Poštová banka – Prvá penzijná správcovská spoločnosť

Investovanie a sporenie peňazí je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môže jednotlivec urobiť, aby si zabezpečil svoju finančnú budúcnosť. S investovaním peňazí môže klientom pomôcť Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, po novom 365.invest.


Obsah článku


Prvá penzijná správcovská spoločnosť, skrátene Prvá penzijná, je správcovská spoločnosť Poštovej banky. Jej rozsah činností je vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných fondov.

Prvá penzijná správcovská spoločnosť – 365.invest

365.invest je slovenská spoločnosť s vyše 25-ročnou históriou, ktorá je súčasťou skupiny 365.bank. Svoju cestu začala ako Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a na 365.invest sa transformovala v roku 2021.

V roku 2021 sa zmenil nielen názov Penzijnej spoločnosti, ale aj spôsob investovania. Pojmy ako „prvá penzijná karta podielnika“, „moja penzijná karta podielnika“, „karta podielnika“, „karta podielnika prihlásenie“ či „moja penzijná“ v nej už budú klienti hľadať márne.

Odvtedy v tejto spoločnosti investovalo viac ako 100 000 klientov. Vo fondoch, ktoré získali už viac ako 30 ocenení, spravuje spoločnosť vyše 1,4 mld. €. S fondami od 365.invest sa klienti nemusia obávať o svoju budúcnosť.

Počas pôsobenia vo svete financií si investičná spoločnosť stihla vybudovať široké portfólio fondov. Zo spravovaných fondov si vyberie naozaj každý – či už sa klient chce stať spolumajiteľom obrovských projektov, má rád komfort alebo uprednostňuje dynamickejšie riešenia.

Z bohatého portfólia fondov si vyberie aj klient, ktorý chce zarábať na prevratných technológiách. Spoločnosť 365.invest je známa tým, že reaguje na aktuálne trendy a nebojí sa byť trendsetterom v oblasti investovania

365.invest pomáha klientom vyznať sa vo svete financií bez toho, aby to považovali za akokoľvek komplikované. Nemusia sa ani zamýšľať nad tým, ako si vybrať ten správny fond alebo či je v súvislosti s ním lepšie investovať jednorazovo alebo pravidelne.

Investičné sporenie v Prvej penzijnej

Investičné sporenie je forma moderného investovania pre profesionálov aj úplných laikov. Klienti ocenia najmä rýchle zriadenie v apke alebo internet bankingu a jednoduché narábanie s investíciou.

Klienti majú na výber zo štyroch fondov:

  • Realitný fond
  • Akciový EKO fond
  • Akciový Blockchain fond
  • Dlhopisový fond stabilných výnosov

Investovať môžu pravidelne a bez námahy, vďaka trvalým príkazom. Klient tiež môže svoju investíciu nakopnúť mimoriadnym vkladom. V oboch prípadoch sa pohybuje vo výške vkladov od 20 € do 5 000 €. Naraz môže mať klient až 50 investičných sporení.

Prihlásenie do Prvej penzijnej

Pre prihlásenie sa do investičného fondu si klient najprv potrebuje vytvoriť účet. Za jeho vedenie sa neplatí, účet však prinesie kopec výhod a klient si ho založí rýchlo a jednoducho cez apku. Vyplní krátky investičný dotazník, aby spoločnosť 365.invest vedela zhodnotiť primeranosť investície klienta. Na výber je zo 4 fondov (Realitný fond, Fond stabilných výnosov, EKO fond, Blockchain fond).

Klient investuje pravidelne, sám si zvolí výšku sumy a presný deň, kedy mu bude vybraná suma odchádzať na investovanie. Pri zakladaní investície alebo kedykoľvek neskôr si na investovanie môže poslať jednorazovú investíciu (min. 20 € max. 5 000 € denne). Investičné sporenie je možné nazvať podľa seba a názov kedykoľvek zmeniť.

Všetky dokumenty, ako zmluvy a výpisy, sú klientovi vždy zasielané na e-mail, elektronicky a bez papierovačiek. Zmluvu podpisuje online v apke. Vstupný poplatok je 0 %.

V apke má klient k dispozícii prehľad všetkých investičných sporení a môže ich tam aj upravovať podľa seba či sledovať ich vývoj. Vidí tam aj históriu transakcií pre všetky svoje investičné sporenia.

Dnešní ľudia a investori zároveň vždy musia počítať aj s rizikom. To sa totiž spája s každou investíciou. Ide o pravdepodobnosť, že investícia nemusí dosiahnuť očakávaný výnos, prípadne bude stratová. Riziku sa nedá úplne vyhnúť, našťastie je možné ho optimalizovať a čiastočne mu zabrániť.

Investičné syslenie v Prvej penzijnej

Syslenie je jedinečný spôsob investovania, vhodný aj pre tých, ktorí nemajú na investovanie dosť peňazí. Je jednoduché a automatické, stačí si len nastaviť jedno zo sysliacich pravidiel:

  1. Zaokrúhľovanie platby kartou. Vždy, keď klient zaplatí kartou, jeho platby budú zaokrúhlené smerom nahor a rozdiel sa presunie na Investičné Syslenie. Klient si môže vybrať, ako budú zaokrúhľované jeho platby – na 1 €, 5 € či 10 €. Čím vyššie zaokrúhľovanie, tým vyššia investícia.
  2. Nastavenie bezcentového účtu. Centový zostatok zo všetkých transakcií na účte (z prijatých a odoslaných platieb vrátane aktuálneho zostatku na účte a za platby kartou) budú klientovi zaslané na Investičné Syslenie. Jeho účet tak bude mať vždy okrúhly zostatok.

Platby sa budú sysliť na podúčte k bežnému účtu a zainvestované do fondu budú, ak klient dosiahne aspoň 0,10 €, a to vždy raz týždenne.

Ako funguje jednorazové investovanie?

Ak má investor k dispozícii vyšší obnos peňazí a vie, že zarobené peniaze nebude hneď potrebovať, môže investovať jednorazovo. Bežný klient 365.invest investuje v priemere 5 000 €, no začať je možné už od 500 €

Stačí počiatočná investícia do vybraného fondu a potom už len investor sleduje, čo sa s jeho peniazmi deje a ako rastú. Jednorazové investovanie však klienta nijak neobmedzuje. Ak chce k počiatočnej investícii občas prihodiť ďalšiu sumu, môže tak pokojne urobiť. Takéto investovanie mu ponúka slobodu, pretože sa neviaže na pravidelné investovanie. Ak má chuť navýšiť svoj kapitál, jednoducho si do fondu vloží ďalšiu sumu peňazí a teší sa z výnosu.

Toto sú typy fondov, z ktorých má klient na výber:

  • Dlhopisové fondy – fond stabilných výnosov obsahuje diverzifikované portfólio 58 dlhopisov korporátov a štátnych finančných inštitúcií.
  • Realitné fondy – najväčší realitný fond na slovenskom trhu so 16-ročnou históriou, obsahujúci diverzifikované portfólio nehnuteľností nachádzajúcich sa na Slovensku a v Čechách. V portfóliu je vyvážený mix viac ako 40-tich nehnuteľností zo všetkých segmentov, ako sú administratívne budovy, retail parky, logistické haly, rezidenčné projekty pozemky určené na budúcu výstavbu.
  • Zmiešané fondy – fond obsahuje diverzifikované portfólio finančných nástrojov, ktoré investujú v rôznych trhových segmentoch (akcie, reality, dlhopisy, peňažný trh) a využívajú efekt nižšej korelácie medzi jednotlivými segmentami na dosiahnutie vyššej stability. 
  • Akciové fondy – EKO Fond obsahuje diverzifikované portfólio 37 ks. najsilnejších Amerických a Európskych akcií. Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 32 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie. Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z 7 kryptomien.

Pomocou investičnej kalkulačky je možné vypočítať si očakávanú nasporenú sumu za určitý čas priamo na webovej stránke 365.invest.

Ako funguje pravidelné investovanie?

Ak investor hľadá vyšší potenciál zhodnotenia úspor, môže vyskúšať pravidelné investovanie. Zvolí si fond alebo kombináciu viacerých fondov pre optimálne zhodnotenie investícií a investuje bez poplatkov. Odkladať si tak môže už od 20 €.

Pravidelné investovanie je spôsob, ako je možné vytvoriť si za niekoľko rokov väčšiu sumu peňazí. Len 20 € mesačne stačí na to, aby investor zo svojej investície vyťažil maximum.

Výhod je však viac. 365.invest ponúka možnosť investovania bez vstupných a výstupných poplatkov pri dodržaní podmienok. Pravidelné investovanie umožňuje klientovi investovať mesačne približne 10 % zo svojho príjmu. Klient sa tak môže vyhnúť nesprávnemu načasovaniu investície vďaka pravidelnému investovaniu v nízkych sumách s pomocou spoločnosti 365.invest.

Investovanie – čo treba vziať do úvahy?

Prvým krokom k úspešnému investovaniu je vytvorenie plánu a stanovenie cieľov. Pri vytváraní plánu je nevyhnutné zvážiť sumu peňazí, ktorú chce človek investovať, typ investícií, ktoré chce realizovať, a časový rámec na dosiahnutie svojich cieľov. V závislosti od zákazníkovej tolerancie voči riziku, a jeho finančnej situácie sa môže rozhodnúť investovať do rôznych typov investícií. 


V prípade dlhodobých úspor je dôležité zamerať sa na investície, ktoré môžu v priebehu času poskytovať stabilné výnosy. Podielové fondy, dlhopisy a iné typy investícií môžu poskytovať takéto výnosy, zatiaľ čo akcie môžu poskytovať vyššie výnosy. Je však dôležité mať na pamäti, že akciový trh môže byť nestabilný a že neexistuje žiadna záruka výnosov. 


Sporiace účty sú tiež skvelým spôsobom sporenia peňazí. Zvyčajne totiž ponúkajú výnosy s nízkym rizikom, pričom stále poskytujú potenciál rastu v priebehu času. Zákazník by sa mal snažiť pravidelne si odkladať peniaze na sporiaci účet, pretože mu to môže pomôcť rýchlejšie dosiahnuť jeho finančné ciele. 

Nakoniec, pri investovaní a sporení je dôležité brať do úvahy dane. Príjmy z investícií sú vo všeobecnosti zdaniteľné, preto je dôležité zohľadniť ich v investičnej a sporiacej stratégii. Starostlivým plánovaním môže zákazník minimalizovať vplyv daní na jeho investície a úspory. 

Investovanie a sporenie peňazí je dôležitou súčasťou budovania bezpečnej finančnej budúcnosti. Vďaka starostlivému plánu a inteligentným stratégiám môže každý investovať a sporiť spôsobom, ktorý je prispôsobený jeho vlastným potrebám a cieľom.

Výhody a nevýhody investovania

Investovanie môže poskytnúť finančné zabezpečenie a dlhodobý rast. Peniaze investované do akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov môžu v priebehu času zvyšovať svoju hodnotu, čo investorom umožňuje dosahovať výnosy výrazne prevyšujúce výnosy tradičných sporiacich účtov a iných investícií s pevným výnosom. Diverzifikácia investícií môže znížiť riziko, pretože umožňuje rozložiť peniaze do rôznych tried aktív.

Hoci má investovanie mnoho potenciálnych výhod, je spojené aj s určitým rizikom. Investovanie do akcií a iných cenných papierov môže viesť k stratám, ak sa trhom nedarí.

Okrem toho si investovanie vyžaduje znalosť trhov a schopnosť prijímať informované rozhodnutia. Ak na to klient nemá čas alebo odborné znalosti, môže nakoniec prísť o peniaze. A napokon, investovanie môže byť nákladné, pretože si možno bude vyžadovať poplatky za určité služby alebo transakcie.

Investovanie môže byť skvelým spôsobom, ako dlhodobo rozvíjať a chrániť svoje peniaze. Predtým, ako sa do toho klient pustí, je však dôležité poznať všetky výhody a nevýhody a dobre si toto rozhodnutie premyslieť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang