Na dôchodok si pravidelne sporí 53 percent Slovákov

Sporenie na dôchodok je kľúčovým aspektom finančnej stability v pozdných rokoch života, no nedávny prieskum ukazuje, že väčšina Slovákov nie je dostatočne aktívna pri budovaní svojej dôchodkovej rezervy. Štúdia, vykonaná na pracovnom portáli Kariéra.sk, priblížila čísla, ktoré odhaľujú nedostatočnú úroveň sporenia medzi obyvateľmi Slovenska.

Z celkového počtu 4 700 respondentov vyplýva, že až 47 % Slovákov neodkladá žiadne peniaze na dôchodok. Táto štatistika naznačuje významný podiel populácie, ktorá môže v neskorších životných fázach čeliť finančným ťažkostiam, keďže nedostatok finančných prostriedkov na dôchodku môže mať vážne dôsledky.

Ďalším zistením je, že 53 % respondentov síce odkladá časť svojej výplaty na dôchodok, no často ide o skromné sumy. Viac ako polovica týchto ľudí odkladá menej ako 100 eur, pričom približne 22 % respondentov odkladá práve túto sumu. Čísla naznačujú, že väčšina Slovákov sa stretáva s výzvou nízkych úrovní sporenia na dôchodok.

Rozdelenie ľudí podľa výšky odloženej sumy na dôchodok ukazuje, že len 7 % Slovákov odkladá 200 eur, 5 % ľudí si ukladá do rezervy 300-400 eur a približne 7 % respondentov sa snaží o zachovanie sumy 500 eur. Tieto čísla odhaľujú, že nielenže je nízky podiel ľudí, ktorí si uvedomujú význam sporenia na dôchodok, ale aj tí, ktorí sa rozhodnú si nejakú sumu odložiť, často vyčleňujú len minimálnu čiastku.

Tento prieskum jasne signalizuje potrebu vzdelávania a osvety v oblasti dôchodkového plánovania, aby sa obyvateľstvo viac angažovalo v budovaní finančnej bezpečnosti pre svoje starnúce roky. Spoločné úsilie od vlády, finančných inštitúcií a občianskej spoločnosti môže viesť k zvýšeniu povedomia o dôležitosti sporenia na dôchodok a podporiť občanov v zabezpečení svojej budúcnosti.

Slováci čelia výzvam spojeným so sporením, pričom mnohí občania zaznamenávajú problémy pri budovaní dôchodkovej rezervy a odkladaní finančných prostriedkov na budúcnosť.

Ako začať sporiť na dôchodok?

Vzhľadom na výsledky prieskumu, ktorý odhalil nedostatok aktívneho prístupu k sporeniu na dôchodok medzi Slovákmi, je dôležité poskytnúť praktické rady a odporúčania na podporu občanov v budovaní finančnej stability do ich starnutia. Tu sú niektoré klúčové rady, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorí sa rozhodnú zlepšiť svoje dôchodkové plánovanie:

  1. stanovenie si cieľov o tom, koľko peňazí bude potrebných na pokrytie životných nákladov a využitie vzorca na výpočet dôchodku
  2. začať s odkladaním peňazí čo najskôr prostredníctvom pravidelných vkladov
  3. diverzifikácia investícií, čo pomôže zvýšiť výnos a minimalizovať straty
  4. vzdelávanie sa o rôznych dôchodkových možnostiach a programoch
  5. pravidelná revízia dôchodkového plánu

Pri snahe o lepšiu finančnú budúcnosť prostredníctvom sporenia na dôchodok môže byť rozhodujúce pochopiť, ako efektívne zhromažďovať a zhodnocovať finančné prostriedky. Jedným z odporúčaní, ktoré vyniká v súčasnom finančnom svete, je získanie pasívneho príjmu vďaka pasívnemu investovaniu.

Pasívne investovanie ponúka výhody v podobe nižších nákladov a jednoduchšieho správania portfólia, čo môže byť obzvlášť prínosné pre tých, ktorí nemajú veľa skúseností s investovaním. Svedomité a dlhodobé nasledovanie týchto rád môže prispieť k efektívnemu sporeniu na predčasný odchod do dôchodku a zabezpečeniu finančnej stability v neskorších životných fázach.

V súčasnosti sa často používa pravidlo 4 %. Je to koncept v oblasti osobných financií využívaný pri plánovaní dôchodku. Toto pravidlo slúži ako orientačný ukazovateľ, ktorý pomáha stanoviť sumu peňazí, ktorú by mali mať ľudia našetrenú, aby si udržali prijateľnú úroveň finančného krytia počas dôchodku.

Sporenie na dôchodok s Portu portfóliami

Platforma Portu.sk ponúka používateľsky prívetivé rozhranie a širokú škálu investičných možností, čo z nej robí atraktívnu voľbu pre tých, ktorí chcú dať svoje peniaze na pasívne investovanie. Podľa recenzií Portu, platforma umožňuje používateľom jednoducho vytvoriť diverzifikované portfólio investovaním do rôznych najlepších ETF fondov a indexových fondov.

Jednou z hlavných výhod pasívneho investovania prostredníctvom Portunižšie poplatky začínajúce na 0,6 % ročne so všetkým servisom zahŕňajúcim týždenný newsletter o vývoji na trhoch, konverziu mien 1:1 alebo detailné daňové podklady.

Táto platforma ponúka aj automatické vyvažovanie, čím zabezpečuje, že portfólio zostane v súlade s požadovaným rozdelením aktív.

Ďalšou výhodou používania Portu je pohodlie, ktoré ponúka táto platforma. Pasívne investovanie začne jednoducho nastavením portfólia niekoľkými kliknutiami a ponechaním ho na autopilotovi, čím sa eliminuje potreba neustáleho monitorovania a úprav.

Investovanie s brokerom XTB

XTB, tiež známa ako X-Trade Brokers, je celosvetovo uznávaná online maklérska a obchodná spoločnosť založená v roku 2002. Získala si dobrú povesť a za svoje obchodné služby a platformy získala rôzne priemyselné ocenenia.

XTB ponúka širokú škálu finančných nástrojov vrátane akcií a ETF bez poplatkov, forexu, komodít, indexov (napríklad S&P 500 graf) a kryptomien, ktoré obchodníkom poskytujú rôzne investičné príležitosti.

Podľa recenzií XTB, broker poskytuje užívateľsky príjemnú obchodnú platformu, vzdelávacie zdroje, výskumné nástroje a špecializovanú zákaznícku podporu, vďaka čomu je renomovanou a dobre zavedenou maklérskou firmou.

Broker ponúka produkt Investičné plány, ktorý bol navrhnutý tak, aby pomohol pasívne investovať na finančných trhoch dlhodobo a jednoducho použiteľným spôsobom. Okrem toho XTB ponúka širokú škálu finančných nástrojov vrátane ETF, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli držané dlhodobo, a investori, ktorí držia svoje investície dlhší čas, majú väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu lepšie výnosy.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang