Ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

V posledných rokoch rastie trend spoločensky zodpovedného investovania, známeho aj ako udržateľné investovanie alebo etické investovanie. Tento prístup k investovaniu berie do úvahy nielen finančné výnosy, ale aj vplyv postupov spoločnosti na životné prostredie, spoločnosť a správu a riadenie spoločnosti. S nárastom environmentálnych, sociálnych a riadiacich fondov (ESG) je zrejmé, že čoraz viac investorov uprednostňuje spoločenskú zodpovednosť spoločností, do ktorých sa rozhodli investovať.


Obsah článku


TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je ESG investovanie?

ESG investovanie sa presadilo vďaka rastúcemu povedomiu a záujmu o otázky, ako sú klimatické zmeny, ľudské práva a etika podnikov.

Keďže spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú, aký vplyv má ich konanie na svet, hľadajú spôsoby, ako zosúladiť investície so svojimi osobnými hodnotami. To viedlo k výraznému nárastu popularity fondov ESG, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby investovali do spoločností, ktoré vykazujú zodpovedné a udržateľné postupy.

Už nestačí, aby sa spoločnosť sústredila len na generovanie zisku. Investori si v súčasnosti uvedomujú, že pri investičných rozhodnutiach je dôležité zohľadniť aj spoločenskú zodpovednosť. Nielenže to prospieva vyššiemu dobru, ale môže to viesť aj k lepšej dlhodobej finančnej výkonnosti.

ESG je skratka pre:

 • (E) – Environmental – aspekty súvisiace so životným prostredím
 • (S) – Social – sociálne aspekty
 • (G) – Corporate Governance – spôsob, akým sú podniky riadené

ESG zahŕňa širokú škálu kritérií, na základe ktorých sa hodnotia spoločnosti z hľadiska ich udržateľnosti a spoločenského vplyvu.

Medzi environmentálne faktory patrí uhlíková stopa spoločnosti, energetická účinnosť a postupy nakladania s odpadmi. Spoločenské faktory sa zameriavajú na to, ako spoločnosť zaobchádza so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami, ako aj na jej vplyv na miestnu komunitu. Faktory riadenia sa zameriavajú na vedenie spoločnosti, štruktúru správnej rady a transparentnosť.

ESG investovanie využíva holistický prístup k hodnoteniu spoločností, ktorý presahuje tradičné finančné ukazovatele, ako sú príjmy a zisky. Investori pri rozhodovaní o investovaní zohľadňujú výkonnosť a politiku spoločnosti v oblasti ESG – spoločnosti, ktoré dosahujú dobré výsledky v týchto faktoroch, sa považujú za atraktívnejšie investičné príležitosti.

Analýzu ESG možno aplikovať na rôzne investičné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy a podielové fondy, čo investorom umožňuje vytvoriť spoločensky zodpovedné portfólio, ktoré je v súlade s ich hodnotami.

ESG – stratégia

Existuje niekoľko ESG stratégií, ktoré môžu investori použiť, pokiaľ ide o investovanie do ESG. Jedným z postupov je negatívny skríning, pri ktorom investori vylučujú spoločnosti, ktoré nespĺňajú určité kritériá ESG. To by mohlo znamenať vyhýbanie sa spoločnostiam, ktoré pôsobia v kontroverzných priemyselných odvetviach, ako je napríklad výroba zbraní.

Ďalšou stratégiou je pozitívny skríning, pri ktorom investori aktívne vyhľadávajú spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti postupov ESG a majú pozitívny vplyv na svoje komunity a svet. Môže to zahŕňať investovanie do spoločností, ktoré uprednostňujú obnoviteľné zdroje energie, rozmanitosť a inklúziu, a tiež spravodlivé pracovné postupy.

Okrem toho sa investori môžu zapojiť aj do akcionárskeho aktivizmu a využiť svoj vplyv ako akcionári na presadenie pozitívnych zmien v spoločnosti.

Ako začať investovať do ESG?

Investovanie do ESG (Environmental, Social, and Governance) je v posledných rokoch čoraz populárnejšie. ESG fondy investujú do spoločností, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a etické postupy riadenia. Ako začať investovať do ESG fondov? Tu je niekoľko tipov pre začiatočníkov:

 1. Vzdelávať sa v oblasti investovania ESG: Predtým, ako sa človek vrhne do akéhokoľvek typu investovania, je dôležité vzdelávať sa v základných otázkach. Investovanie ESG zahŕňa pochopenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov, ktoré sa zohľadňujú pri výbere spoločností, do ktorých investovať. Informácie možno nájsť na internete, v knihách alebo na seminároch a konferenciách o investovaní ESG.
 2. Určiť si svoju toleranciu voči riziku: Tak ako pri každom inom type investícií, aj pred investovaním do fondov ESG je dôležité pochopiť svoju toleranciu voči riziku. Fondy ESG sa môžu pohybovať v rozmedzí od nízkeho po vysoké riziko, preto je dôležité posúdiť svoju úroveň komfortu a zosúladiť ju s úrovňou rizika fondu. Pomôže to prijímať informované rozhodnutia a vyhnúť sa investovaniu do fondov, ktoré nemusia byť pre človeka vhodné.
 3. Stanoviť si rozpočet a investičné ciele: Pred investovaním do akéhokoľvek typu fondu je dôležité stanoviť si rozpočet a určiť svoje investičné ciele. Pomôže to zachovať si disciplínu a sústrediť sa na svoju investičnú stratégiu. Rozpočet tiež určí, koľko možno investovať do fondov ESG, a investičné ciele zase človeka usmernia pri výbere správnych fondov na dosiahnutie týchto cieľov.

Začlenenie spoločensky zodpovedného investovania do finančnej stratégie nielenže podporuje pozitívne zmeny v spoločnosti a životnom prostredí, ale z dlhodobého hľadiska môže priniesť aj finančné výnosy. Dodržiavaním týchto krokov a informovanosťou o možnostiach zodpovedného investovania môžu jednotlivci významne ovplyvniť a zároveň zvýšiť svoje osobné bohatstvo.

Fond zodpovedného investovania

Keďže koncept spoločensky zodpovedného investovania sa stále viac presadzuje, mnohí investori hľadajú spôsoby, ako zosúladiť svoje finančné ciele so svojimi hodnotami. Tu prichádzajú na rad fondy ESG, známe aj ako fondy zodpovedného investovania.

Jedným z významných príkladov fondu ESG je Fond budúcnosti, ktorý spravuje Slovenská sporiteľňa. Tento fond sa zameriava na investičné megatrendy, ktoré menia našu spoločnosť. Patria sem biotechnológie a zdravá výživa, umelá inteligencia a virtuálna realita, obnoviteľná energia, posilnenie postavenia žien, fitnes a zdravie, a tiež ekonomické zmeny vo svete.

Parametre Fondu budúcnosti:

 • Zloženie fondu: 0 – 50 % globálne akcie + 50 % akcie so zameraním na megatrendy
 • Odporúčaná doba investovania: 5 a viac rokov
 • Doterajšie zhodnotenie: 2,77 % p. a. (k 10. 11. 2023, pri 5-ročnom investovaní)
 • Vstupný poplatok pri investičnom sporení: 0 %
 • Vstupný poplatok pri jednorazovom investovaní: 1,80 %
 • Výstupný poplatok pri investičnom sporení aspoň 3 roky: 0 %
 • Správcovský poplatok: 1, 6 % p. a. – je už zohľadnený vo výnose fondu

Čo však presne znamená, že spoločnosť je spoločensky zodpovedná? Ide o viac ako len o šetrnosť k životnému prostrediu alebo rozmanité vedenie. Spoločenská zodpovednosť zahŕňa celý rad faktorov, ako sú:

 • spravodlivé pracovné postupy
 • zapojenie komunity
 • a etické obchodné postupy

Investovaním do spoločností, ktoré uprednostňujú tieto hodnoty, môžu mať investori istotu, že ich peniaze podporujú pozitívne zmeny.

Začlenenie environmentálnych aspektov, najmä obnoviteľných zdrojov energie, do kritérií ESG má zásadný význam pre podporu udržateľných a spoločensky zodpovedných investičných postupov, ktoré sú prospešné pre životné prostredie aj pre spoločnosť ako celok.

Kde investovať a kúpiť fondy ESG?

Pri výbere fondu ESG je dôležité zvážiť jeho výsledky v oblasti výkonnosti. Je dobré pozrieť sa na výnosy fondu za posledných niekoľko rokov a porovnať ich s ostatnými fondmi v rovnakej kategórii. Človek tak získa predstavu o tom, ako dobre si fond viedol v minulosti a aký má potenciál pre budúce výnosy. Kde investovať:

 1. Online maklérske platformy: Jedným z najjednoduchších spôsobov investovania do fondov ESG sú online maklérske platformy. Tieto platformy umožňujú nakupovať a predávať cenné papiere vrátane fondov ESG online. Ponúkajú široký výber fondov, z ktorých si možno vybrať, a poskytujú nástroje, ktoré umožňujú skúmať a porovnávať rôzne fondy.
 2. Robotickí poradcovia: Virtuálni poradcovia sú digitálne platformy, ktoré používajú algoritmy na zostavovanie a správu investičných portfólií pre svojich klientov. Ponúkajú lacný a pohodlný spôsob investovania do fondov ESG. Virtuálni poradcovia zvyčajne položia človeku sériu otázok na posúdenie jeho tolerancie voči riziku a investičných cieľov a potom mu odporučia portfólio fondov ESG, ktoré zodpovedá jeho preferenciám.
 3. Fondové spoločnosti: Do fondov ESG možno investovať aj priamo prostredníctvom fondových spoločností. Mnohé fondové spoločnosti ponúkajú rôzne fondy ESG, ktoré sa dajú kúpiť priamo od nich. Táto možnosť umožňuje mať priamejší vzťah s fondovou spoločnosťou a môže ponúknuť nižšie poplatky v porovnaní s nákupom prostredníctvom maklérskej platformy.

Začať investovať do fondov ESG znamená vzdelávať sa o základoch investovania do ESG, určiť si toleranciu voči riziku a investičné ciele a vybrať si vhodnú platformu na nákup fondov. S rastúcou popularitou investovania do ESG majú teraz jednotlivci viac možností ako kedykoľvek predtým, ako zosúladiť svoje investície so svojimi hodnotami.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

ESG – ako investovať?

Správca financií môže klientom navrhnúť, aby zvážili spoločensky zodpovedné investovanie ako spôsob, ako pozitívne ovplyvniť spoločenskú situáciu a zároveň dosiahnuť finančné výnosy.

Medzi nápady na podnikanie z domu patrí skúmanie spoločností so silnými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi postupmi, investovanie do obnoviteľných zdrojov energie a podpora spoločností, ktoré uprednostňujú rozmanitosť a inklúziu.

Zaradením spoločensky zodpovedného investovania do svojho portfólia môže človek nielen zmeniť svet k lepšiemu, ale aj potenciálne zaznamenať finančné zisky v dlhodobom horizonte.

Niektorí môžu namietať, že investovanie do fondov ESG znamená obetovanie potenciálnych finančných výnosov. Výskum však ukázal, že spoločnosti so silnými praktikami v oblasti ESG často dlhodobo dosahujú lepšie výsledky ako ich kolegovia. Tieto spoločnosti sú totiž lepšie vybavené na zvládanie environmentálnych a sociálnych rizík, čo môže v konečnom dôsledku viesť k väčšej finančnej stabilite.

Okrem toho investovanie do fondov ESG umožňuje jednotlivcom využiť svoju finančnú silu na presadzovanie pozitívnych zmien. Podporou spoločností, ktoré uprednostňujú sociálnu zodpovednosť, môžu investori pomôcť formovať udržateľnejšiu a spravodlivejšiu budúcnosť.

Keďže dopyt po spoločensky zodpovedných investíciách neustále rastie, čoraz viac spoločností prijíma opatrenia na zlepšenie svojich postupov v oblasti ESG. To prospieva nielen spoločnosti ako celku, ale otvára to aj nové príležitosti pre investorov, ktorí chcú zosúladiť svoje finančné ciele so svojimi hodnotami.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang