Vkladná knižka – zrušenie v Slovenskej sporiteľni

Vkladné knižky sú základným nástrojom na zaznamenávanie vkladov na finančný účet alebo do inštitúcie. Zvyčajne sa používajú na dokumentovanie hotovostných a šekových vkladov a môžu sa používať aj na sledovanie iných transakcií, napríklad bankových prevodov.

Vkladná knižka SLSP je vkladná knižka špeciálne navrhnutá na používanie v systéme Slovenskej sporiteľne (SLSP). Táto vkladná knižka je navrhnutá tak, aby používateľom poskytovala bezpečný a pohodlný spôsob sledovania ich vkladov a zabezpečovala niekoľko funkcií, vďaka ktorým je skvelou voľbou na firemné aj osobné použitie.

Tento článok poskytne prehľad o vkladnej knižke SLSP, rozoberie, aké benefity môže priniesť tým, ktorí ju používajú a ponúkne tiež výhodné alternatívy k vkladnej knižke SLSP.

Výhody vkladnej knižky

Vkladné knižky ponúkajú majiteľom účtov rôzne výhody. Sporiteľná a úverová vkladná knižka (SLSP) je typ finančného nástroja, ktorý môže pomôcť jednotlivcom a podnikom bezpečne a spoľahlivo spravovať svoje finančné prostriedky. 

Prvou výhodou vkladnej knižky SLSP je bezpečnosť finančných prostriedkov. Keďže prostriedky sú uložené na bankovom účte, majitelia účtov si môžu byť istí, že ich peniaze sú v bezpečí. Okrem toho vkladná knižka SLSP podlieha federálnym predpisom, čo znamená, že v prípade akýchkoľvek problémov sú finančné prostriedky chránené vládou. 

Druhou výhodou vkladnej knižky SLSP je, že umožňuje majiteľom účtov získavať úroky z ich vkladov. To je výhoda oproti iným typom finančných nástrojov, keďže majitelia účtov môžu svoje peniaze využívať vo svoj prospech. Okrem toho sa úroky získané z vkladov môžu použiť na platenie za tovar a služby, takže vkladná knižka SLSP je tiež skvelým spôsobom sporenia

Treťou výhodou vkladnej knižky SLSP je jednoduchý prístup k finančným prostriedkom. Majitelia účtov si môžu kedykoľvek jednoducho vybrať peniaze zo svojho účtu, čo z neho robí skvelý nástroj pre núdzové situácie. Okrem toho je možné prostriedky previesť na iné bankové účty, čo z nej robí ideálny spôsob správy financií

Vkladná knižka SLSP je skvelý spôsob správy finančných prostriedkov a využitia bezpečnosti a úrokov, ktoré ponúka. Vďaka jednoduchému prístupu k peniazom môžu majitelia účtov ľahko spravovať svoje financie bez obáv zo straty alebo krádeže peňazí.

Detská vkladná knižka

Detská vkladná knižka je alternatívou k vkladnej knižke SLSP. Je to vkladná knižka pre deti určená na to, aby si v nej sporili svoje peniaze. Môže sa používať na každodenné nákupy alebo sa môže použiť na sporenie na väčšie nákupy. Má strany, na ktoré možno vyplniť sumu každého vkladu a celkovú nasporenú sumu. Má tiež priestor, kam si dieťa môže zapísať svoje ciele a sny do budúcna. Vkladná knižka pre dieťa je skvelým spôsobom, ako pomôcť deťom naučiť sa šetriť a hospodáriť s peniazmi

Slovenská sporiteľňa prináša vkladnú knižku bez výpovednej lehoty. Po roku pravidelného sporenia získa klient zvýhodnený úrok 0,30 % ročne. Samozrejme len vtedy, ak nesiahne na úspory. Bonusom je možnosť úrazového poistenia pre dieťa za výhodnú cenu. Štandardný úrok je 0,10%.

Sporiaci účet SLSP

Ďalšou alternatívou k vkladnej knižke SLSP je sporiaci účet SLSP. Ide o bankový účet špeciálne určený na sporenie. Umožňuje používateľovi prevádzať peniaze na účet a z účtu a možno ho použiť na sporenie na akýkoľvek účel. Má tiež funkcie, ako sú úrokové sadzby a ochrana proti prečerpaniu. Tento účet je skvelým spôsobom, ako sledovať úspory a zabezpečiť, aby boli peniaze v bezpečí. 

Ďalšou možnosťou k vkladnej knižke SLSP je sporiaci účet online. Tento typ účtu je prístupný cez internet a umožňuje používateľovi prevádzať peniaze na účet a z účtu. Je tiež vybavený funkciami, ako sú automatické prevody a nástroje na zostavovanie rozpočtu. Sporiaci účet online je skvelý pre tých, ktorí si chcú sporiť peniaze, ale nepotrebujú pohodlie fyzického bankového účtu. Je to tiež skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby boli peniaze v bezpečí a aby k nim mal prístup len majiteľ účtu.

Dôvody zrušenia vkladnej knižky SLSP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť potrebné zrušiť vkladnú knižku SLSP. Ak používateľ vkladnú knižku už nepotrebuje alebo sa rozhodne prejsť na iný typ sporiaceho účtu, potom je možné vkladnú knižku zrušiť. Vkladná knižka by sa mala tiež zrušiť, ak sa u používateľa vkladnej knižky vyskytnú nejaké problémy s účtom, napríklad oneskorené alebo chýbajúce platby. A napokon, ak používateľ vkladnej knižky zistí akékoľvek neoprávnené transakcie, potom by mal vkladnú knižku zrušiť okamžite .

Poplatok za zrušenie vkladnej knižky SLSP

Zrušenie vkladnej knižky SLSP je bezplatné. Pred zrušením vkladnej knižky je však dôležité porozumieť všetkým podmienkam, pretože niektoré banky môžu mať za zrušenie účtu skryté poplatky alebo sankcie.

Najlepšia príležitosť zbaviť sa vkladnej knižky

Od 1. mája 2023 poskytuje služby spojené s vkladnými knižkami už len 8 pobočiek Slovenskej sporiteľne v krajských mestách. Zrušiť vkladnú knižku je však môžné v ktorejkoľvek z pobočiek SLSP.

Kvôli sporeniu už zákazník nepotrebuje vkladnú knižku ani chodiť do banky. Sporiť sa dá moderne s mobilnou aplikáciou George – rýchlo a pohodlne z mobilu. Zákazník má v nej okamžitý prehľad o nasporenej sume.

Zrušenie vkladnej knižky SLSP

Ak si klient zruší vkladnú knižku do 31. augusta 2023 v pobočke Slovenskej sporiteľne a prenesie si peniaze na Vkladový účet s termínovaným vkladom s viazanosťou na 12, 24 alebo 36 mesiacov, k základnému garantovanému úroku získa navyše +0,5 % ročne.

Svoje úspory tak môže zhodnocovať výhodnejšie až o 3,5 % ročne oproti nulovému zhodnoteniu na vkladnej knižke.

Zrušenie vkladnej knižky a zriadenie nového vkladového účtu s termínovaným vkladom na pobočke SLSP

Ak si klient počas trvania kampane na pobočke banky zruší vkladnú knižku a zároveň si v deň zrušenia vkladnej knižky zriadi nový vkladový účet s termínovaným vkladom v mene €, získa na prvú dobu viazanosti na tomto termínovanom vklade s viazanosťou 12, 24 alebo 36 mesiacov dodatkovú úrokovú sadzbu +0,5 % ročne.

Podmienky kampane:

  • nový vkladový účet s termínovaným vkladom musí byť zriadený v deň zrušenia vkladnej knižky na meno majiteľa vkladnej knižky
  • na vkladový účet je možné v deň jeho zriadenia vložiť aj dodatočný vklad
  • vkladná knižka musí byť aktívna, nesmie byť zrušená na základe výpovede zo strany banky alebo klienta alebo na základe ukončeného procesu umorovacieho konania

Ak si klient zruší dve a viac vkladných knižiek, má nárok na získanie dodatkovej úrokovej sadzby na rovnakom počte novozriadených vkladových účtoch s termínovaným vkladom. Výška minimálneho vkladu na vkladovom účte je 500 €.

SLSP si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky kampane. Zmenu podmienok kampane alebo odvolanie kampane banka zverejní na svojej webovej sránke www.slsp.sk.

Zrušenie Vkladnej knižky s prevodom prostriedkov na nový osobný účet zriadený na pobočke SLSP alebo cez mobilnú aplikáciu George

Ak si klient počas trvania kampane na pobočke banky zruší vkladnú knižku a zároveň si v deň zrušenia vkladnej knižky zriadi nový osobný účet (SPACE účet, SPACE účet X) a zostatok vkladnej knižky prevedie na nový osobný účet, novozriadený osobný účet získava automaticky na 12 mesiacov bez poplatku.

Nový osobný účet si klient môže zriadiť:

  • cez mobilnú aplikáciu elektronickej služby internetbanking verzia George
  • v pobočke banky Slovenskej sporiteľne

Podmienky kampane:

  • novozriadeným osobným účtom je v zmysle tejto kampane potrebné rozumieť osobný účet zriadený počas trvania kampane
  • nárok na získanie účtu bez poplatku v rámci kampane môže vzniknúť len klientom, ktorí ku dňu zrušenia vkladnej knižky nemajú v Slovenskej sporiteľni vedený žiaden iný bežný alebo osobný účet

Túto kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami banky k účtom. SLSP si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky kampane. Zmenu podmienok kampane alebo odvolanie kampane banka zverejní na svojej webovej sránke www.slsp.sk.

Alternatívy k vkladnej knižke

Záverom možno povedať, že vkladná knižka SLSP predstavuje efektívny a pohodlný spôsob sporenia. Umožňuje používateľom sporiť peniaze s minimálnym úsilím a odkladať si prostriedky na budúce použitie. Vkladná knižka SLSP ponúka aj niekoľko výhod, napríklad možnosť prístupu k prostriedkom prostredníctvom debetnej karty, jednoduché nastavenie vkladov a možnosť sledovania výdavkov.

Pre tých, ktorí hľadajú alternatívu k sporeniu s vkladnou knižkou SLSP, existujú možnosti, ako sú sporiace účty online, tradičné sporiace účty a iné inovatívne spôsoby sporenia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang