FIRE – ako byť finančne nezávislý a ísť do predčasného dôchodku?

Skratka FIRE znamená Financial Independence, Retire Early a predstavuje pohyb, ktorý propaguje skorý odchod do dôchodku alebo získanie finančnej nezávislosti čo najskôr v živote. Čo znamená FIRE hnutie a ako byť finančne nezávislý?

Ide o kombináciu disciplinovaného šetrenia, investovania a znižovania nákladov, aby sa dosiahla dostatočná suma peňazí, ktorá by pokrývala výdavky počas dôchodku.

Tí, ktorí sa zaoberajú FIRE, sú často motivovaní tým, že chcú mať väčšiu slobodu a flexibilitu v živote a nechcú byť závislí len na príjme zo zamestnania.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

FIRE hnutie a komunita

Finančná nezávislosť, odchod do dôchodku skôr, aktívne využívanie voľného času a maximalizácia životnej kvality sú len niektoré z konceptov, ktoré zastáva FIRE hnutie (Financial Independence, Retire Early).

Toto hnutie, ktoré získava na popularite, neustále láka nových ľudí, ktorí túžia po zmene a úplne odlišnom prístupe k financiám a životnému štýlu.

Vo FIRE komunite ide o spoločný cieľ – dosiahnuť finančnú nezávislosť a možnosť odísť do dôchodku čo najskôr, a preto FIRE hnutie stavia na princípe prísneho šetrenia a investovania.

Členovia FIRE komunity odstraňujú dlhy, vytvárajú si rozpočet a investujú peniaze s cieľom dosiahnuť pasívny príjem, ktorý im umožní prerušiť zamestnanie a žiť z výnosov vlastných investícií.

Financial Independence, Retire Early

Hlavným stavebným kameňom FIRE hnutia je vytváranie veľkého percenta úspor z vlastných príjmov. To často zahŕňa rezignáciu na luxusné veci a lákadlá, ktoré väčšina ľudí považuje za samozrejmosť.

Čo robia členovia FIRE hnutia?

Mnohí členovia FIRE hnutia sa sústreďujú na minimalizovanie životného štýlu a žijú oveľa skromnejšie, ako by si väčšina ľudí predstavovala. Títo ľudia si uvedomujú, že nakupovanie vecí, ktoré im neprinášajú trvalé šťastie, je neefektívne a financie radšej investujú do aktív, ktoré im prinášajú dlhodobé dividendy.

Okrem znižovania životného štýlu je investovanie do akcií, nehnuteľností a iných aktív veľmi dôležitou súčasťou FIRE hnutia.

Členovia tohto hnutia sa často učia o investovaní, sledujú finančné správy a vyhľadávajú príležitosti na investície. Ich cieľom je zhromaždiť dostatočné finančné prostriedky, ktoré im zabezpečia pravidelný pasívny príjem na pokrytie ich výdavkov.

FIRE hnutie a komunita ponúkajú ľuďom možnosť získania nezávislosti od zamestnania a flexibility na ich životnej ceste. Mnohí ľudia sa snažia dosiahnuť tento cieľ v mladom veku, aby mohli cestovať, venovať sa záujmom a žiť podľa vlastných pravidiel.

Väčšina FIRE nadšencov chce dosiahnuť finančnú nezávislosť v skorom veku, čo im umožní prežiť najlepšie roky bez potreby tráviť väčšinu času pri zamestnaní.

Je FIRE hnutie pre každého?

Hoci FIRE hnutie prináša mnoho výhod a je pre mnohých považované za životný štýl, ktorý môže viesť k vyššiemu pocitu šťastia a spokojnosti, nie je vhodné pre každého. Tento prístup vyžaduje disciplínu, odriekanie a dlhodobý pohľad na finančnú situáciu.

Niektorí ľudia si želajú žiť šťastný a pohodlný život bez nutnosti prísne šetriť či investovať. To je úplne v poriadku, pretože každý človek má vlastné finančné ciele a priority.

FIRE hnutie a komunita však stále zostávajú dôležitou súčasťou diskusií o osobných financiách a životnom plánovaní. Poskytujú ľuďom inšpiráciu a návody, ako dosiahnuť finančnú stabilitu a slobodu v živote.

Akýkoľvek životný štýl si človek zvolí, je dôležité, aby bol informovaný a robil dobre premyslené rozhodnutia týkajúce sa vlastných financií. V konečnom dôsledku ide o dosiahnutie vyváženosti a spokojnosti v živote, ktorú hľadá každý.

Pasívny príjem a finančná nezávislosť prinášajú množstvo výhod, napríklad umožňujú flexibilitu a slobodu robiť to, čo ľudí skutočne napĺňa.

Pasívny príjem a finančná nezávislosť

V súčasnosti sa stále viac ľudí zaujíma o možnosti zabezpečenia pasívneho príjmu a dosiahnutia finančnej nezávislosti. Táto koncepcia sa stala zaujímavou alternatívou k bežnému zamestnaniu a otvára dvere ku slobode a flexibilite.

Pasívny príjem si môže zabezpečiť ktokoľvek bez aktívnej účasti z jeho strany. To znamená, že peniaze mu prichádzajú do peňaženky bez toho, aby na ich získanie musel pracovať. Hoci úplne odstrániť prácu zo vzťahu k pasívnemu príjmu nemusí byť možné, je cieľom minimalizovať priamu angažovanosť.

Existuje mnoho spôsobov, ako si možno vybudovať pasívny príjem. Niektoré z týchto spôsobov sú napríklad:

 1. Investovanie do akcií alebo fondov

  Jedným z rozšírených prístupov je investovanie do dividendových akcií alebo indexových fondov.

  Týmto spôsobom sa vyplácajú pravidelné dividendy alebo výnosy z investícií, ktoré môžu prichádzať priebežne bez toho, aby človek musel vykonávať nejakú konkrétnu činnosť.

 2. Investovanie do nehnuteľností

  Okrem toho, pasívny príjem je možné dosiahnuť aj prostredníctvom nehnuteľností. Investovanie do prenájmu bytov alebo domov umožňuje pravidelné príjmy z nájomného.

  Samozrejme, vyžaduje to určitú investíciu do kúpy nehnuteľnosti a správu nehnuteľnosti, ale následné pravidelné príjmy môžu byť značné a pozitívne vplývať na ekonomickú situáciu.

 3. Vytváranie online obsahu

  Digitalizácia sveta priniesla aj nové možnosti pre pasívny príjem. Blogovanie, tvorba videí na YouTube, písanie e-kníh alebo vytváranie kurzu online môže priniesť príjmy z reklamy, predaja produktov alebo poplatkov za prístup k obsahu.

  Aj tu je potrebné pôvodne investovať čas a úsilie do tvorby obsahu alebo vývoja produktov, ale neskôr môže vytvorený obsah vynášať slušné príjmy.

  Cesta k dosiahnutiu finančnej nezávislosti však nie je vždy jednoduchá. Vyžaduje si disciplínu, trpezlivosť a zdravý rozum pri riadení financií. Je dôležité vyhnúť sa nadmernému zadlžovaniu, investovať múdro a sledovať stratu nákladov na minimum.

  Pasívny príjem a finančná nezávislosť prinášajú mnoho výhod. Nielenže umožňujú flexibilitu a slobodu robiť to, čo ľudí skutočne napĺňa, ale tiež poskytujú väčšiu istotu pre prípad nečakaných udalostí alebo straty zamestnania.

  Je však dôležité zdôrazniť, že pasívny príjem a finančná nezávislosť nie sú rýchle riešenia. Vybudovanie si pevného základu na tieto princípy vyžaduje čas, úsilie a vytrvalosť. Avšak, ak je niekto disciplinovaný a investuje rozumne, môže sa priblížiť ku slobode a finančnej bezstarostnosti.

Pasívne investovanie

V súčasnom svete financií a investovania možno čoraz častejšie počuť o takzvanom pasívnom investovaní.

Na rozdiel od aktívneho investovania, kde sa časti portfólia pravidelne menia a optimalizujú s cieľom dosiahnuť nadpriemerné výnosy, pasívne investovanie je stratégiou, ktorá sa snaží sledovať trh ako celok, bez úmyslu predbehnúť ho.

Hlavnou myšlienkou pasívneho investovania je vytvoriť diverzifikované portfólio, ktoré napodobňuje vývoj určitého finančného indexu, ako napríklad S&P 500. Graf S&P 500 sa skladá z cenového indexu, ktorý môže ukazovať vývoj cien a tiež z indexu zhodnocovania, ktorý zvažuje aj výšku dividend, ktoré spoločnosti vyplácajú investorom.

Investovanie do fondov

Jedným z najbežnejších spôsobov pasívneho investovania je investovanie do indexových fondov alebo burzových fondov (ETF). Tieto fondy majú za cieľ sledovať vývoj určitého indexu a ich portfólio obsahuje podobné aktíva ako daný index. Medzi najlepšie ETF fondy patrí napríklad S&P 500.

Výhodou pasívneho investovania je, že investor nemusí tráviť veľa času a úsilia sledovaním a analyzovaním jednotlivých aktív a trhových trendov.

Namiesto toho investor len sleduje celkový vývoj trhu, na ktorý sú pasívne investície naviazané. Týmto spôsobom sa výrazne znižujú transakčné náklady a obchodovanie sa redukuje na minimum.

Nízke náklady

Znižovanie nákladov je jednou z kľúčových výhod pasívneho investovania. Aktívne spravované fondy často majú vyššie správne poplatky a poplatky za transakcie.

Pasívne fondy zvyčajne majú nižšie náklady, pretože nevyžadujú intenzívnu správu portfólia a časté obchodovanie. Jedným z nízkonákladových ETF fondov je aj S&P 500.

Investori túto úsporu nákladov vnímajú ako výhodu, pretože sa predpokladá, že v dlhodobom horizonte vyššie náklady aktívneho investovania môžu znížiť finančné výnosy.

Diverzifikácia portfólia

Pasívne investovanie tiež prináša ďalšiu výhodu v podobe diverzifikácie portfólia. Keďže pasívne fondy sa snažia zrkadliť vývoj celého trhu alebo určitého indexu, investor má možnosť sa vyhnúť koncentrovaniu peňazí v jednej konkrétnej investícii.

Tým sa znižuje riziko utratenia všetkých finančných prostriedkov v prípade, že sa táto jedna investícia nepodarí.

Pasívne investovanie sa postupne stáva populárnou voľbou pre mnoho investorov, ktorí chcú dosiahnuť stabilné výnosy a minimalizovať riziko portfólia. Podstatou pasívneho investovania je však predovšetkým dlhodobý prístup a pripustenie, že trh ako celok bude rásť.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Ako byť finančne nezávislý?

Finančná nezávislosť je stav, kedy má človek dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa už nemusel závisle spoliehať na pravidelný príjem zamestnania.

Tento stav prináša slobodu a možnosti rozhodovať o živote nezávisle od finančných obmedzení. Ako byť finančne nezávislý? Tu je niekoľko krokov, ktoré môžu pomôcť na ceste k tomuto cieľu:

Vytvorenie finančného plánu

Prvým krokom k finančnej nezávislosti je vytvoriť si osobný finančný plán. Je potrebné si stanoviť jasné ciele a určiť, koľko peňazí bude potrebných na to, aby bol človek finančne nezávislý.

Treba analyzovať výdavky a príjmy a stanoviť si rozpočet, ktorý umožní ušetriť dostatok peňazí pre dlhodobý plán.

Zníženie výdavkov

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť úspornú kvótu, je redukovať výdavky. Je nutné skúsiť prehodnotiť životný štýl a identifikovať oblasti, kde je možné ušetriť viac peňazí.

Napríklad sa odporúča menej míňať na nepotrebné veci a služby, ako sú zbytočné nákupy alebo drahé značkové produkty. Úspory je vhodné investovať do dlhodobých finančných nástrojov.

Investovanie financií

Ďalší zo spôsobov, ako dosiahnuť finančnú nezávislosť, je investovať peniaze. Treba hľadať možnosti investovania, ktoré umožnia zhodnotiť úspory a získať pasívny príjem.

Väčšina investičných nástrojov môže prinášať vyššie zisky ako úročenie na úsporách v banke. Dlhodobá investícia je dôležitá pre dosiahnutie finančnej nezávislosti, pretože umožňuje budovať pasívny príjem.

Zamestnanie peňazí

Ak si človek ukladá všetky úspory len na bežnom bankovom účte, tak sa banková úroková sadzba nemusí ani vyrovnať s infláciou. Preto je dôležité zamestnať peniaze efektívne.

Viaceré možnosti zahrňujú akcie na kapitálovom trhu, dlhopisy, investície do nehnuteľností a podobne. Odporúča sa poradiť sa s finančným poradcom, aby sa našiel najlepší spôsob investovania peňazí.

Budovanie alternatívnych zdrojov príjmu

Okrem pravidelného platu zo zamestnania by mohlo na ceste k finančnej nezávislosti pomôcť zhromažďovanie alternatívnych zdrojov príjmu. Môže to zahŕňať pasívny príjem z investícií, prenájom nehnuteľností alebo podnikanie.

Využitie výhod daňových opatrení

V niektorých krajinách existujú daňové opatrenia, ktoré podporujú trvalo udržateľné investície a môžu pomôcť na ceste k finančnej nezávislosti. Je potrebné preskúmať dostupné výhody, ktoré možno uplatniť v súvislosti s investíciami a treba si pamätať, že využitie daňových výhod môže zvýšiť celkový príjem.

Stav finančnej nezávislosti prináša slobodu a možnosti rozhodovať o živote nezávisle od finančných obmedzení.

Kde dosiahnuť finančnú nezávislosť?

Existuje viacero brokerov a spoločností, ktoré užívateľom ponúkajú možnosť výhodného investovania do ETF fondov, a teda umožňujú užívateľom dosiahnuť finančnú nezávislosť. Patria medzi ne napríklad:

 • XTB

  XTB recenzie dokazujú, že XTB je jednou z najobľúbenejších a najpopulárnejších online obchodných platforiem, ktorá ponúka služby investorom vo viac ako 150 krajinách.

  Platforma XTB je vybavená širokým spektrom obchodných nástrojov a technických analýz, čo umožňuje investorom uskutočňovať obchody v reálnom čase so ziskom na základe pohybov rôznych trhov.

 • eToro

  Na základe eToro recenzií je jeho hlavnou výhodou sociálna obchodná sieť, kde používatelia môžu sledovať a kopírovať obchody skúsenejších obchodníkov.

  Táto funkcionalita umožňuje nováčikom získať cenné skúsenosti a vzdelanie od tých, ktorí majú úspešné obchodné stratégie. Týmto spôsobom môžu noví používatelia rýchlo získať dôveru a začať obchodovať s dôverou.

  Okrem sociálnej obchodnej siete eToro ponúka aj širokú škálu nástrojov na obchodovanie. Používatelia majú prístup k rôznym trhom vrátane akcií, komodít, kryptomien atď.

 • Portu.sk

  Vývoj spoločnosti Portu.sk je pozoruhodný a prispieva k rozvoju slovenského finančného trhu. Investičná platforma poskytuje používateľom príležitosť rozširovať finančné portfólio a dosiahnuť lepšie výnosy.

  Investičná spoločnosť Portu.sk ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Dosiahnutie finančnej nezávislosti si vyžaduje čas, trpezlivosť, disciplínu a prísne riadenie financií. Netreba sa vzdávať, ani keď sa narazí na prekážky. S dôsledným postupom, šikovným riadením financií a správnymi investíciami sa človek môže stať finančne nezávislým a žiť život, ktorý si zaslúži.

FIRE hnutie sa stáva čoraz populárnejším medzi ľuďmi, ktorí si uvedomujú dôležitosť finančnej stability a slobody v živote. FIRE ponúka ľuďom možnosť uniknúť z labyrintu pracovnej rutiny a investovať do seba, vzdelania a záľub namiesto neustáleho života na dlh a práce až do dôchodku.

Je to filozofia života, ktorá si vyžaduje disciplínu, plánovanie a čas, no odmeňuje ľudí slobodou a možnosťou robiť to, čo ich skutočne napĺňa.

Firemných aj individuálnych investorov však stále čakajú výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Napriek tomu však FIRE hnutie prináša nový pohľad na financie a život a každý môže nájsť inšpiráciu v tejto filozofii.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang