Zvýšenie koncentrácie

zvýšenie koncentrácie

Tu sa nachádza 11 koncentráciu-zvyšujúcich tipov, ktoré človeku nesmierne pomôžu zlepšiť sústredenosť a pozornosť.

Uprednostniť svoje úlohy

Je možné zvýšiť svoju pozornosť tým, že sa ako prvé začnú robiť veľké a komplikované úlohy, namiesto ľahkých. Treba si vytriediť úlohy podľa dôležitosti.

Napríklad, list 1 môže obsahovať veci, ktoré musia byť hotové dnes alebo zajtra.

List 2 môže obsahovať úlohy, ktoré musia byť hotové budúci týždeň zatiaľ čo list 3 bude pozostávať z malých úloh. Určenie svojich prioritných úloh je dôležité, aby nedošlo k chaosu a organizačným problémom.

Precvičovať koncentráciu na veľmi dlhú dobu

Experti odporúčajú logické hry ako šach, ktorý pomôže zlepšiť schopnosť sústrediť sa na dlhší čas. Treba sa uistiť, že sa bude hrať so súperom, ktorý bude náročný.

Šach je hra, ktorá môže zvýšiť koncentráciu a pamäť, zručnosti, ktoré pomôžu v mnohých oblastiach života. Logické hry vyžadujú používať mozog, dávajú mu cvičenia, ktoré mozog potrebuje.

Udržujú myseľ v aktivite, čím sa zlepšuje sústredenosť, pozornosť a tiež aj pamäť.

Byť viac fyzicky aktívny

Jedna z najefektívnejších ciest ako zvýšiť koncentráciu je začať pravidelne športovať. Fyzická aktivita má mnoho benefitov a jeden z nich je že formuje sústredenosť.

Podľa štúdie, pravidelné cvičenie pomáha vyvíjať časti mozgu, ktoré sú naviazané na pamäť a pozornosť. Výskum tiež ukázal, že aj cvičenie od 10 do 40 minút denne dokáže zvýšiť pozornosť a koncentráciu.

Predpokladá sa že je to vďaka zvýšenému krvnému obehu, ktorý prúdi do mozgu. Treba začať pravidelne cvičiť, aby sa udržala myseľ sústredená a pripravená.

Praktizovať meditáciu všímavosti

Podľa mnohých štúdií, meditovanie minimálne 20 minút alebo viac každý deň zvýši rozsah pozornosti a koncentrácie. Meditácia všímavosti, ktorá vyžaduje pozornosť na dýchanie, je jedna z najjednoduchších metód meditácie.

Praktizovanie tohto typu meditácie 10 minút ráno a 10 minút pred spaním pomaly zvýši dobu plynutia času. Mali by sa tiež používať relaxačné techniky, ako hlboké dýchanie, ktoré pomôžu dostať sa do stavu sústredenosti.

Dopriať si dostatok spánku

Ak človek nemá dostatok pokojného spánku, bude sa znižovať schopnosť sústredenia sa. Nebude tak mentálne pozorný, ako by mal byť a môže sa stať, že podľahne prokrastinácii namiesto vykonávania stanovených cieľov.

Napríklad, ak človeka jeho starý matrac tlačí a kvôli tomu sa otáča celú noc, rýchlo by ho mal vymeniť za pohodlnejší. Zopár zmien pomôže mať pokojný spánok každý večer a schopnosť sa sústrediť vzrastie.

Existuje mnoho štúdií, ktoré ukazujú, že začlenenie prestávok do pracovného alebo školského plánu hrajú dôležitú rolu a zvyšujú úroveň koncentrácie.

Môže to byť spôsobené faktom, že dlhodobá pozornosť na jednu úlohu negatívne ovplyvňuje celkový výkon. Podľa jednej zo štúdií, účastníci si dali dve prestávky počas kognitívnej úlohy (úloha zameraná na myslenie), ktorá trvala 50 minút.

Zvládli ju lepšie, ako účastníci, ktorí nemali žiadnu prestávku. Treba si vyskúšať dať 10 – minútovú prestávku každé dve hodiny a ihneď bude badať obrovsky rozdiel.

Limitovať rozptýlenie

Nekonečné telefonáty, prístup na internet 24/7 a písanie si s kamošmi všade kde sa to len dá môže vo veľkom rozptýliť a zabrániť v dokončení úlohy načas.

Ak sa chce tomu predísť, treba si nastaviť presný čas, kedy sa budú kontrolovať maily a sociálne siete. Pokiaľ úloha nevyžaduje počítač, mal by sa vypnúť a  eliminovať tým magnet menom Internet.

Akonáhle je rozptýlenie pod kontrolou, bude človek schopný zvýšiť svoju koncentráciu a pracovnú produktivitu.

Pracovať na rovnakom mieste

Výmenou miesta kde sa človek učí sa môže stať citlivejší na vonkajšie podnety, ktoré spôsobujú rozptýlenie. Podľa expertov, ak si človek určí jedno miesto, na ktoré si zvykne, pomôže tým svojej mysli zvyknúť si na miesto, kde sa má učiť.

Keď má pevné prostredie a pokúša sa učiť na jednom mieste v jednom čase každý deň, zvýši to tvoju prirodzenú tendenciu študovať na tomto mieste.

Nájsť si tiché miesto

Aj keď možno študent nemá svoju izbu alebo študovňu, je tu mnoho iných miest ktoré zvyšujú koncentráciu. Napríklad, keď zdieľa svoju izbu s niekým, snažiť sa s ním dohodnúť na určitých pravidlách, poprípade ho poprosiť, nech si do izby nikoho nevodí.

Udržovať čistotu na mieste, kde sa študent učí

Upratané miesto, kde sa študent učí, mu pomôže byť viac sústredený a organizovaný. Pamätať však, že to môže byť dvojsečný meč. Niekedy sa môže stať, že namiesto dokončenia projektu, bude hlavou prioritou uprataný stôl.

Treba si vymedziť trochu času bokom na organizovanie a upratanie stola. Tak sa potom bude študent viac sústrediť na svoju úlohu.

Zistiť, prečo je človek rozptyľovaný

Človek sa môže snažiť poraziť samého seba v šachu na počítači, namiesto robenia projektu. No je lepšie zistiť, čo spôsobuje, že sa rozptýli tak rýchlo v krátkom čase. Musí si uvedomiť fakt, že čeliť problému je lepšie ako ho potlačiť.

Podľa expertov, je dôležité nájsť, či je rozptyľovanie fyzické alebo psychické. Ak je to psychické, vypnutie mobilu by malo pomôcť. Ak je to fyzické, treba si dať desiatu alebo krátku prechádzku. Namiesto rozčuľovania, treba nájsť koreň problému a zbaviť sa ho.

Študent musí byť schopný sa koncentrovať na svoje úlohy, či je to v škole alebo práci. Je dôležité nájsť cestu ako sa vyhnúť roztržitosti. Ako je možné vidieť, nie je potrebné podniknúť žiadne drastické kroky k vyššej sústredenosti.

Stačí zopár jednoduchých tipov, ktoré zlepšia schopnosť sústrediť sa, bez ohľadu na to, aká úloha študenta čaká. Ak je schopný sústrediť sa, zistí, že jeho produktivita vzrastie tiež.

Takže, treba prestať stresovať že sa študent nedokáže sústrediť na úlohu, a namiesto toho, začať pracovať na zlepšovaní svojej koncentrácie.

Ďalšie kroky k zvýšeniu koncentrácie

Koncentrácia je kľúčová pre dosahovanie úspechov v škole, práci a bežnom živote. Zostať sústredeným a zamerať sa na úlohu je niekedy ťažké. Tu je niekoľko spôsobov, ako si zvýšiť koncentráciu.

Prvým krokom je zistiť, prečo je koncentrácia obmedzená. Je to preto, že človek má veľa myšlienok v hlave alebo preto, že jeho okolie je rušivé? Akonáhle pochopí prečo, môže začať s riešením.

Druhým krokom je zabezpečiť si vyhradený čas pre koncentráciu. Uistiť sa, že je človek obklopený minimalizovaným množstvom rušivých podnetov.

Napríklad, ak pracuje na počítači, skontrolovať si svoju e-mailovú schránku a sociálne médiá, aby sa vyhol rozptyľovaniu.

Tretím krokom je upraviť svoje pracovné miesto pre efektívnejšiu prácu. Uistiť sa, že je obklopený požadovanými materiálmi a nástrojmi a že je pohodlne usadený.

Štvrtým krokom je vytvoriť si ciele. Zmeniť svoju prácu na konkrétne úlohy. Uistiť sa, že vytvára reálne ciele, ktoré sú dosiahnuteľné. Taktiež sa uistiť, že si nastaví časové rámce pre dokončenie každej úlohy.

Piatym krokom je vytvoriť si rutinu. Pravidelná rutina mu pomôže byť efektívnejší a lepšie sa sústrediť.

Vytvoriť si denne prehľad o tom, čo musí urobiť a prípadne si naplánovať čas na pravidelnú relaxáciu.

Šiestym a posledným krokom je udržiavanie koncentrácie. Uistiť sa, že je nielen sústredený, avšak aj motivovaný. Udržovať si pozitívny postoj a robiť si pravidelné prestávky.

Koncentrácia je dôležitá pre dosiahnutie úspechu. Tieto kroky pomôžu človeku zvýšiť jeho koncentráciu a dosiahnuť lepšie výsledky.

Zlepšenie koncentrácie je prospešné pre každého, kto chce zlepšiť svoj život. Zmena životného štýlu môže byť užitočným spôsobom, ako zvýšiť koncentráciu.

Posilnením mozgových schopností sa môže človek naučiť efektívnejšie spracovávať informácie a zlepšiť svoju koncentráciu.

Koncentráciu môže narúšať aj stres a úzkosť. Príčiny sú samozrejme rôzne ako nedostatok času, osobné problémy či bossing.

Práca s cieľmi je cenná technika, ktorá môže človekovi pomôcť dosiahnuť lepšiu koncentráciu. Je dôležité vedieť, že zlepšenie koncentrácie si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Získaním lepšej koncentrácie sa môže stať efektívnejším a produktívnejším.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang