Povolania budúcnosti

povolania budúcnosti

Azda najťažším poslaním budúcich generácií bude práca vo forme triedenia odpadu a prerozdeľovania prírodných zdrojov. Paralelne s tým, ako sa ľudia budú dožívať stále vyššieho a vyššieho veku, budeme potrebovať viac a viac pracovníkov pre zdravotný sektor – teda sestričky, doktorov, opatrovateľky a iné.

Samozrejme nárast populácie znamená aj väčší dopyt po produktoch. Naše deti sa budú musieť taktiež niekde učiť.

Technológie a IT

Nie je prekvapením, že znalosti a schopnosti v tejto sfére budú žiadané aj v budúcnosti preto im patrí prvé miesto. Práce ako: Manažér IT projektov, developer softvérov, systémový analytik, správca sietí sa zaraďujú medzi najlepšie platené práce.

Ochrana dát/ochrana súkromných údajov, technická podpora budú žiadané viac a viac. V celosvetovom meradle narastie dopyt po takýchto ľuďoch o 18,8%, podľa BLS.

Starostlivosť a zdravotníctvo

So starnutím populácie bude rásť aj dopyt po ľuďoch schopných pracovať v oblasti odbornej starostlivosti. Zdravotníctvo je jednoducho odsúdené na kapacitný nárast.

Práce: Lekári, terapeuti, fyzioterapeuti, sestry, odborné asistentky, posádka sanitiek, opatrovateľky…

Do tejto skupiny môžeme zaradiť pracovných terapeutov. Podľa BLS “pracovní terapeuti liečia pacientov zo zranení, chorôb alebo postihnutí pomocou terapeutického využívania každodenných aktivít“.

„Pomáhajú pacientom nachádzať, obnovovať a zlepšovať ich schopnosti potrebné pre život a prácu.” Na vykonávanie tejto práce je potrebný magisterský titul (skratka titulu Mgr.) získaný po dvojročnom štúdiu.

Ďalej veterinári, po ktorých sa dopyt podľa BLS zvýši o 35,9%. Nielen nárast domácich miláčikov avšak aj čoraz väčšia živočíšna výroba si podľa odhadov vyžiadajú aj zvýšené počty zvieracích doktorov.

Podobne ako „ľudské“ lekárstvo, aj veterina patrí k náročnejším študijným odborom.

Odborníci na výživu a vedci so zameraním na jedlo budú taktiež prepotrební. Ako inak než v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí na tejto planéte – treba kŕmiť pomerne rýchlo narastajúcu svetovú populáciu.

Treba niekoho, kto bude kvalitne pestovať vegetariánske jedlá, pretože poľnohospodárske zvieratá zaberú viac pôdy ako rastliny, ktoré tak vyprodukujú menej plodov na nakŕmenie ľudí.

Marketing a analytika trhu

Trhy západných krajín sú už také preplnené tovarom a službami od výmyslu sveta, že je potrebné vymýšľať čoraz sofistikovanejšie metódy, ako ich spotrebiteľovi predať. Marketing je odvetvím, ktoré je čoraz viac vyhľadávaným.

Prieskum a monitoring trhu, sledovanie trendov či analyzovanie možností, ako preniknúť na nové teritóriá, to všetko spadá do činnosti marketingových špecialistov a zdá sa, že nielen veľké spoločnosti ich budú potrebovať čoraz viac. Digitálny marketing je ideálna práca aj na home office.

Školstvo 

V budúcnosti bude vzdelávanie pravdepodobne menej „vykonávané“ v školách, ale viac vo virtuálnom priestore. Školy alebo nejaké iné vzdelávacie inštitúcie, budú potrebovať virtuálnych učiteľov a ľudí schopných učiť on-line .

Publicistika

S narastajúcimi spôsobmi, ako ľudia môžu komunikovať  a získavať informácie, budeme stále potrebovať ľudí schopných spracovávať a predávať informácie ďalej.

Vesmír a vesmírny turizmus

S rastúcim dopytom po vzácnych kovoch na Zemi bude musieť človek hľadať náhradné zdroje. Pokiaľ ľudstvo postaví kolónie na mesiaci a Marse, budú potrební exobiológovia – teda odborníci na výskum a vývoj rastlín schopných prežiť vesmírne extrémy.

Rovnako budú potrební, po zdravotnej stránke, odborníci špecializujúci sa na stratu svalstva a jeho regeneráciu vplyvom nízkej alebo žiadnej (nulovej) gravitácie.

Zaľudňovanie vesmíru môže mať aj negatívne dopady, ako napríklad vesmírny odpad. Trosky, napríklad z rozbitých satelitov, budú musieť odpratávať ľudia s poriadnymi znalosťami fyziky najmä na orbitách planét.

Pracuj múdro, nie ťažko!

V budúcnosti bude produktivita práce meraná nie odpracovanými hodinami, ale tým čo človek dosiahne a vyprodukuje. Nerutinné procesy a postupy ako – inovácie, improvizácia, vodcovstvo a rýchla adaptácia sa stanú viac potrebnými.

So zmenou technológií bude zaujímavé sledovať ako sa budú meniť práce a pracovné náplne zamestnancov.

Aké ďalšie povolania budú potrebné v budúcnosti?

Budúcnosť našej spoločnosti sa odvíja od toho, akým smerom sa pohnú povolania. Technológie a inovácie sú v súčasnosti na vzostupe, a to môže viesť k vytvoreniu nových druhov pracovných pozícií, ktoré nikdy predtým neexistovali.

Rozmach technológií znamená, že ľudia budú potrebovať schopnosti a zručnosti, ktoré sa môžu využiť v nových oblastiach. Napríklad, ľudia budú potrebovať nové znalosti o informačných technológiách, aby mohli vytvárať nové technológie a využívať ich v praxi.

V budúcnosti sa očakáva, že budú vytvorené nové povolania, ako napríklad experti na umývanie rúk, ktorí budú pomáhať ľuďom vyhnúť sa ochoreniam a infekciám.

Taktiež sa očakáva rastúci dopyt po robotických technikoch, ktorí budú schopní vytvárať a opravovať roboty pre rôzne účely.

Samozrejme, mnohé z týchto nových povolaní budú vyžadovať nové zručnosti a schopnosti. Niektoré z nich budú vyžadovať špeciálne vzdelanie, ako napríklad vzdelávanie v oblasti informačných technológií alebo robotiky.

Okrem toho sa očakáva, že budú vytvorené aj nové pracovné pozície, ktoré budú vykonávať ľudia. Napríklad, budú potrebovať ľudí, ktorí budú pracovať na poradenstve pre ľudí, ktorí pracujú s technológiami.

Budú tiež potrebovať ľudí, ktorí budú pracovať ako programátori, aby vytvorili aplikácie a iné technológie. V budúcnosti sa tiež očakáva, že budú vytvorené nové pracovné pozície, ktoré budú zamerané na zvyšovanie efektívnosti.

Napríklad, budú potrebovať ľudí, ktorí budú analyzovať a vytvárať systémy, ktoré budú pomáhať organizáciám pracovať efektívnejšie.

Všetky tieto nové pracovné pozície by mali poskytnúť ľuďom príležitosť učiť sa nové zručnosti, ktoré by im mohli pomôcť v budúcnosti dosiahnuť úspech.

Tieto nové zručnosti by mali zahŕňať znalosti z oblasti informačných technológií, robotiky a ďalších oblastí.

Napokon, všetky tieto nové povolania by mali mať jedno spoločné – mali by byť prínosom pre spoločnosť a mali by prispieť k budovaniu lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Najlepšie platené povolania budúcnosti

Niektoré povolania, ktoré boli predtým najlepšie platené, už nemusia byť také dobré ako v minulosti. To však neznamená, že neexistujú žiadne nové povolania, ktoré by boli platené lepšie ako tie staré.

Data scientist je jednou z najlepšie platených pozícií budúcnosti. Títo odborníci sú odborníci v oblasti štatistiky, strojového učenia a analytických sietí. Ich úlohou je analyzovať veľké objemy dát a nájsť spojitosti medzi nimi.

Vďaka tomu dokážu byť efektívnejší ako bežní analytici. Data scientists sú často vyhľadávaní v oblastiach, ako sú finančné služby, zdravotníctvo a verejný sektor.

Robotický inžinier je ďalšou veľmi dobre platenou profesiou. Robotickí inžinieri sú odborníci na vývoj a implementáciu robotov a automatizovaných systémov. Ich úlohou je analyzovať požiadavky zákazníkov a navrhnúť riešenia, ktoré by ich splnili.

Ľudia, ktorí sa zameriavajú na robotické inžinierstvo, sa často nachádzajú v automobilovom priemysle, obchodnom sektore a priemyselných odvetviach.

Cloud computering je ďalšou profesionálnou možnosťou pre tých, ktorí chcú byť dobre platení. Cloud computering je odvetvie informačných technológií zamerané na poskytovanie služieb prostredníctvom cloudových technológií.

Cloud computering je veľmi populárny v oblasti financií, zdravotníctva a výroby. Ľudia, ktorí sa zameriavajú na cloud computering, sú často vyhľadávaní pre ich schopnosť správne navrhovať a implementovať cloudové riešenia.

Vývojári aplikácií sú ďalšou dobre platenou profesiou budúcnosti. Sú odborníci na vývoj softvéru a aplikácií pre rôzne platformy. Ich úlohou je navrhnúť a vytvoriť nové produkty, ktoré budú vyhovovať požiadavkám zákazníka.

Vývojári aplikácií sú veľmi žiadaní v oblastiach, ako sú finančné služby, zdravotníctvo, verejný sektor a obchod.

Virtuálny reality designer je ďalšou profesiou, ktorá bude v budúcnosti veľmi dobre platená. Virtuálna realita je technológia, ktorá umožňuje ľuďom cítiť sa ako v skutočnom svete prostredníctvom 3D prostredia.

Virtuálny reality designer je odborník na vývoj a implementáciu virtuálnych svetov. Ich úlohou je navrhnúť a vytvoriť virtuálny svet, ktorý bude vyhovovať požiadavkám zákazníka.

Všetky tieto profesie sú veľmi dobre platené a sú veľmi žiadané v budúcnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang