Swift kód – čo to je, kde sa píše

swift kod

SWIFT kód, známy aj ako BIC (Bank Identifier Code), je alfanumerický identifikačný kód používaný v medzinárodnom bankovníctve. Tento kód je potrebný pre rýchle a bezpečné prevody finančných prostriedkov medzi bankami v rôznych krajinách. V dnešnej globalizovanej ekonomike je výmenný styk medzi bankami z rôznych krajín nevyhnutný.

Aby nedochádzalo k chybám a oneskoreniam pri medzinárodných transakciách, bol vytvorený systém SWIFT kódov, ktorý slúži ako jednoznačný identifikátor pre každú banku na svete. SWIFT kódy sú štandardizované a skladajú sa z 8 až 11 znakov. Prvé 4 znaky predstavujú kód banky a jej krajiny.

Väčšina bánk na svete má svoj vlastný SWIFT kód, ktorý sa používa pri medzinárodných transakciách. Tieto kódy sú pravidelne kontrolované a aktualizované, aby zabezpečili bezpečnosť a presnosť transakcií.

Čo je swift kód a kde sa píše?

Čo je swift kód (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)? Ide o unikátny identifikačný kód používaný v medzinárodnom bankovníctve na identifikáciu konkrétnych finančných inštitúcií. Tento kód sa skladá z 8 alebo 11 znakov a je povinným údajom pri medzinárodnom bankovom prevode.

V bankovníctve sa swift kód používa na zabezpečenie rýchlej a spoľahlivej výmeny finančných správ a prevodov medzi bankami po celom svete.

Tento kód umožňuje jednoduchšiu a efektívnejšiu komunikáciu medzi bankami, čo prispieva k znižovaniu nákladov a zlepšeniu kvality služieb.

Pri bankových transakciách je dobré vedieť, kde sa píše swift kód. Píše sa v špeciálnom formáte do kolónky na to určenej, kde prvé 4 znaky sú tzv. bankové kódy, nasledujúce 2 znaky tzv. krajinové kódy a posledné 2 znaky sú tzv. doménové kódy. V prípade 11-znakového swift kódu, sú posledné 3 znaky tzv. pobočkové kódy.

Každá banka má svoj unikátny swift kód, ktorý sa musí uvádzať pri každom medzinárodnom prevode. Swift kód sa píše na báze medzinárodných štandardov a jeho používanie je povinné pre všetky banky, ktoré sú členmi SWIFT siete. Tieto štandardy zaručujú presnosť a jednoznačnosť kódu, čím sa minimalizuje riziko chýb a zlého doručenia finančných transakcií.

Teraz už vieme čo je swift kód, kde sa píše a ako ho využívať správne.

Rozdiel SWIFT/BIC

Rozdiel medzi SWIFT/BIC je v podstate minimálny alebo žiaden.

BIC a SWIFT sú identifikačné kódy, ktoré sa používajú v bankovníctve na identifikáciu konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie po celom svete. Medzi týmito kódmi existujú minimálne rozdiely, ktoré je však dobré poznať.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je celosvetová organizácia, ktorá zabezpečuje efektívnu a bezpečnú výmenu finančných správ a transakcií medzi bankami po celom svete. SWIFT kódy sa skladajú z 8 až 11 alfanumerických znakov a používajú sa na identifikáciu konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie v rámci medzinárodných platieb a prevodov prostriedkov.

Na druhej strane, BIC (Bank Identifier Code) je typ identifikačného kódu, ktorý sa používa v Európskej únii v rámci SEPA (Single Euro Payments Area). Tento kód má rovnaký formát ako SWIFT kódy, avšak v SEPA zóne sa používa iba 8 znakov a zahŕňa aj kód krajiny, kde sa banka nachádza.

BIC kódy sa používajú na rozlíšenie medzi rôznymi bankami a finančnými inštitúciami v rámci SEPA zóny, ktorá zahŕňa všetky krajiny Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

Hlavný rozdiel medzi SWIFT/BIC kódmi je teda v ich účele a použití. Zatiaľ čo SWIFT kódy sa využívajú na celosvetové transakcie a platby, BIC kódy sú určené pre transakcie v rámci Európskej únie a jej zóny SEPA.

Je dôležité si uvedomiť, že BIC a SWIFT kódy neslúžia na identifikáciu jednotlivých bankových účtov, avšak iba konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie. Preto je pre každú transakciu alebo platbu potrebné poznať nielen BIC alebo SWIFT kód, avšak aj číslo účtu alebo iné potrebné informácie.

V prípade, že má klient pochybnosti o správnom použití BIC alebo SWIFT kódu, odporúča sa kontaktovať svoju banku alebo finančnú inštitúciu pre potrebné informácie a pomôcť s realizáciou transakcie alebo prevodu.

Aký je Swift VÚB banky?

Swift kód VÚB banky (SUBASKBX) je identifikačné číslo banky v rámci medzinárodného platobného systému Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tento kód je jedinečný pre každú banku a slúži na identifikáciu pri medzinárodných finančných transakciách, aby sa zaistilo presné a bezchybné smerovanie peňazí medzi bankami.

VÚB banka, t. j. Všeobecná úverová banka, je jednou z najväčších a najvýznamnejších bánk v Slovenskej republike. Poskytuje široké spektrum finančných služieb pre svojich klientov, vrátane prevodov a platobných operácií cez medzinárodný bankový systém Swift. Preto má VÚB banka svoj vlastný unikátny Swift kód SUBASKBX, ktorý sa používa v elektronických prepojeniach s ostatnými bankami po celom svete.

Swift kód Tatra banky

Swift kód Tatra banky s označením TATRSKBX sa používa na uskutočnenie medzinárodných bankových prevodov. V prípade banky Tatra banka, jej Swift kód TATRSKBX znamená, že ide o banku so sídlom v Slovenskej republike. Táto banka je zapojená do globálnej bankovej siete SWIFT, čo umožňuje jej klientom rýchlo a bezpečne vykonávať medzinárodné platby a prevody peňazí.

Tento Swift kód Tatra banky je dôležitý pre všetkých klientov, ktorí chcú vykonávať bankové transakcie s osobami alebo spoločnosťami v zahraničí.

Swift SLSP

Swift kód SLSP s názvom GIBASKBX je nevyhnutným prvkom pri realizácii bankových prevodov v Slovenskej republike. Tento kód je unikátnym identifikátorom samotnej banky a slúži na správne usmernenie finančných transakcií.

Jeho použitie je nevyhnutné pri všetkých medzinárodných a niektorých domácich bankových prevodoch. V praxi sa Swift kód SLSP používa v kombinácii s inými informáciami, ako sú číslo účtu a meno príjemcu, na presnú identifikáciu konkrétnej osoby alebo spoločnosti, na ktorú má byť prevod uskutočnený.

Swift ČSOB

Swift kód ČSOB s názvom CEKOSKBX je dôležitým prvkom pri uskutočňovaní bankových prevodov v Československej obchodnej banke. Tento kód je súčasťou medzinárodného systému pre bankový prevod, známy ako SWIFT alebo Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Swift kód ČSOB je unikátny alfanumerický identifikátor, ktorý slúži na identifikáciu konkrétnej banky v rámci medzinárodného platobného systému.

Unicredit bank a jej swift kód

Swift kód Unicredit bank, známy tiež pod názvom UNCRSKBX, je unikátny identifikačný kód tejto banky, ktorý je potrebný pre medzinárodné bankové prevody a transakcie. Tento kód je súčasťou globálneho štandardu pre identifikáciu finančných inštitúcií a je uznávaný a používaný vo viac ako 200 krajinách sveta.

Unicredit bank je významnou medzinárodnou bankou so silnou prítomnosťou v rôznych krajinách, vrátane veľkých európskych ekonomík ako Nemecko, Taliansko a Rakúsko. Preto je dôležité mať platné a presné údaje o tejto banke, ak chceme vykonať medzinárodný prevod alebo si založiť účet v tejto banke.

SWIFT kód Unicredit bank je možné nájsť na oficiálnych webových stránkach banky. Tento kód jednoznačne identifikuje Unicredit bank v rámci medzinárodnej bankovej siete a je dôležitý pri vykonávaní rôznych transakcií.

Použitie Swift kódov. Sú dôležité?

Swift kód sa v súčasnosti využíva v bankovníctve na uskutočňovanie rýchlych a bezpečných prevodov peňazí medzi rôznymi finančnými inštitúciami po celom svete. Ide o štandardný spôsob komunikácie medzi bankami a finančnými organizáciami, ktorý zaručuje rýchlosť, presnosť a dôvernosť finančných transakcií.

Okrem rýchlosti je tiež dôležitá presnosť prevodov. Vďaka tomu, že Swift kód jednoznačne identifikuje banku a jej účet, minimalizuje sa riziko chybného poslania peňazí na nesprávny účet. To znižuje náklady spôsobené chybnými alebo nedokončenými transakciami.

Samotné použitie Swift kódu je pomerne jednoduché a pre banky aj finančné inštitúcie časovo úsporné. Vďaka štandardizovanému formátu je bez problémov možné zautomatizovať spracovanie transakcií a zabezpečiť ich rýchle a spoľahlivé spracovanie. To následne prispieva k efektivite a nižším nákladom na spracovanie prevodov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang