Termínovaný vklad – porovnanie, oplatí sa?

terminovany-vklad

Termínovaný vklad je obľúbená forma investovania, ktorá predstavuje efektívny spôsob sporenia a prináša značný výnos z investície. Poskytuje bezpečný spôsob investovania tým, že poskytuje zaručené výnosy počas vopred stanoveného obdobia. Ktoré banky na Slovensku ponúkajú najvýhodnejší termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je bankový produkt, určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Ide o produkt, ktorý je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu. Oplatí sa založiť si termínovaný vklad? Ktorý termínovaný vklad je v porovnaní najlepší?

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet.

Z pohľadu lehoty viazanosti (fixácie úrokovej sadzby) možno termínované vklady rozdeliť na:

 • krátkodobé s lehotou viazanosti od niekoľkých dní do 1 roka
 • strednodobé s lehotou viazanosti vyššou ako 1 rok
 • dlhodobé termínované vklady s lehotou viazanosti dlhšou ako 5 rokov (zriedkavé)

Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok.

Termínovaný vklad – úrok

Termínované vklady spravidla ponúkajú banky a iné finančné inštitúcie. Vkladateľ si uloží určitú sumu peňazí na pevne stanovené obdobie, napríklad na šesť mesiacov alebo rok. Banka vypláca vopred stanovenú pevnú úrokovú sadzbu z termínovaného vkladu počas celého obdobia. Na konci lehoty sa uložené prostriedky spolu s naakumulovaným úrokom vrátia vkladateľovi.

Úroky sa pri termínovaných vkladoch buď pripisujú k vkladu pravidelne v určitých intervaloch, alebo ich banka môže prevádzať na bežný účet. Pokiaľ sú pripisované k vkladu, tie sa ďalej úročia čím vkladateľ získava aj úroky z úrokov.

Úročenie termínovaných vkladov závisí od lehoty viazanosti vkladu a výšky vloženej sumy. Čím je dlhšia viazanosť a čím vyššia je vložená suma, tým je úročenie vkladu vyššie. Lehoty viazanosti si klient zvolí pri zriaďovaní vkladu. Najčastejšie banky ponúkajú termínované vklady na 1, 3, 6, 9 mesiacov a potom 1 až 5 rokov.

Termínované vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov. Termínovaný vklad predstavuje pre banku pomerne stabilný finančný zdroj, ktorý môže využívať pre svoje aktívne operácie (poskytovanie úverov).

Termínované vklady poskytujú bezpečný spôsob investovania.

Oplatí sa termínovaný vklad?

Jednoduchá odpoveď na otázku „oplatí sa mať termínovaný vklad?“ je áno. Termínované vklady ponúkajú investorom potenciál vyšších výnosov ako väčšina sporiacich účtov alebo úročených bežných účtov. Investovanie do termínovaného vkladu je skvelý spôsob, ako získať pasívny príjem a diverzifikovať svoje portfólio.

Termínované vklady môžu byť skvelým spôsobom, ako zbohatnúť bez toho, aby človek na seba prevzal príliš veľké riziko. Keďže sa špecializujú na vyplácanie stabilných a spoľahlivých výnosov, predstavujú stabilný spôsob dosahovania pasívneho príjmu. Pri takej veľkej finančnej neistote vo svete môže mať spoľahlivejšie zdroje príjmov pomôcť zabezpečiť pokoj v duši.

Okrem toho možno na termínovaných vkladoch vo všeobecnosti zarobiť viac ako na bežných sporiacich účtoch. Sadzby sú zvyčajne vyššie, čo ich robí atraktívnymi pre investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy.

Termínované vklady sú tiež flexibilné investície. Vo všeobecnosti si možno vybrať širokú škálu podmienok a výšky vkladov. To z nich robí atraktívnu možnosť pre investorov, ktorí chcú pri svojich investíciách sledovať rôzne stratégie.

Celkovo môže byť investovanie do termínovaného vkladu skvelým spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio a získať dodatočný pasívny príjem. Pri správnom postupe sa to môže z dlhodobého hľadiska vyplatiť.

Termínovaný vklad – porovnanie

V súčasnosti sú termínované vklady v ponuke všetkých obchodných bánk na Slovensku. V nasledujúcich odstavcoch sa pozrieme na porovnanie termínovaných vkladov ponúkaných v slovenských bankách. Ktorá banka na Slovensku je najlepšia v oblasti ponúkaných termínovaných vkladov?

1. VÚB termínovaný vklad

Termínovaný vklad od VÚB banky prináša dobrý úrok a možnosť predčasného výberu. Aké sú hlavné výhody VÚB termínovaného vkladu?

 • ponuka vkladu v 4 menách: EUR, CZK, GBP, USD
 • voliteľná doba viazanosti: 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov
 • minimálny vklad 99 €
 • prostriedky na termínovanom vklade sú zhodnocované počas celého obdobia rovnakou úrokovou sadzbou, platnou ku dňu otvorenia vkladu
 • peniaze z termínovaného vkladu možno vybrať kedykoľvek – pozor na sankčné poplatky
 • klient môže realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti

VÚB termínovaný vklad má teda viacero výhod. Výška úrokovej sadzby závisí od výšky vkladu a tiež od obdobia, na ktoré má človek peniaze na termínovanom vklade uložené.

Pri výbere počas trvania viazanosti vkladu si však banka účtuje sankčný poplatky. VÚB poplatok za predčasný výber počíta z úrokov naakumulovaných ku dňu výberu z predčasne vyberanej sumy.

2. SLSP termínovaný vklad

Slovenská sporiteľňa (SLSP) ponúka vkladový účet s termínovaným vkladom s úrokom až 3 % ročne.

Čo človek získa vytvorením termínovaného vkladu v SLSP?

 • úrok až 3 % ročne garantovaný počas celej doby viazanosti vkladu
 • vklad možno zriadiť v menách: EUR, USD, CZK, GBP
 • viazanosť na 1, 12, 24 alebo 36 mesiacov
 • minimálny vklad 500 €
 • možnosť vybrať peniaze kedykoľvek v prípade potreby
 • založenie online cez aplikáciu George bez poplatkov za založenie a vedenie

Maximálnu úrokovú sadzbu získa ten, kto má v SLSP založený účet a pravidelné investičné sporenie aspoň 20 € mesačne.

Doba viazanosti36 mesiacov24 mesiacov12 mesiacov1 mesiac
Základná úroková sadzba2,5 % ročne1,5 % ročne1,2 % ročne0,01 % ročne
Maximálna úroková sadzba3 % ročne2 % ročne1,7 % ročne
Tabuľka úrokových sadzieb pre vkladový účet v SLSP.

3. Prima banka termínovaný vklad

Termínovaný vklad od Prima banky výhodne zhodnotí voľné finančné prostriedky a zároveň nebude pýtať peniaze na založenie účtu a vedenie vkladu.

Aké sú výhody termínovaného vkladu od Prima banky?

 • úrok s Osobným účtom o 1,0 % ročne vyšší
 • garantovaná úroková sadzba počas celej doby viazanosti
 • bezplatné zriadenie a vedenie účtu
 • minimálny vklad už od 500 €
 • automatická prolongácia vkladu
 • pohodlné zriadenie aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka
 • chránené Fondom ochrany vkladov

Pomocou online kalkulačky termínovaného vkladu od Prima banky si možno vypočítať zhodnotenie svojho vkladu podľa sumy počiatočného vkladu a jeho doby viazanosti.

4. ČSOB termínovaný vklad

Pre vyššie úspory ponúka ČSOB kombináciu, ktorá spája výhody dvoch riešení. Rozdelením svojich úspor medzi dva termínované vklady s Kombi ponukou od ČSOB možno na nich získať výhodnejší úrok 2 % ročne + 4 % ročne.

Výhody Kombi ponuky termínovaného vkladu od ČSOB:

 • atraktívna úroková sadzba na termínovanom vklade
 • termínované vklady chránené Fondom na ochranu vkladov
 • výška úrokovej sadzby zostáva rovnaká počas celej viazanosti vkladu 
 • garancia zhodnotenia na termínovaných vkladoch 
 • minimálny vklad pre Kombi ponuku: 1 000 €
 • peniaze s úrokmi sú k dispozícii podľa splatnosti termínovaných vkladov

V prípade Kombi termínovaného vkladu od ČSOB sa polovica úspor zhodnocuje na 24-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 2 % ročne a druhá polovica na 12-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 4 % ročne.

S ČSOB Kombi termínovaným vkladom možno získať výhodné zhodnotenie vkladov.

5. Tatra banka termínovaný vklad

Termínovaný vklad od Tatra banky zaručuje zhodnotenie finančných prostriedkov bezpečne, s istotou a garantovanou úrokovou sadzbou.

Čo možno získať otvorením termínovaného účtu v Tatra banke?

 • garantovanú úrokovú sadzbu počas viazanosti vkladu
 • ochranu vkladu v zmysle zákona o ochrane vkladov
 • možnosť otvoriť termínovaný vklad aj pre dieťa – stačí predložiť jeho rodný list
 • možnosť kedykoľvek vkladať peniaze na účet bez predĺženia jeho splatnosti
 • možnosť rýchleho založenia termínovaného účtu cez Internet bankingTB
 • prehľad o vklade prostredníctvom výpisu a služby Internet bankingTB

Výška úroku termínovaného vkladu v Tatra banke závisí od výšky vášho vkladu a dĺžky viazanosti. Založením termínovaného účtu si možno vybrať obdobie garancie sadzby, menu, spôsob výplaty úrokov a spôsob ukončenia termínovaného vkladu.

6. 365 termínovaný vklad

Aj 365 banka má v ponuke termínovaný vklad s úrokom až 3 % ročne.

Prečo práve termínovaný vklad v 365?

 • super úrok až 3 % ročne s aktívnym Účtom plus
 • doba viazanosti: 12, 18, 24, 36 a 48 mesiacov
 • založenie v pobočke banky
 • zhodnocovanie peňazí možno sledovať online v aplikácii alebo Internet bankingu
 • minimálny vklad: 500 €
 • bez limitu na maximálnu výšku vkladu

Termínovaný vklad v 365 banke si môže otvoriť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 15 rokov a je majiteľom 365 účtu.

7. J&T termínovaný vklad

Termínované vklady J&T banky patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pomocou online kalkulačky si možno vypočítať výnos termínovaného vkladu v J&T banke.  Pri založení termínovaného vkladu sa klient môže stať členom exkluzívneho klubu Magnus a užívať si výber stoviek zaujímavých benefitov.

Bony získava každý klient, ktorý sa rozhodne rozdeliť si poskytovaný úrok (len v mene EUR) na základný úrok a mimoriadny úrok v závislosti od voľby klienta. Mimoriadny úrok je vyplácaný pri zriadení vkladu na celé obdobie viazanosti vkladu formou nákupu vernostných bodov, pričom 1 bon = 1 cent.

LEHOTA VIAZANOSTIÚROKOVÁ SADZBA EURÚROKOVÁ SADZBA CZK
6 mesiacov3,80 % p. a.5,85 % p. a.
9 mesiacov3,90 % p. a.6,15 % p. a.
1 rok4,00 % p. a.6,25 % p. a.
15 mesiacov4,00 % p. a.6,25 % p. a.
18 mesiacov4,00 % p. a.6,05 % p. a.
2 roky4,00 % p. a.6,05 % p. a.
3 roky3,90 % p. a.5,75 % p. a.
4 roky3,90 % p. a.5,25 % p. a.
5 rokov3,90 % p. a.5,00 % p. a.
10 rokov3,90 % p. a.4,50 % p. a.
Tabuľka úrokových sadzieb termínovaných vkladov podľa lehoty viazanosti a použitej meny.

VÚB termínovaný vklad – úroky a kalkulačka

VÚB banka má dostupnú online kalkulačku sporenia, pomocou ktorej si možno vypočítať výnosy termínovaného vkladu. Kalkulačka predstavuje matematický výpočet zloženého úročenia s cieľom dosiahnuť zvolenú cieľovú sumu pri zvolenom období a úrokovej sadzbe. 

Do VÚB kalkulačky stačí zadať cieľovú sumu, ktorú chce človek dosiahnuť, dobu sporenia a výnos v % podľa aktuálneho úroku termínovaného vkladu. Kalkulačka potom vypočíta objem vkladov a výšku mesačného vkladu potrebného na dosiahnutie finančných cieľov.

Výška úrokov termínovaného vkladu vo VÚB banke závisí od výšky vkladu a tiež od obdobia, na ktoré má človek peniaze na termínovanom vklade uložené.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang