Osobný rozpočet – ako ho vytvoriť

osobny rozpocet

Náš príjem – teda peniaze, ktoré získame za určité obdobie, zistíme sčítaním všetkých našich zárobkov – peniaze od rodičov, výplata z brigády, predaj starého mobilu, výživné, úroky zo sporenia a pod.

Poznáme dva druhy príjmov – aktívne a pasívne. Aktívny sa získava klasickou prácou – mzda za hodinu x počet hodín, ktoré študent odpracuje. Čím viac pracuje, tým viac zarobí. Pasívny príjem sú peniaze, ktoré zarába, aj keď nepracuje.

Môže to byť predaj reklamy na webe, prenájom bytu, úroky zo sporenia či príjmy z youtube kanálu.

Čo je to osobný rozpočet?

Osobný rozpočet je proces, ktorým ľudia sledujú svoje finančné prostriedky. Spočíva v tom, že sa vytvorí plán na základe výdavkov, príjmov a cieľov. Tým sa získa lepší prehľad o tom, koľko peňazí má a kde sa míňajú.

Vytvorenie osobného rozpočtu začína s výpočtom výdavkov a príjmov. Výdavky sú často ľahšie zistiteľné, pretože sú to všetky peniaze, ktoré sa vynaložili za posledný mesiac, napríklad náklady na bývanie, jedlo, dopravu, spotrebný tovar, platenie daní (napr. daň z výhry) a podobne.

Príjmy tvoria všetky peniaze, ktoré sa zarobili, ako sú platy, odmeny, podporované príjmy, dividenda a podobne. Tu je dôležité mať prehľad o tom, koľko peňazí z výplaty predstavuje jeho čistý príjem. Vďaka daňovej kalkulačke si môže človek jednoducho vypočítať čistú mzdu.

Po zistení výdavkov a príjmov je ďalším dôležitým krokom určenie cieľov. Ciele každého človeka by mali byť realistické a jasne definované, aby sa mohol urobiť plán, ako ich dosiahnuť. To môže zahŕňať ušetrenie peňazí na dôchodok, splnenie konkrétneho cieľa v oblasti úspor alebo plánovanie a poskytovanie finančnej pomoci blízkym.

Potom by sa mal vytvoriť konkrétny plán, ako dosiahnuť svoje ciele. To zahŕňa nastavenie finančných cieľov pre budúce mesiace a hodnotenie, či sú výdavky v súlade s cieľmi. Podobne to funguje av v prípade podniku či firmy, ktorá si potrebuje vypočítať svoj cash flow, kľúčový ukazovateľ finančnej stability.

Je možné tiež zvážiť investovanie peňazí do akcií, dlhopisov alebo iných finančných produktov (ETF fondy, podielové fondy, finančné deriváty), ak chce človek získať lepšie zhodnotenie peňazí.

Ďalším dôležitým krokom v procese tvorby osobného rozpočtu je revízia. Mali by sa pravidelne prečítať finančné správy a skontrolovať, či sú výdavky pod kontrolou.

Ak sa človek dozvie, že vyčerpal svoje finančné prostriedky, mal by okamžite začať znižovať svoje výdavky. Takto sa vyhne zbytočným problémom, ako napríklad dlhom a s tým často súvisiaca pôžička na vyplatenie dlhov, po ktorej siahajú mnohí, keď sú už v núdzi.

Osobný rozpočet je užitočný nástroj pre zostavenie finančného plánu. Pomáha človeku získať prehľad o všetkých finančných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii a tiež mu pomáha dosiahnuť jeho finančné ciele.

Nastavením a dodržiavaním osobného rozpočtu môže človek ušetriť veľa peňazí a tiež získať lepší prehľad o všetkých svojich finančných prostriedkoch.

TIP: Dopomôcť jednotlivcom s ich financiami prispieva napr. aj zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý poskytuje návod ako postupovať v prípade problémov so zakúpeným tovarom a uplatniť tak svoje práva. Čo je taktiež dôležité pre finančnú pohodu.

Ako vytvoriť osobný rozpočet?

Vytvorenie osobného rozpočtu je dôležitou súčasťou úspešného finančného plánovania. So zostavením osobného rozpočtu môže pomôcť spoločnosť OVB.

Hoci najbohatší človek sa vďaka osobnému rozpočtu z málokoho stane, osobný rozpočet človeku umožňuje identifikovať, kam smerujú jeho peniaze a umožňuje mu kontrolovať svoje finančné ciele. Toto je návod, ako vytvoriť osobný rozpočet.

Krok 1: Zostaviť zoznam príjmov. Zoznam všetkých príjmov, vrátane čistej mzdy, príjmov z podnikania alebo nehnuteľností, ako aj príjmov z brigád, podielových fondov alebo iných príležitostí.

Krok 2: Zostaviť zoznam výdavkov. Zoznam všetkých pravidelných výdavkov, vrátane platieb účtov, poistení ako PZP, nákupov potravín a oblečenia, ako aj výdavkov za zábavu alebo luxusné položky.

Krok 3: Prepočítať svoje príjmy a výdavky. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bude treba znížiť niektoré z nich a vytvoriť si priestor pre rozpočet.

Krok 4: Zostaviť rozpočet. Rozdeliť príjmy medzi rôzne kategórie, ako sú napríklad potraviny, oblečenie, zábava alebo úspory. Uistiť sa, že mesačné príjmy sa prerozdelia rovnomerne, aby sa mohli dosiahnuť finančné ciele.

Krok 5: Monitorovať výdavky. Každý mesiac skontrolovať, či sa dodržiaval rozpočet. Ak sa prekročili príjmy alebo výdavky je možné prehodnotiť priority a prispôsobiť svoj rozpočet.

Krok 6: Zostaviť svoje finančné ciele. Ciele by mali byť konkrétne a reálne. Prispôsobiť svoj rozpočet tak, aby sa mohli dosiahnuť stanovené ciele.

Vytvorenie osobného rozpočtu je dôležitou súčasťou finančného plánovania. Umožňuje človeku lepšie pochopiť, kde sú jeho peniaze a ako ich môže využiť na dosiahnutie finančných cieľov.

Ak bude človek postupovať podľa tohto návodu, môže si vytvoriť efektívny osobný rozpočet, ktorý mu pomôže dosiahnuť úspech.

Finančná nezávislosť, odchod do dôchodku skôr, aktívne využívanie voľného času a maximalizácia životnej kvality sú len niektoré z konceptov, ktoré zastáva FIRE hnutie (Financial Independence, Retire Early).

Toto hnutie, ktoré získava na popularite, neustále láka nových ľudí, ktorí túžia po zmene a úplne odlišnom prístupe k financiám a životnému štýlu.

Aj ľudia v dôchodkovom veku si ľahko vytvoria osobný rozpočet. Dosiahnutie cieľov im môžu uľahčiť napríklad pôžičky pre dôchodcov. Pôžičky pre dôchodcov sú úvery dostupné seniorom na starobnom dôchodku, ale aj predčasnom starobnom dôchodku, invalidnom dôchodku alebo pre poberateľov pozostalostného dôchodku. 

Osobný mesačný rozpočet

Život je plný neočakávaných výdavkov. Je dôležité mať schopnosť riadiť svoje finančné prostriedky efektívne a šetrne. Jeden z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je vytvorenie osobného mesačného rozpočtu.

Vytvorenie a dodržiavanie mesačného rozpočtu mu pomôže získať kontrolu nad svojím finančným životom. Prvým krokom pri vytváraní mesačného rozpočtu je zistiť, koľko peňazí má k dispozícii.

Ak pracuje na plný úväzok, mal by zahrnúť do svojho mesačného rozpočtu všetky príjmy, ktoré má k dispozícii.

Ak pracuje na zmeny, mal by zahrnúť aj všetky príjmy z predchádzajúcich mesiacov. Potom musí zistiť, koľko peňazí vynakladá každý mesiac.

Toto by malo zahŕňať všetky pravidelné výdavky, ako je nájomné alebo hypotéka, účty za elektrinu a iné domáce účty, stravovanie, dopravné náklady, účty za poistenie ( napr. poistenie hypotéky…), školské výdavky a iné pravidelné výdavky.

TIP: Jednoduché kroky pomôžu objaviť nové spôsoby, ako optimalizovať svoju domácnosť v rámci šetrenia energie a vody. To je dôležité nielen pre peňaženku, ale aj pre udržanie životného prostredia.

Akonáhle bude mať presné čísla, je čas začať zostavovať svoj mesačný rozpočet. Začať tým, že sa vyčlení určitá čiastka na jednotlivé položky. Uistiť sa, že sa zahrnuli všetky povinné výdavky a výdavky, ktoré sú pre človeka dôležité.

Potom vyčleniť určitú sumu na povinné výdavky, ako je jedlo a oblečenie. Keď bude mať človek svoj mesačný rozpočet vytvorený, musí sa uistiť, že sa ho bude držať. To znamená, že bude musieť obmedziť niektoré z nákupov a nahradiť ich lacnejšími alternatívami.

Dokonca aj keď má človek pár eur navyše, urobiť si čas a presvedčiť sa, že skutočne potreboval to, čo si kúpil.

Vytvorenie a dodržiavanie mesačného rozpočtu je jedným z najdôležitejších krokov pri udržiavaní finančnej stability. Pomôže to človekovi mať lepšiu kontrolu nad svojimi financiami a umožní mu usporiť si na budúce dôležité veci.

Vytvorenie osobného rozpočtu pri nízkom príjme

Každý z nás má rôzne finančné ciele. Ak má človek nízky príjem, môže si stále vytvoriť osobný rozpočet. Osobný rozpočet je dôležitým nástrojom pre správu jeho financií. Môže mu pomôcť dosiahnuť jeho finančné ciele a tiež mu umožní lepšie spravovať jeho finančné prostriedky.

Pre rodičov s nízkym príjmom môže byť dodatočnou pomocou na zlepšenie osobného rozpočtu pôžička na rodičovský príspevok. Pôžičky na rodičovský príspevok 2023 sú zvyčajne krátkodobé pôžičky. Najskôr sa však treba uistiť, že boli vyčerpané iné možnosti, napríklad príspevok na starostlivosť o dieťa. Môžu pokryť výdavky na zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o dieťa a ďalšie náklady spojené s narodením dieťaťa. Výška pôžičky sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb dlžníka.

Aj keď je na vytvorenie osobného rozpočtu potrebné venovať čas a úsilie, je to veľmi užitočná investícia.

Krok 1: Pred vytvorením osobného rozpočtu je dobré stanoviť si ciele. Ako prvé, je potrebné rozhodnúť sa, aké sú finančné ciele. Ciele môžu byť krátkodobé, ako napríklad zaplatenie účtov alebo dlhodobé, ako je napríklad odloženie peňazí na dovolenku.

Taktiež je potrebné stanoviť si priority. Ak je hlavným cieľom človeka zaplatiť účty, potom by mali svoje peniaze najskôr použiť na to.

Krok 2: Aby človek vedel, čo môže od seba očakávať, musí zistiť svoj príjem. To zahŕňa nielen výplatu, avšak aj akékoľvek ďalšie príjmy, ako sú odmeny, príplatky za prácu, dary alebo podporu od rodiny. Musí tiež zistiť, kedy budú tieto príjmy prichádzať.

Krok 3: Identifikovať svoje výdavky. Ďalším krokom je zistiť, koľko peňazí z príjmu idú na výdavky. Je potrebné zistiť, koľko peňazí sa vynakladá na účty, jedlo, dopravu, šatstvo, zábavu, atď.

Je tiež dobré, spraviť si zoznam všetkých svojich výdavkov, aby mal človek lepší prehľad o tom, kam idú jeho peniaze.

Krok 4: Vytvoriť si rozpočet. Akonáhle človek zistí svoj príjem a výdavky, je čas vytvoriť si osobný rozpočet. To znamená, že bude musieť vytvoriť rozvrh svojich výdavkov, ktorý zodpovedá jeho cieľom a prioritám.

Rozpočet mu pomôže vyčleniť peniaze na rôzne účely, ako sú účty, jedlo, doprava, šatstvo atď. Taktiež by mal mať určitú sumu, ktorú odkladá na núdzové situácie.

Krok 5: Dodržiavať rozpočet. Akonáhle sa vytvorí rozpočet, je nutné ho dodržiavať. To znamená, že by sa mali používať peniaze iba na účely, ktoré sú v rozpočte uvedené. Taktiež by sa mali sledovať výdavky a zabrániť prekročeniu rozpočtu.

TIP: Revolut banka má svoju aplikáciu, kde môže klient využívať svoj účet ako elektronický trezor alebo pokladničku. Zakaždým, keď bude nakupovať prostredníctvom karty Revolut, jeho transakcia bude zaokrúhlená na ním stanovený limit a rozdiel bude automaticky presunutý do jeho „pokladničky“.

Ak je možné, je vždy dobré ušetriť a odložiť si peniaze. Vytvorenie osobného rozpočtu pri nízkom príjme nie je ľahkou úlohou, avšak je to dôležité. Pomôže to dosiahnuť finančné ciele a tiež sa vyhnúť finančným problémom.

Osobný rozpočet pomôže lepšie spravovať finančné prostriedky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang