Prima banka – osobný účet, pôžička, sporenie, hypotéka

V súčasnosti je Prima banka najväčšou komerčnou bankou na Slovensku so sídlom v Bratislave. Prima Banka ponúka širokú škálu bankových služieb vrátane retailového, investičného, firemného a privátneho bankovníctva a poisťovacích služieb. Čo robí Prima banku jednou z najobľúbenejších bánk na Slovensku?

Prima Banka prispieva od svojho vzniku v roku 1993 k hospodárskeho rastu na Slovensku. Pomáha rozvíjať finančný sektor krajiny a presadzovať zdravé bankové postupy, pričom poskytuje prístup k finančným službám širokému okruhu klientov. Prima Banka stojí aj na čele zavádzania nových bankových technológií, ako je mobilné bankovníctvo a online bankovníctvo, na slovenský trh.

Prima Banka sa tiež snaží poskytovať čo najlepší zákaznícky servis. Banka má rozsiahlu sieť pobočiek a bankomatov po celom Slovensku, ako aj platformu online bankovníctva, prostredníctvom ktorej majú klienti prístup k svojim účtom. Okrem toho má Prima Banka nepretržitú zákaznícku linku pre otázky a sťažnosti klientov.

Hodnoty banky

V posledných rokoch Prima banka zaznamenala rýchly rast svojho podnikania vďaka dôslednému uplatňovaniu dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj maloobchodu. Táto stratégia jej umožnila vybudovať širokú sieť pobočiek, pričom 120 pobočiek pokrýva všetky okresy na Slovensku, čím sa stala jedinou bankou s takouto sieťou.

Medzi základné hodnoty Prima banky patrí:

 • jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • rýchlosť
 • transparentnosť
 • profesionalita a dôveryhodnosť

Prima banka je treťou najväčšou bankou z hľadiska počtu pobočiek a je vysoko oceňovaná pre svoj dôraz na férovosť a výhodnosť. Vďaka tomu má Prima banka podľa nezávislých prieskumov najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk.

Pri vytváraní ponuky dbá Prima banka na jasné pravidlá a skutočné výhody svojich klientov. Kvalifikovaný personál Prima banky ponúka jasne formulované a transparentné produkty. Prima banka sa usiluje byť bankou, ktorá pracuje rýchlo, profesionálne a bezchybne.

Prima banka osobný účet

Osobný účet v Prima banke poskytuje vedenie účtu s mesačným výpisom zasielaným e-mailom, medzinárodnú kartu Debit Mastercard, bezplatné výbery z bankomatov Prima banky a platby kartou u obchodníkov.

V balíku je tiež bezplatne neobmedzený počet najpoužívanejších transakcií:

 • prijaté úhrady
 • odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky
 • zriadenie trvalých príkazov
 • zriadenie inkasa
 • zmena a zrušenie trvalých príkazov a inkás cez Internet banking

Vďaka bezplatnej službe elektronického bankovníctva má klient dokonalý a okamžitý prehľad o transakciách a zostatku na účte. Pri aktivovaní bezplatných Push notifikácii v mobilnej aplikácii Peňaženka je klient informovaný o všetkých debetných alebo kreditných obratoch na účte aj pri použití platobnej karty.

Zákazník má možnosť požiadať o zriadenie služby Povolené prečerpanie a získať tak na svojom účte finančnú rezervu. Môže si tiež zriadiť Odkladací účet prostredníctvom mobilnej aplikácie Peňaženka. Na tomto účte môže mať bokom peniaze, ktoré sú mu kedykoľvek k dispozícií.

Prima banka myslí aj na mladých. Študentský účet je určený pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov a obsahuje všetky najpoužívanejšie služby vrátane platobnej karty a služieb elektronického bankovníctva. Študenti môžu využívať aj mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Prima banka ponúka účet pre deti vo veku od 0 do 15 rokov. má Tento detský účet naučí deti nielen zodpovedne hospodáriť s peniazmi, používať platobnú kartu a elektronické bankovníctvo, ale tiež výhodne sporiť.

Prima banka pôžička

Pôžička je bezúčelový spotrebný úver, ktorý môže klient použiť na čokoľvek. Prima banka garantuje vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky, ak zákazník splní podmienky marketingovej kampane Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky po 18 mesiacoch.

Klient si môže spotrebný úver v Prima banke nastaviť podľa vlastných predstáv – určí si, koľko chce mesačne splácať a podľa toho si v tabuľke splátok vyberie výšku úveru a dobu splácania, ktorá mu najviac vyhovuje. Prima banka aktuálne ponúka pôžičku vo výške 1 000 € za splátku 16 € mesačne. Pri pôžičke vo výške 2 000 € je to 30 € mesačne, za 3 000 € je splátka 48 € mesačne a pôžička vo výške 5 000 € stojí 77 € mesačne.

Ak sa zákazník rozhodne splatiť pomocou pôžičky staré a nevýhodné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania či splátkový predaj z iných bánk alebo nebankových spoločností, všetky formality vyrieši Prima banka za neho, stačí priniesť potvrdenia o zostatku úverov.

Taktiež je môžné poistiť si splácanie pôžičky a vyhnúť sa tak obavám, že pôžičku nebude možné splácať. O splácanie úveru sa v prípade nepredvídaných životných situácií ako je dlhšia choroba, strata zamestnania, trvalá invalidita, či úmrtie postará poisťovňa.

Prima banka spotrebný úver

Požiadať o spotrebný úver v Prima banke môže každý človek s trvalým pobytom na Slovensku vo veku od 18 rokov, ktorý je:

 • zamestnaný
 • živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov
 • starobný alebo výsluhový dôchodca

Výška spotrebného úveru sa pohybuje od 1 000 do 15 000 €. Doba splácania úveru je od 2 do 8 rokov.

Prima banka úver – kalkulačka pôžičky

Na webovej stránke Prima banky má klient možnosť vypočítať si výšku poplatku za poskytnutie pôžičky pomocou úverovej kalkulačky. Táto kalkulačka mu vo výsledku ukáže percentá a celkovú ročnú mieru nákladov. Toto je ilustratívny prepočet a ukážka, ako sa počítajú percentá v prípade pôžičiek:

Pri úvere vo výške 12 000 € s fixnou úrokovou sadzbou 5,90 % p. a. na 8 rokov je mesačná splátka 157,75 €, posledná splátka 151,46 € a poplatok za poskytnutie 600 €. Poplatok za vedenie osobného účtu je 4,90 € mesačne. Celková čiastka uhradená počas 8 rokov (96 splátok) je 16 208,11 € a celková ročná miera nákladov 8,56 %.

Pri splnení podmienok štatútu marketingovej kampane Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky po 18 mesiacoch vráti Prima banka klientovi poplatok za poskytnutie pôžičky. V takom prípade celková čiastka uhradená počas 8 rokov (96 splátok) bude 15 608,10 € a celková ročná miera nákladov 7,05 %.

Pomocou úverovej kalkulačky si klient môže vypočítať výšku poplatku za poskytnutie pôžičky.

Povolené prečerpanie na účte

Ak má zákazník banky predschválený limit k povolenému prečerpaniu, stačí si ho zriadiť priamo v Internet bankingu alebo v aplikácii Peňaženka, pohodlne a ihneď.

Predschválený limit je ponuka banky, ktorá je uvedená vo výpise z osobného účtu, v Internet bankingu, alebo sa na ňu zákazník môže opýtať u svojho osobného bankára.

Limit povoleného prečerpania je až do 1 500 €. Povolené prečerpanie je dostupné pre občanov EÚ s trvalým pobytom na území SR vo veku od 18 rokov. Všeobecnou podmienkou je vedenie a aktívne využívanie účtu podľa bankou stanovených podmienok.

Prima banka sporenie

Pravidelné Sporenie si môže klient zriadiť k Osobnému účtu, Študentskému účtu a k Detskému účtu. Jeho peniaze budú zhodnotené atraktívnym a garantovaným úrokom 5,0 % ročne počas celej doby sporenia.

Výhody sporenia v Prima banke zahŕňajú:

 • pravidelné mesačné Sporenie k Osobnému účtu, Študentskému účtu a k Detskému účtu
 • sporenie už od 10 €
 • straktívny úrok
 • garantovaný úrok počas celej doby sporenia
 • bez poplatkov za zriadenie, vedenie účtu, ako aj bez poplatkov za platobné služby
 • pohodlné zriadenie aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka

Sporenie k Osobnému účtu v domácej mene € si môže zriadiť každý občan vo veku od 18 rokov. Pre zriadenie Sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 € a maximálne 50 €. Klient si môže sporiť 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému Osobnému účtu si môže zriadiť maximálne tri Sporenia.

Sporenie k Osobnému účtu je možné si zriadiť pohodlne aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. Po jej ukončení bude celá nasporená suma aj s úrokmi automaticky, bezhotovostne prevedená na Osobný účet klienta.

V prípade potreby je možné vybrať si vklad aj pred uplynutím dohodnutej doby sporenia, avšak bez nároku na úroky od začiatku sporenia do dátumu žiadosti o disponovanie s nasporenými finančnými prostriedkami.

Prima banka hypotéka

Medzi výhody hypotéky od Prima banky patria:

 • garantovaný úrok 3,8 % p. a. pre každého s fixáciou na 3 roky
 • jednoducho a rýchlo
 • bez nutnosti predloženia nového znaleckého posudku
 • bez dokladovania príjmu
 • pri splnení podmienok kampane poskytne Prima banka hypotéku bez poplatku
 • akceptovanie pôvodnej nehnuteľnosti
 • informácia o schválení na počkanie
 • s poistením, ktoré poskytuje komplexnú ochranu

V Prima banke získa výhodnú sadzbu 3,8 % p. a. s fixáciou na 3 roky každý. Pri prenose hypotéky do Prima banky nepotrebuje zákazník žiadne nové doklady. Prinesie si len pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok.

Prima banka hypotéka – kalkulačka

Aj pri výpočte hypotéky poskytuje táto banka efektívny nástroj, a to Prima banka hypokalkulačka. Vo svojej pôvodnej banke spláca zákazník hypotéku so zostatkom 40 000 €, úrokovou sadzbou 4,2 % p. a. a zostávajúcou splatnosťou 20 rokov. Jeho mesačná splátka je 246,63 €. Prenesením úveru do Prima banky získa na 3 roky fixovanú úrokovú sadzbu 3,8 % p. a. a tým mesačnú splátku 239,49 € (posledná splátka bude 220,23 €). Poplatok za poskytnutie je vo výške 400 €.

Ak bude zákazník ručiť bytom, tak predpokladané náklady súvisiace so získaním úveru sú 150 € za ocenenie bytu znaleckým posudkom, 66 € poplatok za spracovanie návrhu na vklad záložného práva a 50 € ročné poistenie nehnuteľnosti. Celková čiastka, ktorú uhradí počas 20 rokov (240 mesačných splátok) aj so súvisiacimi nákladmi, je 59 074,34 € pri ročnej percentuálnej miere nákladov 4,57 %.

Prima banka – banka s najspokojnejšími klientmi na Slovensku

Prima Banka nepochybne zohrala kľúčovú úlohu pri rozvoji slovenského finančného sektora a hospodárstva, pričom poskytla prístup k finančným službám širokému okruhu zákazníkov. Vďaka svojmu záväzku poskytovať služby je Prima Banka určite inštitúciou, ktorá si zaslúžila svoje miesto jednej z najväčších a najobľúbenejších komerčných bánk na Slovensku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang