o., Drieňová 38, Bratislava. Pracovný deň: 17:00 – 23:00 hod. Víkend a sviatky: 10:00 – 22:00 hod.
  • SK Dental Bratislava, s.r.o., Jarabinková 10, Bratislava. Pracovný deň: 17:00 – 22:00 hod. Víkend a sviatky: 09:00 – 21:00 hod.
  • STOMAMED, s.r.o., Laurinská 16, Bratislava. Je potrebné najprv kontaktovať kliniku na telefónnom čísle: 0901 901 000

Pre deti:

 • Detská ambulantná pohotovostná služba:
  • Detská fakultná nemocnica Bratislava, Kramáre 5, Bratislava – Kramáre. Pracovný deň: 16:00 – 22:00 hod. Víkend a sviatky: 07:00 – 22:00 hod.

V Bratislave je viacero možností pre pacienta kam ísť na pohotovosť v prípade potreby. Najvhodnejšie je teda vybrať si najbližšie miesto od svojho bydliska.

Samoplatcovia musia hradiť všetky výkony poskytované nemocnicou.

Očná pohotovosť v Nitre

V Nitre sa nachádza očná pohotovosť v rámci Fakultnej nemocnice.

Adresa:

Špitálska 6, 949 01 Nitra

Telefón:

037/6545 111

Na očnej pohotovosti v Nitre, v rámci očnej kliniky sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Aké sú poplatky v Nemocnici Bory?

Poplatky v Nemocnici Bory sa líšia v závislosti od typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a od toho, či ide o poistenca alebo samoplatcu.

Pre poistencov:

 • Základná zdravotná starostlivosť: Je hradená z verejného zdravotného poistenia, takže pre poistencov je bezplatná. Patrí sem ambulantná starostlivosť, lôžková starostlivosť, operačné výkony a iné výkony, ktoré sú zahrnuté v zozname výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia.
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť: Niektoré služby nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené. Patria sem napríklad:
  • Ubytovanie v jednolôžkovej izbe: Poplatok sa líši v závislosti od typu izby a dĺžky pobytu.
  • TV na izbe: Poplatok za deň.
  • Chladnička na izbe: Poplatok za deň.
  • Stravovanie nad rámec základného stravovania: Poplatok za jedlo.
  • Výkony na vlastnú žiadosť: Niektoré výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, si môže hradiť pacient sám. Ceny týchto výkonov sa líšia v závislosti od typu výkonu.

Pre samoplatcov:

 • Všetky výkony: Samoplatcovia musia hradiť všetky výkony poskytované nemocnicou. Ceny výkonov sa líšia v závislosti od typu výkonu. Aktuálny cenník pre samoplatcov sa nachádza na webovej stránke nemocnice.

Cenník s poplatkami v Nemocnici Bory je možné konzultovať na ich webovej stránke, prípadne si ho vyžiadať na recepcii nemocnice.

Cena kompletného vyšetrenia krvi u samoplatcov

Cena kompletného vyšetrenia krvi u samoplatcov sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu vyšetrenia a od konkrétneho laboratória.

Orientačné ceny kompletného vyšetrenia krvi u samoplatcov:

 • Základné vyšetrenie krvi (hemogram, biochémia): 20 € – 50 €
 • Rozšírené vyšetrenie krvi: 50 € – 100 €
 • Špeciálne vyšetrenia (napr. hormóny, protilátky): 100 € a viac

Niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú cenu:

 • Počet vyšetrovaných parametrov: Čím viac parametrov sa vyšetruje, tým je cena vyššia.
 • Metóda vyšetrenia: Niektoré metódy vyšetrenia sú drahšie ako iné.
 • Laboratórium: Ceny sa medzi jednotlivými laboratóriami líšia.

Cenu kompletného vyšetrenia krvi u samoplatcov je možné získať u všeobecného lekára, prípadne v laboratórnych a diagnostických centrách.

Cena infúzie vitamínu C

Cena infúzie vitamínu C na Slovensku závisí od lokality, kliniky a lekára.

Orientačné ceny infúzie vitamínu C na Slovensku:

 • Infúzia 7,5 g vitamínu C, 1 dávka: 50 €
 • Infúzia 7,5 g vitamínu C, 5 dávok: 150 € – 200 €
 • Infúzia 7,5 g vitamínu C, 10 dávok: 400 €

Pred podaním infúzie vitamínu C je dôležité absolvovať lekársku prehliadku, aby sa vylúčili kontraindikácie. Infúzie vitamínu C by mali podávať len kvalifikovaní lekári.

Počet dávok infúzie vitamínu C pre pacienta určí lekár.

Je drahá operácia kolena na Slovensku?

Cena operácie kolena na Slovensku závisí od:

 • Typu operácie: Existuje viacero typov operácií kolena, napríklad artroskopia, menisektómia, osteotómia a totálna endoprotéza kolenného kĺbu. Ceny sa medzi jednotlivými typmi operácií líšia.
 • Zložitosti operácie: Zložitejšie operácie sú drahšie ako menej zložité operácie.
 • Spôsobu anestézie: Lokálna anestézia je lacnejšia ako celková anestézia.
 • Typu nemocnice: Ceny sa líšia v závislosti od typu nemocnice (štátna vs. súkromná) a od jej vybavenia.
 • Lokality: Ceny sa líšia v závislosti od mesta.

Orientačné ceny operácie kolena:

 • Artroskopia kolena: 500 € – 1 500 €
 • Menisektómia: 1 000 €
 • Osteotómia kolena: 600 €
 • Totálna endoprotéza kolenného kĺbu: 1 200 €

Cenu operácie kolena prepláca v plnej výške zdravotná poisťovňa. Pred operáciou kolena je dôležité absolvovať predoperačné vyšetrenie a informovať lekára o všetkých svojich zdravotných problémoch a liekoch, ktoré pacient užíva.

Rehabilitácie. Sú na Slovensku hradené poisťovňou?

Na Slovensku sú rehabilitácie hradené poisťovňou, avšak len v určitých prípadoch a s určitými obmedzeniami.

Základné informácie:

 • Poisťovne hradia rehabilitačnú liečbu, ktorá je indikovaná lekárom a je nevyhnutná na liečbu a rekonvalescenciu pacienta.
 • Rozsah hradených služieb sa líši v závislosti od poisťovne a diagnózy pacienta.

Kedy poisťovňa hradí rehabilitácie:

 • Po úrazoch: Rehabilitácia je hradená po úrazoch, ktoré si vyžadujú komplexnú liečbu a rehabilitáciu.
 • Po operáciách: Po niektorých operáciách je rehabilitácia nevyhnutná na dosiahnutie plného funkčného zotavenia pacienta.
 • Pri chronických ochoreniach: V prípade chronických ochorení, ako sú napríklad reumatické ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pohybového aparátu, môže rehabilitácia pomôcť stabilizovať zdravotný stav pacienta a zlepšiť jeho kvalitu života.
 • U detí: Rehabilitácia je hradená aj u detí s rôznymi diagnózami, ako sú napríklad vrodené chyby, neurologické ochorenia a poruchy pohybu.

Rehabilitácie hradené poisťovňou sú dostupné pre pacientov, ktorým bola indikovaná rehabilitácia lekárom a je nevyhnutná na liečbu a rekonvalescenciu.

Pohotovostná lekáreň v Trnave

V Trnave je k dispozícii viacero lekární s pohotovostnou službou. Tu sú niektoré z nich:

Lekáreň Dr. Max Kaufland

 • Adresa: Trstínska cesta 9313/2, 91701 Trnava
 • Otváracie hodiny: 8:00 – 20:00

Lekáreň Dr. Max OC Max

 • Adresa: Ferka Urbánka 11, 91701 Trnava
 • Otváracie hodiny: 9:00 – 21:00

Lekáreň Vesnala

 • Adresa: Trstínska cesta 8997/3, 91701 Trnava
 • Otváracie hodiny: 9:00 – 20:00

Pohotovostné lekárne v Trnave ponúkajú pacientom výdaj liekov aj v čase, keď sú ostatné lekárne zatvorené.

Koľko sa platí na Slovensku zdravotné poistenie?

Výška platby za zdravotné poistenie na Slovensku sa líši v závislosti od typu poistenca. To, koľko sa platí zdravotné poistenie teda závisí od toho či ide o:

1. Zamestnanca:

 • Zamestnávateľ platí 11 % z hrubej mzdy zamestnanca.
 • Zamestnanec platí 4 % z hrubej mzdy.

2. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO):

 • SZČO si musia platiť poistné samy.
 • Minimálne poistné pre SZČO v roku 2024 je 97,80 € mesačne.

Nezamestnaných:

 • Nezamestnaní, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce, si musia platiť poistné samy.
 • Minimálne poistné pre nezamestnaných, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce, je v roku 2024 celkom 97,80 € mesačne.

Aby mal občan presný prehľad, koľko sa platí zdravotné poistenie na Slovensku sa odporúča kontaktovať priamo zdravotnú poisťovňu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang